Поиск по базе сайта:
Наказ №392 Про вивчення стану організації поглибленого вивчення предметів і профільного навчання у ліцеї №141 та гімназії №144 icon

Наказ №392 Про вивчення стану організації поглибленого вивчення предметів і профільного навчання у ліцеї №141 та гімназії №144
Скачати 152.24 Kb.
НазваНаказ №392 Про вивчення стану організації поглибленого вивчення предметів і профільного навчання у ліцеї №141 та гімназії №144
Дата конвертації29.01.2013
Розмір152.24 Kb.
ТипНаказ


УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

АДМІНІСТРАЦІЇ МОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ
НАКАЗ


22.11.2011 № 392


Про вивчення стану організації поглибленого

вивчення предметів і профільного навчання

у ліцеї №141 та гімназії №144


На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Концепції профільного навчання, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854, плану роботи управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради на І семестр 2011-2012 навчального року, з метою вивчення стану організації поглибленого вивчення предметів і профільного навчання у ліцеї №141 та гімназії №144


НАКАЗУЮ:


1.Затвердити склад комісії для вивчення стану організації поглибленого вивчення предметів і профільного навчання у ліцеї №141 та гімназії №144 (далі Комісії) (Додаток 1).

2. Комісії (Верба Л.П., завідуючий РМЦ):

2.1. Вивчити стан організації поглибленого вивчення предметів і профільного навчання у ліцеї №141 та гімназії №144 за протоколами, затвердженими наказом Департаменту освіти Харківської міської ради від 26.09.2011 № 144 (Додатки 2, 3).

З 23.11.2011 по 23.12.2011

2.2. Результати вивчення стану організації поглибленого вивчення предметів і профільного навчання у ліцеї №141 та гімназії №144 узагальнити довідкою.

До 23.12.2011

3. Керівникам закладів Кравченко Р.М. (ліцей №141) та Гончаровій І.Ф. (гімназія №144):

3.1. Надати заповнені протоколи самоекспертиз вивчення стану організації поглибленого вивчення предметів і профільного навчання в закладах.

До 09.12.2011

3.2. Забезпечити необхідні умови для проведення експертизи.

З 25.11.2011 по 23.12.2011

5. Завідувачу ЛКТО Михайленку О.С. розмістити наказ на сайті управління освіти.

До 06.12.2011

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління освіти В.І. Попову.


Додаток: на 9 арк. у 1 прим.


Начальник О.В. Гресь


ПОГОДЖЕНО


Головний спеціаліст

з юридичних питань

З.В. Ігнатенко

22.11.2011


З наказом ознайомлені:


В.І. Попова


Л.П. Верба


С.П. Кадубенко


Н.М. Тараненко


О.С. Михайленко


Кадубенко С.П. 68-56-38


Додаток 1

до наказу управління освіти адміністрації

Московського району Харківської міської ради

від 22.11.2011 № 392


^ Склад комісії

для вивчення стану організації поглибленого вивчення предметів і профільного навчання у ліцеї №141 та гімназії №144


Голова комісії: Верба Л.П., завідуючий методичним центром


Члени комісії: Кадубенко С.П., методист РМЦ


Тараненко Н.М., методист РМЦ


Додаток 2

до наказу управління освіти адміністрації

Московського району Харківської міської ради

від 22.11.2011 №392


Протокол

вивчення стану управлінської діяльності щодо забезпечення психологічної підтримки впровадження профільного навчання

__________________________________________________________

(повна назва загальноосвітнього навчального закладу)


з/п

Фактори, які забезпечують відповідний стан діяльності

Критерії оцінювання

Зауваження

1.

Рівень забезпеченості нормативно-правових аспектів діяльності ПС

1.1.Наявність законодавчих та нормативних документів:

- наказу МОН України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання в старшій школі;

- наказ МОН України від 03.05.1999 № 127 «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України»;

- наказ МОН України від 02.07.2009 № 616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України»;

- лист МОН України від 27.08.2000 №1/9-352 «Про ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України»(дод.9, 10);

- лист МОН України від 05.08.2010 № 1/9-530 «Про сприяння у розвитку психологічної служби системи освіти»;

- Типове положення про центри практичної психології і соціальної роботи;

- Декларація прав дитини;

- Етичний кодекс психолога.
1.2.Рівень систематизації існуючої інформації.
2.


Рівень розвитку психологічної служби2.1.Забезпеченість працівника(ів) ПС навчального закладу кабінетом (площа 12 м.), сейфом, обладнанням.
2.2.Наявність приміщення для групових занять (30м).
2.3.Забезпеченість фахівцями ПС навчального закладу відповідно до нормативів чисельності.
2.4.Здійснення моніторингу

розвитку психологічної служби.
3.

Рівень організації ведення ділової

документації, планування

роботи

3.1.Відповідність планування роботи нормативним документам. Відображення у плані роботи на рік заходів щодо психологічного супровіду допрофільного та профільного навчання.
3.2.Наявність планування роботи на рік, місяць. Оптимальність змісту та діяльності у системі роботи.
3.3.Наявність Журналу реєстрації індивідуальних консультацій. Відображення у журналі роботи щодо визначеного напрямку.
3.4.Наявність звітів про виконану роботу (аналіз діяльності психологічної служби району, статистичні звіти). Відображення у звітах питання психологічного супроводу профільного навчання.
3.5.Наявність режиму роботи практичного психолога, затвердженого керівником.
4.Рівень інформаційного забезпечення діяльності ПС4.1.Наявність довідково-інформаційних документів, методичних матеріалів, картотеки, тестотеки застосованих методик, комп'ютера, наочно-демонстративного та роздаткового матеріалу за визначеним напрямком.
4.2.Наявність сторінки на сайті, висвітлення питання щодо діяльності ПС.
4.3.Наявність і використання бібліотечного фонду.
4.4.Організація підписки на журнали «Практична психологія та соціальна робота», «Обдарована дитина», інші.
4.5.Рівень систематизації існуючої бази.
5.

Рівень здійснення діагностичної та корекційної роботи з учнями

5.1.Психологічний інструментарій щодо здійснення супровіду допрофільного та профільного навчання:

-тести,

-опитувальники,

-анкети,

-оброблені результати діагностування.
5.2.Виявлення здібностей учнів з метою обґрунтування орієнтації на профіль навчання за різними методиками.
5.3.Здійснення моніторингу розвитку школярів, які мають труднощі щодо професійного та життєвого самовизначення.
Розвиток школярів:

5.5.Діагностування пізнавальної сфери.
5.6.Діагностування емоційної сфери.
5.7.Діагностування мотиваційно-вольової сфери.
5.8.Організація роботи щодо запобігання дезадаптації в умовах виникнення навчальних труднощів і стресів.
6.

Рівень здійснення допомоги в організації виховної роботи

6.1.Здійснення допомоги у життєвому самовизначенню учням девіантної поведінки.
6.2.Відстеження динаміки розвитку дітей, які потребують корекційної роботи
7.

Рівень оптимізації навчально-виховного процесу

7.1.Здійснення підготовки педколективу до роботи в умовах профільного навчання.
7.2.Наявність профілактичної та розвивальної роботи з допрофільної підготовки учнів.
7.3.Наявність профорієнтаційної роботи у профільних класах:

-консультації;

-просвітницька робота (аналітичні довідки, відображення у журналі щоденного обліку роботи);

-визначення ступеня відповідності «профілю особистості» учнів до професійних вимог, внесення коректив до професійних бажань.
8.

Рівень організації висвітлення передового досвіду роботи

8.1.Наявність психологічних програм, затверджених КВНЗ «ХАНО».
8.2.Наявність розроблених навчальних технологій.
8.3.Наявність авторських програм.
8.4.Наявність і своєчасне оновлення банку передового досвіду роботи.

Загальні висновки, зауваження, пропозиції:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата ___.___.2011


Протокол складено (посада, ПІБ) ___________________________________


З протоколом ознайомлений: _______________________________________


Додаток 3

до наказу управління освіти адміністрації

Московського району Харківської міської ради

від 22.11.2011 №392


Протокол

вивчення стану організації

поглибленого вивчення предметів і профільного навчання

__________________________________________________________

(повна назва загальноосвітнього навчального закладу)
за/п

Фактори, які забезпечують відповідний стан діяльності

Критерії оцінювання

Зауваження
1.

Нормативно-правове

забезпечення    1. Наявність нормативно-правової бази, яка забезпечує допрофільну підготовку учнів основної школи та профільне навчання у старшій школі:

- нова редакція Концепції профільного навчання у старшій школі, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009  №854;

- відповідні накази Департаменту освіти Харківської міської ради, управління освіти адміністрації району Харківської міської ради;

- план управління освіти адміністрації району Харківської міської ради щодо впровадження профільного навчання у 2011/2012 навчальному році.
1.2. Відповідність положень статуту навчального закладу обраним профілям навчання.
1.3. Відображення в Концепції розвитку загальноосвітнього навчального закладу принципів допрофільної підготовки та профільного навчання.
1.4. Відповідність перспективного плану функціонування загальноосвітнього навчального закладу (програми впровадження та розвитку допрофільної підготовки та профільного навчання особливостям районної програми (плану) впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання).
1.5. Наявність у річному плані роботи загальноосвітнього навчального закладу розділів щодо науково-методичного супроводу даного напряму роботи.
1.6. Аргументований вибір робочого навчального плану.
1.7. Відповідність робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу на поточний навчальний рік (відповідність нормативним документам Міністерства освіти і науки України, відповідність напрямів профілізації (навчальних профілів), змісту варіативної складової визначеним напрямам профілізації (навчальним профілям), забезпечення виконання вимог до організації вивчення курсів за вибором, факультативів, додаткових годин на профільні предмети, достатня кількість, поступове введення за рахунок варіативної складової)
1.8. Наявність угод з ВНЗ та іншими установами й організаціями, що беруть участь в організації та впровадженні профільного навчання.
1.9.Коригування функціональних обов’язків членів шкільного колективу.
2.

Кадрове забезпечення профільного навчання у навчальному закладі

2.1. Забезпеченість і рівень кваліфікації вчителів, які працюють у профільних класах.
2.2. Підвищення кваліфікації вчителів школи з орієнтацією на організацію допрофільної підготовки та профільного навчання.
2.3. Підготовка вчителів до роботи за різнорівневими освітніми програмами.
2.4. Ступінь врахування при атестації готовності вчителя до викладання профільних предметів.
3.Обґрунтування доцільності впровадження обраних профілів навчання3.1. Діагностика профільних інтересів учнів та формування на її підставі профільних класів.
3.2. Вивчення та аналіз освітніх запитів батьків.
3.3. Наявність аналізу кадрового складу навчального закладу.
3.4. Наявність аналізу матеріально-технічної бази для організації профільного навчання.
3.5. Наявність аналізу соціокультурної і виробничої інфраструктури регіону.
3.6. Наявність гуртків, секцій, факультативів, курсів за вибором.
3.7 Визначення ступеня оптимальності обраних форм профільного навчання.

4.


Навчально-методичне забезпечення допрофільної підготовки та профільного навчання

4.1 Програмна забезпеченість інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану навчального закладу (курсів за вибором, факультативів, спеціальних курсів).
4.2. Забезпеченість учнів профільних класів підручниками, посібниками, дидактичними матеріалами, художньою літературою.
4.3. Комплектування бібліотеки навчального закладу необхідною науково-методичною літературою.
4.4. Ефективність роботи шкільних предметних методичних об’єднань у запровадженні допрофільної підготовки та профільного навчання (протоколи засідань, інші матеріали).
4.5. Наявність авторських розробок: авторських програм профільних курсів за вибором, факультативів, навчально-мето-дичних матеріалів, що забезпечують реалізацію навчальних програм з допрофільної підготовки та профільного навчання.
4.6. Наявність шкільного банку даних про форми організації допрофільної підготовки та профільного навчання (профільні групи в класах, різновікові динамічні допрофільні групи, предметні гуртки профільного спрямування тощо).
4.7. Інноваційна педагогічна діяльність педагогів профільної школи.
4.8. Створення та апробація засобів дистанційного навчання.

5.

Стан роботи з обдарованою учнівською молоддю

5.1. Наявність шкільного учнівського наукового товариства та плану його роботи.
6.

Моніторингові дослідження якості навчання у профільних класах навчального закладу

6.1. Наявність аналізу результатів державної підсумкової атестації учнів з профільних предметів, їх динаміка.
6.2. Наявність аналізу результативності участі учнів профільних класів в олімпіадах, конкурсах-захистах МАН, турнірах з відповідних профільних навчальних дисциплін.
6.3. Наявність аналізу результатів вступу випускників профільних класів старшої школи до відповідних профільних вищих навчальних закладів.

Загальні висновки, зауваження, пропозиції:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата ___.___.2011


Протокол складено (посада, ПІБ) ___________________________________

З протоколом ознайомлений: ______________________________________
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації