Поиск по базе сайта:
Тема уроку icon

Тема уроку
Скачати 208.73 Kb.
НазваТема уроку
Дата конвертації29.06.2013
Розмір208.73 Kb.
ТипДокументи

Читання

3 клас, II семестр
Дата

Тема уроку

Сторінки

Мета уроку

49-50
Хто багато питає, той багато знає. Вступ до розділу «Сторінки для допитливих». «Хотів би я знати...» О.Кобець, «Горобчик і Вогонь»

В.Сухомлинський

3-5

Ознайомити учнів із другою частиною читанки, допомогти усвідо­мити значення прислів'їв про допитливих та роль книги (у тому числі й читанки) у здобуванні нових знань; з'ясувати за віршем О.Кобця та оповіданням В.Сухомлинського, що цікавить допит­ливих дітей; формувати вміння зіставляти свої почуття із почут­тями літературних героїв

51
Катруся і Юрчик — допитливі й спостережливі діти.

«Пастух рогатий» І.Сенченко

5-7

Сприяти вихованню спостережливості, допитливості та кміт­ливості учнів; формувати вміння добирати епізоди твору для підтвердження власних думок

52
«Скільки років Діду Морозу» А. Коваль

8

Удосконалювати дослідницькі вміння учнів; формувати ін­терес до слова, його походження; сприяти засвоєнню нових знань, виникненню інтересу до знань

53
«Якого кольору слова» Є.Гуцало

9-10

Домогтися засвоєння змісту розповіді; формувати дбайливе ставлення до слова; розвивати інтерес до етимології слів

54
«Скільки рік в Україні?» В.Лучук

11

Розширити знання дітей про Україну; збагачувати їхнє мов­лення словами — назвами рік; розвивати пам'ять

55
«Як розмовляють тварини» В.Бондаренко

12-13

Сприяти розвитку пізнавального інтересу дітей; розвивати вміння орієнтуватися в тексті, сприяти вихованню любові до світу природи

56
Урок позакласного читання57
Не тяжка робота, коли є охота. «Неслухняна кулькова ручка» М.Беденко

13-15

Збагачувати учнів новими знаннями, викликати у них захоп­лення наполегливістю братів — винахідників кулькової ручки; сприяти вихованню наполегливості й працелюбності

58
Хто багато читає, той багато знає.

«Чи любиш ти читати журнали?» О.Савченко Узагальнення знань за розділом. Пригадайте, поміркуйте

16-18

Ознайомити з дитячими журналами, викликати інтерес до них та бажання їх читати; розвивати читацькі смаки учнів, прагнення читати самостійно; сприяти вихованню любові до книги як джерела знань

59
Вступ до розділу «Шевченкове слово».

«Малий Тарас чумакує» А.Лотоцький

19-22

Розширити знання учнів-про життя видатного сина україн­ського народу Т.Г.Шевченка; наголосити на його дитячому пристрасному бажанні пізнавати світ, на багатій дитячій уяві; привернути увагу учнів до художніх образних висловів; роз­вивати вміння помічати їх і користуватися ними

60
«Тарас у наймах» О.Іваненко

22-23

З'ясувати тему твору; удосконалювати навички детального переказу тексту, дослідницькі вміння учнів; викликати бажання працювати з книгою; розвивати пам'ять, логіку, мислення

61
Вчитайся, вслухайся в Шевченкове слово! «Село! І серце одпочине...», «І досі сниться: під горою...», «Тече вода із-за гаю ...» (уривок з вірша «Тече вода з-під явора...»)

24-25

Розкрити художню красу Шевченкового слова, його вмін­ня передати любов до рідної землі через відтворення ве­личі її природи; формувати вміння, визначати співзвучність картин природи з настроєм людей; удосконалювати вмін­ня виразного читання поезій, образного бачення зображе­ного поетом і відтвореного художником, уміння знаходити образні вислови

62
Узагальнення знань за темою. «Над «Кобзарем» В.Скомаровський. Пригадайте, поміркуйте

26

Систематизувати знання учнів про Т.Шевченка та його твори (поетичні і малярські); розвивати творчу діяльність, уміння порівнювати зображене пензлем і словом (картина «Селян­ська родина» і поезія «І досі сниться: під горою...»); вихо­вувати любов до Шевченкових творів як скарбниці розуму, культури й історії українського народу

63
^ Урок позакласного читання64
Вступ до розділу «Вірші про світ природи і дитинства».

«Дивосвіт, дивосвіт...» Л.Забашта, «Що я люб­лю» Марійка Підгірянка

27-29

Розкрити мету розділу—ознайомити дітей з поезіями, в яких уславлюється краса природи й людських вчинків; з'ясувати зміст поетичних рядків «Дивосвіт, дивосвіт...» Л.Забашти; розглянути захоплення рідним краєм у поезії «Що я люблю» Марійки Підгірянки; розширити знання учнів про поетесу та її творчість; звернути увагу на римування й образні вислови; сприяти вихованню любові до рідної землі

65
«Співанка про місяці», «Діти й ластівка» Ма­рійка Підгірянка

29-30

Розвивати образне бачення поетичних картин; удосконалю­вати навички виразного читання, уміння передавати почуття та емоції ліричного героя поезій; сприяти формуванню об­разної пам'яті, вихованню любові до поетичного слова, до рідної природи та дбайливого ставлення до них

66
Де тепло, там і добро! «Хто сильніший?» Н.Забіла

31-35

Розкрити доцільність усього того, що створила природа; ознайомити дітей з поетичною казкою Н.Забіли; з'ясувати, як поетеса передала силу тепла, осудила жорстокість; зі­ставити поетичну казку Н.Забіли з українською народною казкою «Про Сонце, Мороз і Вітер»

67-68
«Чотири пори року», «У дитячому театрі» Н.Забіла

35-38

Формувати уміння визначати особливості кожної пори року, помічати сезонну красу природи; удосконалювати навички орієнтуватися в змісті твору, уміння добирати необхідний текст до малюнків, виразно його читати; розвивати творчу уяву, образне мовлення

69
Прочитай, усміхнись... і задумайся! «Як невдаха виступав», «Хвастунець», «Саш­ко» Г. Бойко

39-40

Вправляти учнів у читанні гумористичних творів; удоскона­лювати вміння визначати морально-етичні проблеми, які підняв автор поетичних гуморесок; викликати почуття осу­ду до негативних рис людської вдачі: хвалькуватості, само­впевненості, невихованості

70
Посмійся, та висновки зроби правильні. Веселинки, скоромовки, загадки Г.Бойка

41-42

Формувати вміння помічати, оцінювати дотепне слово та користуватися ним; удосконалювати навички читання по­етичних скоромовок, відгадування загадок; прищеплювати морально-етичні норми поведінки

71
^ Урок позакласного читання72
Цікаві повчальні вірші. «Розмова», «Гном» Д.Павличко

43-46

Розкрити людяність змісту віршів, їх казковість; поглибити знання учнів про поезії-діалоги, небувалиці-безконечники; вправляти у виразності читання віршів, їх правильного інто­нування: запитання — відповідь; розвивати творчі здібнос­ті учнів, уміння створювати продовження казки, зіставляти вірш з малюнком

73
«Моя рука ніколи і нікому ні кривди, ні біди

не принесе».

«Птиця», «Мрія» Д.Павличко

46-47

Розкрити красу людяних учинків; сприяти вихованню людя­ності; удосконалювати вміння інтонувати вірш відповідно до зображених почуттів, визначати його головну думку

74
Краса живе для всіх.

«Імена», «Не хочу!» А.Костецький

47-49

Зацікавити дітей словами-назвами, їх етимологією; розви­вати творчі здібності, уміння передавати емоційно-оцінну характеристику зображеного в поетичному творі та власні почуття, які виникли під впливом поетичних емоцій; збага­чувати образне мовлення; виховувати гуманні почуття, еко­логічну свідомість

75
Наука приймати гостей. «У гостях» А.Костецький

50-51

Розглянути гумористичний характер вірша, його повчальний зміст; з'ясувати, що таке справжня гостинність та її етич­ні норми; формувати етику поведінки господаря та гостей; розвивати навички виразного читання гумористичних творів, уміння відстоювати свою думку та погляди

76
Що із загубленого не повертається? «Бюро знахідок» А.Костецький

51-53

З'ясувати важливість морально-етичних проблем, які розв'я­зує у своїй поезії А.Костецький; формувати вміння визна­чати важливі питання твору та підтверджувати їх словами з тексту; сприяти вихованню високої людської моральності кожної особистості

77
Бути, як Дбайко.

«Дбайкова пісенька в дорозі», «Хто розсипав

роси» Т.Коломієць

54-56

Познайомити учнів із популярним дитячим героєм, працьо­витим хлопчиком-мізинчиком Дбайком, викликати симпатії до нього, бажання наслідувати його добрі вчинки; повправляти у темпі читання віршів відповідно до зображеного на­строю; розвивати спостережливість та вміння складати опис героя за малюнком

78
Світ такий веселий і химерний. «Чоловічки», «їжаки» Т.Коломієць

56-58

Спонукати дітей бути уважними і чуйними у довкіллі, вчити бачити його незвичайну красу; виховувати дбайливе, лю­дяне поводження у світі природи; удосконалювати навички виразного читання та швидкого запам'ятовування поетич­них рядків

79
«Обтрусили яблука», «Ластівки», «Дівчинка і море» А. Качан

58-60

Ознайомити учнів із дивосвітом віршів А.Качана, приверну­ти їхню увагу до мелодійності рим поета, відтворення ним чудового неповторного світу, який щодня відкриває дити­на; удосконалювати творчі здібності учнів: уміння складати розповідь, добирати текст до малюнка; виховувати еколо­гічну свідомість дитини

80
^ Урок позакласного читання81
Дивосвіт, що цікавить дитину.

«Ліщина», «Оленчині вишивки» С.Жупанин

61-64

Викликати позитивні емоції учнів; формувати потребу естетичного сприйняття світу; удосконалювати навички виразно­го читання; розвивати пам'ять, уяву, вміння використовувати у власному мовленні образні поетичні вислови

82
Вступ до розділу «Оповідання про справи твоїх ровесників».

«Красиві слова і красиве діло» В.Сухомлинський

65-67

Допомогти учням усвідомити головну думку твору; розвива­ти творчі здібності: уміння складати усну зв'язну розповідь про цікаву подію на морально-етичну тему та вміння спів­відносити текст із малюнком

83
«Кінь утік...» В.Сухомлинський

67-69

Сприяти засвоєнню головної теми оповідання; удосконалю­вати вміння виразного читання та переказу тексту; залучити дітей до міркування щодо проблем дружби; формувати вмін­ня висловлювати власні оцінні судження про вчинки героїв; виховувати потребу справжньої дружби

84
Людина за все відповідальна. «Гвинтик», «Який слід повинна залишити лю­дина на землі?» В.Сухомлинський

69-71

Домогтися, щоб учні усвідомили зміст та головну думку опо­відань; формувати вміння висловлювати власне оцінне мір­кування про розуміння морально-етичних проблем; вихову­вати почуття відповідальності, любові до праці

85-86
Все добре переймай, а злого уникай. «Перебите крило» Є.Гуцало

71-80

Сприяти засвоєнню змісту оповідання, його головної думки; формувати вміння структурувати текст на частини, добирати заголовки до них; удосконалювати навички виразного читан­ня прозового твору та стислого переказу частин за планом; виховувати відповідальність за довкілля

87
«Хто міняє, той нічого не має» А.Григорук

81-84

Розкрити повчальний підтекст твору; удосконалювати вміння визначати риси характеру героя, навички виразного читання діалогів в особах; збагачувати мовлення учнів прислів'ями, по­рівняннями; формувати вміння складати зв'язну розповідь за ма­люнками; сприяти вихованню відповідальності за свої вчинки

88
^ Урок позакласного читання89
«В гурті й пісня в лад іде» А. Григорук

84-86

Звернути увагу дітей на пісенну основу твору, майстерне використання автором скарбниці народної мудрості; зба­гачувати мовлення дітей

90-91
«Ловись, рибко!» (уривок з повісті «Найкра­щий намет») Я.Стельмах

Узагальнення знань за розділом. Пригадайте, поміркуйте

87-96

Домогтися усвідомлення змісту твору; формувати вміння оці­нювати вчинки персонажів; розвивати дослідницькі навички учнів, уміння за мовою персонажів побачити їх характер; ви­ховувати взаємоповагу та благородний характер стосунків

Систематизувати знання розділу «Оповідання про справи тво­їх ровесників»; удосконалювати вміння порівнювати характери та вчинки персонажів, висловлювати оцінні судження

92-93
Вступ до розділу «Із скарбниці казкарів світу». «Кіт у чоботях» Ш.Перро

97-104

Закріпити знання про ознаки чарівної літературної казки. Удосконалювати уміння виразного читання діалогів із враху­ванням відтворених у них почуттів, уміння знаходити в казці зачин, основну частину та кінцівку, визначати послідовність подій; виховувати почуття вдячності за зроблене добро; роз­вивати кмітливість, пам'ять, логіку, мислення, образність словесного малювання, уяву

94-95
«Зачарована красуня» брати Грімм

105-109

Проаналізувати чарівні перетворення як ознаку казки; роз­вивати творчі здібності учнів: уміння створювати казкові епі­зоди, розширювати зображені події; виховувати людяність характеру кожної дитини, моральність її вчинків

96
^ Урок позакласного читання97
«Горбоконик» П.Єршов

110-114

Удосконалювати навички виразного читання та стислого пе­реказу поетичної казки; уміння визначати характер дійових осіб та оцінювати їхні вчинки; виховувати інтерес до книги, бажання читати

98
«Пригоди Піноккіо» Карло Коллоді

115-119

Удосконалювати вміння виразного читання та переказуван­ня послідовності подій, уміння вживати в мовленні образні вислови; розвивати дослідницькі вміння: знаходити спільне в пригодах головних героїв різних творів, давати їм оцін­ну характеристику; виховувати почуття співпереживання та справедливості

99
«Про Карлсона, що живе на даху» Астрід Ліндгрен

120-124

Сприяти засвоєнню змісту казки; удосконалювати навички стислого переказування, уміння визначати композиційні час­тини: зачин, основну частину, кінцівку; виховувати почуття дружби, відданості в дружбі

100
^ Узагальнення знань за розділом
Узагальнити вивчене про казкарів світу та їх чарівні казки; систематизувати знання змісту найпопулярніших казок із світової скарбниці; удосконалювати вміння визначати мо­ральні проблеми, які розв'язуються в цих творах; виховува­ти прагнення творити добро, долати зло

101
Вступ до розділу «Візьму перо і спро­бую...».

«Я бачу, як обрій розтав у імлі...» В.Струтинський, «Дивна звичка» А.Костецький

125-127

Привернути увагу учнів до звучності й мелодійності віршова­ної мови; викликати бажання творити римовані рядки; удо­сконалювати вміння визначати повчальність підтексту твору; виховувати інтерес до поезії, до влучного образного слова

102
Вірші — це не дражнилки. «Як Незнайко складав вірші» М.Носов, «Слу­хала Лисичка Солов'я» І.Світличний

127-132

Поглибити знання учнів про риму; розкрити гумористичний характер творів; вправляти у складанні рим; виховувати вза­ємоповагу в стосунках із ровесниками та старшими, уміння критично оцінювати свої здібності та роботу

103
Умій у звичайному побачити незвичайне. «Ко­рінець» Т.Коломієць, «Лісове коріння» В.Ткаченко, «Польові дзвіночки» Л.Костенко

132-133

Допомогти учням усвідомити, що творчі здібності слід розви­вати і що творчість вимагає зусиль; формувати бажання тво­рити, пізнавати свої творчі задатки; уміння бачити незвичай­не в довкіллі; розвивати образну уяву і творчу фантазію

104
Придумаю оповідання... «Удвох із песиком» В.Марсюк


«Вітрячок» І.Січовик

134-135

Розкрити зміст поезії, викликати бажання змінити його; фор­мувати творчі здібності дітей: уміння складати власне опові­дання за заданим сюжетом, творчо продовжувати розвиток події; виховувати прагнення мати друзів

Домогтися усвідомлення головної думки твору; удосконалюва­ти навички виразного читання, вмілого використання інтонацій у мовленні; провести конкурс на кращий варіант кінцівки казки; розвивати творчу фантазію; виховувати почуття вдячності за допомогу, об'єктивну самооцінку власних можливостей

105
^ Урок позакласного читання106
Пробуємо складати рими, продовжувати лан­цюжки римованих слів. «Весняні квіти» Оле­на Пчілка

136

Спонукати дітей до творчості; викликати інтерес до віршу­вання; вправляти в доборі слів: вчити використовувати мов­не багатство

107
Ілюструємо прочитане (пензлем і словесним малюванням). «Захід сонця» М.Познанська, «Очерет» Л.Компанієць

136-137

Допомогти зрозуміти красу ліричних пейзажів, викликати ба­жання їх ілюструвати, відтворити в малюнках побачене й опи­сане автором; розвивати фантазію, уяву, образне бачення

108
Творимо свої фантазії...

«Жирафа» В.Войтович, «Що таке Школа під

Голубим Небом?» В.Сухомлинський

137-138

Спонукати дітей до творчості, викликати в них бажання ілю­струвати, відтворювати в малюнках побачене й описане ав­тором; розвивати фантазію, уяву, образне бачення

109
Павлиські відкриття дивосвіту дітьми. Казки учнів Павлиської школи

138-140

Ознайомити зі зразками творчості дітей Павлиської школи, розкрити красу використаних ними художніх засобів; спо­нукати дітей до словесної творчості; виховувати любов до слова, бажання користуватися його красою та силою

110
Узагальнення знань за розділом. Пригадайте, поміркуйте
Систематизувати вивчене в розділі; поглибити розуміння дітьми поняття «творчість»; виховувати чуття слова

111
Бажаємо вам доброго літа. Останній урок із «Читанкою»
Підсумувати знання дітей про твори, які вивчалися впродовж ро­ку, їх тематику, знання персонажів, розуміння морально-етич­ного та пізнавального змісту; викликати в дітей бажання читати влітку; дати рекомендації щодо книжок, які слід прочитати

112
Урок позакласного читанняСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації