Поиск по базе сайта:
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Сподобівської загальноосвітньої школи І іі ступенів icon

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Сподобівської загальноосвітньої школи І іі ступенів
Скачати 348.98 Kb.
НазваПояснювальна записка до робочого навчального плану Сподобівської загальноосвітньої школи І іі ступенів
Дата конвертації29.06.2013
Розмір348.98 Kb.
ТипПояснювальна запискаЗатверджено

Начальник відділу освіти

Шевченківської РДА

_____________С.В.Старіков

„___”___________2012 року


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Сподобівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів

Шевченківської районної ради Харківської області

на 2012 / 2013 навчальний рік


«Погоджено»

на засіданні ради школи

протокол № 5 від 24.05.2012

Голова ради школи

_________Бобрус Т.А.


«Погоджено»

на засіданні педагогічної

ради школи

протокол № 4 від 24.05.2012

Голова педагогічної ради, директор

І.В.Шишка


М.П.


Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Сподобівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів

Шевченківської районної ради Харківської області

на 2012/2013 навчальний рік


І. Загальні засади

Робочий навчальний план Сподобівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів на 2012 / 2013 навчальний рік складено відповідно до вимог чинних нормативно-правових документів з питань розвитку системи загальної середньої освіти:

  • статей Конституції України; Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”; Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01);

  • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778;

  • Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462 (чинного для 1 класу) та Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
    від 16.11.2000 №1717 (зі змінами) (чинного для 2 – 4 класів);

  • Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24 (зі змінами);

  • Листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року»;

  • наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 11.05.2012 № 268 “Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області”;

  • наказу відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації від 14.05.2012 №156 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Шевченківського району».

Робочий навчальний план враховує основні вимоги Статуту Сподобівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів, затвердженого рішенням Х сесії ХХІV скликання Сподобівської сільської ради від 08.08.2003.

Розподіл навчальних годин у класах розроблено на підставі:

Для 1 класу – Типових навчальних планів початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572 (додаток №1);

Для 2 - 4 класів – Типових навчальних планів початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 №682 (додаток №2);

Для 5 – 9 класів – Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, із змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 (додаток №4).

Викладання навчальних предметів буде проводитися державною мовою (українською) відповідно до Статуту Сподобівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів, Конституції України, Законів України «Про мову», «Про загальну середню освіту».

У 2012 / 2013 навчальному році в школі будуть працювати 4 повних класи (1, 4, 5 та 9 кл.), в яких навчатиметься 31 учень, та 3 класи з індивідуальним навчанням (3, 7, 8 кл.), в кожному з яких кількість учнів становить менше 5 осіб – 11 учнів. В школі відсутні 2 кл. та 6 кл. в зв’язку із складною демографічною ситуацією.

Робочий навчальний план зорієнтований на роботу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за 5-денним навчальним тижнем.


ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Інваріантна складова робочого навчального плану повністю відповідає добору предметів і годин Типового навчального плану загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. Варіативна складова передбачає додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, факультативи.

Вибірково-обов’язковий компонент складається з урахуванням можливостей кадрового та навчально-методичного забезпечення, з урахуванням потреб і інтересів учнів для отримання ними якісної освіти і поглиблення знань учнів. Тому до навчального плану введено 1 год інформатики у 4 класі. (Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №436 «Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001 – 2003 рр.»).

З метою прищеплення дітям любові і інтересу до музики, розвитку їх музичних здібностей і художнього смаку, в 1 класі додатково введено 0,5 год музичного мистецтва. З метою особистісного розвитку учнів і збагачення їхнього емоційно-естетичного досвіду під час сприймання навколишнього світу і художньо-практичної діяльності, в 1 класі введено додатково 0,5 год образотворчого мистецтва.

З метою формування в учнів математичних знань і способів їх діяльності, більш глибокого опанування учнями предметних математичних компетенцій, в 4 класі додатково введено 1 год математики. Для розвитку комунікативних умінь учнів, вироблення в учнів мотивації навчання української мови, гармонійного розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності додатково введено по 0,5 год української мови та українського читання.

Виконуючи наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 26.07.2001 №389 „Про запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах області факультативного курсу „Харківщинознавство”, із метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до рідного краю, виховання в учнівської молоді поваги і шанобливого ставлення до його історико-культурної спадщини, розвиток краєзнавчого руху на Харківщині, ознайомлення учнів з історичним минулим та сьогоденням свого народу, Української держави, що пробуджує почуття національної свідомості, любові та поваги до своєї Батьківщини, введено курс Харківщинознавства у 9 кл. (1 год) за рахунок варіативної складової навчального плану.

На виконання пункту 1.6. наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 11.05.2012 № 268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області», на підставі заяв батьків, з метою посилення морально-етичної складової навчально-виховного процесу в школі, виховання підростаючого покоління на гуманістичних засадах, у дусі релігійної та міжконфесійної толерантності, у 5 класі введено 1 год факультативного курсу «Православна культура Слобожанщини».

У зв’язку з тим, що в 9 класі учні обов’язково проходитимуть державну підсумкову атестацію з географії, у 9 класі додатково введено 0,5 год на вивчення географії.

Поділ класу на групи не буде здійснюватися через низьку наповнюваність класів.

Викладання нецілої кількості годин у 1, 5 та 9 класах буде відбуватися шляхом чергування «половинок» через тиждень:


Класи

І тиждень

ІІ тиждень

1

українська мова (навч.грамоти)

укр. мова (навч.грамоти, письмо)

5

українська мова

іноземна мова (англ.)

9

основи здоров’я

історія України


ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної адміністрації від 11.05.2012 № 268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області», 2012/2013 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – «День знань» - і закінчується не пізніше 1 липня 2013 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 28 грудня 2012 року, ІІ семестр - з 14 січня по 24 травня 2013 року.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні - з 29 жовтня по 4 листопада 2012 року, зимові - з 29 грудня 2012 року по 13 січня 2013 року, весняні - з 25 по 31 березня 2013 року.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах (27 - 30 травня 2013 року), навчальних екскурсій та практики у 5 - 8 класах (27 травня – 7 червня 2013 року) і державної підсумкової атестації випускників початкової (13 - 21 травня 2013 року) та основної (28 травня – 11 червня 2103 року) школи.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61 для учнів 1 – 4 класів проводяться навчальні екскурсії протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день; для учнів 5 – 8 класів – навчальна практика і екскурсії протягом 10 днів: у 6 класі по 3 академічні години на день, у 7 – 8 класах – по 4 академічні години на день. Навчальну практику та екскурсії буде спрямовано на розвиток в учнів стійких інтересів до вивчення предметів природничого циклу, творчих здібностей, формування загально навчальних і спеціальних умінь.

У 1 – 8 класах навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться у вигляді екскурсій, поїздок за межі села, району, до міста Харкова з метою відвідування музеїв, театрів, планетарію, зоопарку, пам’ятних місць.

Для учнів 9 класу основної школи з 28 травня по 11 червня 2013 року здійснюється державна підсумкова атестація навчальних досягнень відповідно до Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319 та Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94, зі змінами (наказ МОН від 21.12.2009 № 1151).

Для чіткої організації навчально-виховного процесу в школі встановлений наступний режим роботи. Школа працює в одну зміну. Заняття в школі розпочинаються о 830 год.

Час проведення уроків:

1 урок 830 – 915 5 урок 1230 - 1315

2 урок 925 –1010 6 урок 1325 - 1410

3 урок 1040 – 1125 7 урок 1420 – 1505

4 урок 1135 – 1220

Тривалість великої перерви після 2-го уроку – 30 хв, малих перерв – по 10 хв. Тривалість уроків у 1 класі – 35 хв, у 3 – 9 класах – по 45 хв.


Директор школи _________І.В.Шишка


ДОДАТОК 1

складений на основі додатку 2

до Типових навчальних планів

загальноосвітніх навчальних закладів

початкової школи

(наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

від 10.06.2011 №572


^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1 класу

з українською мовою навчання з вивченням російської мови

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

1 клас

Інваріантна складова

Українська мова (навчання грамоти)

7

Іноземна мова (англійська)

1

Російська мова

2

Математика

4

Природознавство

2

Музичне мистецтво

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

Трудове навчання

1

Основи здоров'я

1

Фізична культура

3

Разом

19 + 3

^ Варіативна складова

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової

1

Музичне мистецтво

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

Всього (без урахування поділу класів на групи)


23Директор школи __________І.В.Шишка


ДОДАТОК 2

складений на основі додатку 1

до Типових навчальних планів

загальноосвітніх навчальних закладів

початкової школи (наказ Міністерства

освіти і науки України

від 29.11.2005 №682)


^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 4-го класу

з українською мовою навчання

Навчальні

предмети

Кількість

годин по класах
4


^ ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА


Українська мова

3,5

Українське читання

3,5

Іноземна мова (англійська)

2

Математика

4

Я і Україна:

Природознавство

Громадянська освіта


1

1

Музика

1

Образотворче мистецтво

1

Трудове навчання /художня і технічна праця

1

Фізична культура

3

Основи здоров’я

1

Разом

19+3^ ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА

Додаткові години на предмети інваріантної складової

3

Математика

1

Українська мова

0,5

Українське читання

0,5

Курси за вибором
Сходинки до інформатики

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

23

Всього (без урахування поділу класів на групи)

25Директор школи _________ І.В.Шишка


ДОДАТОК 3


Індивідуальний навчальний план

на 2012 / 2013 навчальний рік

для 3 класу з українською мовою навчання
з/п

Навчальні предмети

Кількість годин


Всього

1 учень

1 учень

1 учень

1

Українська мова

1

1

1

3

2

Українське читання

0,75

0,75

0,75

2,25

3

Іноземна мова (англ.)

0,5

0,5

0,5

1,5

4

Математика

1

1

1

3

5

Я і Україна

0,5

0,5

0,5

1,5

6

Музика

0,25

0,25

0,25

0,75

7

Образотв. мистецтво

0,25

0,25

0,25

0,75

8

Трудове навчання

0,25

0,25

0,25

0,75

9

Фізична культура

0,25

0,25

0,25

0,75

10

Основи здоров’я

0,25

0,25

0,25

0,75

Разом
5

5

5

15Директор школи _________І.В.Шишка


ДОДАТОК 4

складений на основі додатку 2

Типових навчальних планів

загальноосвітніх навчальних закладів

12-річної школи (наказ

Міністерства освіти і науки України

від 05.02.2009 №66)

^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 5 – 9 класів з українською мовою навчання з вивченням російської мови

Навчальні

предмети

Кількість годин на тиждень

по класах

^ ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА
5

9

Українська мова

3,5

2

Іноземна мова (англійська)

3,5

2

Російська мова

2

2

Українська література

2

2

Світова література

2

2

Історія України

1

1,5

Всесвітня історія

-

1

Правознавство (практ.курс)

-

1

Етика

1

-

Музичне мистецтво

1

-

Образотворче мистецтво

1

-

Художня культура

-

1

Математика

4

-

Алгебра

-

2

Геометрія

-

2

Природознавство

1

-

Біологія

-

3

Географія

-

1,5

Фізика

-

2

Хімія

-

2

Трудове навчання

1

1

Інформатика

-

1

Основи здоров’я

1

0,5

Фізична культура

2

3

Разом

26

32,5
Варіативна складова

1

1,5

Додаткові години на предмети інваріантної складової

-

0,5

Географія

-

0,5

Курси за вибором:

-

1

Харківщинознавство

-

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

26

33

Факультативи:

1

-

Православна культура Слобожанщини

1

-

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27

34Директор школи _________ І.В.Шишка


ДОДАТОК 5


Індивідуальний навчальний план

на 2012 / 2013 навчальний рік

для 7 класу з українською мовою навчання
з/п

Навчальні предмети

Кількість годин


Всього

1 учень

1 учень

1 учень

1 учень
1

Українська мова

0,75

0,75

0,75

0,75

3

2

Іноземна мова (англ.)

0,75

0,75

0,75

0,75

3

3

Російська мова

0,5

0,5

0,5

0,5

2

4

Українська література

0,5

0,5

0,5

0,5

2

5

Світова література

0,5

0,5

0,5

0,5

2

6

Історія України

0,25

0,25

0,25

0,25

1

7

Всесвітня історія

0,25

0,25

0,25

0,25

1

8

Музичне мистецтво

0,25

0,25

0,25

0,25

1

9

Образотворче мистецтво

0,25

0,25

0,25

0,25

1

10

Алгебра

0,75

0,75

0,75

0,75

3

11

Геометрія

0,5

0,5

0,5

0,5

2

12

Географія

0,5

0,5

0,5

0,5

2

13

Біологія

0,5

0,5

0,5

0,5

2

14

Фізика

0,25

0,25

0,25

0,25

1

15

Хімія

0,25

0,25

0,25

0,25

1

16

Трудове навчання

0,5

0,5

0,5

0,5

2

17

Фізична культура

0,5

0,5

0,5

0,5

2

18

Основи здоров’я

0,25

0,25

0,25

0,25

1

Разом
8

8

8

8

32Директор школи _________І.В.Шишка


ДОДАТОК 6


Індивідуальний навчальний план

на 2012 / 2013 навчальний рік

для 8 класу з українською мовою навчання
з/п

Навчальні предмети

Кількість годин


Всього

1 учень

1 учень

1 учень

1 учень

1

Українська мова

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

Іноземна мова (англ..)

0,5

0,5

0,5

0,5

2

3

Російська мова

0,5

0,5

0,5

0,5

2

4

Українська література

0,5

0,5

0,5

0,5

2

5

Світова література

0,5

0,5

0,5

0,5

2

6

Історія України

0,5

0,5

0,5

0,5

2

7

Всесвітня історія

0,25

0,25

0,25

0,25

1

8

Музичне мистецтво

0,25

0,25

0,25

0,25

1

10

Алгебра

0,5

0,5

0,5

0,5

2

11

Геометрія

0,5

0,5

0,5

0,5

2

12

Географія

0,5

0,5

0,5

0,5

2

13

Біологія

0,5

0,5

0,5

0,5

2

14

Фізика

0,5

0,5

0,5

0,5

2

15

Хімія

0,5

0,5

0,5

0,5

2

16

Трудове навчання

0,5

0,5

0,5

0,5

2

17

Фізична культура

0,75

0,75

0,75

0,75

3

18

Основи здоров’я

0,25

0,25

0,25

0,25

1

Разом
8

8

8

8

32Директор школи _________І.В.Шишка


ДОДАТОК 7


^ Каталог навчальних програм

для варіативної складової

робочого навчального плану

Сподобівської ЗШ І – ІІ ступенів

на 2012 / 2013 навчальний рік

з/п

Назва програми

Автор

Спрямування

Клас

Видання (збірник)

Кіль-кість годин

1

Харківщинознавство
Харківщино-знавство

Грінченко О.І.

спецкурс

9

Методична рада ХОНМІБО 27.05.10 протокол №2

(1 год на тиждень)

2

Інформатика
Сходинки до інформатики


Ривкінд Ф.М.

спецкурс

4

Наук.-метод. ж. «Інформатика та інф. технології в навч. закладах» № 4-5, 2006 р., "Комп'ютер у школі та сім'ї" № 6, 2006 р.

(1 год на тиждень)

3

^ Православна культура Слобожанщини
Православна культура Слобожанщини

Татаринов М.В.

факультатив

5

Методична рада ХАНО 26.05.11

протокол №2

(1 год на тиждень)Директор школи _____________І.В.Шишка


ДОДАТОК 4

складений на основі додатку 2

Типових навчальних планів

загальноосвітніх навчальних закладів

12-річної школи (наказ

Міністерства освіти і науки України

від 05.02.2009 №66)

^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 5 – 9 класів з українською мовою навчання з вивченням російської мови

Навчальні

предмети

Кількість годин на тиждень

по класах

^ ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА
5

8

9

Українська мова

3,5

2

2

Іноземна мова (англійська)

3,5

2

2

Російська мова

2

2

2

Українська література

2

2

2

Світова література

2

2

2

Історія України

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

Правознавство (практ.курс)

-

-

1

Етика

1

-

-

Музичне мистецтво

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

-

-

Художня культура

-

-

1

Математика

4

-

-

Алгебра

-

2

2

Геометрія

-

2

2

Природознавство

1

-

-

Біологія

-

2

3

Географія

-

1,5

1,5

Фізика

-

2

2

Хімія

-

2

2

Трудове навчання

1

2

1

Інформатика

-

-

1

Основи здоров’я

1

0,5

0,5

Фізична культура

2

3

3

Разом

26

30,5

32,5
Варіативна складова

1

2,5

1,5

Додаткові години на предмети інваріантної складової

-

-

0,5

Географія

-

-

0,5

Факультативи:

1

-

-

Православна культура Слобожанщини

1

-

-

Курси за вибором:

-

2,5

1

Профілактика ризик. повед.
0,5
Харківщинознавство

-

1

1

Інформатика
1
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

26

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27

33

34


Директор школи _________ І.В.Шишка


Індивідуальний навчальний план

на 2012 / 2013 навчальний рік

для 7 класу з українською мовою навчання
з/п

Навчальні предмети

Кількість годин


Всього

1 учень

1 учень

1 учень
1

Українська мова

0,75

0,75

0,75

2,25

2

Іноземна мова (англ.)

0,75

0,75

0,75

2,25

3

Російська мова

0,5

0,5

0,5

1,5

4

Українська література

0,5

0,5

0,5

1,5

5

Світова література

0,5

0,5

0,5

1,5

6

Історія України

0,25

0,25

0,25

0,75

7

Всесвітня історія

0,25

0,25

0,25

0,75

8

Музичне мистецтво

0,25

0,25

0,25

0,75

9

Образотворче мистецтво

0,25

0,25

0,25

0,75

10

Алгебра

0,75

0,75

0,75

2,25

11

Геометрія

0,5

0,5

0,5

1,5

12

Географія

0,5

0,5

0,5

1,5

13

Біологія

0,5

0,5

0,5

1,5

14

Фізика

0,25

0,25

0,25

0,75

15

Хімія

0,25

0,25

0,25

0,75

16

Трудове навчання

0,5

0,5

0,5

1,5

17

Фізична культура

0,5

0,5

0,5

1,5

18

Основи здоров’я

0,25

0,25

0,25

0,75

Разом
8

8

8

24Директор школи _________І.В.ШишкаСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації