Поиск по базе сайта:
План роботи на літній оздоровчий період с. 64 67 Додаток 1,2 icon

План роботи на літній оздоровчий період с. 64 67 Додаток 1,2
НазваПлан роботи на літній оздоровчий період с. 64 67 Додаток 1,2
Сторінка6/11
Дата конвертації20.01.2013
Розмір2.31 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

КЕРІВНИК: Баштинська З.І.


^ ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: Любінецька Л.В., Міщенко В.Т., Хижниченко А.Д.,

Євдошенко О.А., Довженко З.П., Козир О.А., Мандрикіна Н.А.


МЕТА: забезпечення кожного вихованця медико – психолого – педагогічним супроводом, що сприятиме фізичній, психологічній та морально – правовій безпеці дитини з порушенням зору .
з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

1.1. Ознайомлення з планом роботи психолого-медико - педагогічного консиліуму.

1.2. Аналіз моніторингу фізичного статусу дітей, що поступили до ДНЗ вперше.

1.3. Результати обстеження рівня розвитку зорового аналізатора .Планування оздоровчих заходів щодо супроводу дітей.

1.4. Аналіз моніторингу успішності дітей. Можливості корекційної роботи для покращання результатів.

жовтень

2012

Баштинська З.І.


старша медсестра


Міщенко В.Т.,

Доженко З.П.


Любінецька Л.В.,

Євдошенко О.А.
2.

2.1.Психолого-педагогічний супровід корекційного процесу.

2.2.Складання індивідуальних освітніх програм (ІОП) для дітей, що виявляють низький рівень знань.

лютий

2013

Хижниченко А.Д.


Євдошенко О.А.,

Мандрикіна Н.А.
3.

3.1. Аналіз висновків обласної психолого-медико - педагогічної комісії. Діти, яким рекомендоване навчання та виховання у спеціальних навчальних закладах міста. Консультування батьків.

3.2. Динаміка стану здоров’я дітей.

3.3. Підсумки роботи ПМПК за 2011-2012 н.р.

травень

2013

Баштинська З.І.


старша медсестра

Баштинська З.І.


Розділ 4

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей
з/п

Вид вивчення

Напрям вивчення

Термін

вивчен-ня

Форма

узагальнен-ня

Розгляд

результатів

Відповідальні

Відмітка

про

виконання

1.

Мовленнєво-ігровий супровід діяльності дошкільників

тематичне

листопад 2012

довідка,

наказ

педрада,

грудень 2012

вихователь-методист,

вчитель-дефектолог Козир О.А., практичний психолог, соціальний педагог
2.

Розвиток творчої ініціативи дітей у процесі ігрової діяльності

тематичне

лютий 2013

довідка,

наказ

педрада, березень

2013

вихователь-методист, вчитель-дефектолог Євдошенко О.А.,

практичний психолог, соціальний педагог
3.

Вивчення стану навчально-виховної роботи групи № 8

комплексне

квітень

2013

довідка, наказ

виробнича нарада

вихователь-методист,

вчитель-дефектолог Довженко З.П., практичний психолог, соціальний педагог

4.1. Контроль і керівництво освітньо-виховним процесом

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.^ ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ

за

 • організованим початком нового навчального року;

 • виконанням чинних вимог Базової програми;

 • станом ведення документації;

 • медичним обстеженням дітей;

 • проведенням фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня;

 • організацією харчування дітей;

 • відвідуванням дітьми ДНЗ;

 • виконанням режиму дня з урахуванням вимог програми;

 • дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку;

 • охороною праці та дотриманням техніки безпеки працівниками ДНЗ;

 • рівнем та вчасністю батьківської плати за утримання дітей в ДНЗ;

 • роботою помічників вихователів;

 • за систематичністю і рівнем проведення фізкультурних свят і розваг;

 • станом організації ігрової діяльності дошкільників;

 • рівнем професійної майстерності педагогів закладу;

 • рівнем культурно-гігієнічних навичок дітей;

 • виконанням курсових робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації;

 • за виявленням та роботою з обдарованими дітьми;

 • дотриманням прав дитини у родині та закладі;

 • станом обстеження дітей мікрорайону;

 • станом соціального патронату дітей мікрорайону.постійно


постійно


постійно

постійно постійно


постійно

постійно

постійно

постійно


постійно


постійно


постійно


постійно


постійно


постійно


постійно


постійно


постійно


постійно


постійно


постійно
завідувач


завідувач


завідувач

завідувач

завідувач


завідувач

завідувач

завідувач

завідувач


завідувач


завідувач


завідувач


завідувач


завідувач


завідувач


завідувач


завідувач


завідувач


завідувач


завідувач


завідувач
2.^ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

за

 • змістом та якістю перспективного та календарного планування за чинними програмами;

 • роботою педагогів із формування у дітей знань про правила безпечної поведінки у побуті, діях в умовах надзвичайної ситуації;

 • рівнем підготовки та проведення занять молодими спеціалістами та тими, що працюють не за фахом;

 • виконанням Інструкції з охорони життя та здоров’я дітей у навчальному закладі.постійно


постійно


постійно


постійно

завідувач


завідувач


завідувач


завідувач
3.^ ВИБІРКОВИЙ КОНТРОЛЬ

за

 • створенням умов для проведення освітнього процесу;

 • станом роботи із упровадженням у практику знань, отриманих на курсах підвищення кваліфікації, методичних об’єднань, виконанням рішень педради.постійно


постійно
завідувач


завідувач
4.^ ПОРІВНЯЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

за

 • формуванням українського мовлення у дітей старших груп;

 • організацією та проведенням прогулянок на відкритому повітрі;

 • станом ігрової діяльності.постійно


постійно


постійнозавідувач


завідувач


завідувач


Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють

МЕТА: допомога  батькам  у забезпеченні  рівних  стартових  умов  для  всіх  дітей, а саме  у вольовій, психічній, фізичній, інтелектуальній, мотиваційній готовності  дитини  до  навчання  в  школі .Надання  педагогічно-психологічної допомоги батькам, діти яких знаходяться під опікою . Забезпечення  конституційних  прав  дітей  5-ти річного   віку  на  здобуття  дошкільної освіти.з/п

Зміст заходів

Термін

Відповідальні

^ I. ОРГАНІЗАЦІЙНО- ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

1.

Вивчення нормативно-правової бази та Положення з організації роботи Консультативного центру

вересень

2012

Баштинська З.І.

2 .

Виявлення та облік дітей, які виховуються в умовах сім ї та проживають в даному мікрорайоні, складання та узгодження списків.

вересень

2012

Любінецька Л.В.

3.

Соціально-педагогічний патронат

«Дошкільна освіта – всім дітям»:

  • вивчення соціально-психологічних та педагогічних умов виховання дітей у сім’ях;

  • створення банку даних про дітей та батьків мікрорайону;

  • розподіл сімей за категоріями та статусом;

  • виявлення замовлень на консультативну допомогу.

вересень

2012


Любінецька Л.В.

4.

Затвердження розкладу роботи Консультативного центру, складу спеціалістів-консультантів та графіку їх роботи.

до 10.10.2012

Баштинська Л.В.

5.

Здійснення відповідного обстеження дітей, що виховуються у сім’ях, різними спеціалістами за бажанням батьків.

упродовж року

Баштинська З.І.

^ II. МЕТОДИЧНА РОБОТА

1.

Підготовка методичних рекомендацій та порад для батьків з питань розвитку , корекції, навчання та виховання дітей дошкільного віку, що виховуються в умовах сім ї за категоріями:

 • малозабезпечені сім ї, неповні сім ї;

 • сім’ ї, в яких виховання дітей здійснюють гувернери;

 • сім’ї, в яких виховуються діти-інваліди та хворі діти;

 • неблагополучні сім ї.

з вересня 2012 по квітень 2013


Мандрикіна Н.А.

^ III. РОБОТА З БАТЬКАМИ

1.

Опитування батьків з питань:

 • організації життєдіяльності дітей в умовах

сім’ї;

 • форм психолого-педагогічної допомоги

щодо розвитку та виховання дітей.

вересень

2012Хижниченко А.Д.


2.

Запрошення на Дні відкритих дверей: презентація розвивального середовища дидактичні посібники, умови для фізичного та пізнавального розвитку.

1 раз у квартал

Баштинська З.І..


3.

Діагностування рівня та особливостей розвитку дітей (індивідуально).

з потребою батьків

сеціалісти- консультанти

4.

Рекомендації спеціалістів батькам щодо

 • охорони зору дітей;

 • корекції мовного розвитку;

 • виявлення рівня психо-емоційного розвитку та поради з психокорекція дітей;

 • навчання та виховання дітей дошкільного віку з різних розділів Базової програми.

з графіком та за потребою батьків


спеціалісти-консультанти


5.

Відкриті перегляди індивідуальних занять з дітьми у вчителів-дефектологів ДНЗ.

за

потребою батьків

Євдошенко О.А.


6.

Пам’ятки батькам з різних аспектів організації життєдіяльності дітей.

протягом року та за

потребою батьків

Любінецька Л.В.


7.

Заочне спілкування з батьками по телефону, листування через сайт ДНЗ:

 • що дитина повинна знати та вміти,

готуючись до шкільного життя.

 • портрет майбутнього школярика;

 • як здійснювати розвиток дитини дошкільного віку за сімома базовими лініями.

 • Навіщо і як виховувати морально – етичні якості вашої дитини.
протягом року та за потребою батьків

спеціалісти- консультанти


^ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

1.

Бесіди з батьками, анкетування, опитування.

за

графіком

Хижниченко А.Д.


2.

Обстеження дітей ( експрес-діагностика)

Рекомендації батькам щодо психологічного та соціального статусу дітей.

за потребою батьків

Хижниченко А.Д.,

Мандрикіна Н.А.

3.

Запрошення батьків відвідувати корекційні заняття.

за потребою батьків

Хижниченко А.Д.


4.

Міні-заняття – тренінги для батьків та дітей в умовах ДНЗ.

за графіком

Мандрикіна Н.А.


^ ВЗАЄМОДІЯ ЗІ ШКОЛОЮ


1.

Спільні батьківські збори у старших групах ДНЗ за участю батьків, діти яких виховуються в умовах сім ї, вчителів початкової школи, психологів, педагогів ДНЗ.

згідно з планом роботи

Баштинська З.І.


2.

Запрошення батьків дітей, що не відвідують ДНЗ, на загальні шкільні батьківські збори з проблеми підготовки дітей до шкільного навчання.

травень

2013

Любінецька Л.В.

3.

Запрошення батьків та дітей на екскурсію до школи ( знайомство з шкільними приміщеннями, відвідування фрагменту уроку, свята Першого дзвоника)

жовтень

2012

Любінецька Л.В.4.

Активний тренінг для батьків старших дошкільнят (оволодіння батьками технології навчання математики, грамоти, письму).

за потребою

Близнюк Т.В.


^ МЕДИЧНА РОБОТА


1.

Аналіз стану здоров’я дітей (диспансерний облік, інвалідність, ЧХД).


постійно

старша медична сестра


2 .

Медичні поради, консультації щодо стану здоров я дітей, рекомендації для подальшого лікування у спеціалістів - медиків


за графіком та за потребою батьків

старша медична сестра


3.

Одноразове медичне діагностування та індивідуальні консультації.

за потребою батьків

лікар-офтальмолог,

медична сестраРозділ 5

Організаційно-педагогічна робота


^ ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЗОШ № 49 Завідувач КЗ «ДНЗ № 267»

_______Н.Є.Левенець ________З.І.Баштинська

__________________ _____________________


Перспективність і наступність

у роботі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 267 компенсуючого типу Харківської міської ради

та Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 49

Харківської міської ради Харківської області


^ ПЛАН СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ДНЗ І ШКОЛИ
з/п

Зміст роботи


Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання


Методична робота1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


Погодити та затвердити план сумісної роботи СЗОШ № 49 та ДНЗ № 267 на 2012/2013 н.р.


Обговорення з учителями чинних програм навчально-виховної роботи.


Взаємовідвідування занять та уроків вчителями 4-х класів Морєвої Ірини Борисівни та Левицької Наталії Анатоліївни та вихователями

Пасічник О.Б., Сергєєва Н.М., Самородова Т.М. Аналіз відвіданих заходів.


Вивчення рівня адаптації випускників дошкільного закладу до шкільного життя шляхом відвідання вихователями

Яровою І.М., Бакалейко І.Ю. уроків математики та читання вчителя початкових класів Житомирської Анжели Володимирівни Широбо-

ковою О.Б. Кобиляцькою Т.М., Мукхопадхяй Л.О. - уроків «Я і Україна», образотворчого мистецтва вчителя Котенко Світлани Валеріївни.


Консультація для вчителів початкових класів Шульги О.М., Івченко М.Я., Котенко С.В., Житомирської А.В., і вихователів старших груп № 4,5,7,8,10:

 • «Проблеми наступності,

безперервності та спадкоємності між дошкільною та початковою ланками освіти»;


 • «Особливості організації занять

з розвитку зв’язного мовлення у групах старшого дошкільного віку та першому класі початкової школи».


Зустріч за «круглим столом»; обговорення спільної роботи за 2011-2012 навчальний рік.


Педагогічні зустрічі вчителів і вихователів з питань:

- новинки методичної і літератури

для 6-ти і 7- річок;

- роль дитячого закладу, сім’ї та школи в збереженні й зміцненні психічного, фізичного здоров’я дитини;

- розвиток зв’язного мовлення та навчання читанню;

- підготовка руки до письма, розвиток дрібних м’язів;

- перебудова навчально – виховного процесу на засадах особистісно орієнтованої педагогіки;

- дотримання прав дитини у родині.


Відвідання вчителями початкових класів контрольних занять з грамоти, розвитку мовлення, ознайомлення з навколишнім і природою у старших групах № 3,5,6,10.

Бесіди з дітьми.


Підготовка медичних карт для своєчасного запису дітей до школи.


Запросити вчителів 4-их класів Котенко С.В. , Житомирську А.В. на святкові ранки, присвячені випуску дітей до школи.


Спільне засідання «круглого столу» з питань моніторингу успішності навчання першокласників-випускників.


Запрошувати вчителів початкових класів на педагогічні ради

 • «Мовленнєвий розвиток

дошкільників відповідно до концептуальних засад Базової програми»;

 • «Формування життєво-

компетентної особистості дошкільника засобами провідної діяльності».


Діагностика готовності до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку груп №№ 4,5,7,8,10.


вересень

2012


жовтень

2012


1 раз у квартал


грудень

2012


грудень

2012


березень

2013


травень

2012


упродовж року


листопад 2012 – квітень 2013


травень

2013


травень

2013


травень 2013


грудень

2012


березень

2013


травень

2013


вихователь-методист


вихователь-методист


вихователь-методист, заступник директора


практичний психолог


вихователь-методист


Євдошенко О.А.


вихователь-методист


соціальний педагог,

практичний психолог,

вчителі-дефектологи,

вихователь-методист


вихователь-методист


старша медична сестра


вчитель-дефектолог


вихователь-методист


вихователь-методист


практичний психолог, соціальний педагог

Робота з дітьми1.


2.


3.


4.


5.


6.

7.


8.


9.
Екскурсія до школи на свято Першого дзвоника.


Екскурсія дітей старших груп до школи «Чекає на нас школа, чекає на нас клас…».. Відвідання

 • приміщення школи;
 • бібліотеки;
 • шкільної їдальні;
 • спортивного майданчика;
 • музею харківських Дивізій.


Запрошення першокласників у заклад на «Свято осені», Новорічні та Різдвяні свята.


Відвідання «Свята Букваря» - гостини в школі.


Екскурсія до музею Харківських Дивізій. Спільне покладання (учні першого класу та груп старшого дошкільного віку) квітів до пам’ятної стели на вулицю Харківських Дивізій.

Відвідання свята останнього дзвоника.

Спільні виставки дитячих робіт за темами:

 • «Спогади про літо»;

 • «Золота осінь»;

 • «Зима-чарівниця»;

 • «Весна-весняночка»;

 • «Я в біду не попаду».


Читання художніх творів про школу:

 • Осєєва В. «Сині листочки»;

 • Наталя Забіла «Перше вересня»;

 • Михайло Стельмах «Дзвоник»;

 • Марійка Підгірянка «Школа», «Голосні звуки»;

 • Дмитро Павличко «Школа»;

 • Оксана Сенатович «Вчиться вересень читати».


Ознайомлення вихованців закладу з правилами поведінки в школі.


вересень

2012


жовтень

2012

січень

2013

березень

2013

квітень

2013

травень

2013

грудень

2012-

січень 2013


травень

2013


травень

2013

протягом

року


протягом року


лютий 2013


вихователь-методист


вихователь-методист


вихователь-методист


вихователь-методист


вихователь-методист

вихователь-методист


вихователі,

практичний психолог,

соціальний педагог


соціальний педагог
Робота з батьками


1.


2.


3.


4.


5.


Провести консультації за запитами батьків з питань:

- «Готовність дитини до шкільного навчання, її адаптація до школи»;

- «Готовність батьків до початку навчання дитини в школі».


Поповнювати інформаційно-педагогічну бібліотеку для батьків із посібниками щодо підготовки дітей до школи.

Запросити вчителів початкових класів і заступника директора для зустрічі з батьками випускників закладу на тему «Входження в шкільне життя».


Батьківські зустрічі з вчителями початкових класів, вихователями з питань «Готуємо дітей до школи».


Запросити директора школи та вчителів Морєву І.Б., Левицьку Н.А. на зустріч з батьками випускників «Презентую школу».листопад

2012

лютий

2013


протягом року


квітень

2013


упродовж року


травень

2013практичний психолог,

соціальний педагог


вихователь-методист


завідувач


вихователь – методист


вихователі,

вчителі^ ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор спеціальної Завідувач КЗ «ДНЗ № 267»

школи-інтернату № 12 ________З.І.Баштинська

_______Є.О.Чепіжко _____________________

__________________


Перспективність і наступність

у роботі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 267компенсуючого типу Харківської міської ради

та спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 12

для дітей з послабленим зором

Харківської міської ради Харківської області


^ ПЛАН СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ДНЗ І ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

з/п

Зміст роботи


Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

Методична робота

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.

Погодити та затвердити план сумісної роботи школи-інтернату № 12 та КЗ «ДНЗ № 267» на 2012/2013 н.р.


Обговорення з учителями чинних програм навчально-виховної роботи.


Взаємовідвідування занять та уроків вчителями 4-А класу Мартиненко Наталією Анатоліївною та 4-Б класу Костенко Мариною Сергіївною та вихователями Пасічник О.Б., Панкратовою Н.П. Аналіз відвіданих заходів.


Вивчення рівня адаптації випускників дошкільного закладу до шкільного життя шляхом відвідання вихователями Мукхопадхяй Л.О., Кобиляцької Т.М. уроків математики та читання вчителя 1-А класу Кропивко Оленою Іванівною; Жерденко О.А., Щиробоковою О.Б.- уроків «Я і Україна», образотворчого мистецтва вчителя 1-Б класу Щолокової Наталії В’ячеславівни.


Консультація для вчителів початкових класів та підготовчої групи Лисанової В.М., Гребенюк Л.І., Штих О.С., Тимофєєвої З.М., Скриньової В. І. і вихователів старших груп

№ 4,5,7,8,10:

 • «Проблеми наступності,

безперервності та спадкоємності між дошкільною та початковою ланками освіти»;

 • «Формування мовного

розвитку слабозорих дітей засобами ігор»;


Зустріч за «круглим столом»; обговорення спільної роботи за 2012-2013 навчальний рік.


Педагогічні зустрічі вчителів і вихователів з питань:

- новинки методичної і літератури

для 6-ти і 7- річок;

- роль дитячого закладу, сім’ї та школи в збереженні й зміцненні психічного, фізичного здоров’я дитини;

- розвиток зв’язного мовлення та навчання читанню;

- підготовка руки до письма, розвиток дрібних м’язів;

- перебудова навчально – виховного процесу на засадах особистісно орієнтованої педагогіки

- дотримання прав дитини у родині.


Відвідання вчителями початкових класів контрольних занять з грамоти, розвитку мовлення, ознайомлення з навколишнім і природою у старших групах № 4,7,8,10. Бесіди з дітьми.


Підготовка медичних карт для своєчасного запису дітей до школи.


Запросити вчителів 4-их класів

Щолокову Н.В, Кропивну О.І. на святкові ранки, присвячені випуску дітей до школи.


Спільне засідання «круглого столу» з питань моніторингу успішності навчання першокласників-випускників.


Запрошувати вчителів початкових класів на педагогічні ради

 • «Мовленнєвий розвиток

дошкільників відповідно до концептуальних засад Базової програми»;

 • «Формування життєво-

компетентної особистості дошкільника засобами провідної діяльності».

вересень

2012


жовтень

2012


1 раз у квартал


грудень

2012


грудень

2012


березень

2013


травень

2013


упродовж року


листопад 2012 – квітень 2013


травень

2013


грудень 2012


березень 2013

вихователь-методист


вихователь-методист


вихователь-методист


вихователі, практичний психолог


вихователь-методист


вихователь-методист


Євдошенко О.А.


вихователь-методист


вихователь-методист


вихователь-методист


медична сестра,

завідувач


вихователь-методист


завідувач


вихователь-методист

Робота з дітьми


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.Екскурсія до школи-інтернату на свято Першого дзвоника.


Екскурсія дітей старших груп до школи-інтернату. Відвідання

 • бібліотеки;

 • класних приміщень;

 • їдальні ;

 • актової та спортивної зали.


Запрошення першокласників у заклад на «Свято осені», Новорічні та Різдвяні свята.


«Свято Букваря» - гостини в школі-інтернаті.


Відвідання свята останнього дзвоника.


Спільні виставки дитячих робіт за темами:

 • «Спогади про літо»;

 • «Золота осінь»;

 • «Зима-чарівниця»;

 • «Весна-весняночка»;

 • «Я в біду не попаду».


Читання художніх творів про школу:

 • Осєєва В. «Сині листочки»;

 • Наталя Забіла «Перше вересня»;

 • Михайло Стельмах «Дзвоник»;

 • Марійка Підгірянка «Школа», «Голосні звуки»;

 • Дмитро Павличко «Школа»;

 • Оксана Сенатович «Вчиться вересень читати».


Ознайомлення вихованців закладу з правилами поведінки в школі.


Організувати спільний концерт вихованців закладу, учнів перших та четвертих класів школи-інтернату

№ 12.

вересень

2012


упродовж року


листопад -

грудень 2012


травень

2013


травень

2013


упродовж року


упродовж

року


упродовж року


січень

2013

вихователь-методист


вихователь-методист


вихователь-методист


вихователь-методист


вихователь-методист


вихователь-методист


вихователі,

практичний психолог, соціальний педагог, вчителі-дефектологи


вихователі,

соціальний педагог


вихователь-

методист

Робота з батьками


1.


2.


3.


4.


5.


Провести за запитами консультації для батьків з питань:

- «Готовність дитини до шкільного навчання, її адаптація до школи»;

- «Готовність батьків до початку навчання дитини в школі».


Поповнювати інформаційно-педагогічну бібліотеку для батьків посібниками щодо підготовки дітей до навчання в спеціальному закладі.


Запросити вчителів початкових класів і заступника директора для зустрічі з батьками випускників закладу на тему «Входження в шкільне життя».


Батьківські зустрічі з вчителями початкових класів, вихователями з питань «Готуємо дітей до школи».


Запросити директора школи та педагогів школи на зустріч з батьками випускників «Презентую школу-інтернат».листопад

2012

лютий

2013


упродовж року


квітень

2013


упродовж року


травень

2013практичний психолог,

соціальний педагог


вихователь-методист


вихователь – методист


вихователі,

вчителі


вихователь-методист


Соціально-педагогічний патронат дитини

з/п

Зміст роботи


Термін

виконання

Відповідальні

Відмітка

про

виконання

Організаційна робота

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.

Опрацювати дані про вікове обстеження дітей мікрорайону.

Підтримувати контакт з дільничними педіатрами міської дитячої поліклініки № 15 Степанян О.Б., Ключко Р.А..

Надавати консультативну методичну допомогу батькам, у яких є діти-інваліди, щодо навчання та виховання дошкільників.

Скласти списки неохоплених дошкільною освітою дітей мікрорайону.

Визначити умови родинного виховання, емоційного самопочуття та відношення батьків до дитини.

Виявити рівень освіченості батьків, що готують дітей до школи в домашніх умовах. Надати необхідну методичну допомогу.

Надавати дані щодо охоплення 5-тирічок мікрорайону дошкільною освітою.

Провести День відкритих дверей «Наш садок – то справжня казка, всіх запрошуєм, будь ласка».

до 25.09.2012

упродовж року


постійно


до 25.09.2012

у період обстеження


у період обстеження


один раз на

квартал

01.09.2012

вихователь-методист

вихователі


соціальний педагог


вихователь-методист

вихователі,

соціальний педагог

соціальний педагог


вихователь-методист

вихователь-методист
Методична робота

1.


2.


3.


4.


5.

Провести для батьків, діти яких не відвідують дошкільні заклади консультації

 • «Про програму розвитку дітей старшого

дошкільного віку «Впевнений старт»;

 • «Портрет дошкільника напередодні його

вступу до школи»;

 • «Що розповісти майбутньому

першокласнику про школу».

Запропонувати батькам відвідування занять з

підготовки дітей до школи у старших групах

№ 4,5,7,8,10;

За Запрошувати дітей та батьків до участі в святах, розвагах, що відбуваються в закладі.

Залучати дітей до участі у виставках дитячих робіт.

Організувати роботу Консультативного центру.


постійно


жовтень

2012

січень

2013

квітень

2013

протягом року


протягом року

протягом року

до 07.09.2012вихователь-методист

практичний психолог

соціальний педагог

вихователь-методист


вихователь-

методист

соціальний педагог

завідувач


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації