Поиск по базе сайта:
План роботи на літній оздоровчий період с. 64 67 Додаток 1,2 icon

План роботи на літній оздоровчий період с. 64 67 Додаток 1,2
НазваПлан роботи на літній оздоровчий період с. 64 67 Додаток 1,2
Сторінка10/11
Дата конвертації20.01.2013
Розмір2.31 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

^ Цілепокладаюча частина


В спеціалізованому дошкільному навчальному закладі №267 для дітей з вадами зору, працює практичний психолог Хижниченко А.Д. з навантаженням – 1 ставка (0,5 ставки вихователя) та соціальний педагог- Мандрикіна Н.А. з навантаженням – 1 ставка.

На початок 2012-2013 навчального року дошкільний навчальний заклад № 267 налічує 140 дітей, 11 груп.

Для здійснення професійної, ефективної та результативної діяльності організовано кабінет психологічної служби. Психологічний кабінет займає одне приміщення, що призначене для проведення індивідуальної, психодіагностичної, корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи; індивідуальної консультаційної роботи з вихователями та батьками, а також для підготовки до занять, виступів, обробки результатів психологічних обстежень, оформлення висновків та рекомендацій.


Робота закладу у ^ 2012-2013 навчальному роцi спрямована на досягнення мети, що полягає у: формуванні стійких гуманістичних якостей особистості дитини з вадами зору у процесі духовного виховання.

Пріоритетні завдання на 2012-2013н.р.:

 1. Сприяння соціальній адаптації дітей через формування основ правових знань.

 2. Формування мовленнєвої компетенції в організованій та самостійній діяльності.

 3. Вдосконалення підходів до організації та проведення ігрової діяльності дітей.


^ Мета роботи психологічної служби в закладах освіти Фрунзенського району:

« Проектування та організація середовища, яке сприяло б розвитку особистості, забеспечило умови для повноцінного розкриття наявного потенціалу всіх учасників навчально – виховного процесу».

Враховуючи основні напрями розвитку соціально – психологічної служби закладів освіти району, що включають в себе: консультативно – методичну допомогу всім учасникам навчально – виховного процесу та керівникам освіти різних рівнів; підвищення психологічної культури всіх учасників навчально – виховного процесу; соціально –психологічну діагностику, моніторинг особистісного розвитку і соціальної ситуації розвитку учнів та дітей, прогнозування змін освітньої ситуації та визначення основних її тенденцій; проектування і соціально – психологічна корекція розвитку учнів у НВП, - та на основі пріоритетних напрямків роботи дошкільного закладу №267,

метою психологічної служби закладу в 2012-2013 навчальному роцi є -

психологічний супровід процесу формування гуманістичних якостей особистості дитини з вадами зору у процесі її духовного виховання.

Для досягнення мети поставлені наступні задачі:

1) забезпечити почуття психологічної захищеності, розвиток індивідуальності та психічного здоров’я, формувати засади особистості;

2) розвивати гнучкість і незалежність мислення, адекватну реакцію на ситуації, пізнавальні інтереси дитини і перспективи її розвитку;

3) вирішення складних соціально – педагогічних та психологічних проблем дітей, членів їх сімей, педагогічного колективу;

4) визнавати й приймати особистість дитини, засновану на формуванні у дорослих здатності до децентрації;

5) взаємодіяти з дитиною з погляду рівноправного партнера, враховуючи інтереси дитини і перспективи її розвитку;

6) розширювати коло психологічних знань, підвищувати рівень компетентності та культури спілкування серед педагогів та батьків;

7) забеспечення психолого – педагогічного супроводу реалізації творчої активності дітей;

8) розвивати гнучкість і незалежність мислення, адекватну реакцію на ситуації, пізнавальні мотиви;

9) психологічна просвіта батьків щодо психофізіологічних особливостей розвитку дитини з вадами зору;

10) пiдвищення професійної компетентності спеціалістів служби: спільна діяльність практичних психологів району, відвідування психолого-педагогічних семінарів, психологічних практикумів.

^ Основними напрямками в роботі психологічної служби закладу на цьому етапі є:

1. Здійснення комплексу соціально-психологічного забезпечення навчально-виховного процесу закладу освіти.

2. Соціально-психологічний супровід дітей з особливими потребами.

3. Розвиток інтелектуальних здібностей дітей дошкільного віку.

4. Сприяння вирішенню складних соціально-педагогічних та психологічних проблем

дітей, членів їх сімей, педагогічного колективу.

5.Організаційно-методична робота соціально-психологічної служби.

6.Створення системи роботи за корекційно – розвивальним напрямком.

7.Підвищення консультативної компетентності спеціалістів закладу.


Задачі психологічної служби за основними напрямками роботи :

 • дiагностична (групова, iндивiдуальна з батьками та вихователями, iндивiдуальна та групова з дитиною);

 • консультативна (групова, iндивiдуальна);

 • просвiтницька та профiлактична;

 • науково-методична;

 • робота по встановленню та підтримці зв'язків з громадкістю тощо.


Пріоритетними завданнями в роботі соціально-психологічної

служби є:

1. Вивчити особливості психоемоційної сфери: рівень тривожності, причини тривожності, емоційне благополуччя дитини в сім’ї.

2. Дослідити:

-рівень розвитку дітей ( емоції, узагальнення, класифікація, порівняння, рівень домагань, особливості уваги, пам’яті, логічного мислення);

3.Створення умов для підвищення психологічної культури усіх учасників навчально-виховного процесу, щодо соціально-психологічного супроводу особистісно-орієнтованої моделі виховання та творчого розвитку дітей.


^ Змістовна частина
з/п


Зміст роботи

(види діяльності)


Термін виконання


Де і з ким проводиться

Відповідальні

Організаційно-методична робота

1.

1.1. Складання планів, звітів.

1.2. Складання індивідуальних психологічних карт дітей.

1.3. Підготовка до заходів, розробка методичних рекомендацій; створення корекційних програм, виготовлення роздаткового матеріалу тощо.

1.4.Підготовка планів психодіагностичних досліджень.

1.5.Підготовка психодіагностичного інструментарію.

1.6.Організація інформаційного куточка, інформаційних листів, складання анкет.

Впродовж навчального року

Практичний психолог

Хижниченко А.Д.


Соціальний педагог

Мандрикіна

Н.А.

Психодіагностична робота

2.  1. Вивчення процесу адаптації дітей до умов ДНЗ.
  1. Соціально-демографічний паспорт дитини та сім’ї.
  1. Визначення рівня гіперактивності дітей.

  2. Виявлення рівня тривожності, агресивності, імпульсивності у дітей.

  3. Діагностика міжособистісних відносин в дитячому колективі:

а) шляхом спостереження, бесід;

б)проведення соціометрії для дітей

-первинна;

-вторинна.

  1. Діагностика стану соціально-психологічного здоров'я дитини (вивчення індивідуальних особливостей дітей з емоційними проблемами). Анкетування.

  2. Діагностика пізнавальних процесів дітей 4-5 років:

вміння управляти своєю увагою,

-розвиток зорової пам’яті,

-розвиток уяви, рекомендації як розвинути уяву;

-дослідження процесів мислення.


  1. Діагностика родиних стосунків, виявлення міжособистісних контактів, врівноваження конфліктів.

  2. Особистісна готовність дошкільника до шкільного навчання:

- навчальна мотивація;

- формування вольової регуляції поведінки;

- інтелектуальна готовність;

- соціальна зрілість.

2.10. Діагностика « домінантної руки» дитини. Практичні вправи та побутові дії.

2.11. Оцінка психологічного клімату в педагогічному колективі.

2.12. Оновлення банку даних дітей пільгових категорій.


вересень

2012


вересень

2012


грудень

2012

впродовж року


жовтень

2012


листопад

2012


протягом року


протягом року


квітень

2013


січень

2013


лютий

2013

вересень

2012


Діти новоприбулі),


Батьки, вихователі


Діти,


Діти старшого дошкільного віку

Діти всіх вікових груп


Діти 4-5 років життя


Діти


Діти 4-го року життя


Батьки , діти


Діти 6-го року життя


Діти раннього віку


Педколектив


Діти пільгової категорії

Соціальний педагог


Соціальний педагог


Практичний психолог

Практичний психолог


Соціальний педагог


Практичний психолог


Практичний психолог


Соціальний педагог


Практичний психолог


Практичний психолог


Практичний психолог

Соціальний педагог


^ Консультативна робота ( групова)

3.

« У садку новачок! Проблеми адаптації» (консультація)


Тактика поведінки з дитиною, яка йде до дитячого садка»( консультація)


« Основи батьківської компетентності»

(Батьківськи збори)


« Активна, пасивна та агресивна поведінка»

(інформаційне повідомлення)


« Закон суворий, але це – закон»


« Ми відповідальні за свої вчинки перед дітьми»

Діти і батьки « Проблеми насильства у родині»


Готовність сім’ї до школи. Основні аспекти шкільної зрілості.

(Батьківськи збори)


« Тактика поведінки з замкнутою дитиною»


« Тактика поведінки з дитиною, якщо батьки розлучаються»

Вересень

2012


Вересень

2012


Вересень-жовтень

2012


Листопад

2012


Грудень

2012

Січень

2013


Лютий

2013


Березень

2013


Квітень

2013


Травень

2013

Батьки


Батьки


Батьки


Батьки


Батьки


Батьки


Батьки


Батьки


Батьки, педагоги


Батьки


Практичний психолог


Практичний психолог


Соціальний педагог


Практичний педагог


Соціальний педагог

Практичний психолог


Соціальний педагог


Практичний психолог


Практичний психолог


Соціальний

педагог
^ Виступ на педрадах:

Тема–«Взаємовідносини дошкільників у грі»


Тема – « Ігрова діяльність, як засіб розвитку емоційної сфери дошкільників»

Тема – « Роль дитячої книжки у мовленнєвому розвитку дітей»

Тема – « Обговорення цитат відомих учених і педагогів про роль книжки у мовленнєвому розвитку дітей».

Тема – « Презентації та рекомендації для батьків щодо залучення дітей до читання».

Тема – « Морально-правове виховання дитини дошкільника»


^ Оформлення стендів, інформаційних листів для педагогів та батьків:

- « Правам дитини присвячується»

- « Правила поведінки у дитячому садку»

- « ВІЛ/СНІДу – Ні!, ЖИТТЮ – ТАК!
Лютий

2013


Березень

2013


Січень

2013

Грудень

2012


Квітень

2013


Листопад

2012


Протягом року
Вихователі, дефектологи,музичні керівники,


Батьки, діти, педколектив


Соціальний педагог


Практичний психолог


Соціальний педагог

Практичний психолог


Практичний психолог


Соціальний педагог


Практичний психолог, соціальний педагог

Робота за профілактичним напрямком

4.


4.1.Профілактика дезадаптації новоприбулих дітей раннього віку.


4.2. Профілактика негативних явищ серед дітей дошкільного віку.( допомогти дітям сформувати особисту думку щодо здорового образу життя).


4.3. Профілактика невпевненості у дітей дошкільного віку.


4.4. Профілактика сімейного неблагополуччя.


4.5. Профілактика жорстокості й насилля.

4.6. Профілактика дитячих страхів.


Вересень

2012


Впродовж року


Впродовж року


Впродовж року


Впродовж року


Діти раннього віку


Діти старшого дошкільного віку


Діти всіх вікових груп


Діти, батьки


Батьки

Діти, батькиПрактичний психолог


Соціальний педагог


Практичний психолог


Соціальний педагог


Соціальний педагог

Практичний психолог
Корекційно-розвивальний напрямок

5.

5.1. Розвивальні заняття для дітей з не адаптивною поведінкою і порушень саморегуляції:

 • предметні, рухливі, пальчикові ігри;

 • ігри для дітей з ускладненнями в спілкуванні;

 • ігри для формування соціальної компетентності.
вересень – жовтень

2012


Новоприбулі діти раннього віку

Практичний психолог

5.2. Корекція та розвиток психічного здоров'я дитини:

розвиваючі та корекційно-профілактичні ігри, що сприяють зняттю емоційної напруги та формуванню психологічного здоров'я дитини.

протягом року


Діти молодшого віку.

За запитом педагогів та батьків.

Практичний психолог

5.3. Розвиток мовленнєвого спілкування. Розвивальні вправи на розвиток пізнавальних процесів


5.4. Розвиток прийомів розумової діяльности - аналіз, синтез, узагальнення, виключення, систематизація. Розвиток уваги та пам’яті


5.5. Розвиток сенсорного сприняття.

Розвиток зорової моторики, тактильної пам’яті та тонкокоординованих рухів руки.


5.6. Розв’язання конфліктних ситуацій.


5.7.Розвивальні заняття для дітей з розвитку творчих здібностей.

Листопад-грудень

2012


Січень – Лютий

2013


Лютий

2013


Березень

2013


Квітень

2013

Діти молодшого дошкільного віку


Діти молодшого віку.Групи №№7,8


Батьки за запитом


Діти 4-5 року життя


Діти середнього віку. Групи №№ 3,5,10.

Практичний психолог

5.8. Розвиток психологічної готовності дитини до навчання у школі:

 • розвиток уяви, як умови продуктивного учіння дитини;

 • формування адекватної самооцінки;

 • розвиток комунікативних навичок;

 • профілактика психічного та емоційного розладів у дітей старшого дошкільного віку.


5.9. Релаксаційні вправи для зняття емоційної напруги.


5.10.Корекція тривожності та страхів.

Квітень – Травень

2013


Впродовж року


Впродовж року


Діти старшого дошкільного віку


За зверненням


Діти


Практичний психолог


Практичний психолог

6. Зв’язки з громадськістю

6.1. Підтримування зв’язків зі службою у справах дітей, комітет у справах сім’ї, молоді та спорту, загальноосвітні навчальні заклади, міліція, лікарня, опекунська рада.Протягом року


За запитом

Соціальний педагог, практичний психолог

^ 7. Робота з педагогічним колективом

7.1. Розвивальні заняття для педагогів

(розвиток соціального інтелекту, творчого мислення).


7.2. Практикум :Тест « Чи хороший ти вихователь?».


7.3. Практикум «Етикет педагога як важливий фактор успішної діяльності».


7.4. Практикум : Стрес та його особливості (тест «Чи виводить вас з рівноваги...?»).


7.5. Самотест « Шляхи розвитку».


7.6. Індивідуальні консультації.


протягом

року


Листопад

2013


Січень

2013


Лютий

2013


Березень

2013


протягом

року

Вихователі , вчителі-дефектологи, музичні керівники

Педколектив


Вихователі


Вихователі


Педколектив


Педагоги за запитом

Практичний психолог


Соціальний

педагог


Практичний психолог

Практичний психолог


Соціальний педагог


Практичний психолог, соціальний педагог

^ 8. Робота з батьками

8.1. Анкета для батьків «Взаємини в сім’ї».

8.2. Анкета для батьків на тему «Права дитини».

8.3. Батьки, діти, педагоги – нероздільний трикутник

(Батьківськи збори).


8.4. Батьки очима дітей і навпаки

(тематичні зустрічі).


8.5.Тест для батьків « Чи можете ви...?».


8.6. Як спілкуватися з дитиною ?

(консультації).


8.7. Відвідування дітей вдома.


8.8. Скринька батьківських запитань

(наочно-інформаційна робота).


8.9. Індивідуальні консультації для батьків.


8.10. Твір про дитину.


8.11.Виставка родинних виробів

(наочно-інформаційна робота).

Вересень

2012

Вересень

2012

Жовтень

2012


Листопад 2012


Січень 2013


Березень 2013


Квітень 2013


Протягом року


Протягом року


Протягом року


Квітень 2013Батьки


Батьки


Батьки


Батьки


Батьки


Батьки


Батьки


Батьки


Батьки


Батьки


БатькиСоціальний педагог

Практичний психолог

Практичний психолог


Соціальний педагог


Практичний психолог


Соціальний педагог

Соціальний педагог


Соціальний педагог, практичний психолог

Соціальний педагог, практичний психолог^ 9. Науково – методична робота

9.1. Участь у навчально – методичних семінарах (нарадах) психологів.

Протягом року


Соціальний педагог, практичний психолог

9.2. Участь у психолого – педагогічних семінарах.

Протягом року
9.3. Участь у роботі творчої групи:

«Психологічний супровід гіперактивних дітей».

Протягом року
9.4. Науково – методична робота практичного психолога за темою :

« Уява – основа творчої активності та креативності дітей дошкільного віку».

Протягом року
9.5. Науково – методична робота соціального педагога за темою :

«Соціалізація дитини з вадами зору».

Протягом року
^ 10. Самоосвіта і підвищення кваліфікації

Зміст

Термін

Відповідальні

  1. Відвідування бібліотеки, лекцій, ярмарок та виставок з психологічною літературою;

  2. Аналіз психологічних статей, літератури.

  3. Відвідування курсів підвищення кваліфікації.

  4. Участь в обласних, міських, районих психолого – педагогічних семінарах, консиліумах, психологічних практикумах, конференціях.
Протягом року

Практичний психолог, соціальний педагог


Додаток 1

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації