Поиск по базе сайта:
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Харківського приватного академічного художнього ліцею Харківської області icon

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Харківського приватного академічного художнього ліцею Харківської області
Скачати 154.54 Kb.
НазваПояснювальна записка до робочого навчального плану Харківського приватного академічного художнього ліцею Харківської області
Дата конвертації01.08.2013
Розмір154.54 Kb.
ТипПояснювальна записка

ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖЕНО

Засновник Харківського приватного Начальник Головного управління

академічного художнього ліцею освіти і науки Харківської обласної
Харківської області державної адміністрації

________________ О.В.Лук’янович ________________ Р.В.Шаповал

“___ “ ______________ 2012 року “___ “ ______________ 2012 року


ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту освіти

Харківської міської ради

________________ О.І.Деменко

“___ “ ______________ 2012 року

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти

адміністрації Київського району

Харківської міської ради

_________________ Т.В.Куценко

“___ “ ______________ 2012 року


^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Харківського приватного академічного художнього ліцею Харківської області

на 2012/2013 навчальний рік


ПОГОДЖЕНО


на засіданні ради ліцею

протокол від 31.08.2012 року № 01

Голова ради ліцею

________________І.В.Неправдіна

ПОГОДЖЕНО


на засіданні педагогічної ради ліцею

протокол від 31.08.2012 року № 01

Голова педагогічної ради ліцею, директор

_______________ О.В.Лук’янович


Харків - 2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Харківського приватного академічного

художнього ліцею Харківської області

на 2012/2013 навчальний рік


І. Загальні засади


Харківський приватний академічний художній ліцей Харківської області (далі ХАХЛ) здійснює свою навчальну діяльність на підставі ст. 53 Конституції України, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24 з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854, листа Міністерства освіти і науки України від 10.03.2006 № 1/9-140 “Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів”, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДсанПіН 5.2.008-01), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63, Статуту ХАХЛ, забезпечує здобуття учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

У 2012/2013 навчальному році в ХАХЛ функціонуватиме 3 класи, у яких навчатимуться 90 учнів.

За Статутом ХАХЛ є ліцеєм – загальноосвітнім навчальним закладом ІІІ ступеня з профільним навчанням за художньо-естетичним напрямом та допрофесійною підготовкою.

Робочий навчальний план Харківського академічного художнього ліцею на 2012/2013 навчальний рік складено з урахуванням вимог листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року” та наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 11.05.2012 № 268 “Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області”.

Навчально-виховний процес здійснюється за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 (додаток 22).

Мова навчання – українська.


ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів


Робочий навчальний план складається з інваріантної та варіативної складових частин.

Вивчення навчальних предметів загальноосвітнього циклу інваріантної складової робочого навчального плану забезпечується в повному обсязі годин, що передбачені Типовими навчальними планами. Предмети інваріантної складової вивчаються за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Години варіативної складової робочого навчального плану використовуються для збільшення обсягу часу на вивчення окремих предметів інваріантної частини до академічного рівня:

  • українська мова (10 клас – 1 година);

  • історія України (10 клас – 0,5 години).

В робочому навчальному плані передбачений час для вивчення профільних спецкурсів за авторськими програмами, що передбачають збільшення годин на вивчення цих предметів відносно передбачених Типовим навчальним планом.

«Композиція» вивчається як складова курсу «Художня культура», предмет «Комп’ютерна графіка» - як складова предмета «Інформатика». Години, передбачені Типовим навчальним планом для вивчення цих предметів, передаються для поглибленого вивчення спецкурсу “Академічний живопис” (10 клас – 2 години; 11 клас – 2 години). За рахунок додаткового часу передбачене збільшення годин на вивчення спецкурсу “Академічний рисунок” (10 клас – 1 година; 11 клас – 1 година).

За рахунок додаткового часу також передбачене вивчення факультативів «Начерки і замальовки» (10 клас – 1 година, 11 клас – 1 година), «Кольорознавство» (10 клас – 1 година, 11 клас – 1 година) та групові заняття з української літератури (10 клас – 0,5 години), української мови (11 клас – 0,5 години).

Спецкурси та факультативи вивчаються за авторськими програмами та мають відповідне навчально-методичне забезпечення (додаток 4).

У ХАХЛ запроваджується поділ класів на групи:

  • при вивченні іноземної мови (англійської) (10-11 класи) при кількості учнів у класі більше 27;

  • при проведенні уроків з фізичної культури у 10-11 класах (окремо для хлопців і дівчат при кількості учнів у класі більше 27, але не менше 8 учнів у групі);

  • при проведення занять з інформатики у 10-11 класах (клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі);

  • при проведенні занять із академічного рисунку в 10-11 класах (клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі);

  • при проведенні занять із академічного живопису в 10-11 класах (клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі).

Поділ класу на групи при вивченні предмета “Захист Вітчизни” здійснюється окремо для юнаків та дівчат.

Предмети з дробовою кількістю годин вивчаються таким чином: за семестрами

^ Назва предмета

10 клас

11 клас

1 семестр

2 семестр

1 семестр

2 семестр

Історія України

2

1

1

2

Людина і світ

-

-

1

-

Астрономія

-

-

-

1

Біологія

1

2

2

1

Географія

2

1

-

-

Екологія

-

-

1

-

Разом:

5

4

5

4ІІІ. Структура 2012/2013 навчального року

Відповідно до п. 1 ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2012/2013 навчальний рік у ХАХЛ починається Днем знань 1 вересня 2012 року і закінчується не пізніше 1 липня 2013 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр – з 1 лютого по 25 травня. Тривалість канікул у відповідності до п. 6 ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту» складає не менше 30 днів.

Навчальний рік закінчується проведенням підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів 11-го класу та державною підсумковою атестацією випускників старшої школи з 27 по 31 травня 2013 року. Державна підсумкова атестація проводиться у відповідності до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 із змінами, внесеними наказами від 12.09.2008 № 845, від 21.12.2009 № 1151 та від 23.11.2010 № 1116.

Навчальний рік закінчується проведенням навчальної практики в 10-му класі з 27 травня по 7 червня 2013 року, яка організовується на підставі Методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61).

Режим роботи визначається на основі нормативно-правових актів та погоджується з органом санітарно-епідеміологічної служби. Організація навчання – однозмінна. Навчальний тиждень – шестиденний. Відповідно до п. 5 ст. 16 Закону України «Про освіту» тривалість уроків в ліцеї становить 45 хвилин.
^

Директор Харківського


академічного художнього ліцею О.В.Лук’янович


Додаток 1

Складений відповідно до додатку 22 Типового навчального плану (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.10 № 834)


^ Робочий навчальний план для 10-А класу художнього профілюНавчальні предмети


Кількість годин на тиждень


Інваріантна складова

1. Загальноосвітній цикл

Українська мова

1

Українська література

2

Іноземна мова (англійська)

3

Світова література

2

Історія України

1

Всесвітня історія

1

Правознавство

1

Художня культура

4

Математика

3

Біологія

1,5

Географія

1,5

Фізика

2

Хімія

1

Інформатика

1

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1

Разом

28

^ 2. Цикл профільних предметів

Спецкурси:

5

Академічний рисунок

2

Академічний живопис

3
^

Варіативна складова


Варіативна складова, передбачена Типовими навчальними планами

5

^ Додаткові години на предмети інваріантної складової

2,5

Українська мова

1

Історія України

0,5

Академічний рисунок

1

Факультативи:

2

Начерки і замальовки

1

Кольорознавство

1

Індивідуальні і групові заняття

0,5

Українська література

0,5

^ Гранично допустиме навантаження:

36

Всього (без урахування поділу класів на групи):

38Директор Харківського

академічного художнього ліцею О.В.Лук’янович


Додаток 2

Складений відповідно до додатку 22 Типового навчального плану (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.10 № 834)


^ Робочий навчальний план для 11-А класу художнього профілюНавчальні предмети


Кількість годин на тиждень


Інваріантна складова

^ 1. Загальноосвітній цикл

Українська мова

1

Українська література

2

Іноземна мова (англійська)

3

Світова література

2

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Економіка

1

Людина і світ

0,5

Художня культура

4

Естетика

1

Математика

3

Астрономія

0,5

Біологія

1,5

Фізика

2

Хімія

1

Екологія

0,5

Інформатика

1

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1

Разом

29,5

^ 2. Цикл профільних предметів

Спецкурси:

5

Академічний рисунок

2

Академічний живопис

3
^

Варіативна складова


Варіативна складова, передбачена Типовими навчальними планами

3,5

^ Додаткові години на інваріантну складову

1

Академічний рисунок

1

Факультативи:

2

Начерки і замальовки

1

Кольорознавство

1

Індивідуальні і групові заняття

0,5

Українська мова

0,5

^ Гранично допустиме навантаження:

36

Всього (без урахування поділу класів на групи):

38Директор Харківського

академічного художнього ліцею О.В.Лук’янович


Додаток 3

Складений відповідно до додатку 22 Типового навчального плану (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.10 № 834)


^ Робочий навчальний план для 11-Б класу художнього профілюНавчальні предметиКількість годин на тиждень

Інваріантна складова

^ 1. Загальноосвітній цикл

Українська мова

1

Українська література

2

Іноземна мова (англійська)

3

Світова література

2

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Економіка

1

Людина і світ

0,5

Художня культура

4

Естетика

1

Математика

3

Астрономія

0,5

Біологія

1,5

Фізика

2

Хімія

1

Екологія

0,5

Інформатика

1

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1

Разом

29,5

^ 2. Цикл профільних предметів

Спецкурси:

5

Академічний рисунок

2

Академічний живопис

3
^

Варіативна складова


Варіативна складова, передбачена Типовими навчальними планами

3,5

^ Додаткові години на предмети інваріантної складової

1

Академічний рисунок

1

Факультативи:

2

Начерки і замальовки

1

Кольорознавство

1

Індивідуальні і групові заняття

0,5

Українська мова

0,5

^ Гранично допустиме навантаження:

36

Всього (без урахування поділу класів на групи):

38Директор Харківського

академічного художнього ліцею О.В.Лук’янович


Пронумеровано, прошнуровано,

завірено печаткою 10 (десять) аркушів


Директор Харківського академічного

художнього ліцею

______________________ О.В.Лук’янович


_______________________________________________________


Пронумеровано, прошнуровано,

завірено печаткою 10 (десять) аркушів


Директор Харківського академічного

художнього ліцею

______________________ О.В.Лук’янович


_______________________________________________________


Пронумеровано, прошнуровано,

завірено печаткою 10 (десять) аркушів


Директор Харківського академічного

художнього ліцею

______________________ О.В.Лук’янович


___________________________________________________________


_______________________________________________________


Пронумеровано, прошнуровано,

завірено печаткою 10 (десять) аркушів


Директор Харківського академічного

художнього ліцею

______________________ О.В.Лук’янович


___________________________________________________________Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації