Поиск по базе сайта:
Посадова інструкція №13 бібліотекаря Харківської спеціалізованої школи icon

Посадова інструкція №13 бібліотекаря Харківської спеціалізованої школи
Скачати 50.58 Kb.
НазваПосадова інструкція №13 бібліотекаря Харківської спеціалізованої школи
Дата конвертації27.06.2013
Розмір50.58 Kb.
ТипДокументи

 


«Затверджую»

Директор ХСШ № 162

_______Тернавська Т.Б.

«______»____________2012


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ №13

бібліотекаря

Харківської спеціалізованої школи

I-III ступенів № 162

Харківської міської ради Харківської області

І. Загальні положення

1.1. Бібліотекар відноситься до категорії "Спеціаліст"

1.2. Призначення на посаду бібліотекаря-спеціаліста та звільнення з неї здійснюється наказом директора навчального закладу за поданням завідувача бібліотеки ХСШ №162 згідно з чинним трудовим законодавством України.

1.3. Бібліотекар спеціаліст безпосередньо підпорядковується завідувачу бібліотеки.

1.4. На посаду бібліотекаря спеціаліста призначаються фахівці з вищою або середньою спеціальною освітою без урахування досвіду роботи та зі знанням інформаційно-комп'ютерних технологій

1.5. У своїй діяльності бібліотекар спеціаліст керується Конституцією та Законом України, постановами Верховної України та наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативними документами в галузі культури, освіти та бібліотечної справи, Статутом НЗ, Положенням про бібліотеку навчального закладу, а також правилами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту та даною інструкцією.

1.6. Бібліотекар-спеціаліст повинен знати: основні бібліотечно-бібліографічні технологічні процеси, засоби обчислювальної техніки, збір, передачі і обробки інформації та правила їх експлуатації, телекомунікаційне та мережеве обладнання, правила їх експлуатації, основи експлуатації автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем, основи баз даних, основи програмування, види програмного забезпечення, сучасні операційні системи, види технічних носіїв інформації, правила їх збереження і експлуатації, інструктивно-нормативні матеріали, які регламентують використання обчислювальної техніки, основи інформаційної безпеки та захисту інформації, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, правила внутрішнього трудового розпорядку.

II. Завдання та обов'язки

Бібліотекар


2.1. Виконує роботи щодо забезпечення інформаційно-бібліотечних процесів бібліотеки

2.2. Здійснює інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в ЗНЗ та надає допомогу вчителям в проведенні навчальних заходів з використанням комп'ютерної техніки та технічних засобів навчання.

2.3. Друкує інформацію про нові надходження.

2.4. Використовує інформацію, яка розміщена в мережі Інтернет, для поповнення фонду бібліотеки

2.7. Організує роботу з формування та ведення обліку навчальних фондів відеотеки (ауді- відео записи), фонотеки (магнітні записи, оптичні диски), діатеки (діафильми, діапозитиви), фонд інформаційних ресурсів, та організує місця для індивідуальної і групової роботи користувачів.

2.8. Організує віртуальні виставки.

2.9. Надає допомогу користувачам у самостійній роботі з інформаційними ресурсами.

2.10. Консультує користувачів з правил використання комп'ютерної техніки.

2.11. Підтримує в належному стані засоби комп'ютерної та телекомунікаційної техніки.

2.12. Інформує керівництво НЗ про необхідність термінового або профілактичного обслуговування комп'ютерної та телекомунікаційної техніки.

2.13. Веде облік виконаної роботи, облік щоденного відвідування комп'ютерної робочої зони та іншу встановлену документацію. 

III. Права

Бібліотекар-спеціаліст має право:

3.1. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з його обов'язками.

3.2. У межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі роботи, вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Отримувати інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.

3.5. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.6. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.7. Підвищувати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

3.8. Брати участь у семінарах та конференціях з питань бібліотечно-інформаційної роботи.

3.9. Вимагати від користувачів дотримуватися встановлених норм і правил.

3.10. На захист професійної честі й гідності, має право знайомитися із скаргами та іншими документами, що містять оцінку його діяльності і давати на них пояснення, має право вимагати конфіденційності службового розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

 4. Відповідальність

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних


прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку - в межах, визначених чинним


законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. За виконання встановлених планових завдань.

4.5. За дотримання правил праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, правил техніки безпеки.

4.6. За раціональне використання робочого часу.

 ^ 5. Повинен знати

5.1.Розпорядження та накази органів управління освіти, керівника закладу, Правила внутрішнього розпорядку.

5.2.Державну мову відповідно до чинного законодавства про мови України.

5.3.Основи використання комп’ютерної техніки та оргтехніки.

5.4.Правила і норми охорони праці, техніку безпеки та протипожежної охорони.

5.5.Порядок дій під час виникнення надзвичайних ситуацій.

^ 6. Кваліфікаційні вимоги

6.1.Бібліотекар-спеціаліст повинен мати вищу або середню професійну освіту без пред’явлення вимог до стажу роботи та володіти знаннями ПК.

^ 7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

 7.1.Працює за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженого директором закладу.

7.2.Працює в тісному контакті з вчителями, батьками учнів: систематично обмінюватися інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією, педагогічними працівниками закладу.

7.3.Працює в контакті з завідувачем бібліотеки.


З інструкцією ознайомлені:№ з/п

ПІБ

дата

підпис

1
 Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації