Поиск по базе сайта:
Посадова інструкція №12 завідувача бібліотеки харківської спеціалізованої школи icon

Посадова інструкція №12 завідувача бібліотеки харківської спеціалізованої школи
Скачати 48.82 Kb.
НазваПосадова інструкція №12 завідувача бібліотеки харківської спеціалізованої школи
Дата конвертації27.06.2013
Розмір48.82 Kb.
ТипДокументи«Затверджую»

Директор ХСШ № 162

_______Тернавська Т.Б.

«______»____________2012


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ №12

ЗАВІДУВАЧА БІБЛІОТЕКИ

Харківської спеціалізованої школи

I-III ступенів № 162

Харківської міської ради Харківської області


 1. Загальні положення

1.1. Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційних характеристик.

1.2. Завідувач бібліотеки ХСШ № 162 (далі Завідувач) підпорядковується безпосередньо директору школи.

1.3.Завідувач призначається і звільняється з посади директором загальноосвітнього навчального закладу.

1.4. На посаду Завідувача бібліотеки призначаються фахівці з вищою

бібліотечною освітою без урахування стажу роботи.

1.5. У своїй діяльності Завідувач керується чинним законодавством України про культуру, освіту і бібліотечну справу; постановами Уряду України, які визначають розвиток культури; керівними документами органів управління з питань бібліотечної роботи; правилами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку ХСШ №162, даною Інструкцією.

2.Завдання та обов'язки

2.1.Розробляє та затверджує Правила користування бібліотекою згідно з Типовими правилами користування бібліотекою.

2.2.Розподіляє посадові обов'язки бібліотечних працівників та подає їх на затвердження директору навчального закладу.

2.3.Складає плани та звіти роботи бібліотеки відповідно до планів навчально-виховної роботи навчального закладу.

2.4.Формує бібліотечний фонд: комплектує фонд програмними творами, навчальною літературою, довідково-енциклопедичними виданнями, CD-дисками, аудіо- та відеоматеріалами.

2.5.Організовує бібліотечний фонд:

 • здійснює облік документів (надходження, видачу, вибуття);

 • веде електронний облік підручників;

 • проводить технічне обробляння документів;

 • організовує розміщення і зберігання фонду;

 • перевіряє правильність розстановки документів;

 • проводить періодичні перевірки фонду;

 • забезпечує доступ користувачів до інформації через мережу Інтернет;

 • розміщує та постійно оновлює сторінку «Шкільна бібліотека» на сайті навчального закладу;

2.6.Веде роботу з підручниками:

 • опрацьовує перелік рекомендованих підручників, замовляє їх та контролює надходження; аналізує забезпеченість учнів підручниками;

 • організовує розміщення і зберігання підручників у окремому приміщенні; забезпечує своєчасну видачу та збір підручників.

2.7.Організовує та редагує довідково-бібліографічний апарат.

2.8.Забезпечує диференційоване бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування:

 • обслуговує учнів, педагогічний колектив та батьків на абонементі і в читальному залі, організовує та проводить пов'язану з цим роботу;

 • складає рекомендаційні списки програмних творів та творів для позашкільного читання;

 • популяризує видання за допомогою індивідуальних та масових форм роботи спільно з педагогічним колективом;

 • формує у користувачів навички незалежного бібліотечного користування, забезпечує знайомство кожної вікової групи учнів з мінімумом бібліотечно-бібліографічних знань;

 • вивчає читацькі запити, проводить анкетування;

 • консультує батьків і педагогів з питань читання літератури учнями та родинного літературного читання. Створення умов для учня і вчителя в одержанні інформації про літературу, СD-дисках, аудіо- і відео носіях,слайдах через електронні каталоги.

 • надає практичну допомогу вчителям при проведенні занять з використанням можливостей медіатеки, використовуючи різні інформаційні засоби навчання (комп’ютерний клас при індивідуальній та груповій роботі, методичний кабінет ).

 • готує інформацію на базі медіатеки для проведення культурно-просвітницької роботи серед учнів.

2.9.Використовує в практиці роботи інформаційно-комунікаційні технології.

2.10.Підвищує свій культурний, освітній та фаховий рівень.

2.11.Організовує і веде комп’ютерну довідково-бібліографічну службу. Здійснює керівництво диференційованим обслуговуванням учнів і педагогічного колективу школи за допомогою довідково-бібліографічної служби (каталоги шкільної бібліотеки, інформаційна база даних).

 1. Права

Завідувач бібліотеки має право:

3.1.Знайомитись з планами навчально-виховної роботи.

3.2.Проводити заходи щодо відшкодування збитків, спричинених фонду бібліотеки з вини користувачів або у зв'язку з нестачею, втратою чи псуванням документів.

3.3.Працювати в складі педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу.

3.4.Брати участь у роботі районного методичного об'єднання, семінарах, нарадах і конференціях з питань роботи бібліотек.

3.5.Установлювати зв'язки з іншими бібліотеками.

3.6.На представлення працівників бібліотеки до різних форм заохочення.

 1. Відповідальність

Завідувач бібліотеки несе відповідальність за:

4.1.Своєчасну підготовку планової та звітної документації.

4.2.Достовірність бібліотечної документації (інвентарна книга, книга сумарного обліку, щоденники роботи, акти надхо­дження та списання документів тощо).

4.3.Дотримання виробничої та трудової дисципліни, виконання працівниками бібліотеки обов'язків, передбачених по­садовою інструкцією.

4.4.Дотримання у бібліотеці належного санітарно-гігієнічного стану і правил протипожежної безпеки.

 1. Повинен знати

5.1.Розпорядження та накази органів управління освіти, керівника закладу, Правила внутрішнього розпорядку.

5.2.Державну мову відповідно до чинного законодавства про мови України.

5.3.Основи використання комп’ютерної техніки та оргтехніки.

5.4.Правила і норми охорони праці, техніку безпеки та протипожежної охорони.

5.5.Порядок дій під час виникнення надзвичайних ситуацій.

^ 6. Кваліфікаційні вимоги

6.1.Завідувач бібліотекою повинен мати вищу професійну освіту.

7. Взаємовідносини. Зв’язки за посадою.

Завідувач бібліотекою:

7.1.Працює за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженого директором закладу.

7.2.Працює в тісному контакті з вчителями, батьками учнів: систематично обмінюватися інформацією з питання, які входять до його компетенції, з адміністрацією, педагогічними працівниками закладу.

7.3.Працює в контакті з методистом з бібліотечних фондів РУО та міського методичного центру.


З інструкцією ознайомлені:


№ з/п

ПІБ

дата

підпис

1
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації