Поиск по базе сайта:
Пояснювальна записка до робочого навчального плану комунального закладу icon

Пояснювальна записка до робочого навчального плану комунального закладу
Скачати 173.97 Kb.
НазваПояснювальна записка до робочого навчального плану комунального закладу
Дата конвертації26.06.2013
Розмір173.97 Kb.
ТипПояснювальна запискаПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану комунального закладу

«Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №136

Харківської міської ради Харківської області

імені Героя Радянського Союзу П.Д. Говоруненка»

на 2011/2012 навчальний рік


І. Загальні засади

Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №136 Харківської міської ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу П.Д. Говоруненка» (далі навчальний заклад ) здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Державного стандарту початкової загальної освіти зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 «Про підсумки переходу початкової школи на новий зміст та структуру навчання», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №766, з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, власного Статуту, забезпечує здобуття учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

За Статутом навчальний заклад є школою І-ІІІ ступенів.

Мова навчання – російська.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організовується за природничо-математичним напрямом диференціації навчання: у 10-А класі за хіміко-технологічним профілем, у 11-А класі за біолого-хімічний профілем навчання.

Робочий навчальний план закладу на 2011/2012 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.04.2011 №1/9-325 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік» та наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 05.05.2011 №270 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2011/2012 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області»:

 • для початкової школи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 №682 (додаток 3) – додатки 1-6;

 • для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 №66 (додаток 4) – додатки 7-12;

 • для 10-А класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834 (додатки 7, 14) – додаток 13;

 • для 11-А класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834 (додатки 6, 14) – додаток 14.

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів, а саме:

 • у 2-А, 2-Б класах з метою ознайомлення учнів із законами і формами правильного мислення, розвитку просторових уявлень, винахідливості, кмітливості, зосередженості під час розв’язування практичних завдань введено курс за вибором з математики «Логіка» (по 1 годині на тиждень);

 • у 3-4-х класах з метою забезпечення цілісності здійснення пропедевтики навчання геометрії у початкових класах введено курс за вибором з математики «Елементи геометрії» (по 1 годині на тиждень);

 • у 2-4-х класах з метою сприяння формуванню в учнів потреби до пізнання світу і людини в ньому як біологічної та соціальної істоти; формуванню економічного мислення і вихованню культури поведінки в умовах ринкового суспільства; засвоєнню, духовних цінностей у різноманітних сферах: комунікативній, пізнавальній, екологічній, моральній, діяльнісно-вольовій, емоційній, естетичній введено курс за вибором з основ економіки «Цікава економіка» (по 1 годині на тиждень);

 • у 7-8-х класах з метою ознайомлення школярів із загальними закономірностями економічної та правової організації суспільства, аналізом проблем раціонального вибору на рівні окремого споживача та держави, основами споживчої поведінки, формування певного способу мислення, виховання грамотної споживчої поведінки та правової культури введено курс за вибором з основ економіки «Основи споживчих знань» (по 1 годині на тиждень);

 • у 8-А класі з метою сприяння формуванню в учнів розуміння необхідності забезпечити стійкий розвиток себе, своєї родини, громади, країни та всього суспільства через зміну власної поведінки та способу життя, з метою сприяння розвитку в учнів ключових компетентностей введено курс за вибором «Уроки для стійкого розвитку» (1 година на тиждень);

 • у 10-А класі з метою виховання особистості, здатної до самоосвіти та творчої самореалізації, забезпечення загальноосвітньої та допрофесійної підготовки випускників, які мають бажання обрати майбутню професію, пов’язану з використанням хімічних знань, розвитку експериментальних умінь, дослідницької, проектної діяльності учнів, а також з метою реалізації профільної підготовки учнів введено курс за вибором з хімії «Безпека харчування» (1 година на тиждень) та факультатив з хімії «Розв’язування задач з хімії» (1 година на тиждень);

 • у 10-А класі з метою поглиблення та розширення уявлень учнів про тригонометрію як складову загальнолюдської культури; демонстрації історії розвитку наукової думки на прикладі тригонометрії; розвитку творчих здібностей і навичок самостійної роботи учнів; виховання інтересу до вивчення математики як основи інших наук введено курс за вибором «Історія тригонометрії» (0,25 години на тиждень), який буде викладатися упродовж І семестру по 1 годині через тиждень;

 • у 10-А класі з метою узагальнення, систематизації та глибшого опрацювання деяких питань перетворення ірраціональних виразів, стандартних і нестандартних методів розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей; якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання введено курс за вибором з математики «Ірраціональність у рівняннях, нерівностях і алгебраїчних виразах» (1 година на тиждень);

 • у 11-А класі з метою забезпечення загальноосвітньої підготовки учнів та спеціалізовану поглиблену підготовку до майбутньої професійної діяльності, якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання введено факультатив з математики «Методи розв’язування задач з математики» (1 година на тиждень);

 • в 11 - А класі з метою систематизації та узагальнення знань, одержаних у процесі вивчення геометрії у 7-10 класах, повторення основних опорних фактів і методів розв’язування задач, якісної підготовки учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання вводиться факультатив з математики «Факультативний курс з геометрії для учнів 11 класу» (1 година на тиждень);

 • в 11-А класі з метою формування загальнокультурної компетентності, розвитку творчих здібностей, мислення учнів, знань про космос, ознайомлення з історією авіації і космонавтики в Україні та внеском українських вчених в їхній розвиток введено факультатив з астрономії «Розвиток авіації та космонавтики в Україні. Астрономічні основи аеронавігації» (1 година на тиждень).

За рахунок годин інваріантної складової робочого навчального плану викладаються інтегровані курси: у 1-2-х класах – «Я і Україна» (по 1 годині на тиждень), у 3-4-х класах – «Я і Україна. Природознавство», «Я і Україна. Громадянська освіта» (по 1 годині на тиждень), у 6-А класі – «Історія України. Всесвітня історія» (2 години на тиждень), у 5-6-х класах – «Природознавство» (по 1 годині на тиждень), у 5-9-х класах – «Основи здоров`я» (5-7-мі класи – по 1 годині на тиждень, 8-9-ті класи – по 0,5 години на тиждень), у 11-А класі – «Математика» (3 години на тиждень), у 5-11-х класах - «Література» (в 5-10-х класах - по 2 години на тиждень, в 11-А класі - 1,5 години на тиждень за модифікованою програмою, затвердженою методичною радою методичного центру управління освіти Адміністрації Ленінського району Харківської міської ради, протокол від 11.05.2011 №5).

На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.2001 №476 «Про впровадження у навчально-виховний процес факультативного курсу «Харківщинознавство», з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії рідного краю, міста Харкова у 8-А класі розпочато, а в 9-х класах продовжено вивчення спецкурсу «Харківщинознавство» (1 година на тиждень) з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмета до документа про базову загальну середню освіту.

На виконання наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 04.08.2008 №380 «Про затвердження заходів з виконання галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки» історія України, географія, фізична культура, предмет «Захист Вітчизни», спецкурс «Харківщинознавство» будуть викладатися українською мовою. Також українською мовою буде викладатися курс за вибором «Основи споживчих знань» у 7-А, 8-А класах. У 1-А класі за рахунок варіативної складової введено додатковий час на індивідуальні та групові заняття з української мови (1 година на тиждень).

Згідно з наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 13.07.2009 №392 «Про затвердження заходів Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки», з метою підвищення рівня поінформованості, розширення знань підлітків і молоді про здоров’я, здоровий спосіб життя, формування в них цінностей і життєво важливих переконань у 10-А класі вводиться факультатив «Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» (1,5 години на тиждень).

Відповідно до наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 24.12.2010 №698 «Про впровадження у 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області курсу за вибором «Ми господарі Євро-2012»» у 10-х класах вводиться курс за вибором «Ми господарі Євро-2012» (0,25 години на тиждень), який буде викладатися упродовж І семестру по 1 годині через тиждень.

З метою виконання Державного стандарту загальної середньої освіти, для виконання в повному обсязі навчальної програми з літератури за рахунок варіативної складової робочого навчального плану введено додатковий час на вивчення літератури у 10-А класі (1 година на тиждень) та в 11-А класі (0,5 години на тиждень).

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та з метою виконання Державного стандарту загальної середньої освіти, для виконання в повному обсязі навчальної програми з фізичної культури за рахунок варіативної складової робочого навчального плану введено додатковий час на вивчення фізичної культури у 5-А, 6-А, 7-А класах (по 0,5 години на тиждень). Третя година фізичної культури у 10-А, 11-А класах компенсується за рахунок залучення учнів до позаурочної та позакласної роботи з предмета.

Години фізичної культури в 1-11-х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (накази Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 №682, від 05.02.2009 №66 та від 27.08.2010 № 834).

Викладання предмета «Захист Вітчизни» проводиться у 10-А та 11-А класах по 1 годині на тиждень за рахунок інваріантної складової робочого навчального плану.

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5), викладатимуться упродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.

Відповідно до навчальних програм будуть викладатись:

 • предмети «Російська мова» та «Російське читання» в 3-4-х класах: І семестр – «Російська мова» - 3 години на тиждень, «Російське читання» - 2 години на тиждень;

ІІ семестр – «Російська мова» - 2 години на тиждень, «Російське читання» - 3 години на тиждень;

 • предмети «Алгебра» та «Геометрія» у 7-А класі: І семестр – «Алгебра» - 3 години на тиждень, «Геометрія» - 1 година на тиждень;

ІІ семестр - «Алгебра» - 2 години на тиждень, «Геометрія» - 2 години на тиждень.

Для розвитку творчих здібностей учнів, кращого засвоєння ними програмного матеріалу введені години індивідуальних та групових занять у 1-А, 10-А, 11-А класах:

 • 1-А клас – з української мови (1 година на тиждень);

 • 10-А клас – з геометрії (0,5 години на тиждень);

 • 11-А клас – з літератури (0,5 години на тиждень).

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів у навчальному закладі запроваджується поділ класів на групи:

 • при вивченні української мови, іноземної (англійської) мови (при наповнюваності класів більше 27 учнів);

 • при проведенні уроків з фізичної культури у 10-11-му класах (окремо для хлопців і дівчат; більше 27, але не менше 8 учнів у групі);

 • при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп'ютерів (клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі);

 • при проведенні уроків з трудового навчання у 5 - 9-х класах.

Поділ класу на групи при вивченні предмета «Захист Вітчизни» здійснюється окремо для юнаків та дівчат.

Спецкурси, курси за вибором, факультативи викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, та авторськими програмами, затвердженими Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (Додаток 15).


ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2011/2012 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом «День знань» і закінчується не пізніше 1 липня. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.

Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах
становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин. Різниця в часі навчальних годин 1-4-х класів обов'язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4-х класах, навчальних екскурсій та практики у 5-8-х і 10-х класах, підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.

Навчальні екскурсії та практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». Навчальні екскурсії та навчальна практика будуть проводитись упродовж навчального року.

Навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-4-х класів протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії  для учнів 5-8-х і 10-х класів проводяться протягом 10 днів: у 5-6-х класах – по 3 академічні години на день, у 7-8-х класах – по 4 академічні години, у 10-х класах – по 5 академічних годин на день.

Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 №1116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.12.2010 №1237/18532.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 02.07.2007 № 1/9-407, з урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з місцевими органами управління освітою можуть змінюватися структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема впроваджуватися додаткові весняні тижневі канікули для учнів 1 класу.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.Директор комунального закладу

«Харківська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №136

Харківської міської ради Харківської області

імені Героя Радянського Союзу П.Д. Говоруненка»
________ Г.М. Рябоштан

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації