Поиск по базе сайта:
Квнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2012/2013 навчальному році icon

Квнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2012/2013 навчальному році
Скачати 65.02 Kb.
НазваКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2012/2013 навчальному році
Дата конвертації03.01.2013
Розмір65.02 Kb.
ТипДокументи

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»


Рекомендації

щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2012/2013 навчальному році


Методист Центру

аналізу та прогнозування

розвитку освіти

О.А.Зайцева


І. Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2011/2012 н. р.

Завдання ІІІ етапу олімпіади були спрямовані на виявлення рівня сформованості в учасників олімпіади предметних компетентностей. Під час олімпіади перевірялися знання основних біологічних термінів, понять, законів, теорій, методів біологічних досліджень, ознак живих організмів, рівнів організації живої матерії; хімічного складу живих систем, функціонального значення хімічних елементів і речовин; особливостей будови та життєдіяльності клітин, основних груп організмів; особливостей процесів обміну речовин автотрофних та гетеротрофних організмів; основних форм розмноження та особливостей індивідуального розвитку організмів; суті біологічних явищ, їх закономірностей.

Для того щоб правильно виконати завдання ІІІ етапу олімпіади, учні повинні були вміти розпізнавати та порівнювати будову та життєдіяльність різних типів клітин, основних груп організмів, типів та фаз поділу клітин; встановлювати взаємозв’язок між будовою і функціями, особливостями будови та способом життя організмів; класифікувати та систематизувати аналітичну інформацію; застосовувати знання щодо обґрунтування заходів охорони видів рослин, тварин та їх угруповань, для профілактики захворювань, надання першої допомоги, для розв’язання вправ з молекулярної біології та задач із генетики.

Аналіз виконання учнями завдань виявив, що у більшості учасників олімпіади (8-11 класів) викликають утруднення завдання:

 • на визначення таксонів представників флори та фауни;

 • з фізіології та морфології живих організмів;

 • з біології рослин (визначення функцій органів рослин та біохімічних процесів, які відбуваються в них);

 • з розумінням механізмів різноманітних біологічних процесів;

 • проблемно-пошукового характеру;

 • практичного туру


ІІ. Рекомендації щодо підвищення якості підготовки учнів до олімпіади

Керівникам Р(М)МО:

 1. Спрямувати методичну роботу на підвищення ефективності підготовки учнів до участі в олімпіаді

 2. Організувати проведення вчителями, що мають учнів-переможців олімпіад, майстер-класу з питань роботи з обдарованими учнями.

 3. Приділити особливу увагу роботі з тими дітьми, які вже мають певні досягнення у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з біології, та цілеспрямовано готувати їх до участі у відповідних змаганнях.

 4. Організувати співпрацю з науковими співробітниками вищих навчальних закладів.

Учителям ЗНЗ:

 1. Приділяти увагу вивченню біологічних процесів при будь-яких порушеннях фізіологічних процесів в організмі, формуванню навичок спостереження біологічних явищ і процесів.

 2. Поглибити вивчення еволюційних теорій виникнення людини та формування органічного світу.

 3. Опрацювати з учнями олімпіадні завдання ІІ, ІІІ та ІV етапів попередніх років.

 4. Посилити роботу щодо формування практичних навичок учнів, у тому числі щодо роботи зі статистичними даними.


ІІІ. Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології

 1. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з біології для учнів 8 – 11 класів відбудеться 25 листопада 2012 року

 2. Початок роботи о 10 годині. На виконання завдань відводиться 4 години.

 3. Тексти завдань будуть розміщені на сайті КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» у день проведення олімпіади. Код доступу до завдань буде надіслано електронною поштою в день проведення олімпіади о 8.00.

 4. Особливі умови

Під час виконання завдань олімпіади не допускається використання підручників, довідників, атласів, інших навчальних посібників.

 1. Організаційний аспект

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології проводиться у два тури: теоретичний та практичний. Учасники виконують завдання у два етапи по дві години кожний з перервою – 20 хвилин.

З метою створення рівних умов для виконання завдань кожен учень повинен отримати примірник тестових завдань та бланк практичної роботи на тій мові, яка для нього є мовою навчання. Для виконання завдань, кожен учень на початок олімпіади повинен при собі мати: ручку (2 шт.), олівець простий, олівці кольорові, гумку, лінійку, калькулятор. Тиражування завдань слід розпочинати в присутності голови та членів журі за годину до початку олімпіади.

 1. ^ Характеристика завдань

Теоретичний тур

Для теоретичного туру олімпіади характерні такі типи завдань:

 • завдання, що вимагають відтворення знань, пояснення того чи іншого біологічного явища;

 • завдання, що потребують від учасників застосування знань з інших навчальних дисциплін та формулювання власних висновків;

 • завдання, що вимагають від учасників уміння аналізувати, зіставляти факти, висловлювати судження під час розгляду різних точок зору на предмет дослідження;

 • завдання, якими передбачено формулювання гіпотези на основі експериментальних даних.

Тести складаються з двох груп завдань: А, Б, В. Група А – це завдання множинного вибору, тобто такі, у яких необхідно відмітити одну правильну відповідь із запропонованих п’яти варіантів. Групу Б склали питання, де правильними можуть бути декілька варіантів відповідей.

Більш складним є тест групи В, запитання якого для правильної відповіді окрім фактичних знань вимагають і вміння ці знання застосовувати, аналізувати та робити висновки. При цьому саме завдання може мати форму, наприклад, опису експерименту, який учень має проаналізувати та зробити певні висновки, чи завданням у графічній формі, яке вимагає уміння "видобувати" інформацію, наявну у непрямій формі.

^ Приклад завдання тесту групи В:

В8. За джерелом енергії та органічної речовини усі живі організми можна поділити на такі групи:

А – фотоавтотрофи,

Б – фотогетеротрофи,

В – хемоавтотрофи,

Г – хемогетеротрофи.

Визначте, яким із перелічених груп відповідають наступні описи:

8.1. Організми споживають готові органічні сполуки, частина з яких використовується для побудови власного тіла, а частина окиснюється для отримання енергії.

8.2. Організми споживають сірководень, здатні існувати в анаеробному середовищі, потребують наявності у середовищі вуглекислого газу, а також освітлення.

8.3. Організми можуть за рахунок енергії сонячного світла синтезувати АТФ, нездатні використовувати вуглекислий газ для синтезу органічних сполук, споживають готові органічні сполуки.

8.4. Організми потребують освітлення і наявності в середовищі вуглекислого газу та води, їхня життєдіяльність супроводжується виділенням в атмосферу кисню.

8.5. Організми окиснюють двовалентний Ферум до трьохвалентного і за рахунок енергії, яка виділяється в цій реакції, вони синтезують органічні речовини з вуглекислого газу або карбонатів.

.

Аналізуючи відповіді на такі питання, можна зробити висновки про вміння учнів порівнювати дані, наведені в умові, використовувати при цьому знання з інших розділів біології та з інших наук.

^ Практичний тур

Практичний тур складається із завдань, які мають на меті визначити рівень практичних умінь учнів.

Перед проведенням ІІ туру необхідно провести з учасниками інструктаж з охорони праці, відповідно до виду роботи, та зафіксувати це в окремому протоколі. Звертаємо увагу, що учні мають право ставити свій підпис тільки з 14 років; діти, які не досягли вказаного віку, пишуть своє прізвище повністю.

^ Необхідні матеріали та обладнання

 • комп’ютер (для перегляду зображень), мікроскопи, лабораторне обладнання, необхідне для виготовлення тимчасових препаратів.

 • гербарний матеріал вищих рослин: листя дерев'янистих та трав’янистих рослин, квітки, зразки лишайників;

 • вологі препарати різних класів тварин;

 • колекції комах різних рядів;

 • постійні препарати тканин рослин, тварин та людини;

 • опудала птахів та ссавців.

Усі частини тестового туру розподіляються на спеціальні розділи, співвідношення між якими визначається встановленим регламентом, який зазначено в таблиці 1.

Таблиця 1

^ Перелік тем, за якими будуть складатися завдання

Клас

Тема

8

Біологія рослин. Біологія тварин.

9

Біологія рослин. Біологія тварин. Біологія людини.

10

Біологія рослин.

Біологія тварин.

Біологія людини.

Основні властивості організмів.

Універсальні властивості організмів (клітина).

Вірусологія. Еволюція.

11

Біологія рослин.

Біологія тварин.

Біологія людини.

Генетика.

Селекція.

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів.

Вірусологія.

Екологія.

 1. Оцінювання.

Методичні рекомендації щодо оцінювання робіт будуть надіслані одночасно з кодом доступу до методичних рекомендацій щодо перевірки та завдань – у день проведення олімпіади після 14.00.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації