Поиск по базе сайта:
Квнз «Харківська академія неперервної освіти» рекомендації щодо проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов у 2012/2013 навчальному році icon

Квнз «Харківська академія неперервної освіти» рекомендації щодо проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов у 2012/2013 навчальному році
Скачати 160.09 Kb.
НазваКвнз «Харківська академія неперервної освіти» рекомендації щодо проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов у 2012/2013 навчальному році
Дата конвертації03.01.2013
Розмір160.09 Kb.
ТипДокументи

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»


РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ІНОЗЕМНИХ МОВ У 2012/2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ


Булгакова В.Г., методист Центру

аналізу та прогнозування розвитку освіти


І. Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов у 2011/2012 н. р.


Під час проведення конкурсних випробувань олімпіади серед учнів
9–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів визначався рівень сформованості мовленнєвих компетентностей з чотирьох аспектів мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, письма та говоріння.

Результати аналізу виконання учнями тестів з аудіювання, свідчать про те, що більшість учнів загальноосвітніх навчальних закладів мають бідний лексичний запас, не вміють сприймати мовлення іншої особи на слух, а тому не розуміють змісту тексту.

При виконанні завдань із читання багато учнів показало середній результат, що пов’язано з недостатнім розвитком навичок розуміння та інтерпретації інформації.

Аналіз творчих письмових робіт та усного мовлення показав, що більшість учнів використовує заздалегідь вивчені теми для виконання творчих завдань. Рівень власного спонтанного висловлювання думок є відносно високим у 40% учасників. Інші учні переважно використовують дуже прості речення.

Типові помилки під час усного мовлення та письма:

 • уживання артиклів, зокрема з власними назвами;

 • уживання присвійних займенників та присвійного відмінка іменників;

 • побудова підрядних речень умови і часу;

 • порядок слів при вживанні непрямої мови;

 • уживання видо-часових форм дієслова;

 • узгодження часів;

 • уживання прийменників;

 • недостатня лексична насиченість;

 • недостатня повнота розкриття змісту;

 • відсутність особистісних оцінюючих фраз, власного ставлення учня до об’єкта висловлювання;

 • одноманітність вжитих структур, кліше, виразів;

 • відсутність розмаїття синтаксичних конструкцій.


ІІ. Рекомендації щодо підвищення якості підготовки учнів до олімпіади

Керівникам Р(М)МО:

 1. Районним (міським) методичним об’єднанням учителів іноземних мов виявити філологічно обдарованих дітей, спланувати та проводити роботу з ними, враховуючи їх нахили та здібності.

 2. Особливу увагу приділити роботі з тими дітьми, які вже мають певні досягнення у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з англійської, німецької, французької або іспанської мов та цілеспрямовано готувати їх до участі у відповідних змаганнях.

 3. Провести обмін досвідом на районному (міському) рівні з питань роботи з філологічно обдарованими учнями.

 4. Організувати співпрацю з науковими співробітниками вищих навчальних закладів, з носіями мов, які працюють у Харківському регіоні.


^ Учителям ЗНЗ:

 1. Звертати увагу на розвиток навичок спонтанного усного та писемного мовлення, розвитку навичок аудіювання за рахунок збільшення використання автентичних текстів та тестових завдань до них.

 2. Надавати пріоритети використанню автентичних текстів, аудіо- та відеоматеріалів, що забезпечить нормативність мовлення і дозволить досягти рівнів навченості, визначених чинними нормативно-правовими документами та Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти.

ІІІ. Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов
^

 1. У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов беруть участь учні 8 – 11-х класів.

 1. Комплект завдань складений відповідно до діючих навчальних програм: за попередні роки навчання та до терміну проведення олімпіади. Крім того, при розробці завдань ураховані вимоги, які висуваються до олімпіадних завдань IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов.

Виконання олімпіадних завдань потребує не тільки досконалого володіння програмовим матеріалом в обсязі підручника, а й практичного опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування чотирма видами мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння та письма в типових ситуаціях, оскільки олімпіада – це захід, головною метою якого є пошук та підтримка обдарованої учнівської молоді.

Учні всіх паралелей будуть виконувати завдання, складені за єдиною схемою. У ході виконання завдань школярі мають продемонструвати також уміння правильно аргументувати та логічно структурувати свої думки, вживати якомога більше тематично релевантних лексичних одиниць.


 1. Олімпіади з іноземних мов складаються з трьох турів. На розсуд членів журі послідовність проведення ІІ-го та ІІІ-го турів олімпіад може бути змінена.

 2. І тур – аудіювання.


Учням 8–9-х класів пропонується текст тривалістю звучання до 3 хв., 10-го класу – до 3,5 хв., 11-го класу – до 4 хв.

Тексти сюжетно завершені. Для учнів 8–9-х класів вони можуть містити до 3%, для 10-го – до 4%, для 11-го – до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися на основі контексту або спільності кореневих слів іноземної та рідної мов. Незнайомі слова, про значення яких не можна здогадатися, можуть бути виписані на дошці (але не більше 3-х слів або словосполучень).

Назва тексту має бути записана на дошці перед його прослуховуванням.

Текст читається двічі в нормальному темпі з голосу вчителя.

^ Після першого прослуховування учні розв’язують тестове завдання, виконання якого має на меті визначення ступеню розуміння загальної інформації тексту.

Завдання складаються з 10 тверджень. У бланку для відповіді учень позначає правильний варіант відповіді позначкою  під літерами T (англ. мова) / R (нім. мова) / V (франц. мова), якщо твердження відповідає змісту прослуханого тексту або F (англ., нім. та франц. мови), якщо твердження не відповідає змісту прослуханого тексту. Учень також може позначити  номер того твердження, яке відповідає змісту прослуханого тексту.

^ Після другого прослуховування учні виконують друге тестове завдання, мета якого – визначити ступінь розуміння деталей змісту.

Учень має вибрати правильний варіант відповіді на запитання з трьох або чотирьох (A, B, C, D) запропонованих та позначити  правильну відповідь. Учень також може позначити  номер того твердження, яке відповідає змісту прослуханого тексту.

Обсяг другого тестового завдання – 10 запитань.

Оцінювання. За кожну правильну відповідь учаснику в цьому турі нараховується 1 бал, за виправлення знімається 0,5 бала, за неправильну відповідь бали не нараховуються.

^ Максимально можливий бал у І турі – 20 балів.


Особливі умови. Під час прослуховування тексту учням дозволяється проглядати тестові завдання, але відповідати на запитання тесту забороняється.

Користуватися словниками або будь-якою допоміжною літературою не дозволяється.


Загальний час на проведення цього туру – 30 хвилин з урахуванням часу, відведеного на прослуховування тексту.

Після виконання тестових завдань І туру роботи учасників збираються та кодуються.
^

 1. ІІ тур – читання та творча письмова роботаЧитання. Учням 8 – 9-х класів пропонуються тексти обсягом до 2000 друкованих знаків, 10-11-их класів – до 2500 друкованих знаків.

Запропоновані тексти є однаковими для всіх учасників відповідного класу. Тексти можуть містити для учнів 8 – 9-х класів до 3%, для 10-11-их– до 5% незнайомих слів, розуміння яких досягається на основі контексту або спільності коренів слів іноземної та рідної мов.

Тестове завдання має на меті визначення ступеню розуміння змісту текстів і складається з 20 питань.

Учень має вибрати правильний варіант відповіді на запитання з чотирьох (A, B, C, D) запропонованих та позначити  правильну відповідь. Учень також може позначити  номер того твердження, яке відповідає змісту прослуханого тексту.


^ Оцінювання читання. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Відповідь з виправленням оцінюється в 0,5 бала, за неправильну відповідь бали не нараховуються.

^ Максимальна кількість балів за читання складає 20 балів.

Особливі умови. Користуватися словниками або будь-якою допоміжною літературою не дозволяється.


Загальний час на проведення читання – 45 хвилин.

^ Після виконання тестових завдань роботи учасників збираються та кодуються.


Після завершення тестового завдання з читання учасникам пропонується 3 проблемні ситуації, які сформульовано у формі запитань або тверджень і які необхідно письмово прокоментувати у довільній формі або у формі листа.


^ Особливі умови. Користуватися двомовними словниками під час виконання творчої письмової роботи дозволяється.


Загальний час на проведення творчої письмової роботи – 45 хвилин.

^ Після виконання письмового завдання роботи учасників збираються та кодуються.


Вимоги до творчої письмової роботи та її оцінювання. Творча письмова робота повинна відповідати орфографічним, лексичним, стилістичним і граматичним нормам відповідної іноземної мови. При оцінюванні творчої письмової роботи враховуються зміст, оформлення, стиль, грамотність, адекватність вживання лексичних одиниць та граматичних структур тощо.

Оцінювання творчої письмової роботи відбувається із розрахунку максимальної оцінки – 30 балів.

^ Обсяг роботи:

8 – 9 кл. – не менше 16 речень;

10 кл. – не менше 18 речень;

11 кл. – не менше 20 речень.

Коментар до критеріїв оцінювання.

А. Обсяг письмового повідомлення (від 0 до 2 балів):

 • 2 бали надаються при виконанні нижньої границі рекомендованого обсягу, тобто 16 речень – для учнів 8 – 9-х класів, 18-20 речень в 10 і 11 класах відповідно.

 • 1 бал надається при виконанні письмової роботи в обсязі 11-15 речень – для учнів 8-9-х класів, 13-17 речень для учнів 10-х класів, 15-19 речень для учнів 11-х класів.

 • 0 балів надається за виконання письмової роботи в обсязі 0-10 речень – для учнів 8-9-х класів, 0-12 речень для учнів 10-х класів та 0-14 речень для учнів 11-х класів.

Б. Зовнішній вигляд і структура (від 0 до 2 балів):

 • 2 бали надаються за чистий і охайний зовнішній вигляд роботи, дотримання правил орфографічного режиму (поля, абзаци), побудова твору (експозиція, розкриття теми, висновки).

1 бал надається за недостатньо охайний зовнішній вигляд роботи, незначне порушення правил орфографічного режиму (поля, абзаци), часткове недотримання структури твору (нечітке визначення експозиції, висновків тощо).

0 балів надається за неохайний зовнішній вигляд роботи, значне порушення правил орфографічного режиму (поля, абзаци), недотримання структури твору (нечітке визначення експозиції або висновків).

В. Повнота розкриття змісту (від 0 до 6 балів):

 • 6 балів надаються за достатність обсягу для розкриття теми, повну відповідність змісту до завдання творчої роботи, достатню інформативну насиченість, художньо-естетичне враження.

 • 5 балів надаються за достатність обсягу для розкриття теми, повну відповідність змісту до завдання творчої роботи, достатню інформативну насиченість.

 • 4 бали надаються за достатність обсягу для розкриття теми, повну відповідність змісту до завдання творчої роботи, посередню інформативну насиченість.

 • 3 бали надаються за достатність обсягу для розкриття теми, неповну відповідність змісту до завдання творчої роботи, посередню інформативну насиченість.

 • 2 бали надаються за недостатність обсягу для розкриття теми, неповну відповідність змісту до завдання творчої роботи, посередню інформативну насиченість.

 • 1 бал надається за недостатність обсягу для розкриття теми, неповну відповідність змісту до завдання творчої роботи, недостатню інформативну насиченість.

 • 0 балів надається за недостатність обсягу для розкриття теми, повну невідповідність змісту до завдання творчої роботи, недостатню інформативну насиченість.

Г. Лексична насиченість (від 2 до 8 балів):

 • 8 балів надаються за достатній лексичний запас учня, яким він користується при написанні твору, наявність ідіоматичних зворотів, епітетів, порівнянь, з’єднувальних кліше, високу різноманітність вжитих структур, моделей.

 • 7 балів надаються за достатній лексичний запас учня, яким він користується при написанні твору, наявність ідіоматичних зворотів, з’єднувальних кліше, високу різноманітність вжитих структур, моделей.

 • 6 балів надаються за достатній лексичний запас учня, яким він користується при написанні твору, наявність ідіоматичних зворотів, з’єднувальних кліше, посередню різноманітність вжитих структур, моделей.

 • 5 балів надаються за посередній лексичний запас учня, яким він користується при написанні твору, наявність ідіоматичних зворотів, з’єднувальних кліше, посередню різноманітність вжитих структур, моделей.

 • 4 бали надаються за посередній лексичний запас учня, яким він користується при написанні твору, недостатність вживання з’єднувальних кліше, посередню різноманітність вжитих структур, моделей.

 • 3 бали надаються за посередній лексичний запас учня, яким він користується при написанні твору, відсутність з’єднувальних кліше, недостатню різноманітність вжитих структур, моделей.

 • 2 бали надаються за недостатній лексичний запас учня, яким він користується при написанні твору, відсутність з’єднувальних кліше, недостатню різноманітність вжитих структур, моделей.


Д. Рівень граматичної компетентності (від 0 до 10 балів):

за орфографію – 0-3 бали;

за морфологію – 0-4 бали;

за синтаксис – 0-3 бали.

 • 10 балів надаються при відсутності орфографічних, морфологічних і синтаксичних помилок або при наявності 1-2 несуттєвих помилок, які не порушують акту комунікації (британський або американський варіанти орфографії, орфографічні помилки в географічних назвах тощо).

 • 9 балів надаються при наявності 1-3 орфографічних помилок, які порушують акт комунікації (2 бали), відсутності морфологічних (4 бали) та синтаксичних помилок (3 бали).

 • 8 балів надаються при наявності 1-3 орфографічних помилок (2 бали), 1-2 морфологічних помилок (множина іменників, часові форми дієслів тощо) (3 бали), відсутності синтаксичних помилок (3 бали).

 • 7 балів надаються при наявності 1-3 орфографічних помилок (2 бали), 1-2 морфологічних помилок (3 бали), 1 синтаксичної помилки (порядок слів у реченні, порушення у побудові складнопідрядних і складносурядних речень тощо) (2 бали).

 • 6 балів надаються при наявності 4-5 орфографічних помилок (1 бал), 1-2 морфологічних помилок (3 бали), 1 синтаксичної помилки (2 бали).

 • 5 балів надаються при наявності 4-5 орфографічних помилок (1 бал), 3-4 морфологічних помилок (2 бали), 1 синтаксичної помилки (2 бали).

 • 4 бали надаються при наявності 4-5 орфографічних помилок (1 бал), 3-4 морфологічних помилок (2 бали), 2 синтаксичних помилок (1 бал).

 • 3 бали надаються при наявності 6 і більше орфографічних помилок (0 балів), 3-4 морфологічних помилок (2 бали), 2 синтаксичних помилок (1 бал).

 • 2 бали надаються при наявності 6 і більше орфографічних помилок (0 балів), 5-6 морфологічних помилок (1 бал), 2 синтаксичних помилок (1 бал).

 • 1 бал надається при наявності 6 і більше орфографічних помилок (0 балів), 7 і більше морфологічних помилок (0 балів), 2 синтаксичних помилок (1 бал).

 • 0 балів надаються при наявності великої кількості орфографічних, морфологічних, синтаксичних помилок, які повністю порушують акт комунікації.

Ж. Заохочувальний бал (1-2 бали):

 • 2 бали надаються вибірково за оригінальність твору, використання епіграфу, посилань на висловлювання визначних діячів, цитат, приклади з періодичних видань тощо.

 • 1 бал надається вибірково за оригінальність твору, приклади з періодичних видань тощо.


Максимально можлива сума балів30.

 1. ^

  ІІІ тур – визначення рівня усної мовленнєвої компетентностіУчасник після однохвилинної підготовки має висловитися відповідно до однієї з трьох запропонованих на вибір ситуацій. Комунікативне завдання вважається розв’язаним за умови змістової та функціональної відповідності висловлювання ситуації, адекватності використання мовленнєвих зразків, а також нормативності мовлення учасника.

Після завершення висловлювання учень бере участь у співбесіді з членами журі, обов’язковою умовою якої є діалогічне мовлення.

Запитання членів журі і учасників олімпіади під час бесіди повинні бути різного типу і можуть містити особисте ставлення до предмета розмови, спонукання до дискусії, уточнення і запит додаткової інформації тощо. Репліки учнів мають бути повними, вичерпними і конкретними, лексично насиченими, правильно фонетично і граматично оформленими.

Звертаємо увагу на те, що відповіді членів журі на запитання учасника не повинні бути формальними, вони мають носити природний характер і бути зв’язані з контекстом спілкування.

Монологічне висловлювання учня повинно відповідати ситуації, бути повним, послідовним, комунікативно спрямованим (містити особисті оціночні фрази, власне ставлення учня до об’єкту висловлювання), лексично насиченим, правильно фонетично і граматично оформленим.

Обсяг відповіді під час бесіди може бути різним, але його висловлювання повинні свідчити про те, що учень правильно розуміє запитання, спонукання чи коментар членів журі з першого пред’явлення і адекватно на них реагує.


Оцінювання монологічного повідомлення та участі учасника в бесіді відбувається із розрахунку максимальної оцінки в 30 балів.


^ Обсяг монологічного висловлювання:

8 – 9 кл. – не менше 16 речень;

10 кл. – не менше 20 речень;

11 кл. – не менше 22 речень.


Зміст повідомлення:

1. Повнота розкриття теми (від 1 до 3 балів);

2. Комунікативна спрямованість (від 1 до 3 балів);

3. Інформаційна значимість повідомлення (від 0 до 2 балів).


Коментар до критеріїв оцінювання:

А. Повнота розкриття теми (від 1 до 3 балів):

 • 3 бали надаються за достатнє за обсягом висловлювання, яке відповідає зазначеній темі, розкриває її логічно та послідовно, містить власну думку.

 • 2 бали надаються за посереднє за обсягом висловлювання, яке відповідає зазначеній темі, розкриває її логічно та послідовно.

 • 1 бал надається за недостатнє за обсягом висловлювання, яке відповідає зазначеній темі, але не розкриває її логічно та послідовно.

Б. Комунікативна спрямованість (від 1 до 3 балів):

 • 3 бали надаються за висловлювання, яке повністю відповідає ситуації спілкування, містить особистісні оцінюючі фрази, передає власне ставлення учня до об’єкту висловлювання.

 • 2 бали надаються за висловлювання, яке повністю відповідає ситуації спілкування, містить особистісні оцінюючі фрази, але неадекватно передає ставлення учня до об’єкту висловлювання

 • 1 бал надається за висловлювання, яке неповністю відповідає ситуації спілкування, не містить особистісних оцінюючих фрази, не передає власного ставлення учня до об’єкту висловлювання.

В. Інформаційна значимість (від 0 до 2 балів):

 • 2 бали надаються за адекватне і достатнє використання країнознавчого матеріалу, своїх знань з інших дисциплін на підтримку власних міркувань або для посилення естетичного рівня викладу.

 • 1 бал надається за не зовсім адекватне та недостатнє використання країнознавчого матеріалу, своїх знань з інших дисциплін на підтримку власних міркувань або для посилення естетичного рівня викладу.

 • 0 балів надається за відсутність інформаційної значимості висловлювання.


Лінгвістична компетентність (20 балів)

1. Вимова (звуки, інтонація, темп) (від 1 до 4 балів);

2. Лексичний запас (від 1 до 6 балів);

3. Функціональна адекватність (від 1 до 2 балів);

4. Граматична правильність (від 1 до 8 балів).

А. Вимова (від 1 до 4 балів):

 • 4 бали надаються за нормативний рівень вимови всіх звуків іноземної мови та правильне інтонаційне оформлення мовлення.

 • 3 бали надаються за нормативний рівень вимови важких звуків іноземної мови та правильне інтонаційне оформлення мовлення.

 • 2 бали надаються за частково ненормативний рівень вимови важких звуків та не завжди правильне інтонаційне оформлення мовлення.

 • 1 бал надається за переважно ненормативний рівень вимови важких звуків та неправильне інтонаційне оформлення мовлення.

Б. Лексичний запас (від 1 до 6 балів):

 • 6 балів надаються за високу лексичну насиченість, різноманітність вжитих структур, кліше, виразів, ідіом, точність епітетів, порівнянь тощо.

 • 5 балів надаються достатню лексичну насиченість, різноманітність вжитих структур, кліше, виразів, ідіом тощо.

 • 4 бали надаються за посередню лексичну насиченість, різноманітність вжитих структур, кліше, виразів тощо.

 • 3 бали надаються за посередню лексичну насиченість, одноманітність вжитих структур, кліше, виразів.

 • 2 бали надаються за недостатню лексичну насиченість, одноманітність вжитих структур, кліше, виразів.

 • 1 бал надається за недостатню лексичну насиченість, одноманітність вжитих структур, відсутніх вжитих кліше, виразів, ідіом тощо.

В. Функціональна адекватність (від 1 до 2 балів):

 • 2 бали надаються за достатню функціональну адекватність вжитих лексичних одиниць, структур тощо.

 • 1 бал надається за недостатню функціональну адекватність вжитих лексичних одиниць, структур тощо.

^ Граматична правильність (від 1 до 8 балів):

 • 8 балів надаються за нормативне додержання правил порядку слів у реченні, вживання інверсії, правильність утворення і адекватність вживання граматичних форм, достатню різноманітність вжитих граматичних структур.

 • 7 балів надаються за нормативне додержання правил порядку слів у реченні, вживання інверсії, правильність утворення і адекватність вживання граматичних форм, посередню різноманітність вжитих граматичних структур.

 • 6 балів надаються за нормативне додержання правил порядку слів у реченні, вживання інверсії, правильність утворення, але незначні порушення адекватності вживання граматичних форм, які не впливають на акт комунікації, посередню різноманітність вжитих граматичних структур.

 • 5 балів надаються за нормативне додержання правил порядку слів у реченні, вживання інверсії, незначні порушення правильності утворення та адекватності вживання граматичних форм, які не впливають на акт комунікації, посередню різноманітність вжитих граматичних структур.

 • 4 бали надаються за часткове недодержання правил порядку слів у реченні, незначні порушення правильності утворення та адекватності вживання граматичних форм, які не впливають на акт комунікації, посередню різноманітність вжитих граматичних структур.

 • 3 бали надаються за часткове недодержання правил порядку слів у реченні, незначні порушення правильності утворення та адекватності вживання граматичних форм, які не впливають на акт комунікації, недостатню різноманітність вжитих граматичних структур.

 • 2 бали надаються за недодержання правил порядку слів у реченні, значні порушення правильності утворення та адекватності вживання граматичних форм, які впливають на акт комунікації, недостатню різноманітність вжитих граматичних структур.

 • 1 бал надається за недодержання правил порядку слів у реченні, значні порушення правильності утворення та адекватності вживання граматичних форм, які впливають на акт комунікації, одноманітність вжитих граматичних структур.

Заохочувальний бал (вибірково від 1 до 2 балів):

 • 2 бали надаються вибірково за ініціативність, емоційність та експресивність висловлювання, якщо це значно сприяє реалізації рівня сформованості усної мовленнєвої компетенції.

 • 1 бал надається вибірково за емоційність та експресивність висловлювання, якщо це сприяє реалізації рівня сформованості усної мовленнєвої компетенції.

Максимально можлива кількість балів у даному турі30.


Загальна сума балів за виконання завдання складає 100 балів.

Код до завдань олімпіади буде надіслано у день проведення олімпіади о 8.00 за поданими електронними адресами.

Код до відповідей буде надіслано на надані електронні адреси у день проведення олімпіади о 14.00.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації