Поиск по базе сайта:
Практикум для студентів вищих закладів освіти / В.І. Мандрус, В.І. Желяк, А. Я. Регуш // Збірник задач (рекомендовано до друку мнс україни). Львів: лду бжд, 2010. 176 с icon

Практикум для студентів вищих закладів освіти / В.І. Мандрус, В.І. Желяк, А. Я. Регуш // Збірник задач (рекомендовано до друку мнс україни). Львів: лду бжд, 2010. 176 с
Скачати 110.39 Kb.
НазваПрактикум для студентів вищих закладів освіти / В.І. Мандрус, В.І. Желяк, А. Я. Регуш // Збірник задач (рекомендовано до друку мнс україни). Львів: лду бжд, 2010. 176 с
Дата конвертації29.05.2013
Розмір110.39 Kb.
ТипПрактикум


Список наукових праць

кандидата технічних наук, доцента

Желяка Володимира Івановича


Розділ ІІ Підручники. Навчально-методичні посібники.

Гідравліка неньютонівських рідин: Навчальний посібник для студентів інженерно-технічних спеціальностей вузів / О.М.Яхно, В.І.Желяк. – Київ: Вища школа. 1995. – 264 с.

Збірник задач з технічної механіки рідин та газів: Практикум для студентів вищих закладів освіти / В.І.Мандрус, В.І.Желяк, А.Я.Регуш // Збірник задач (рекомендовано до друку МНС України). – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – 176 с.


Розділ ІІІ Концепції. Навчальні програми. Професіограми.

Желяк В.І. Навчальна програма з дисципліни «Гідрологія» для ЛДУ БЖД МНС України по підготовці спеціалістів із спеціальності 7.070800 «Екологія» / В.І.Желяк. – Л., 2006. – 12 с.


Розділ IV Наукові статті.

Структурное движение двух вязкопластических жидкостей в кольцевом канале / Б.М.Завойко, В.И.Желяк // Зб. «Спец. вопр. гидравл. и очистки природн. и сточ. вод». – Львов, 1985. – С.2-9.

Желяк В.И. Расчет кольцевых сетей с ла­минарным движением жидкости / В.И.Желяк // Зб. «Спец. вопр. техн. механики жидкости и газа». – Львов, 1987. – С.6-10.

Двухслойное течение вязкой жидкости на начальном участке прямоугольного канала / Б.В. Ферендович, О.М.Яхно, // Гидравлика и гидротехника: Респ. міжвід. наук-техн. зб. – Київ, 1988. – Вип. 47. – С.72-75.

Метод управления потоком в условиях двухслойного течения / Чжуан Егао, О.М.Яхно, В.И.Желяк // Гидропривод и гидро пневмоавтоматика: Респ. міжвід. наук- техн. зб. – Київ, 1989. – Вып. 47. – С. 126-129.

Начальный участок в гидравлических системах / О.М.Яхно, В.І.Желяк. – Київ: Тов. «Знання» УкРСР, 1989. – 19 с.

Особенности двухслойного течения вязкой жидкости в плоском канале при наличии конвективного ускорения потока / Чжуан Егао, О.М.Яхно, В.И.Желяк // Хим. машиностроение: Респ. міжвід. наук- техн. зб. – Київ, 1990. – Вип. 50. – С. 51-56.

Анализ нестабилизированного течения неньютоновской жидкости в круглых трубах и плоских каналах на основании метода интегральных соотношений / Чжуан Егао, О.М.Яхно, В.И.Желяк // Гидравлика и гидротехника: Респ. міжвід. наук-техн. зб. – Київ, 1988. – Вип. 47. – С.42-45.

О форме записи числа Рейнольдса для моделирования двухслойных потоков / О.М.Яхно, В.І.Желяк // Гидропривод и гидропневмоавтоматика: Респ. міжвід. наук.-техн. зб. – Київ, 1991. – Вып. 51. – С. 86-89.

Анализ возможного метода расчета критерия Рейнольдса для двухслойных потоков / П.В.Сівак, А.А.Хаді, О.М.Яхно, В.І.Желяк // Хим. машиностроение: Респ. міжвід. наук.-техн. зб. – Київ, 1992. – Вип. 55. – С. 3-8.

Рідиннофазне окислення осаду очисних споруд каналізації при різних параметрах його теплової обробки / О.В Вербовський, А.Д.Молчанов, В.І.Желяк // Теплоенергетичні системи та пристрої: Вісник Державного Університету «Львівська політехніка». – Львів, ДУ «Львівська політехніка, 1994. – № 282. – С. 56-59.

Програма «Параметри помпи» / В.І.Мандрус, В.І.Желяк // Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація: Вісник Державного Університету «Львівська політехніка». – Львів, ДУ «Львівська політехніка, 1997. – № 318. – С. 56-61.

Перехід від ламінарного до турбулентного режиму руху для чисто в'язких степеневих рідин / Н.П.Лещій, В.І.Желяк // Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація: Вісник Державного Університету «Львівська політехніка». – Львів, ДУ «Львівська політехніка», 2000. – № 404. – С. 19-23.

Ежекторний вибійний металошламовловлювач і принцип розрахунку його параметрів / В.І.Мандрус, Е.М.Барановський, В.І.Желяк, В.В.Мазур, С.В.Педан, П А.М.ереяслов, О.І.Попович. – Мінеральні ресурси України, 2002. – № 4, – С. 38-40.

^ Гідравлічні параметри клиноптилолітового завантаження адсорберів / А.Я.Регуш, В.І.Желяк, В.М.Сівак // Теорія та практика будівництва: Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2004. – № 520. – С. 164-169.

Аналіз течій узагальнених ньютонівських рідин вздовж профільованих поверхонь / Я.Я.Кончевич, В.І.Желяк // Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація: Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2004. – № 318. – С. 56-61.

Гідродинамічні характеристики нестабілізованої течії двошарової течії узагальнених ньютонівських рідин / Я.Я.Кончевич, А.Я.Регуш, В.І.Желяк // Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація: Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». – Львів: НУ «Львівська політехніка, 2005. – № 537. – С. 32-45.

Організація пожежегасіння в сільських населених пунктах за допомогою системи водопостачання / С.Л.Кусковец, А.С.Кусковец, В.І.Желяк // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Л.: ЛДУ БЖД, 2006. – № 9. – С. 90-95.

Доочищення гальваностоків із застосуванням клиноптилоліту Сокирницького родовища / В.М.Рогов, В.І.Желяк, С.Л.Кусковець // Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ МНС України, 2007. – № 10. – с. 157-161.

Геометричні та динамічні характеристики двошарової течії рідини на початковій ділянці плоского каналу / В.І.Желяк, М.З.Лаврівський, А.Я.Регуш // Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ МНС України, 2008. – № 13. – С. 121-128.

Порівняльна характеристика ручних пожежних стволів та можливість їх вдосконалення / О.В.Лазаренко, В.І.Желяк // Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – № 15. – С. 51-56.

Дослідження гідравлічних параметрів ствола для одночасної подачі суцільного та розпиленого струменя / О.В.Лазаренко, В.І.Желяк // Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – № 17. – С. 108-112.

Математичне моделювання процесу екранування теплового випромінювання водяною завісою / О.В.Лазаренко, В.І.Желяк // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів, ЛДУ БЖД, 2011. – № 18. – С.86-91.

Визначення захисної дії радіального водяного екрана / О.В.Лазаренко, В.І.Желяк // Пожежна безпека: теорія і практика : Збірник наукових праць. – Черкаси : АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2011. – № 8. – С.43-47.


Розділ V Методичні рекомендації.

Определение коэффициента фильтрации грунта: Методичні вказівки до лаб. роботи / Г.В.Гук, В.І.Желяк. – Львів: Львівський політехнічний інститут, 1987. – 8 с.

Випробування та регулювання змивних бачків: Методичні вказівки до лабораторної роботи / В.М.Каращенко, В.І.Желяк. – Львів: Львівський політехнічний інінститут, 1991. – 12 с.

Побудова кривих вільної поверхні потоку в призматичних руслах: Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з курсу «Гідравліка» / Н.П.Лещій, В.І.Желяк. – Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1994. – 23 с.

Водопровідні насосні станції: Методичні вказівки до курсового проекту / Н.М.Тазалова, С.С.Шнерх, В.І.Желяк. – Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1994. – 30 с.

Розрахунок і вибір марки водонагрівача: Методичні вказівки до курсового проекту / Р.М.Гнатів, Н.М.Тазалова, В.І.Желяк. – Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1994. – 8 с.

Розрахунок та проектування надзвукового сопла: Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з курсу «Гідрогазодинаміка» / Н.П.Лещій, А.С.Пасічнюк, В.І.Желяк. – Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1994. – 8 с.

Регулювання помпи: Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи / В.І.Мандрус, В.І.Желяк. – Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1994. – 8 с.

Вибір насоса та визначення його параметрів: Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи / В.І.Мандрус, В.І.Желяк. – Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1999. – 20 с.

Дослідження явища гідравлічного удару: Інструкція до лабораторної роботи / В.М.Жук, В.І.Желяк. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2002. – 12 с.

Дослідження витікання рідини через малий отвір в тонкій стінці та зовнішній циліндричний насадок при змінному напорі: Інструкція до лабораторної роботи / В.І.Орел, В.І.Желяк. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2004. – 12 с.

Водопровідна насосна станція: Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Насосні та повітродувні станції» для студентів базового напряму 6.0926 «Водні ресурси» / Н. М.Тазалова, Б.С.Піцишин, В.І.Желяк. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2005. – 20 с.

Визначення коефіцієнта фільтрації грунту: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи / В.І.Желяк, Б.С. Піцишин, А.Я.Регуш. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2004. – 12 с.

Визначення коефіцієнта форми зерна фільтрувального матеріалу: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Очищення природних вод» / В.І.Желяк, А.Я.Регуш. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2003. – 10 с.

Дослідження явища гідравлічного удару: Інструкція до лабораторної роботи / В.М.Жук, В.І.Желяк. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2005. – 12 с.

Дослідження місцевих опорів: Інструкція до лабораторної роботи / Б.М.Горобець, Б.С.Піцишин, В.І.Желяк. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2005. – 12 с.


Розділ VI Матеріали і тези науково-практичних конференцій.

Основные закономерности двухслойных течений растворов полимеров в аппаратах химической технологии / О.І.Горбатов, О.М.Яхно, В.И.Желяк // Повышение эффективности, совершенствование процессов и аппаратов химических производств: Тез. доп. VII Респ. конф. – Львов, 1988. – С. 46-47.

Управление гидродинамическими параметрами потоков при их двухслойном течении / В.С.Бочковский, О.М.Яхно, В.И.Желяк // Гидравлика и гидропневмопривод машин, автоматов и промышленных роботов в машиностроении: Тез. доп. Респ. конф. – Севастополь, 1990. – С. 41.

Основные закономерности многослойных течений в конических и цилиндрических щелевых зазорах / Т.Ю.Шмакова, В.И.Желяк // Фундаментальные и прикладные проблемы космонавтики: Тез. доп. II Респ. конф. – Київ, 1990. – С. 17-18.

Закономерности в «управлении» потоком аномально вязкой жидкости при ее многослойном течении / Т.Ю.Шмакова, О.М.Яхно, В.І.Желяк // Реология гидравлически сложных сред и гидропневмопривод в машиностроении: Тез. доп. XIII Респ. конф. – Київ, 1991. – С. 93.

^ Про розташування водозаборів на водосховищах-охолодниках теплових електростанцій / М.П.Босак, В.І.Желяк // Сучасні проблеми водопостачання і знешкодження стічних вод: Тези доп. Українсько-Польської науково-технічної конференції. – Львів, 1996. – С.340.

Основні закономірності багатошарових течій аномально-в'язких рідин / В.І.Желяк // Гидроаєромеханика в инженерной практике: Тези доп. Ювілейної науково-технічної конференції. – Київ, 1998. – С. 54-55.

Основні закономірності багатошарових течій аномальнов'язких рідин / В.І.Желяк // Гидроаэромеханика в инженерной практике: Тези доп. VI Міжн. конференції. – Київ-Черкаси, 2001. – С. 48.

Аналіз напірних течій вздовж профільованих поверхонь / В.І.Желяк, Я.Я.Кончевич // Гидроаэромеханика в инженерной практике: Тези доп. VIII Міжн. конференції. – Київ-Черкаси, 2003. - С. 118.

Основные закономерности стратифицированных течений жидкостей Освальда де Виля / В.І.Желяк // Гидроаэромеханика в инженерной практике: Тези Доп. VIII Міжн. конференції. – Київ-Черкаси, 2003. – С. 122.

Желяк В.І. Особливості неізотермічної двошарової течії рідин / В.І.Желяк // Проблеми економії енергії: Тези доп. IV Міжн. науково-практ. конференції. – Львів, 2003. – С. 339.

Особливості неізотермічної двошарової течії узагальнених ньютонівських рідин / В.І.Желяк // Прогресивна техніка і технологія – 2004: Тези доп. V Міжн. конференції. – Київ-Севастополь, 2004. – С. 125.

Розрахунок кільцевих систем з ламінарним рухом рідини / В.І.Желяк, І.П.Польшакова // Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: Зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2006.

^ Адсорбційна технологія доочищення стічних вод гальванічних виробництв / В.М.Рогов, В.І.Желяк, А.Я.Регуш // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Збірка матеріалів Міжнародної конференції, присвяченої 20 річчю біологічного факультету ЗНУ. – Запоріжжя, 2007. – Частина 2 – С. 485–487.

^ Технология защиты водного бассейна от ионов тяжелых металлов с применением Закарпатского клиноптилолита / В.М.Рогов, В.И.Желяк, А.Я.Регуш // Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация: Сборник тезисов докладов IV Международной научно-практической конференции. – Минск, 2007. – т.3 – С.154 – 157.

Розрахунок гідродинамічних параметрів течії піноутворювача та піноутворюючої суміші в трубопроводах протипожежного устаткування / В.І.Желяк, М.А.Наливайко // Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: Збірн. праць Міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів. – Львів: ЛДУБЖД, 2007.

^ Використання напірно-регулюючих ємностей для гасіння пожежі в сільській місцевості / В.І.Желяк, А.Я.Регуш // Пожежна безпека – 2007: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2007. – С. 243-244.

^ Умови зміни режимів руху неньютонівських рідин / В.І.Желяк, М.А.Наливайко // Запобігти. Врятувати. Допомогти.: Матеріали XII науково-технічної конференції курсантів та студентів – Харків: Університет цивільного захисту України. 2008. – С. 89-91.

^ Умови зміни режимів руху степеневих рідин / В.І.Желяк, М.А.Наливайко // Пожежна безпека та охорона праці: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ад'юнктів, курсантів та студентів. – Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2008 – С. 264-265.

^ Форма запису критерію Рейнольда для моделювання напірної двошарової течії рідин в плоскому каналі / В.І.Желяк, М.А.Наливайко // Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2009.

^ Форма запису критерію Рейнольда для моделювання напірної двошарової течії рідин в плоскому каналі / В.І.Желяк, М.А.Наливайко // Запобігти. Врятувати. Допомогти: Матеріали XIII науково-технічної конференції курсантів та студентів. – Харків: Університет цивільного захисту, 2009.

^ Особливості проектування протипожежних водопроводів в сільській місцевості / В.І.Желяк, А.Я.Регуш // Пожежна безпека – 2009: Збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції. − Львів: ЛДУ БЖД, 2009 − С.250-252.

^ Спосіб подачі суцільного стркменя води на гасіння пожежі з одночасним утворенням захисного водяного екрану / О.В.Лазаренко, В.І.Желяк, С.П.Назарчук // Пожежна безпека-2009: Збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції. − Львів: ЛДУ БЖД, 2009 − С.105-106.

Моделювання роботи тонкошарового відстоювала / В.І.Желяк, Р.С.Домаль, І.Л.Масловський // Запобігти. Врятувати. Допомогти: Збірник наукових праць XIV науково-технічної конференції курсантів та студентів. – Харків: Університет цивільного захисту, 2010.

^ Сравнительная характеристика ручных пожарных стволов и возможность их усовершенствования / О.В.Лазаренко, В.І.Желяк // Актуальные проблемы пожарной безопасности: Материалы XXII Международной научно-практической конференции. – Москва, 2010.

Использование систем водоснабжений для пожаротушения в сельской местности / С.Л.Кусковец, В.І.Желяк, А.С.Кусковец // Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы: Материалы III Международной научно-практической конференции курсантов, студентов и слушателей. – Минск, Беларусь: Командно-инженерный институт, 2006. – С. 190-192.

Желяк В.І. Математична модель неізотермічної двошарової течії рідин / В.І.Желяк // Гидроаэромеханика в инженерной практике: Материалы ХІ Международной конференции. – Киев, 2006. – С. 18.

Ресурсозберігаюча технологія доочищення стічних вод гальванічних виробництв / В.М.Рогов, А.Я.Регуш, І.З.Галатин, В.І.Желяк // Проблеми технологічного та кадрового забезпечення в техногенно-екологічній сфері: Матер. міжвузівського наукового семінару. – Львів, 2006. – 5 с.

Adsorption of heavy metals ions on the natural clinoptilolies in dynamic condition / V.Rogov, A.Reqush, I.Tihonova, V.Sivak, V.Zelyak // 10th Scientific Conference Rzeszow-Lviv-Kosice State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Engineering, September 11-13. – Kosice, Slovakia, 2005. – Р.70.

Визначення захисної дії радіального водяного екрана / О.В.Лазаренко, В.І.Желяк // Техногенна безпека. Теорія, практика, інновації: Зб. тез другої міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: ЛДУБЖД, 2011. – С. 109–111.


Розділ VIII Статті в міжнародних виданнях.

Principal regularities of the two layers flows of viscous and anomal-viscous fluids / E.G.Vorontsov, O.M.Jakhno, V.I.Zelyak // Proc. of 5-th CAC, Balaton-fured. – Hungary, 1989. – v.1. – P. 347-351.

Calculation Of Hydrodynamic Parameters Initial Section Of A Power-Law Fluid Flow By A Method Of Integrated Relations / A.Pasichnuk, V.Zelyak // VII. vedecka Konferencia s mendzinarodnou ucast'ou pry prilezitosti 25 vyrocia zalozenia Stavebney fakulty a 50 vyrocia zalozenia Technickej univerzity v Kosiciach. – Kosice, 2002. - Р. 103-106.

Використання природного клиноптилоліту в процесах доочищення стічних вод гальванічних виробництв / В.М.Рогов, А.Я.Регуш, В.М.Сівак, В.І.Желяк // Актуальні проблеми будівництва та інженерії довкілля. – Жешув-Львів-Кошице: Матеріали ХІ міжнародної наук. конференції. – Жешув, Польша, 2004. – С. 349-355.


Розділ XI Винаходи. Патенти. Авторські свідоцтва.

Экструдер для переработки полимерных материалов: А.C. СССР. № 1641634, кл. В29С 47/88, 67/20. / П.К.Вдовенко, Є.Г.Воронцов, Л.А.Ткаченко, І.Н.Тонконог, Н.П.Тонконог, В.І.Желяк, О.М.Яхно – 1990. – 5 с.

Спосіб подачі суцільного струменя води на гасіння пожежі з одночасним утворенням захисного водяного екрана: Патент на корисну модель №46921, МПК (2011.01) А62С 31/00 / В.І.Желяк, О.В.Лазаренко, С.П.Назарчук, Я.В.Панів – № u200907537; Заявл. 17.07.2009; Опубл. 11.01.2010, Бюл. №1 – 4 с.

Пристрій для подачі суцільного струменя води на гасіння пожежі з одночасним утворенням захисного водяного екрана: Патент на корисну модель №54333, МПК (2011.01) А62С 31/00 / В.І.Желяк, О.В.Лазаренко. - № u201003923, Заявл. 06.04.2010; Опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21/2010. – 4 с.


Розділ XI Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук захищені працівниками університету.

Желяк В.І. Определение гидродинамических параметров двухслойного потока на начальном участке: Дис. … канд. техн. наук: 05.23.16. – Москва, 1991. – 165 с. (Наук. кер. – д.т.н., проф. Яхно О.М.).

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації