Поиск по базе сайта:
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники Кузик А. Д icon

Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники Кузик А. Д
НазваРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники Кузик А. Д
Дата конвертації29.05.2013
Розмір94.5 Kb.
ТипДокументи

Список

наукових та навчально-методичних праць

Чмир Оксани Юріївни

Розділ I

Монографії

________________________________________________________________________________


Розділ II

ПІдручники.

Навчально-методичні посібники


Кузик А. Д. Теорія ймовірностей та математична статистика : Навчальний посібник / О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 188 с.

Карабин О. О. Математичні методи в психології. Лабораторний практикум : Навчальний посібник / О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 112 с.

________________________________________________________________________________


Розділ III

Концепції. Навчальні програми. Нормативні документи

________________________________________________________________________________


Розділ IV

статті у наукових Виданнях


Чмир О. Ю. Про формулювання узагальненої крайової задачі для півлінійного параболічного рівняння / О. Ю. Чмир // Вісник Львівського університету. Cерія механіко-математична. – Львів, 2003. – Вип. 62. – С. 134 - 143.

Лопушанська Г. П. Про деякі властивості спряжених операторів Ґріна параболічної крайової задачі / Г. П. Лопушанська, О. Ю. Чмир // Науковий вісник Чернівецького університету. Математика. – Чернівці, 2004. – № 191-192. – С. 82 - 88.

Лопушанська Г. П. Узагальнені крайові значення розв\'язків рівняння / Г. П. Лопушанська, О. Ю. Чмир // Математичні студії. – Львів, 2004. – Т. 22, № 1. – С. 45 - 56.

Лопушанська Г. П. Про розв'язність першої крайової задачі для рівняння у класі узагальнених функцій / Г. П. Лопушанська, О. Ю. Чмир // Математичні методи та фізико-механічні поля. – Львів, 2004. – Т. 47, № 4. – С. 125 - 130.

Лопушанська Г. П. Розв'язок нелінійного інтегрального рівняння Вольтера з особливостями на межі області / Г. П. Лопушанська, О. Ю. Чмир // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. – Чернівці, 2005. – Вип. 64. – С. 134 - 148.

Лопушанська Г. П. Існування та регулярність розв'язків узагальненої нормальної крайової задачі для квазілінійних параболічних систем / Г. П. Лопушанська, О. Ю. Чмир // Математичний вісник наукового товариства імені Т.Г. Шевченка. – Львів, 2005. – Т. 2. – С. 123 - 134.

Лопушанська Г. П. Узагальнені крайові значення розв’язків півлінійних еліптичних та параболічних рівнянь / Г. П. Лопушанська, О. Ю. Чмир // Нелінійні граничні задачі. – Донецьк, 2007. – Т. 17. – С. 50 - 73.

Лопушанська Г. П. Про розв’язки узагальнених нормальних крайових задач для квазілінійних параболічних систем рівнянь з лінійними головними частинами / Г. П. Лопушанська, О. Ю. Чмир // Математичні студії. – Львів, 2007. – Т. 27, № 2. – С. 149 - 162.

Лопушанська Г. П. Характер особливостей розв’язку узагальненої крайової задачі для квазілінійної параболічної системи / Г. П. Лопушанська, О. Ю. Чмир // Доп. НАН України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 12 - 17.

Карабин О. О. Використання комп’ютерної техніки під час проведення занять з дисципліни “Математичні методи у психології” / О. О. Карабин, О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир // Вісник ЛДУБЖД: Зб. наук. праць. – Львів, 2008. – № 2. – С. 40 - 45.

Карабин О. О. Використання комп’ютерної техніки на заняттях з вищої математики / О. О. Карабин, О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир // Зб. наук. праць “Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи”. – Львів, 2009. – Вип. 2, ч. 2. – С. 225 - 229.

Чмир О. Ю. Точкові степеневі особливості розв’язку нелінійного інтегрального рівняння Вольтерри / О. Ю. Чмир // Математичний вісник наукового товариства імені Т.Г. Шевченка. – Львів, 2009. – Т. 6. – С. 261 - 276.

Чмир О. Ю. Про розв’язок нелінійної першої крайової задачі для рівняння теплопровідності в узагальнених функціях / О. Ю. Чмир, О. В. Меньшикова // Вісн. нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Сер. фізико - матем. науки. – Львів, 2009. – Вип. 660, № 660. – С. 14 - 19.

Чмир О. Ю. Точкові особливості розв’язку нелінійного інтегрального рівняння Вольтерра/ О. Ю. Чмир // Вісник Львівського університету. Cерія механіко-математична. – Львів, 2009. – Вип. 71. – С. 220 - 234.

Двовимірний статистичний аналіз пожеж (на прикладі міста Львова) / А. Д. Кузик, О. М. Трусевич, О. О. Карабин, О. Ю. Чмир // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів, 2010. – № 16. – С. 114 - 120.

Моделювання температурного поля згасаючих териконів / А. Д. Кузик, О. О. Карабин, В. Попович, О. Ю. Чмир // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів, 2010. – № 17. – С. 64 - 69.

Чмир О. Ю. Поведінка розв’язку узагальненої нормальної крайової задачі для квазілінійної параболічної системи біля межі області / О. Ю. Чмир // Нелінійні граничні задачі. – Донецьк, 2011. – Т. 20. – С. 129 - 151.

________________________________________________________________________________


Розділ V

СТатті в міжнародних виданнях

____________________________________________________________


Розділ VI

Матеріали і Тези науково-практичних конференцій


Лопушанська Г. П. Про формулювання узагальненої крайової задачі для півлінійного параболічного рівняння / Г. П. Лопушанська, О. Ю. Чмир // Матер. IX міжнар. наук. конф. ім. ак. М. Кравчука – Київ, 2002. – С. 126.

Лопушанська Г. П. The boundary value problem for semilinear heat equation with data-generalized functions / Г. П. Лопушанська, О. Ю. Чмир // Book of abstracts. International Conference on "Functional analysis and its applications" dedicated to the 110-th anniversary of Stefan Banach – Lviv, 2002. – P. 54.

Лопушанська Г. П. On some properties of Green's operators of a parabolic boundary value problem in classes of functions with power specialities on the boundary of a domain / Г. П. Лопушанська, О. Ю. Чмир // Матер. міжнар. наук. конф. “Шості Боголюбовські читання” – Київ, 2003. – С. 289.

Лопушанська Г. П. Про розв'язність першої крайової задачі для рівняння в класі узагальнених функцій / Г. П. Лопушанська, О. Ю. Чмир // Матер. III всеукр. наук. конф. "Нелінійні проблеми аналізу" – Івано-Франківськ, 2003. – С. 59.

Чмир О. Ю. Узагальнені крайові значення розв'язку рівняння / О. Ю. Чмир // Матер. конф. молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. ак. Я.С.Підстригача – Львів, 2004. – С. 168.

Чмир О. Ю. Про розв'язність інтегрального рівняння в одному ваговому функціональному просторі / О. Ю. Чмир // Матер. міжнар. матем. конф. ім. В.Я.Скоробогатька – Львів, 2004. – С. 225.

Чмир О. Ю. Про розв'язки з точковими особливостями нелінійного інтегрального рівняння Вольтерра // Матер. конф. молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. ак. Я.С.Підстригача – Львів, 2005. – С. 326.

Лопушанська Г. П. Про узагальнені крайові значення розв'язків напівлінійних еліптичних та параболічних рівнянь / Г. П. Лопушанська, О. Ю. Чмир, У. В. Жидик // Матер. XVII наук. сесії наукового товариства ім. Шевченка – Львів, 2006. – С. 27 - 28.

Чмир О. Ю. Про розв'язки узагальнених нормальних крайових задач для квазілінійних параболічних систем рівнянь з лінійними головними частинами / О. Ю. Чмир // Матер. XI міжнар. наук. конф. ім. ак. М. Кравчука – Київ, 2006. – С. 650.

Лопушанська Г. П. The character near the boundary of domain of the generalized normal boundary value problem solution for the quasilinear parabolic systems / Г. П. Лопушанська, О. Ю. Чмир // Book of abstracts. Int. Conf. on “Differential equations” dedicated to the 100-th anniversary of Ya.B.Lopatynsky – Львів, 2006. – С. 117 - 118.

Чмир О. Ю. Порядок степеневих особливостей розв’язків нелінійного інтегрального рівняння Вольтерри / О. Ю. Чмир // Матер. всеукраїн. наук. конф. молодих вчених і студентів з диференціальних рівнянь та їх застосувань, присвяченої 100-річневому ювілею Я.Б. Лопатинського – Донецьк, 2006. – С. 127.

Лопушанська Г. П. Some properties of solutions of the generalized boundary value problems for semilinear elliptic and parabolic equations / Г. П. Лопушанська, О. Ю. Чмир // Book of abstracts. Int. Conf. “Nonlinear partial differential equations” dedicated to the memory of I.V. Skrypnik – Donetsk, 2007 – P. 22 - 23.

Чмир О. Ю. Про узагальнену крайову параболічну задачу, розв’язок якої має точкові особливості / О. Ю. Чмир // Матер. міжнар. матем. конф. ім. В.Я.Скоробогатька – Львів, 2007. – С. 295.

Чмир О. Ю. Про одну фізичну задачу, яка зводиться до розв’язування диференціального рівняння / О. Ю. Чмир // Матер. XIII міжвузів. наук.-практ. конф. “Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах” – Львів, 2008. – С. 75 - 78.

Чмир О. Ю. Про характер точкових особливостей розв’язку півлінійного рівняння теплопровідності / О. Ю. Чмир // Матер. XII міжнар. наук. конф. ім. ак. М. Кравчука – Київ, 2008. – С. 432.

Чмир О. Ю. Про першу нелінійну узагальнену крайову задачу для рівняння теплопровідності / О. Ю. Чмир // Матер. IV всеукр. наук. конф. "Нелінійні проблеми аналізу" – Івано-Франківськ, 2008. – С. 103.

Карабин О. О. Деякі аспекти викладання курсу “Математичні методи у психології” / О. О. Карабин, О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир // Матер. II міжнар. наук. – практ. конф. "Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту" – Черкаси, 2008. – С. 182 - 184.

Карабин О. О. Про два методи розв’язування лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь першого порядку / О. О. Карабин, О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир // Матер. XIV міжвузів. наук.-практ. конф. “Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах” – Львів, 2009. – С. 38 - 39.

Чмир О. Ю. Про характер точкових степеневих особливостей розв’язку нелінійного інтегрального рівняння Вольтерра // Матер. конф. молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. ак. Я.С.Підстригача – Львів, 2009. – С. 233 - 234.

Карабин О. О. Використання комп’ютерної алгебри при проведенні занять з курсу вищої математики для інженерних спеціальностей / О. О. Карабин, О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир // Матер. XIV междунар. научно-метод. конф. “Методы совершенствования фундаментального образования в школах и вузах” – Севастополь, 2009. – С. 49 - 50.

^ Прикладные аспекты преподавания высшей математики в учебных заведениях системы МЧС / О. О. Карабин, А. Д. Кузик, О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир // Матер. V междунар. научно-практ. конф. “Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация” – Минск, 2009. С. 31 - 32.

^ Про питання знаходження розв’язків алгебраїчних рівнянь п’ятого та вищих степенів / О. О. Карабин, О. М. Трусевич, О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир // Матер. XV міжвузів. наук.-практ. конф. “Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах” – Львів, 2010. – С. 40 - 43.

Чмир О. Ю. Про характер точкових степеневих особливостей розв’язку півлінійної першої узагальненої крайової задачі для рівняння теплопровідності / О. Ю. Чмир // Матер. XIII міжнар. наук. конф. ім. ак. М. Кравчука – Київ, 2010. – С. 435.

^ Використання наочних засобів під час вивчення аналітичної геометрії / О. О. Карабин, О. М. Трусевич, О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир // Матер. XV междунар. научно-метод. конф. “Методы совершенствования фундаментального образования в школах и вузах” – Севастополь, 2010. – С. 50 - 51.

Чмир О. Ю. Про характер поведінки розв’язку узагальненої нормальної крайової задачі для квазілінійної параболічної системи біля межі області / О. Ю. Чмир // Book of abstracts. Third int. conf. for Young Mathematicians on Differential Equations and Applications dedicated to Ya. B. Lopatynsky – Donetsk, 2010. – P. 96.

Про еквівалентність рівнянь / О. О. Карабин, О. М. Трусевич, О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир // Матер. XVI міжвузів. наук.-практ. конф. “Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах” – Львів, 2011. – С. 45 - 50.

Чмир О. Ю. Про нелінійну першу узагальнену крайову задачу для рівняння теплопровідності, розв’язок якої має точкові особливості // Матер. IV - тої конф. молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. ак. Я.С.Підстригача – Львів, 2011. – С. 289 - 290.

^ Візуалізація математичних понять засобами сучасних програмних пакетів / О. В. Меньшикова, О. М. Трусевич, О. О. Карабин, О. Ю. Чмир // Матер. XVI междунар. научно-метод. конф. “Методы совершенствования фундаментального образования в школах и вузах” – Севастополь, 2011. – С. 84 - 85.

Чмир О. Ю. Про розв’язність першої крайової задачі для рівняння в класі узагальнених функцій / О. Ю. Чмир // Матер. міжнар. матем. конф. ім. В.Я.Скоробогатька – Львів, 2011. – С. 222.

________________________________________________________________________________


Розділ VII

Методичні рекомендації


Кузик А. Д. Диференціальне та інтегральне числення. Методичні вказівки та завдання для курсантів та студентів напрямів підготовки «Пожежна безпека», «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» / А. Д. Кузик, О. М. Трусевич, О. О. Карабин, О. В .Меньшикова, О. Ю. Чмир – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – 31 с.


Чмир О. Ю. Комплексні числа. Диференціальні рівняння. Числові ряди. Методичні вказівки та завдання для курсантів та студентів напрямів підготовки «Пожежна безпека», «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» / О. Ю. Чмир, О. О. Карабин, О. В. Меньшикова, О. М. Трусевич – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – 26 с.


Тацій Р. М. Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки та завдання для виконання розрахункової роботи курсантами та студентами напрямів підготовки «Пожежна безпека», «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» / Р. М. Тацій, М. Ф. Стасюк, О.О.Карабин, О. Ю. Чмир – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – 72 с.


Тацій Р. М. Рівняння математичної фізики. Методичні вказівки до самостійної роботи для спеціалістів та магістрів напряму підготовки «Пожежна безпека» / Р. М. Тацій, М. Ф. Стасюк, О. Ю. Чмир – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – 38 с.


Кузик А. Д. Вища математика. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольних робіт слухачами відділення заочного навчання (I частина) / А. Д. Кузик, О. М. Трусевич, О. О. Карабин, О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – 39 с.


Карабин О. О. Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометрія. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи для курсантів та студентів напрямів підготовки 6.170201 “Цивільний захист”, 6.170202 “Охорона праці”, 6.170203 “Пожежна безпека”, 6.070101 “Транспортні технології” / О. О. Карабин, О. В. Меньшикова,О. М. Трусевич, О. Ю. Чмир – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – 31 с.

________________________________________________________________________________


Розділ VIII

Словники

_______________________________________________________________________________


Розділ IX

Патенти.

авторські Свідоцтва

________________________________________________________________________________


Розділ X

Дисертації на здобуття

наукового ступеня доктора наук

Захищені працівниками університету


Дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата наук

Захищені працівниками університету


Чмир О.Ю. Узагальнені крайові задачі для півлінійних параболічних рівнянь: дис. канд. ф. - матем. наук : 01.01.02 / Чмир Оксана Юріївна. – Львів, 2006. – 166 с. (Наук. кер. – канд. ф. - матем. наук, доц. Лопушанська Г.П.).

________________________________________________________________________________


Дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук , що були підготовлені

під керівництвом науковців ЛДУ БЖД

________________________________________________________________________________Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації