Поиск по базе сайта:
Розділ I монографії icon

Розділ I монографії
Скачати 58.48 Kb.
НазваРозділ I монографії
Дата конвертації29.05.2013
Розмір58.48 Kb.
ТипНавчальний посібник


Розділ I

Монографії

__


Розділ IІ


ПІдручники. Навчально-методичні посібники


Болібрух Б. В. Організація аварійно-рятувальних робіт. Частина I: Навчальний посібник /

Б. В. Болібрух, В. З. Басараб, В. В. Кошеленко, В. М. Ковальчук. – Львів: ЛДУБЖД, 2010. – 343 с.


Болібрух Б. В. Основи організації тактичної підготовки в підрозділах ОРС ЦЗ. Частина 1. Навчальний посібник. / Б. В. Болібрух, Р.В. Пархоменко, В.В. Кошеленко, Б.М. Перетятко. – Львів: ЛДУБЖД, 2010. – 352 с.


Розділ IIІ


Концепції. Навчальні програми. Нормативні документи


______

Розділ Iv


статті у наукових Виданнях


Кошеленко В. В. Оценка вклада основных групп источников ионизирующих излучений в суммарную дозу облучения человека / В. В. Кошеленко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури - Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2004. - №11. – С. 39-44.


Кошеленко В. В. Соціально-економічний підхід до забезпечення радіаційної безпеки об’єктів будівництва / В. В. Кошеленко // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛІПБ, УкрНДІПБ МНС України, – 2004. - № 5, С. 73-79.


^ Определение радонопоступления из подстилающего грунта в воздух помещения здания на территории Жовтневого района города Днепропетровска / Кошеленко В. В., Бєліков А. С., Шаломов В. А., Крекін К. А. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури - Дніпропетровськ: ПДАБА – 2004 - №10. –С. 4-11.


Бєліков А. С. Сущность радиометрических измерений содержания естественных радионуклидов в ионизирующих источниках строительного производства / А.С. Бєліков, В.В. Кошеленко // Новини науки Придніпров’я. – Дніпропетровськ: - 2004. - №6. С. 64-68.


Кошеленко В. В. Синтез защитных мероприятий по обеспечению радиационной безопасности объектов строительства / В. В. Кошеленко, А. С. Бєліков, В. А. Шаломов // Новини науки Придніпров’я. – Дніпропетровськ: - 2004. - №5. С. 8-12.


Джерела іонізуючого випромінювання та їх вплив на умови життєдіяльності людини в побуті і на виробництві / Кошеленко В. В., Бєліков А. С., Запрудін В. Ф., Рабіч О. В. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛІПБ, УкрНДІПБ МНС України. – 2005. - № 6. С. 104-108.


Кошеленко В. В. Экономическая оценка эффективности проведения защитных мероприятий по снижению уровня ионизирующих источников строительного производства / В. В. Кошеленко, І. А.Соколов // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. тр. Вып. 33.- Днепропетровск: ПГАСиА, 2005. – С. 23-29 .


Концепция радиационной защиты человека / Кошеленко В. В., Бєліков А. С., Запрудін В. Ф.,Рабіч О. В. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. тр. Вып. 33.- Днепропетровск: ПГАСиА, 2005. – С. 89-93.


К вопросу обеспечения радиационной безопасности жилых зданий / Кошеленко В. В., Бєліков А. С., Рабіч О. В., Махшненко Ф. І. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. тр. Вып. 33.- Днепропетровск: ПГАСиА, 2005. – С. 94-98.


Кошеленко В. В. Обеспечение радиационной безопасности объектов строительства на основе социально-экономического метода решения задачи // В. В. Кошеленко, В. Ф. Запрудін, Л. А.Сушко // Сб. научн. тр. Вып. 89. – Кривой Рог: КТУ, 2005. – С. 231-234.


Управление уровнем радиационной безопасности строительного производства / Кошеленко В. В., Бєліков А. С., Запрудін В. Ф., Рабіч О.В. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.- Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2005 - №4. – С. 4-9.


Кошеленко В. В. Методи визначення радононадходження з підстилаючих грунтів під будинками в повітря приміщень / В. В. Кошеленко, Б. О. Білінський // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛІПБ, УкрНДІПБ МНС України. – 2006. - № 7. С. 60-64.


Підготовка студентів з питань екологічної та техногенної безпеки з використанням ризик-орієнтованого підходу / Кошеленко В. В., Гончарук В. Є., Орел С. М.,Білінський Б. О.// Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛІПБ, УкрНДІПБ МНС України. – 2006. - № 9. С. 59-62.


Кошеленко В. В. Тепловогнезахист сірковмісного бетону покриттям, що спучується / В. В. Кошеленко, Р. В. Пархоменко // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ МНС України, №10, 2007. – С.126-133.


Кошеленко В. В. / Дослідження горючості сірки модифікованої антипіренами В. В. Кошеленко, Р. В. Пархоменко // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ МНС України, №11, 2007. – С.93-100.


Кошеленко В. В. Радиационно-гигиеническая характеристика отходов промышленности, используемых в строи-тельной индустрии / В. В. Кошеленко, А. С. Бєліков // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітек-тури.- Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2007 - №3. –С. 34-39.


Кошеленко В. В. Теплофізичні властивості сульфурвмісних мастик і бетонів при підвищених температурах / В. В. Кошеленко, Р. В. Пархоменко, І. В. Маргаль // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ МНС України, №12, 2008. – С.44-50.


Кошеленко В. В. Вплив інфрачервоного випромінювання на організм людини, методи його випромінювання та особливості захисту від нього / В.В. Кошеленко, Б. О. Білінський, О. Л.

Мірус // Збірник наукових праць ”Вісник ЛДУ БЖД“ №2, 2008 р., - С.140-145.


Кошеленко В. В. Перкореляційна теорія як інструмент прогнозування поведінки залізобетонних конструкцій під час пожеж / В. В. Кошеленко, Р. В. Пархоменко // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ МНС України, №13, 2008. – С.160-165.


Кошеленко В. В. Інформаційний супровід навчально-тренувального процесу у фізичному вихованні на прикладі стрілецького спорту / В. В. Кошеленко, А. М. Ковальчук, Ю. М.

Антошків // Збірник наукових праць “Інформаційно-телекомуні-каційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи”, Випуск 2, част.1, 2009. – С. 140-145.


Кошеленко В. В. Моделювання теплових процесів у багатошаровому пакеті теплозахистного одягу пожежників / В. В. Кошеленко, Б.В. Болібрух, Б.В. Штайн // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ МНС України, №15, 2009. – С.66-71.


^ Комплекс противорадиационных защитных мероп-риятий по уменьшению воздействия ионизирующих источников строи-тельного производства / Бєліков А. С., Запрудін В. Ф.,

Пилипенко А. В., Кошеленко В. В. // Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету, № 20, технічні науки, 2009 р.,- С. 40-43.


^ Шляхи забезпечення захисту особового складу пожежно-рятувальних підрозділів під час ліквідації надзвичайної ситуації з наявністю амоніаку / Андрусяк З. В., Штайн Б. В., Болібрух Б. В., Кошеленко В. В. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, УкрНДІПБ МНС України, №16, 2010. – С.92-98.


Розділ V


^ сТАТТІ В МІЖНАРОДНИХ ВИДАННЯХ

_____


Розділ VІ


Методичні рекомендації


Кошеленко В. В. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Органі-зація та тактика аварійно-рятувальних робіт» для курсантів та студентів за спеціальністю 7.092801 „Пожежна безпека”. / В.В. Кошеленко // Львів: ЛДУБЖД, 2007 –39 с.

Кошеленко В. В. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільна оборона» слухачами факультету заочного та дистанційного навчання за спеціальністю 8.092801 “Пожежна безпека”. / В.В. Кошеленко // Львів: ЛДУ БЖД, 2008.–15с.


Кошеленко В. В. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру» слухачами факультету заочного та дистанційного навчання за спеціальністю 6.092800 “Пожежна безпека”. / В.В. Кошеленко // Львів: ЛДУ БЖД, 2009.–21с.


^ РОЗДІЛ VII

СЛОВНИКИ

_____


Розділ VIII

Патенти.

Помпа дволопатева. Пат. 9560 Україна, А62С37/10. / І. В. Дворянин, В. В. Ковалишин, В. В. Кошеленко, заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. – публікація від 17.10.2005, Бюл. №10.


Матеріал для розмітки дорожніх покриттів. Пат. 25441 А Україна, Е01F 9/04. / Ю. І. Орловський, Р. В. Пархоменко, Я. Я. Козак, заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. – публікація від 10.08.2007, Бюл. №12.


Сірчане в’яжуче. Пат. 38991 Україна, С04В28/36. Р. В.Пархоменко, Ю. Е. Павлюк, В. В. Кошеленко, заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. – публікація від 26.01.2009, Бюл. №2.


Розділ ІХ

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

_____


Розділ X


Дисертації на здобуття

наукового ступеня ДОКТОРА наук

Захищені працівниками університету

______Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації