Поиск по базе сайта:
Розділ I монографії icon

Розділ I монографії
Скачати 160.18 Kb.
НазваРозділ I монографії
Дата конвертації29.05.2013
Розмір160.18 Kb.
ТипНавчальний посібник


Розділ I

Монографії

__


Розділ IІ


ПІдручники. Навчально-методичні посібники


Болібрух Б. В. Практичний посібник з пожежної тактики: Навчальний посібник / В. П. Бут, Л. Б. Куціщий – Львів ЛІПБ: „Сполом” 2003. – 122 с.


Рекомендації щодо гасіння лісових та торф’яних пожеж: Навчальний посібник / Болібрух Б. В., Пархоменко Р. В. – Київ: УкрНДІПБ, 2006. - 220 с.


Болібрух Б. В. Рекомендації з гасіння пожеж на об’єктах та рухомому складі залізничного транспорту : Навчальний посібник / Б. В. Болібрух, Р .В. Пархоменко– Міністерство транспорту та зв’язку України, Київ: 2006. - 123 с.


Болібрух Б. В. Практикум з курсу „Пожежна тактика: Навчальний посібник / Б. В. Болібрух., Р. В. Пархоменко, Т. Є. Рак. – Львів: ЛДУБЖД, 2008. - 267 с.


Болібрух Б. В. Енциклопедія виживання: Навчальний посібник / Б. В. Болібрух, А. П. Юхименко, В. В. Дивак.– Кам’янець-Подільський. «МЕДОБОРИ - 2006». – 256 с.


Болібрух Б. В. Організація аварійно-рятувальних робіт. Частина I: Навчальний посібник /

Б. В. Болібрух, В. З. Басараб, В. В. Кошеленко, В. М. Ковальчук. – Львів: ЛДУБЖД, 2010. – 343 с.


Болібрух Б. В. Організація захисту об’єктів в надзвичайних ситуаціях: Навчальний посібник / Б. В. Болібрух, Т. Б. Юзьків. – Львів: ЛДУБЖД, 2010. – 246 с.


Болібрух Б. В. Засоби індивідуального захисту. Захисні костюми. Порядок застосування: Навчальний посібник / Б. В. Болібрух. – Львів.: ЛДУБЖД, 2010.


Болібрух Б. В. Пожежна тактика. Ділові ігри: Навчальний посібник / Б. В. Болібрух, Д. О. Чалий. – Львів.: ЛДУБЖД, 2010.


Розділ IIІ


Концепції. Навчальні програми. Нормативні документи


Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробовування. (ISO 11613:1999, NEQ, EN 469:1995, NEQ), ДСТУ 4366:2004 / Болібрух Б., Колосніченко М.,

Кухарішин С., Мичко А., Полька Т., Присяжнюк В., Чучковський В. – Держспоживстандарт України, Київ 2005. – 29 с.


^ Взуття пожежника захисне. Загальні технічні вимоги та методи випробовування, ДСТУ 4446:2005 Болібрух Б., Клим’юк М., Кухарішин С., Обрізан В., Присяжнюк В., Чеповський В. – Держспоживстандарт України, Київ 2006 – 19 с.


«Протипожежна техніка. Одяг пожежний тепловідбивний захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробування». ДСТУ 7141:2009/ Болібрух Б., Кухарішин С.,

Ковалишин В., Лин А., Штайн Б. – Національний стандарт України (гармонізований) ДСТУ EN 1486 Держспоживстандарт України , Київ 2010 .– 36 с.


Рекомендації щодо гасіння пожеж у висотних будівлях. Наказ МНС У № 900 від 30.08.2011 / Болібрух Б. В., Войтович Д. П., Хом’як Я. І., Чеповський В. О., Слуцька О. М., Самченко Т. В. – К.: МНС України, 2011. – 50 с.


Розділ Iv


статті у наукових Виданнях


Болібрух Б. В. Метод оцінки властивостей спеціальних матеріалів для бойового одягу пожежника / Б. В. Болібрух, А. М. Петренко // Пожежна безпека 2001. Збірник наукових праць – Львів: Львівський інститут пожежної безпеки - Сполом, 2001. - С. 347-348.


Болібрух Б. В. Узагальнений аналіз методичних основ вивчення термофізичних показників текстильних матеріалів / Б. В. Болібрух, А. А. Мичко // Вісник технологічного університету “Поділля”. – Хмельницький, Хмельницька міська типографія, 2002 - С. 176-179.


Болібрух Б. В. Вплив товщини адгезиву на міцність з’єднання спеціальних матеріалів /

Б. В. Болібрух, А. А. Мичко // Пожежна безпека 2002: Збірник наукових праць. - Львів: Львівський інститут пожежної безпеки - Сполом, 2002. - С. 67-72.


Болібрух Б. В. Розрахунок відбивальних властивостей алюмінієвого покриття теплоізолюючих пакетів / Б. В. Болібрух, О.В. Поркуян, В.І. Лук’янчук // Пожежна безпека-2003. Збірник наукових праць. – Львів.: Львівський інститут пожежної безпеки - Сполом, 2003. - С. 40-43.


Розробка методу оцінки впливу органічних реагентів на хімічну стійкість спеціальних матеріалів / // Болібрух Б. В., Дудка Н. Г., Михайлова Н. В., Носкова Л. В., Мичко А. А. // Пожежна безпека - 2003. Збірник наукових праць. –Львів: ЛІПБ, 2003.- С. 74-79.


Болібрух Б. В. Допустимая продолжительность работы при эрготермических нагрузках /

А. А. Гаврилко, Б. В. Болібрух // Пожежна безпека - 2003: Збірник наукових праць – Львів.: ЛІПБ, 2003.- С. 101-106.


Болібрух Б. В. Моделювання теплових процесів в елементах одягу пожежника / Б. В. Болібрух, А. А. Мичко // Пожежна безпека-2004. Збірник наукових праць – Львів: ЛІПБ, 2004. - С.12 – 20.


Болібрух Б. В. Проблеми гармонізації елементів елементів захисного спорядження пожежника (одяг, взуття) залежно від захисних властивостей та нормативних показників спеціальних матеріалів / Б. В. Болібрух, М. М. Клим’юк // Збірник наукових праць. Пожежна безпека №5 - Львів.: ЛІПБ МНС України 2004. - С. 163-165.


Моделювання впливу теплових процесів на міцність спеціальних матеріалів /

Болібрух Б. В., Поркуян О., Підгірняк Я., Юзевич В. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Л., 2009. – № 15.– С. 7-11.


Болібрух Б. В. Вплив захисних властивостей спорядження рятувальника на тактику ведення аварійно-рятувальних робіт під час гасіння пожежі/ Б. В. Болібрух, Т. З. Окрепкий , А. І. Шурин // Збірник наукових праць. Пожежна безпека № 8 - Львів.: ЛІПБ 2006. - С. 115-120


Болібрух Б. В. Аналіз методів визначення проникності матеріалів для верху спеціального взуття агресивними рідинами/ Б. В. Болібрух, А. А. Мичко, М. М. Клим’юк // Збірник наукових праць. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №11(93). - Луганськ.: Східноукраїнського НУ імені Володимира Даля 2005. - С. 139-143.


Болібрух Б. В. Сучасні відомості про кислотозахисні властивості матеріалів/ Б. В. Болібрух, А. А. Мичко, М. М. Клим’юк // Збірник наукових праць. Пожежна безпека №6 - Львів.: ЛІПБ, УкрНДІПБ МНС України 2005. - С. 196-199.


Болібрух Б. В. Розробка методу для оцінки захисних характеристик спеціальних матеріалів спорядження пожежників (одяг, взуття) в разі впливу на них гідроксиду натрію/ Б. В. Болібрух, М. М. Клим’юк // Пожежна безпека: Зб. наук. пр. – Львів: ЛІПБ, 2003. –№ 3. – С. 113-118.


Узагальнений аналіз приладів по визначенню термозахисних властивостей та дослідження довговічності спеціальних матеріалів для виготовлення захисного одягу пожежників / Болібрух Б. В., Мичко А. А., Штайн Б. В., Андрусяк З. В., Ясінський Д. А. // Збірник наукових праць. Пожежна безпека №9 - Львів.: ЛДУ БЖД 2006. - С. 96-99.


Болібрух Б. В. Спосіб визначення термозахисних властивостей анізотропних матеріалів / Б. В. Болібрух, М. М. Клим’юк, Р. І. Ковтун // Збірник наукових праць. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №10(104). - Луганськ.: Східноукраїнського НУ імені Володимира Даля 2006. – С. – 271-277.


Болібрух Б. В. Особливості проведення випробувань термозахисних властивостей спеціальних матеріалів захисного одягу пожежників / Б. В. Болібрух, Б. В. Штайн, В. В. Присяжнюк // Збірник наукових праць. VI Всеукраїнської наукової конференції – Київ: 2006.- С. 268-270.


Болібрух Б. В. Аналіз технічних вимог до теплозахисного одягу пожежника/ Б. В. Болібрух,

Б. В. Штайн // Вісник ЛДУ БЖД: Зб. наук. праць. – Львів, №1, 2007. – С. 140-146.


Болібрух Б. В. Прилад для визначення термостійких параметрів спецматеріалу теплозахисного одягу пожежника/ / Б. В. Болібрух, Б. В. Штайн // Пожежна безпека: Зб. наук. праць №11. – Львів: ЛДУБЖД, 2007. – С.121-125


Болібрух Б. В. Вибір критеріїв оцінки теплозахисних властивостей спеціальних матеріалів /

Б. В. Болібрух, Б. В. Штайн // Пожежна безпека: Зб. наук. праць №13. – Львів: ЛДУБЖД, 2008. – С. 120-125.


Болібрух Б. В. Створення нового методу оцінки теплозахисних властивостей спеціальних матеріалів захисного одягу пожежника/ / Б. В. Болібрух, Б. В. Штайн, В. С. Дубасюк // Науковий вісник: Зб. наук. праць – Київ: УкрНДІПБ, 2008 №2. – С. 42-47.


Болібрух Б. В. Моделювання теплових процесів у багатошаровому пакеті теплозахисного одягу пожежника./ Б. В. Болібрух, Б. В. Штайн, В. В. Кошеленко // Збірник наукових праць

«Пожежна безпека» ЛДУ БЖД №15,2009. – С. 66-71.


Шляхи забезпечення захисту особового складу пожежно-рятувальних підрозділів під час ліквідації надзвичайної ситуації з наявністю амоніаку Болібрух Б. В., Андрусяк З. В.,

Штайн Б. В.,Кошеленко В. В. // Збірник наукових праць «Пожежна безпека» ЛДУ БЖД №15 2009. – С. 36-42.


Болібрух Б. В. Неруйнівний контроль трубопроводів з аміаком / Б. В. Болібрух,

П. М. Сопронюк, В. М. Юзевич // Фізичні методи та засоби контролю середовища матеріалів та виробів (серіс), вип. 14: Зб. наук. праць. – Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2009. – С. 158-162.


Болібрух Б. В. Узагальнені контактні співвідношення математичної моделі,що описує процеси тепломасопереносу в пакеті теплозахисного одягу пожежників / Б. В. Болібрух, Б. В. Штайн,

Р. Я.Лозинський // Науковий вісник УкрНДІ ПБ №19/2, 2009. – С. 82-90.


Основные направления повышения эффективности действий и обеспечения безопасности личного состава подразделений мчс при тушении пожаров на промышленных объектах с наличием опасных химических веществ / Б. В. Болібрух,

С. В. Кутеко, Е. В. Труш, Б .В.Штайн // Науковий вісник УкрНДІПБ, № 2, 2010. С. 45-53.


Болібрух Б. В. Застосування оптичних систем для охорони об’єктів та в приладах для визначення термозахисних параметрів спец матеріалів / Б. В. Болібрух, В.М. Фірман,

Б. В. Штайн // Наукове видання. Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами - Львів.: ЛДУВС 2006. – С. 56-60.


Розділ V


^ сТАТТІ В МІЖНАРОДНИХ ВИДАННЯХ

_____


Розділ VI


Матеріали і Тези науково-практичних конференцій


Болібрух Б. В. Науково-методичні основи вивчення і оцінювання захисних властивостей матеріалів спеціального захисного одягу і взуття пожежників щодо термічної дії та впливу агресивних середовищ / / Б. В. Болібрух, М. М. Клим’юк // Актуальні проблеми цивільного захисту: Матеріали VI-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників.-К: УкрНДІПБ , 2004. - С. 69 - 70.


Болібрух Б. В. Конструктивні та експлуатаційні особливості захисного одягу пожежників / Б. В. Болібрух, З. В. Андрусяк, Д. А. Ясінський // Тези доповідей VIІІ Всеукраїнської науково–практ. конференції „Проблеми зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій в Україні” Київ.: 2006 – С. 103 – 107.


Болібрух Б. В. Особливості організації гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій / Б. В. Болібрух, Б. В.Штайн // Тези доповідей науково–практ. конференції „Особливості гасіння пожеж черговими караулами” Харків.: 2006 – С. 76-77.


Болібрух Б. В. Аналіз захисних властивостей матеріалів для виготовлення захисного одягу пожежника загального призначення / Б. В. Болібрух, Б. В.Штайн, Ю. В. Біланюк // Тези доповіді науково-практ. конференції „Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності” Львів.: ЛБУ БЖД. 2007.


Болібрух Б. В. Проблеми захисту особового складу спецслужб при ліквідації надзвичайних ситуаціях викидом (виливом) амоніаку / Б. В. Болібрух, Б. В. Штайн, З. В. Андрусяк. // Матеріали науково-звітної конференції «Проблеми діяльності кримінальної міліції в умовах розбудови правової держави» – Львів.: ЛДУ ВС, 2008. – С. 348-351


Болібрух Б. В. Технічне забезпечення лабораторій дослідження критеріїв оцінки теплозахисних властивостей спеціальних матеріалів захисного одягу пожежника / Б. В. Болібрух, Б. В. Штайн, // Матеріали 10-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції „Організація управління в надзвичайних ситуаціях” – Київ.: ІДУ у СЦЗ, УЦЗУ, 2008. – С.387-397


Болібрух Б. В. Методологічна специфіка системного оцінювання теплофізичних властивостейтеплозахисного одягу пожежника / Б. В. Болібрух, Б. В. Штайн // Науково практична конференція «Об’єднання теорії та практики – запорука підвищення боєздатності ОР підрозділів» м. Харків


Болібрух Б. В. Прогноз екологічних ризиків при ліквідації надзвичайних ситуацій з викидом амоніаку/ Б. В. Болібрух, В. М. Юзевич // Матеріали науково-практичної конференції. „Екологічна безпека техногенно перевантажених регіонів. Оцінка і прогноз екологічних ризиків” – НАНУ.: 2008. С. 82-84.


Болібрух Б. В. Безпека й ефективність дій пошуково-рятувальних підрозділів при гасінні пожеж на кораблях. / Б. В. Болібрух, Б. В. Штайн // Збірник науково-практичної конференції "Живучість корабля та безпека на морі".


Болібрух Б. В. Дійсність та перспективи забезпечення єдності випробовувань у сфері пожежної безпеки / Б. В. Болібрух, Б.В. Штайн // Збірник матеріалів 11-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми пожежної безпеки та шляхи їх вирішення".


Болібрух Б. В. Моніторинг управління проектом захисту амоніакопроводів / Б. В. Болібрух, В. М. Юзевич // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Екологія наука і техніка".


Болібрух Б. В. Моделювання теплових процесів у адгезійних покриттях / Б. В. Болібрух,

В. М. Юзевич, О. В. Гук // Температура-2003: Тези доповідей VIIІ-ї Міжнародної конференції - Львів: НУ „ Львівська політехніка”, 2003.- С. З7.


Болібрух Б. В. Визначення критеріїв оцінки властивостей спеціальних матеріалів / А. А. Мичко, Б. В. Болібрух, В. В. Ковалишин // Пожежна безпека-2003: Матеріали VI-ї міжнародної науково-практична конференції. – Харків: АПБУ, 2003. - С. 63-64.


Болібрух Б. В. Оптичні системи сканування в приладах для визначення термостійких параметрів спецматеріалу теплозахисного одягу пожежника/ Б. В. Болібрух, Б. В. Штайн,

Ю. М. Синчихін // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пожежна безпека – 2007». – Черкаси.: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2007. – С. 156-157.

Болібрух Б. В. Моделювання теплових процесів у пакеті теплозахисного одягу пожежників/ Б. В. Болібрух, В. В. Кошеленко, Б. В. Штайн // ІХ міжнародна науково-практична конференція «Пожежна безпека - 2009». – Львів: ЛДУБЖД, 2009. – С. 136-137.


Болібрух Б. В. Разработка методики определения защитных качеств специальных материалов для одежды пожарных / А. А. Мичко, Б. В. Болібрух // FIRECO-2003: Материалы 5-ой Международної конференции. Словакия, г. Тренчин, 2003.- С. 36-37.


Болібрух Б. В. Методика оценки горючести специальных материалов для защитной одежды пожарных / А. А. Мичко, Б. В. Болібрух // Чрезвычайные ситуации: проблемы ликвидации и предупреждения: Материалы докладов на II-й международной науч. - практ. конф.- Минск: МЧС Беларуси, 2003.- С. 271-272.


Болібрух Б. В. Проблемы применения средств индивидуальной защиты пожарных при тушение пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций / Б. В. Болібрух, Б. В. Штайн,

З. В. Андрусяк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Исторические и современные аспекты решения проблем горения, тушения и обеспечения безопасности людей при пожарах. – Москва.: 2007. – С.204-207.


Болібрух Б. В. Обґрунтування методики вивчення захисних властивостей спеціальних матеріалів захисного одягу пожежника / Б. В. Болібрух, Б. В. Штайн, З. В. Андрусяк // Матеріали I Міжнародної наукової конференції “Забезпечення цивільного захисту ХХI століття – інженерна справа в розділах науки. Дедуктика та практика. – Варшава.: ВШП, 2007 – С.68-70.


Розділ VІІ


Методичні рекомендації


Болібрух Б. В. Методичні вказівки та завдання для розроблення плану пожежно-тактичних навчань для курсантів та студентів з спеціальності 7.092801 „Пожежна безпека” з дисципліни „Управління гасінням пожеж та аварійно-рятувальними роботами”/ Б. В. Болібрух, Б. В. Штайн// Львів.: ЛДУБЖД, 2006 р. – 37 с.


^ Методичні вказівки для рішення тактичних задач на тему „Основи побудови схеми подачі вогнегасячих засобів до місця пожежі/ Болібрух Б. В., Чалий Д. О.,Пархоменко Р. В.,

Кусковець С. Л.// Львів.: ЛДУБЖД, 2006 р. – 83 с.


Болібрух Б. В. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи по вирішенню ПТЗ для курсантів та студентів з спеціальності 7.092801 „Пожежна безпека” з дисципліни „Пожежна тактика” / Б. В. Болібрух, Р. В. Пархоменко, М. З. Лаврівський // Львів.: ЛДУБЖД, 2006 р. –

28 с.


Болібрух Б. В. Методичні вказівки до рішення задач з класифікації надзвичайної ситуації згідно Державного класифікатора ДК 019-2001/ Б. В. Болібрух, В. З. Басараб // Львів.: ЛДУБЖД, 2006 р. –78 с.


Болібрух Б. В. Методичні вказівки для виконання дипломної проекту для курсантів (слухачів) спеціальності 7.092801 „Пожежна безпека”/ Б. В. Болібрух, І. А. Шурин // Львів.: ЛДУБЖД, 2003 р. – 31 с.


Болібрух Б. В. Методичні вказівки для виконання дипломної роботи для курсантів (слухачів) спеціальності 6.092800 „Пожежна безпека”/ Б. В. Болібрух, Б. М. Перетятко // Львів: ЛІПБ, 2006 р. – 31 с.


Болібрух Б. В. Навчальна програма по підготовці бакалаврів із спеціальності 6.070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища” з дисципліни „Цивільна оборона”/ Б. В. Болібрух, В. З. Басараб, Т. М. Гончар // Львів: ЛІПБ, 2005 р. – 13 с.


Болібрух Б. В. Навчальна програма по підготовці магістрів із спеціальності 8.092803 „Пожежна безпека” з дисципліни „Цивільна оборона”/ Б. В. Болібрух, В. З. Басараб,

Т. М. Гончар // Львів: ЛІПБ, 2005 р. – 13 с.


Болібрух Б. В. Навчальна програма по підготовці бакалаврів із спеціальності 6.092800 „Пожежна безпека” з дисципліни „Організація аварійно рятувальних робіт / Б. В. Болібрух,

В. З. Басараб, Т. М. Гончар // Львів: ЛІПБ, 2005 р. – 13 с.


Болібрух Б. В. Навчальна програма по підготовці спеціалістів із спеціальності 7.092801 „Пожежна безпека” з дисципліни „Організація аварійно рятувальних робіт”/ Б. В. Болібрух,

В. З. Басараб, Т. М. Гончар // Львів: ЛІПБ, 2005 р. – 12с.


Болібрух Б. В. Навчальна програма по підготовці спеціалістів із спеціальності 7.092801 „Пожежна безпека” з дисципліни „Цивільна оборона”/ Б. В. Болібрух, В. З. Басараб,

Т. М. Гончар // Львів: ЛІПБ, 2005 р. – 13 с.


Болібрух Б. В. Навчальна програма по підготовці спеціалістів із спеціальності 7.092801 „Пожежна безпека” з дисципліни „Організація пошукових робіт”/ Б. В. Болібрух,

В. З. Басараб, Т. М. Гончар // Львів: ЛІПБ, 2005 р. – 9 с.


Болібрух Б. В. Навчальна програма по підготовці спеціалістів із спеціальності 7.092801 „Пожежна безпека” з дисципліни „Організація ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру”/ Б. В. Болібрух, В. З. Басараб, Т. М. Гончар // Львів: ЛІПБ, 2005 р. –

13 с.


Болібрух Б. В. Навчальна програма по підготовці магістрів із спеціальності 7.092803 „Пожежогасіння та аварійно рятувальні роботи” з дисципліни „Організація аварійно рятувальних робіт”/ Б. В. Болібрух, В. З. Басараб, Т. М. Гончар // Львів: ЛІПБ, 2005 р. – 19 с.


Болібрух Б. В. Навчальна програма по підготовці спеціалістів із спеціальності 7.092803 „Пожежогасіння та аварійно рятувальні роботи” з дисципліни „Цивільна оборона”/ Б. В. Болібрух, В. З. Басараб, Т. М. Гончар // Львів: ЛІПБ, 2005 р. – 13 с.


Болібрух Б. В. Навчальна програма для Львівського інституту пожежної безпеки МНС України по підготовці бакалаврів із спеціальності 6.092800 „Пожежна безпека”/

Б. В. Болібрух, Р. В. Пархоменко // Львів: ЛІПБ, 2005 р. – 40 с.


Болібрух Б. В. Навчальна програма для Львівського інституту пожежної безпеки МНС України по підготовці спеціаліста із спеціальності 7.092801 „Пожежна безпека”/

Б. В. Болібрух, Р. В. Пархоменко // Львів: ЛІПБ, 2006 р. – 19 с.


Болібрух Б. В. Навчальна програма для Львівського інституту пожежної безпеки МНС України по підготовці фахівців із спеціальності 8.092801 „Пожежна безпека / Б. В. Болібрух, Р. В. Пархоменко // Львів: ЛІПБ, 2006 р. – 23 с.


Болібрух Б. В. Навчальна програма для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності по підготовці спеціаліста із спеціальності 7.092801 „Пожежна безпека”/ Б. В. Болібрух, Р. В. Пархоменко // Львів: ЛІПБ, 2006 р. – 19 с.


Болібрух Б. В. Навчальна програма для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності по підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” за спеціальністю 7.092803 „Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи”/ Болібрух Б. В. Болібрух, Р. В. Пархоменко // Львів: ЛІПБ, 2006 р. – 25 с.


Болібрух Б. В. Навчальна програма для Львівського інституту пожежної безпеки МНС України по підготовці бакалаврів із спеціальності 6.092800 „Пожежна безпека”/ Б. В. Болібрух, Р. В. Пархоменко // Львів: ЛІПБ, 2006 р. – 41 с.


^ РОЗДІЛ VII

СЛОВНИКИ

_____


Розділ ІХ

Патенти.

авторські Свідоцтва


Полігон для вогневих випробовувань захисного одягу пожежника. Патент № 32071 / Болібрух Б .В., М. М. Козяр, В. В. Ковалинин, М. М. Климюк, Б. В. Штайн ,А. С. Лин,

В. М. Фірман, З. В. Андрусяк ; заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. – публікація від 12.05.2008 Бюл. №9


^ Cинтетична шкіра для верху спеціального взутя і спосіб її виготовлення. Пат. №79577 Україна, МПК D06N 3/00 / Болібрух Б. В., Л. Й.Степ’юк, О. О.Дмитренко, М. М.Клим’юк,

А. А. Мичко; заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. – Опубл. 25.06.2007; Бюл. №9.


Прилад для оцінки термозахисних властивостей матеріалів при дії рідких горючих речовин. Пат. 44110 А Україна, МПК G 01N3/18. / Болібрух Б. В., Мичко А. А. ,Сарана О. М., Троян О. М., Засорнов О. С.; заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. – № 2001053033; Заявл. 04.05.2001; 15.01.2002; Бюл. № 1

Спосіб оцінки горючості матеріалів. Пат. 56625А Україна, МПК G01N33/36./

Болібрух Б. В., Мичко А. А., Ковалишин В. В., Сарана О. М., Засорнов О. С., Злотніков В. О., Гаврилко О. А.; заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. – № 2002086435; Заявл. 01.08.2002; Опубл.15.05.2003; Бюл. № 5.


Прилад для оцінки горючості матеріалів : Пат. 66999 А Україна, МПК G01 N318 / Болібрух Б. В.,Ковалишин В. В., Мичко А. А., Засорнов О. С., Сарана О. М.; заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. – № 2003043461; Заявл. 16.04.2003 ; Опубл. 15.06. 2004; Бюл. № 6.


Агресивно-, морозо- , термостійкий матеріал (АМТС) для одягу спеціального призначення: Пат. 66999 А Україна, МПК G01 N318/ Болібрух Б. В., Мичко А. А., Михайлова Н. В.; заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. – № 2003087434; Заявл. 06.08.2003; Опубл. 15.06.2004; Бюл. № 6.

«Прилад для оцінки термозахисних властивостей спеціальних матеріалів».

Болібрух Б. В., Штайн Б. В. ; заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. – № 90944; Опубл. 10.06.2010; Бюл. № 11.Заявка на отримання патенту № а 2008 11628


Спосіб оцінки теплозахисних характеристик спеціальних матеріалів теплозахисного одягу пожежника: / Болібрух Б. В., Штайн Б. В. ; заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. – Заявка на отримання патенту № а 2009 15784


^ АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

_____


Розділ X


Дисертації на здобуття

наукового ступеня ДОКТОРА наук

Захищені працівниками університету

______


Дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата наук

Захищені працівниками університету


Болібрух Б. В. Удосконалення методів оцінки показників якості спеціальних матеріалів захисного одягу пожежників : дис. … канд. техн.. наук : 21.06.02 / Болібрух Борис Васильович. –2004. – 173 с. (Наук. Кер. – д.т.н., старший науковий співробітник Мичко А. А.).Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації