Поиск по базе сайта:
Список наукових праць доцента кафедри уіб львівського ду бжд, доц. Н. П. Кухарської, канд фіз мат наук Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники icon

Список наукових праць доцента кафедри уіб львівського ду бжд, доц. Н. П. Кухарської, канд фіз мат наук Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники
Скачати 56.01 Kb.
НазваСписок наукових праць доцента кафедри уіб львівського ду бжд, доц. Н. П. Кухарської, канд фіз мат наук Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники
Дата конвертації29.05.2013
Розмір56.01 Kb.
ТипДокументи


СПИСОК наукових праць

доцента кафедри УІБ Львівського ДУ БЖД,
доц. Н.П. Кухарської, канд. фіз.-мат. наук


Розділ I. Монографії

Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники

 1. Кухарська Н.П. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої : навч. посібн. / Н.П. Кухарська. – Львів : ЛІПБ, 2006. – 72 с.

 2. Гудим В.І. Математичне моделювання та дослідження технічних об’єктів : навч. посібн. / В.І. Гудим, Б. М. Кінаш, Н.П. Кухарська, В. В. Гудим. – Львів : ЛДУ БЖД, 2010. – 216 с.

 3. Кухарська Н.П. Інформатика та комп’ютерна техніка. Частина І. Електронно-обчислювальні машини : навч. посібн. / Н.П. Кухарська, Т.Є. Рак, Р.О. Григорчук [та ін. ]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2011. – 120 с.

Розділ III. Концепції, навчальні програми, нормативні документи

Розділ IV. Статті у наукових виданнях

 1. Головач Н.П. Чисельне дослідження задачі теплопровідності прямим методом граничних елементів / Н.П. Головач, І.І. Дияк // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. – 1993. – Вип. 39. – C. 46-52.

 2. Головач Н.П. Застосування прямого методу граничних елементів для чисельного розв’язання задачі нестаціонарної теплопровідності / Н.П. Головач // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. – 1995. – Вип. 42. – С. 96-101.

 3. Дияк І.І. Застосування прямого методу граничних елементів для чисельного дослідження деяких прикладних задач / І.І. Дияк, Н.П. Головач // Волинський математичний вісник. – 1995. – Вип. 2. – С. 67-69.

 4. Головач Н.П. Прямий метод граничних елементів чисельного розв’язування задачі термопружності / Н.П. Головач, І.І. Дияк // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. – 1996. – Вип. 44. – С. 57-62.

 5. Головач Н.П. Алгоритм обчислення температурних деформацій у задачі термопружності ПМГЕ / Н.П. Головач, І.І. Дияк // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. – 1998. – Вип. 50. – С. 59-62.

 6. Головач Н.П. Метод декомпозиції області та комбінований скінчено-гранично-елементний аналіз задач пружності / Н.П. Головач, І.І. Дияк // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2000. – № 1. – С. 115-117.

 7. Кухарський В.М.Стабілізація розв’язків задач адвекції-дифузії з великими числами Пекле отриманих засобами методу скінченних елементів / В.М. Кухарський, Я.Г. Савула, Н.П. Головач // Моделювання та інформаційні технології. – 2002. – Вип. 15. – С. 3-14.

 8. Кухарська Н.П. Математичне моделювання напружено-деформованого стану конструкцій / Н.П. Кухарська, В.М. Кухарський // Пожежна безпека. – 2004. – № 4. – С. 131-137.

 9. Дияк І.І. Числовий аналіз задач теплопровідності прямим методом граничних елементів/ І.І. Дияк, Н.П. Кухарська // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2005. – Т. 48, №3. – С. 157-161.

 10. Кухарський В.М.Числове розв’язування двовимірних нестаціонарних задач адвекції-дифузії на прямокутній області / В.М. Кухарський, Л.Б. Тиличко, Р.І. Сулим, Н.П. Кухарська // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. – 2006. – Вип. 11. – С. 185-192.

 11. Кухарський В.М.Використання гетерогенних математичних моделей до розв’язування задач тепломасоперенесення в середовищах із тонкими неоднорідностями / В.М. Кухарський, Я.Г. Савула, Н.П. Кухарська // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2006. – Вип. 4. – С. 132-141.

 12. Кухарський В.М. Фізико-математичне моделювання процесів тепломасоперенесення в середовищах із включеними тонкими шарами / В.М. Кухарський, Я.Г. Савула, Н.П. Кухарська, Т.І. Мандзак // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2006. – Т. 11, №3. – С. 145-152.

 13. Гончарук В.Є. Математичне і комп’ютерне моделювання впливу негативних екологічних процесів на довкілля / В.Є. Гончарук, Н.П. Кухарська, В.М. Кухарський, Я.Г. Савула, А.Р. Торський, Є.Я. Чапля // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2007. – №4. – C. 90–93.

 14. Кухарська Н.П. Комп’ютерні корпуси / Н.П. Кухарська, В.М. Кухарський // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2008. – №6. – С. 65-71.

 15. Кухарська Н.П. Дослідження екологічно-небезпечних наслідків по жеж з використанням методів математичного моделювання / Н.П. Кухарська, В.М. Кухарський, Л.М. Дяконюк // Строительство, материаловедение, машиностроение. – 2010. – Вып. 52. – С. 108-112.

 16. Кухарська Н.П. Сканери / Н.П. Кухарська, В.М. Кухарський // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2010. – № 8. – С. 49-53.

 17. Кухарська Н.П. Сканери / Н.П. Кухарська, В.М. Кухарський // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – № 1. – С. 23-27.


Розділ V. Статті в міжнародних виданнях

 1. Golovach N.P. Method of Domain Decomposition and Combined Finite-Boundary-Element Analysis of Problems of Elasticity / N.P. Golovach, I.I. Dyyak // Materials Science. – 2000. – Vol. 36, №1. – P. 138-141.

Розділ VI. Матеріали і тези доповідей науково-практичних конференцій

 1. Головач Н.П. Математичне моделювання теплофізичних процесів на основі методу граничних елементів для ПЕОМ / Н.П. Головач, І.І. Дияк // Моделирование и исследование устойчивости систем : Укр. конф., г. Киев, 15-19 мая 1995 г. : тезисы докл. – Киев, 1995. – С. 37.

 2. Головач Н.П. Розв’язування задач математичної фізики на основі чисельних схем комбінування методів скінчених і граничних елементів / Н.П. Головач, І.І. Дияк, Ю.А. Кухарчук, В.М. Макар, Н. М. Паук // Застосування обчислю вальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях : всеукр. наук. конф., м. Львів, 19-21 вересня 1995 р. : тези доп. – Львів, 1995. – С. 20.

 3. Головач Н.П. Про застосування гранично-елементних апроксимацій для розв’язування задач термопружності / Н.П. Головач // Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослід женнях : всеукр. наук. конф., м. Львів, 24-26 вересня 1996 р. : тези доп. – Львів, 1996. – С. 21.

 4. Головач Н.П. Чисельне моделювання задач квазістатичної термопружності / Н.П. Головач, І.І. Дияк // Моделирование и исследование устойчивости систем : Укр. конф. : г. Киев, 20-24 мая 1996 г. : тезисы докл. – К., 1996. – С. 45.

 5. Кухарський В.М. Комбінований підхід до розв’язування задач адвекції-дифузії в шарі ґрунту з тонким каналом / В.М. Кухарський, Н.П. Головач // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища : Міжн. симпозіум, м. Алушта, 1996 р. : зб. тез. – Алушта, 1996. – С. 55.

 6. Головач Н.П. Чисельне моделювання неізотермічного пластичного деформування гібридним скінчено-гранично-елементним методом / Н.П. Головач, О.І. Дудаш // Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослід женнях : всеукр. наук. конф., м. Львів, 23-25 вересня 1997 р. : тези доп. – Львів, 1997. – С. 25.

 7. О.Я. Григоренко Побудова та дослідження симетричних схем прямих методів граничних елементів для задач математичної фізики / О.Я. Григоренко, І.І. Дияк, Н.П. Кухарська, І.Г. Макар // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики : XII всеукр. наук. конф., м. Львів, 4-6 жовт. 2005 р. : тези доп. – Львів, 2005. – С. 71-72.

 8. Кухарська Н.П. Мобільне навчання як інноваційна технологія педагогічного процесу / Н.П. Кухарська, В.М. Кухарський // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. зб. наукових праць. – 2009, Вип. 2, Ч. 1. – С. 208-211.

 9. Бурак Н.Є. Порівняльний аналіз ефективності чисельних методів розв’язання задачі Коші / Н.Є. Бурак, Н.П. Кухарська // Проблеми та пер спективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності : Міжн. наук.-практ. конф. курс. і студ., м. Львів, 2009 р. : зб. наук. праць. – Львів, 2009. – С. 14-15.

 10. V.M. Kukharskyy Numerical Research of Per turbed Advection-Diffusion Problems in Environment with Thin Heterogeneities / V.M. Kukharskyy, Ya.G. Savula, N.P. Kukharska // Reaction Kinetics in Condensed Matter : Materials of 1st Inter national Conference, Moscow, 22-26 Sep tember 2010. – Moscow, 2010. – PP. 132-133.

 11. Войтович В.В. Комп’ютерне моделювання процесу теплопровід ності / В.В. Войтович, Н.П. Кухарська // Проблеми та пер спективи розвитку забезпечення без пеки життєдіяль ності : Міжн. наук.-практ. конф. курс. і студ., м. Львів, 31 березня 2011 р. : зб. наук. праць. – Львів, 2011. – С. 61-62.

 12. Горохова Ю.Є. Проблема достовірності інформації Інтернет-ресурсів / Ю.Є. Горохова, Н.П. Кухарська // Проблеми застосування інформацій них технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами : матер. наук.-практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2011 р. – Львів : Львівський ДУВС. – 2011. – С. 141-147.

Розділ VII. Методичні рекомендації

 1. Кухарська Н.П. Операційна система Windows XP. Практичні роботи. / Н.П. Кухарська. – Львів : ЛІПБ, 2004. – 22 с.

 2. Рак Т.Є. Електронні таблиці Microsoft Excel. Практичні роботи. / Т.Є. Рак, Н.П. Кухарська. – Львів : ЛІПБ, 2006. – 37 с.

Розділ VIII. Словники

Розділ IX. Патенти, авторські свідоцтва

Розділ X. Дисертації на здобуття наукового ступеня,
захищені працівниками університету


 1. Головач Н.П. Гібридні гранично-скінченно-елементні апроксимації для моделювання процесів термопружності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01. 05. 02. Львів, 2000. – 155 с.

 2. Головач Н.П. Гібридні гранично-скінченно-елементні апроксимації для моделювання процесів термопружності : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. фіз.-мат. наук: : спец. 01. 05. 02. “Математичне моделювання та обчислювальні методи”. – Львів, 2000. – 19 с.кандидат фізико-математичних
наук, доцент Н.П. Кухарська

29. 12. 2011


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації