Поиск по базе сайта:
Розділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ icon

Розділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Скачати 80.43 Kb.
НазваРозділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Дата конвертації29.05.2013
Розмір80.43 Kb.
ТипДокументи

Розділ I

Монографії

­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________________


Розділ II


ПІдручники.

Навчально-методичні посібники

________________________________________________________________________________


Розділ III


Концепції. Навчальні програми. Нормативні документи. конкурси


Розроблення комп’ютерних графічних засобів відображення образів багатoвимірних просторів / С. Є. Мартин // Конкурс студентських наукових робіт .- www.khai.edu/download/results.xls.- Київ,2008.

________________________________________________________________________________


Розділ IV


статті у наукових Виданнях

________________________________________________________________________________


Мартин С. Є. Фазові траєкторії n-простору станів / С. Є. Мартин // Геометричне та комп’ютерне моделювання. – Харків: ХДУХТ, 2007. – Вип.18. – С.35-40.

Гумен О. М. Візуалізація фазових траєкторій n-вимірних просторів / О. М. Гумен, С. Є. Мартин // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – К.: КНУБА, 2008. – Вип.79. – С. 121-125.

Гумен О. М. Формування епюрів утворених числами вищої розмірності просторів / О. М. Гумен, С. Є. Мартин // Наукові нотатки. – Л.: ЛДТУ, 2008. – Вип. 22. Ч.1. – С.91-96.

Мартин С. Є. Філософські аспекти утворених числами різної розмірності просторів./ С. Є. Мартин // Філософські пошуки. – Львів – Одеса : Центр Європи, 2008. – Вип. ХХVII. – С.535-542.

Гумен О. М. Аналіз комп`ютерних засобів відображення 1 - багатовидів n - вимірних фазових просторів / О. М. Гумен, С. Є. Мартин // Прикладна геометрія та інженерна графіка.-К.: КНУБА, 2008.- С. Вип.80.- С.121-125.

Лясковська С. Є. Геометричне моделювання багатопараметричних систем способом епюра п- простору / С. Є. Лясковська // Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.01.01.- ТДАТУ.- Мелітополь, 2010.- 21c.


Розділ V


СТатті в міжнародних виданнях

____________________________________________________________


Розділ VI


Матеріали і Тези науково-практичних конференцій

________________________________________________________________________________

Мартин С. Є. Узагальнення матриці перетворення при комп’ютерній візуалізації / С.Є. Мартин // Сучасні проблеми геометричного моделювання: Матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. – Л.: НУЛП, 2003. – С. 269-271.

Волошкевич П. П. Побудова спряжень трубопроводів / П. П. Волошкевич, С. Є. Мартин // Графіка XXI cт.: Зб. тез доп. VI Всеукр. студ. наук.-техн. конф. – Севастополь: СевНТУ, 2003. – С.31-35.

Волошкевич П. П. Про тюторську систему «2D-cutting» / П. П. Волошкевич, С. Є. Мартин, М. В. Костовський // Графіка XXI cт.: Зб. тез доп. VI Всеукр. студ. наук.-техн. конф. – Севастополь: СевНТУ, 2003. – С. 72-73.

Волошкевич П. П. Подання багатовидів n-просторів / П. П. Волошкевич, С. Є. Мартин, І. А. Міськів // Графіка XXI cт.: Зб. тез доп. VII Всеукр. студ. наук.-техн. конф. – Севастополь: СевНТУ, 2004. – С.40-41.

Мартин С. Є. Формування багатовимірних просторів / С. Є. Мартин // Витоки лісівничої освіти в Галичині: Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. – Львів: ДЛТУ, 2004. – С. 78-79.

Мартин С. Є. Геометричні аспекти моделювання багатопараметричних залежностей / С. Є. Мартин // Витоки лісівничої освіти в Галичині: Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. – Львів: ДЛТУ, 2005. – С. 61-64.

Мартин Є. В. Використання комп’ютерних засобів у проектуванні елементів одягу / Є. В. Мартин, С. Є. Мартин, Д. О. Лясковський // Графіка XXI cт.: Зб. тез доп. IX Всеукр. студ. наук.-техн. конф. – Севастополь: СевНТУ, 2006. – С. 103-106.

Мартин С. Є. Формування областей параметрів подібних траєкторій фазових просторів / С. Є. Мартин // Прикладна геометрія та інженерна графіка: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми геометричного моделювання». – Мелітополь: ТДАТА, 2007.-Вип.4. – Т.34. – С. 118-124.

Мартин С. Є. Комплексне креслення комплексного простору / С. Є. Мартин // Наук. конф. проф.- викл. складу ІПМФН. – Л.: НУЛП, 2007. – С.72.

Мартин Є. В. Комп’ютерні моделі проекцій багатовидів основних тригонометричних функцій / Є. В. Мартин, С. Є. Мартин, Д. О. Лясковський // Графіка XXI cт.: Зб. тез доп. IX Всеукр. студ. наук.-техн. конф. – Севастополь: СевНТУ, 2006. – С. 123-125.

Гумен О. М. Комп’ютерна візуалізація 1-багатовидів фазових n- просторів / О. М. Гумен, С. Є. Мартин // Прикладна геометрія та інженерна графіка: Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. «Сучасні проблеми геометр. моделювання». – Мелітополь: ТДАТА, 2008. – Вип.4. – Т.39. - С.101-106.

Мартин С. Є. Твірні підпростори гіперциліндрів багатовимірних просторів / С. Є. Мартин // Наук. конф. проф.-викл. складу ІПМФН - Л.: НУЛП, 2008. – С.109.

Гумен О. М. Фазові траєкторії систем з нелінійними траєкторіями руху / О. М. Гумен, С. Є. Мартин // Прикладна геометрія та інженерна графіка: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми геометричного моделювання». – Мелітополь: ТДАТУ, –2009. Вип.4. – Т.43. – С. 88-92.

Наука в нашому житті / Матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених і аспірантів. – Л.: НУЛП, 2009. – www. panteon-nauk.org.ua/load/0-0-0-3-20 – Київ, 2008 .

Визначення раціональних параметрів багатопараметричних систем / Боднар Г. Й., Шийко О. Я., Гумен О. М., Лясковська С. Є. // Прикладна геометрія та інженерна графіка: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми геометричного моделювання». – Мелітополь: ТДАТУ, 2009. – Вип.4. – Т.44 . – С. 116-122.


Гумен О. М. Гіперповерхні фазових n – просторів / О. М. Гумен, С. Є. Мартин // Геометричне та комп’ютерне моделювання: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми геометр. моделювання». – Харків: ХДУХТ, 2009. – Вип.24. – С. 64-69.

п - Багатовиди у моделюванні незакономірних поверхонь / Мартин Є. В., Волошкевич П. П., Оленюк Ю. Р., Лясковська С. Є. // Геометричне та комп’ютерне моделювання: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми геометр. моделювання». – Х.: ХДУХТ. - 2010.– Вип. 26. – С.168 –172.


Гумен О. М. Геометрія проективних п - просторів щодо перебігу технологічних процесів у дослідженнях багатопараметричних систем / О. М. Гумен, С. Є. Мартин // Прикладна геометрія та інженерна графіка: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми геометр. моделювання». – Мелітополь.: ТДАТУ, 2011. – Вип.4. – Т.49 . – С. 89-94.

Застосування проективних багатовимірних просторів щодо розв’язування прикладних задач техніки / Боднар Г. Й., Шийко О. Я., Гумен О. М., Лясковська С. Є. // Прикладна геометрія та інженерна графіка: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми геометричного моделювання». – Мелітополь.: ТДАТУ, 2011. – Вип.4. – Т.50 . – С. 116-120.

Лясковська С. Є. Автоматизація методу скінченних елементів у системах AutoCAD Mechanical 2006 та AutoDesk Mechanical 2006 / С. Є. Лясковська, М. Б. Гаврилів // Комп’ютерні – інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених. – Луцьк: ЛНТУ, 2011. – Вип. 6. – С. 159-163.

Графічні інформаційні технології в методі скінченних елементів / Топільницький В. Г., Велика О. Т., Демків І. Б., Лясковська С. Є. // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами: Матеріали наук.-практ. конф. – Л.: ЛьвДУВС, 2011. – С. 152- 157.


Розділ VII


Методичні рекомендації

________________________________________________________________________________


Розділ VIII


Словники

_______________________________________________________________________________


Розділ IX


Патенти.

авторські Свідоцтва

________________________________________________________________________________

Пристрій для регулювання багатопараметричної системи Пат. № 65068, МПК Н02Р 7 / 00 (2011.01) / Є. В. Мартин, О. М. Гумен, С. Є. Лясковська; заявник і патентовласник НУ"ЛП". – № u201105388; заявл. 27.04.2011. опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22.

Вібросушарка киплячого шару для сипучих матеріалів Пат. №37850, МПК F26B17/10(2008.01) / С. Є. Мартин; заявник і патентовласник НУ"ЛП". – № u200808933; заявл. 08.07.2008. опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23.


Авторські свідоцтва


Розділ X


Дисертації на здобуття

наукового ступеня доктора наук

Захищені працівниками університету


Дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата наук

Захищені працівниками університету


Лясковська С.Є. Геометричне моделювання багатопараметричних систем способом епюра п- простору: дис. … канд. техн. наук: 05.01.01 / Лясковська Соломія Євгенівна. – Мелітополь, 2010. – 200 с. (Наук. кер. – к.т.н., доц. Гумен О.М.).


Дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук , що були підготовлені

під керівництвом науковців ЛДУ БЖДСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації