Поиск по базе сайта:
Наказ №79 Про внесення змін до наказу від 26. 07. 2011 №317 «Про затвердження Інструкції з питань діловодства в відділі освіти Сахновщинської районної державної адміністрації» icon

Наказ №79 Про внесення змін до наказу від 26. 07. 2011 №317 «Про затвердження Інструкції з питань діловодства в відділі освіти Сахновщинської районної державної адміністрації»
Скачати 76.16 Kb.
НазваНаказ №79 Про внесення змін до наказу від 26. 07. 2011 №317 «Про затвердження Інструкції з питань діловодства в відділі освіти Сахновщинської районної державної адміністрації»
Дата конвертації24.06.2013
Розмір76.16 Kb.
ТипНаказ
САХНОВЩИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ


НАКАЗ

Сахновщина06.02.2012 № 79


Про внесення змін до наказу від 26.07.2011 № 317 «Про затвердження Інструкції з питань діловодства в відділі освіти Сахновщинської районної державної адміністрації»


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», розпорядження першого заступника голови обласної державної адміністрації від 17 січня 2012 року № 15 «Про внесення змін до Інструкції з питань діловодства в обласній державній адміністрації», з метою приведення Інструкції з питань діловодства в відділі освіти Сахновщинської районної державної адміністрації до вимог вищезазначених документів


НАКАЗУЮ:

1. Внести до Інструкції з питань діловодства в відділі освіти Сахновщинської районної державної адміністрації, затвердженої наказом від 26.07.2011 № 317, такі зміни:

1) Викласти пункт 1.2. у такій редакції:

«Викладені в інструкції правила та рекомендації щодо порядку ведення діловодства в управлінні розроблені відповідно до положень Конституції України та законів України, що встановлюють порядок організації та діяльності органів виконавчої влади, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, до державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію, до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 (далі – Типова інструкція)».

2) Викласти пункт 3.2.8. у такій редакції:

«Результати розгляду документів керівництвом фіксуються в резолюції. Резолюція складається з таких елементів: прізвище, ініціали (ініціал імені) виконавця (виконавців) у давальному відмінку, зміст доручення, строк виконання, особистий підпис керівника, дата.

Резолюція проставляється безпосередньо на документі нижче реквізиту «Адресат» паралельно до основного тексту. Резолюція може оформлятися на спеціальному бланку із зазначенням реєстраційного індексу і дати документа, якого вона стосується».

3) Абзац перший пункту 4.1.2. доповнити словами:

«Реквізити поштової адреси на бланку (додаток 3) зазначити в такій послідовності – назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, поштовий індекс».

4) Абзац четвертий пункту 4.1.2. викласти у такій редакції:

«бланки документів повинні мати такі поля: ліве – 30 міліметрів, верхнє – 20 міліметрів, праве –10 міліметрів, нижнє – 20 міліметрів».

5) Розділ 4.2. доповнити пунктом 4.2.5. у такій редакції:

«Текст листа викладається від першої особи множини з використанням слів: “просимо повідомити…”, “роз’яснюємо, що…” або від третьої особи однини – “міністерство інформує…”, “управління вважає за доцільне…”. Якщо лист складено на бланку посадової особи, текст викладається від першої особи однини – “прошу…”, “пропоную…”».

6) Пункт 4.4.5 викласти у такій редакції:

«На документі, що готувався або виконувався двома чи більше установами, реєстраційний індекс включає індекси кожної з цих установ, проставляються індекси через правобічну похилу риску в послідовності, в якій документ підписано його авторами, наприклад: 41/68 – для спільних розпорядчих документів або 03-14/450/02-11/208 – для спільних листів».

7) Пункт 4.5.2. викласти у такій редакції:

«Внутрішнє погодження оформляється шляхом проставляння візи. Віза включає: найменування посади особи, особистий підпис, ініціали (ініціал імені) та прізвище особи, яка візує документ, дату візування. Віза проставляється у листах на лицьовому боці останнього аркуша проекту документа, у наказах – на зворотному боці (додаток 6). Візи проставляються на примірниках документів, що залишаються в управлінні».

8) Пункт 4.5.3. викласти у такій редакції:

«Зауваження та пропозиції до проекту документа викладаються на окремому аркуші, про що на проекті робиться відповідна відмітка:

Посадова особа

Підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище

Зауваження і пропозиції додаються

Дата

Про наявність зауваження обов’язково повідомляють особі, яка підписує документ».

9) Пункт 4.6.2. доповнити словами “ініціалу імені”.

10) Пункт 4.7.2. викласти у такій редакції:

«Реквізит “Адресат” може включати адресу. Порядок і форма запису відомостей про адресу установи повинні відповідати Правилам надання послуг поштового зв’язку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року № 270.

Повна адреса зазначається в разі надсилання документа разовим кореспондентам, наприклад:

Міністерство юстиції


вул. Городецького, буд. 13,

м. Київ, 01001

У разі надсилання документа фізичній особі спочатку зазначається у називному відмінку прізвище, ім’я та по батькові (ініціали чи ініціал імені), потім поштова адреса, наприклад:

Гончарук Олександр Сергійович


вул. Дерев’янка, буд. 16, кв. 4,

м. Харків, 61060»

11) Абзац 3 пункту 4.9.2. викласти у такій редакції:

«Напис про засвідчення документа складається зі слова “Згідно з оригіналом”, найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів (ініціал імені) та прізвища, дати засвідчення копії і проставляється нижче реквізиту “Підпис”, наприклад:

Згідно з оригіналом

Головний спеціаліст

відділу кадрової роботи підпис ініціали (ініціал імені), прізвище

М.П.

Дата»

12) Пункт 4.11.7. викласти у такій редакції:

«Під час оформлення документів слід дотримуватися таких відступів від межі лівого поля документа:

12,5 міліметра – для абзаців у тексті;

92 міліметри – для реквізиту “Адресат”;

104 міліметри – для реквізитів “Гриф затвердження” і “Гриф обмеження доступу до документа”;

125 міліметрів – для розшифрування підпису в реквізиті “Підпис”.

Не робиться відступ від межі лівого поля для реквізитів “Дата документа”, “Заголовок до тексту документа”, “Текст” (без абзаців), “Відмітка про наявність додатків”, “Прізвище виконавця і номер його телефону”, “Відмітка про виконання документа і направлення його до справи”, найменування посади у реквізитах “Підпис” і “Гриф погодження”, засвідчувального напису “Згідно з оригіналом”, а також слів “СЛУХАЛИ”, “ВИСТУПИЛИ”, “ВИРІШИЛИ”, “УХВАЛИЛИ”, “НАКАЗУЮ”, “ЗОБОВ’ЯЗУЮ”».

13) Пункт 4.11.8. викласти у такій редакції:

«За наявності кількох грифів затвердження і погодження вони розміщуються на одному рівні вертикальними рядками. Перший гриф – від межі лівого поля; другий – через 104 міліметри від межі лівого поля».

14) Пункт 5.5. викласти у такій редакції:

«У разі надсилання кореспонденції до інших міст, крім найменування установи, посади та прізвища адресата, слід зазначати точну адресу (вулиця, номер будинку, населений пункт, район, область, поштовий індекс)».

15) Пункт 7.2.7. викласти у такій редакції:

«Листування групується та систематизується в хронологічній послідовності згідно з індексами за номенклатурою справ».

2. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Завєзьон І. М.


Начальник відділу освіти Г. Мостова


Завєзьон, 3-14-31


Додаток 1

до наказу начальника

відділу освіти

Сахновщинської районної

державної адміністрації

06.02.2012 № 79

(додаток 3

до Інструкції

(пункт 4.1.2))


12 мм


С^ АХНОВЩИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ¶

ВІДДІЛ ОСВІТИ¶

вул. Шлях Леніна, 69, смт. Сахновщина, 64501, тел. (062) 3-17-75 е-mail: sahosvita@i.ua р/р35412002000950

_____________________________________________________________

01.02.2012 № 01-07/500

на № 732/2 від 23.01.2012 (14 кегль)¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

92 міліметри

Начальнику

^ Головного управління

освіти і науки

Харківської обласної державної адміністрації (14 кегль)


Завєзьон, 3-14-31

Додаток 2

до наказу начальника

відділу освіти

Сахновщинської районної

державної адміністрації

06.02.2012 № 79

(додаток 6

до Інструкції

(пункт 4.5.2))

П о с а д а

Підпис, дата

Ініціали (ініціал імені), прізвище
Завєзьон, 3-14-31


З наказом від 06.02.2012 № 79 ознайомлені:
Завєзьон І. М.


Коротка В. В.


Діордієва Т. М.


Решетило Л. Г.


Белей Т. І.


Савчин Г. П.


Гаврилова І. В.


Лимешко Р. О.


Зражевська А. С.


Коба В. В.


Чернега М. М.


Тарабан О. В.


Бондар С. М.


Бутко В. Я.


Кобець С. О.


Димочка Т. М.


Маловажна Ю. В.


Скряга В. Г.


Суворова А. М.


Сідорова В. О.


Деменчук Н. В.


Головний спеціаліст відділу освіти І. Завєзьон


Юрист відділу освіти В. Сідорова
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації