Поиск по базе сайта:
Положення про атестацію керівників загальноосвітніх навчальних закладів icon

Положення про атестацію керівників загальноосвітніх навчальних закладів
Скачати 87.18 Kb.
НазваПоложення про атестацію керівників загальноосвітніх навчальних закладів
Дата конвертації26.12.2012
Розмір87.18 Kb.
ТипПоложення

Запрошуємо до обговорення проекту Положення про атестацію керівників загальноосвітніх навчальних закладів


Департамент загальної середньої та дошкільної освіти розміщує для громадського обговорення доопрацьований проект Положення про атестацію керівників загальноосвітніх навчальних закладів із урахуванням пропозицій, що надійшли до департаменту.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 10.05.2012 на електронну адресу malysheva_mon@ukr.net.


Проект

Положення про атестацію

керівників загальноосвітніх навчальних закладів


1. Загальні положення


1.1. Цим Положенням визначено порядок атестації керівників загальноосвітніх навчальних закладів та порядок діяльності відповідних атестаційних комісій.


1.2. Атестації у відповідності з цим Положенням підлягають керівники загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типу і форм власності та їх заступники (далі – керівники навчальних закладів).


1.3. Метою атестації керівників навчальних закладів є комплексне оцінювання якості виконання ними посадових обов’язків, встановлення відповідності займаним посадам та підвищення ефективності управлінської діяльності.

Метою атестації осіб, які призначаються на керівні посади, є встановлення відповідності кандидатів посадам, на які вони призначаються.


1.4. Основними принципами атестації керівників навчальних закладів є відкритість, колегіальність, об’єктивність, повнота та всебічність оцінювання їх професійної діяльності.


1.5. Атестація керівників навчальних закладів є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років.


1.6. Призначенню працівників на посади керівників навчальних закладів має передувати їх атестація.


1.7. Позачергова атестація керівників навчальних закладів здійснюється у разі переведення працівника з однієї керівної посади на іншу, а також при виявленні суттєвих недоліків у роботі керівника.


1.8. Не підлягають атестації керівники навчальних закладів, які:


перебувають у відпустці по догляду за дитиною та вагітні жінки;

працюють на займаній посаді менше двох років.


^ 2. Атестаційні комісії


2.1. Для атестації керівників навчальних закладів створюються атестаційні комісії органів управління освітою, яким підпорядковані навчальні заклади:

атестаційні комісії відділу (управління) освіти районних державних адміністрацій та виконавчих органів рад;

атестаційні комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.


2.2. Атестаційна комісія створюється у складі голови, секретаря та членів комісії.

До складу комісії включаються працівники органів управління освітою, досвідчені керівники навчальних закладів, представники профспілкових органів, методичних та психологічних служб, а також представники наукових та інших установ, організацій, об’єднань громадян (за згодою).

Кількісний та персональний склад комісії затверджується наказом
керівника відповідного органу управління освітою.


2.3. Строк проведення чергової атестації для кожного керівника навчального закладу встановлюється індивідуально згідно з графіком роботи атестаційної комісії.

Графік роботи атестаційної комісії складається щорічно на початку навчального року, до 1 жовтня затверджується керівником відповідного органу управління освітою та у десятиденний строк після його затвердження доводиться до відома керівників навчальних закладів, які підлягають черговій атестації, під підпис.


2.4. Позачергова атестація керівників навчальних закладів здійснюється у разі виникнення необхідності незалежно від складеного графіка роботи атестаційної комісії.


2.5. Атестаційна комісія є дорадчим органом, який ухвалює рекомендації для керівника відповідного органу управління освітою щодо призначення працівника на керівну посаду та відповідності керівника навчального закладу, який атестується, займаній посаді.


^ 3. Порядок проведення атестації


3.1. При атестації працівника, якого призначають на посаду керівника навчального закладу, атестаційною комісією враховуються рівень його професійної освіти, стаж роботи на педагогічних, науково-педагогічних або керівних посадах, володіння ІКТ, професійні знання та навички, набуті до призначення на посаду.


3.2. При атестації керівника навчального закладу атестаційною комісією вивчається його діяльність, досліджуються ділові, професійні, організаційні та моральні якості.

Для визначення відповідності управлінської діяльності керівника навчального закладу встановленим вимогам, атестаційна комісія вивчає:

- стан виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності;

- стан організації навчальної та виховної роботи, додержання Державного стандарту загальної середньої освіти;

- результати атестації навчального закладу;

- результати перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів, місцевими органами управління освітою та контролюючими органами;

- додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів;

- підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками навчального закладу;

- взаємодія з громадськими організаціями та органами шкільного самоврядування;

- додержання педагогічної етики, моралі;

- відгуки членів трудового колективу та працівників органу управління освітою про його професійну діяльність;

- аналіз розгляду звернень громадян.


3.3. Керівник органу управління освітою не пізніш ніж за два тижні до проведення атестації подає до атестаційної комісії довідку-характеристику на керівника навчального закладу, який атестується. Довідка-характеристика на заступника керівника, який атестується, подається до атестаційної комісії керівником навчального закладу.


3.4. Довідка-характеристика має містити стислі дані про керівника навчального закладу: рік народження, освіта, стаж роботи на керівних посадах та педагогічний стаж; свідчення про рівень професійної підготовки, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, відповідальність за доручену справу; підвищення професійного рівня (самостійне навчання, проходження підвищення кваліфікації); морально-психологічні якості, ставлення до підлеглих, здатність організувати педагогічний колектив для досягнення певних завдань, вміння приймати відповідальні рішення; дані про упущення у роботі, а також про усунення недоліків, зазначених попередньою атестацією.


3.5. Керівник навчального закладу, який атестується, не пізніш як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою та іншими матеріалами, що надійшли до атестаційної комісії, під підпис.


3.6. Керівник навчального закладу, який атестується, вправі подати до атестаційної комісії додаткові відомості про службову діяльність, а також заяву про незгоду з даними, наведеними у атестаційних матеріалах.

У разі необхідності для дослідження додаткових даних, поданих до атестаційної комісії, атестація працівника може бути перенесена, але не більше ніж на один місяць.


3.7. На осіб, які призначаються на керівні посади, керівник органу управління освітою направляє до атестаційної комісії подання про атестацію працівника з метою призначення на посаду.

3.8. Порядок денний засідання атестаційної комісії затверджується головуючим. Секретар атестаційної комісії за дорученням голови завчасно повідомляє членів атестаційної комісії про чергове засідання комісії, порядок денний, час та місце його проведення.


3.9. Секретар атестаційної комісії організовує роботу з документами, що надійшли до комісії, доповідає їх голові, знайомить з ними членів комісії, веде протокол засідання комісії, в якому зазначає рішення по кожній особі, яка атестується, а також окрему думку членів комісії.


3.10. Атестація проводиться у присутності особи, яка атестується.

У виключних випадках за рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена у відсутності працівника, якщо він не з’явився на засідання атестаційної комісії з об’єктивних причин (тривале службове відрядження, територіальна віддаленість, тривала хвороба та інші причини, що перешкоджають явці на засідання) і дав на це письмову згоду, за виключенням випадків атестації працівників, які вперше призначаються на керівну посаду, атестації осіб, які оскаржили рішення атестаційної комісії, а також працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній посаді.


3.11. Обговорення професійних і особистих якостей працівника має бути об’єктивним.


3.12. Під час атестації комісія повинна з’ясовувати якість виконання особою, яка атестується, обов’язків керівника навчального закладу, зокрема таких як:

- здатність забезпечувати своєчасне та оптимальне вирішення управлінських проблем та типових професійних завдань, бачення проблем та шляхів їх подолання;

- здатність організувати підлеглий їй колектив на успішну реалізацію поставлених цілей і завдань, знаходити нестандартні та ефективні управлінські рішення;

- володіння сучасними технологіями управління педагогічним колективом;

- вміння бачити та розвивати професійний потенціал та здатності педагогічних працівників;

- здатність забезпечувати ефективну взаємодію з місцевими органами влади, громадськими організаціями;

- здатність вирішувати конфліктні ситуації;

- уміння аргументувати свою позицію та правильно застосовувати заходи переконання;

- здатність забезпечувати максимальну ефективність мотивації діяльності підлеглих у процесі своєї діяльності;

- здатність забезпечувати ефективне використання в управлінській діяльності нормативно-правових актів;

- вміння приймати управлінські рішення в межах законів.


3.13. Під час засідання атестаційної комісії члени атестаційної комісії розглядають результати вивчення діяльності особи, яка атестується, заслуховують доповідача, особу, яка атестується, думки членів комісії та шляхом голосування приймають рішення більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» рішення приймається на користь працівника.


3.14. Рішення атестаційної комісії вважається правомочним за умови присутності на засіданні не менше двох третин її складу.


3.15. За результатами атестації керівників навчальних закладів та осіб, які призначаються на керівні посади, атестаційними комісіями ухвалюються такі рішення та рекомендації:


про відповідність керівника навчального закладу займаній посаді;


про відповідність керівника навчального закладу займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;


про невідповідність керівника навчального закладу займаній посаді;


про призначення на керівну посаду;


про зарахування до кадрового резерву;


про заохочення;


про підвищення (зниження) тарифного розряду;


про розповсюдження позитивного досвіду роботи.

Про прийняте атестаційною комісією…відразу після засідання…


^ 4. Реалізація рішень атестаційної комісії


4.1. На кожного керівника навчального закладу, який атестується, а також працівника, якого призначають на керівну посаду, оформлюється атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком.


4.2. Один екземпляр атестаційного листа зберігається в особовій справі працівника, а другий не пізніше трьох днів після затвердження рішення атестаційної комісії керівником органу управління освітою видається йому під підпис.

4.3. У разі затвердження керівником органу управління освітою рішення атестаційної комісії про відповідність керівника навчального закладу займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, атестаційна комісія у встановлений нею строк, але не більше одного року, перевіряє стан виконання цих заходів та приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді.


4.4. У разі затвердження керівником органу управління освітою рішення атестаційної комісії про визнання керівника навчального закладу таким, що не відповідає займаній посаді, він підлягає в строк не більше двох місяців переведенню за його згодою на іншу роботу або звільненню у порядку, встановленому законодавством про працю.

4.5. Рішення атестаційної комісії може бути оскаржено до вищої атестаційної комісії у десятиденний термін або до суду.


4.6. Контроль за виконанням рішень атестаційної комісії здійснює голова комісії.


Директор департаменту О. В. ЄреськоСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації