Поиск по базе сайта:
Правила прийому до вищого навчального закладу Погоджено icon

Правила прийому до вищого навчального закладу Погоджено
Скачати 405.84 Kb.
НазваПравила прийому до вищого навчального закладу Погоджено
Сторінка1/3
Дата конвертації17.12.2012
Розмір405.84 Kb.
ТипПравила прийому
  1   2   3

Лист МОН 1/9-784 від 03.11.10 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

1/9-784 від 03 листопада 2010 року

Керівникам вищих навчальних закладів
І-ІV рівнів акредитації
усіх форм власності та підпорядкування

Щодо розроблення правил
прийому до вищих навчальних закладів


Міністерство освіти і науки надсилає для використання при розробленні правил прийому до вищих навчальних закладів Примірні правила прийому до вищого навчального закладу у 2011 році, що додаються.

Просимо дотримуватися їх структури та змісту при розробленні правил прийому до вищих навчальних закладів.

Водночас, звертаємо увагу, що правила прийому розробляються для вищого навчального закладу – юридичної особи.

Додаток: на 34 арк.

Заступник Міністра       Є.М. Суліма

Додаток
до листа Міністерства освіти і науки
від 03 листопада 2010 року № 1/9-784

^ ПРИМІРНІ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до вищого навчального закладу


Погоджено

___ _____________ 2010 р.
Заступник Міністра
_________________Є.М. Суліма
(підпис)

Затверджено

___._______________2010 р.

Ректор (директор)
____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_____________________________
(підпис)


^ Правила прийому до вищого навчального закладу у 2011 році
(зазначається повна назва вищого навчального закладу)

Провадження освітньої діяльності у (зазначається повна назва вищого навчального закладу) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (зазначається серія ___ № ________, дата отримання, термін дії ліцензії),

Правила прийому розроблені Приймальною комісією (зазначається повна назва вищого навчального закладу) (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294.

І. Загальні положення

1.1. Вищий навчальний заклад (зазначається повна назва вищого навчального закладу) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах (зазначається назва структурних підрозділів) та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі (зазначається назва вищих навчальних  закладів) (див. додаток 1).

1.2. До вищого навчального закладу (зазначається назва вищого навчального закладу) приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.

1.3. Прийом до вищого навчального закладу (зазначається назва вищого навчального закладу) на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надається ___ місць (або надання місць у гуртожитку гарантовано). (подається опис умов проживання у гуртожитку для вступників поточного року).

^ Примітки для розробників:

1. У п. 1.1 також наводиться повний перелік відокремлених структурних підрозділів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, якщо такі функціонують.

2. Правила прийому до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації – структурних підрозділів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, мають бути розроблені окремо  для кожного структурного підрозділу відповідно до наданих примірних правил прийому до вищих навчальних закладів та включені як додатки до Правил прийому вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації, у структурі якого вони знаходяться.

3. Пункт 1.2 може бути скориговано залежно від наявності ліцензії у вищого навчального закладу на підготовку іноземних громадян.

4. Пункт 1.4 може бути відсутній у разі відсутності можливості поселення до гуртожитку вступників у цьому році. У цьому пункті слід окремо подати інформацію про можливості поселення для вступників до відокремлених структурних підрозділів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації – структурних підрозділів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, якщо такі функціонують.

5. У разі відсутності окремих розділів чи пунктів змінюється нумерація подальших розділів та пунктів.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), (якщо такий прийом здійснюється) приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою (якщо такий прийом здійснюється).

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань (якщо такий прийом здійснюється) також приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань також приймаються особи з повною загальною середньою освітою (якщо такий прийом здійснюється).

2.5. Вищий навчальний заклад (зазначається назва вищого навчального закладу) приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2).

2.6. Вищий навчальний заклад (зазначається назва вищого навчального закладу) приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань, якщо такий прийом здійснюється) за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

2.7. Вищий навчальний заклад (зазначається назва вищого навчального закладу) здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

^ Примітки для розробників:

1. Вищий навчальний заклад включає до правил прийому лише ті пункти та речення розділу 2, які відповідають його ліцензії на здійснення освітньої діяльності з необхідним редагуванням та уточненнями. Додатки 2 та 3 можуть не передбачатись.

2. Цей розділ може бути доповнений особливими вимогами до рівня освіти, стажу роботи, інших вимог до окремих категорій вступників, якщо такі передбачені законодавством або стандартами вищої освіти.

3. У цьому розділі може вказуватись не вищий навчальний заклад у цілому, а певні відокремлені структурні підрозділи або вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації, що є у структурі ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, якщо зміст відповідних норм стосується лише їх.

4. «Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, приймають на навчання за відповідними програмами підготовки осіб, які мають повну загальну середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової служби». Даний текст такими закладами зазначається окремим пунктом розділу ІІ.

5. «Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів приймають на навчання військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу за окремим конкурсом на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються щороку Міністерством освіти і науки України та Міністерством оборони України». Даний текст такими закладами зазначається окремим пунктом розділу ІІ.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у вищому навчальному закладі (зазначається назва вищого навчального закладу) здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

 • за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів (якщо такий прийом здійснюється);

 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

Примітки для розробників:

1. У пункті 3.1. зазначаються лише ті джерела фінансування, якими можуть скористатись вступники даного вищого навчального закладу.

2. Пункти 3.2 та 3.3. вказуються лише в правилах прийому державних та комунальних навчальних закладів.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

*

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад

17 липня 2011 року

**

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2011 року

**

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

 

31 липня 2011 року

**

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів

10 – 31 липня 2011 року у декілька сесій

**

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів та творчих конкурсів

23 – 31 липня 2011 року

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1 серпня 2011 року

***

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня

****


*** - визначається вищим навчальним закладом

4.2. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад (зазначається назва вищого навчального закладу), конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

(строки встановлюються вищим навчальним закладом до початку навчального року)

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад (зазначається назва вищого навчального закладу), конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:

(строки встановлюються вищим навчальним закладом до початку навчального року)

Примітки для розробників:

^ 1. У п. 4.1 необхідно конкретизувати строки, які встановлюються вищим навчальним закладом, а в разі необхідності вилучити зайві рядки в таблиці:

* - визначається вищим навчальним закладом, але не раніше 10 липня 2011 року;

** - визначається вищим навчальним закладом, але не більше 30 днів з початку прийому заяв та документів);

*** - наступний день після завершення прийому заяв та документів;

**** - визначається вищим навчальним закладом, але не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів.

2. За зразком п. 4.1 необхідно розгорнути та заповнити таблиці в пп. 4.2 та 4.3 або викласти їх зміст у текстовій формі (за необхідності).

3. Строки прийому документів вступників на денну форму навчання для вступу на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу, визначаються Міністерством освіти і науки України та Міністерством оборони України. Ці строки такими закладами зазначаються окремим пунктом розділу IV.

4. «Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня року вступу». Даний текст такими закладами зазначається окремим пунктом розділу IV.

^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до вищого навчального закладу (зазначається назва вищого навчального закладу), у якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.

5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 • медичну довідку за формою 086-о;

 • паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

5.3. До заяви вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

 • сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим  вибором оригінали або копії;

 • медичну довідку за формою 086-о або її копію;

 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

5.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі (зазначається назва вищого навчального закладу).

5.8. Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у вищому навчальному закладі (зазначається назва вищого навчального закладу):

 • військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, – при вступі на денну форму навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

 • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

 • особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2011 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів  з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості  балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

5.13. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.15. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

  1   2   3Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації