Поиск по базе сайта:
Указ президента україни про гранти Президента України для обдарованої молоді icon

Указ президента україни про гранти Президента України для обдарованої молоді
Скачати 154.16 Kb.
НазваУказ президента україни про гранти Президента України для обдарованої молоді
Дата конвертації23.06.2013
Розмір154.16 Kb.
ТипДокументи

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про гранти Президента України

для обдарованої молоді


( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 1212/2002 ( 1212/2002 ) від 24.12.2002

N 754/2004 ( 754/2004 ) від 06.07.2004

N 146/2006 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 )


( У тексті Указу та затвердженого ним Положення слова "Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді" та "Міністр України у справах сім'ї, дітей та молоді" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту" та "Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 )

Відповідно до Указу Президента України від 24 квітня 2000 року N 612 ( 612/2000 ) "Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді" п о с т а н о в л я ю:

1. Установити з 2001 року 30 щорічних грантів Президента України для обдарованої молоді.

( Збільшити з 1 січня 2005 року до 60 кількість щорічних грантів Президента України для обдарованої молоді згідно з Указом Президента N 754/2004 ( 754/2004 ) від 06.07.2004 )

Максимальний розмір кожного гранту не може перевищувати 75 тисяч гривень. ( Статтю 1 доповнено частиною згідно з Указом Президента N 1212/2002 ( 1212/2002 ) від 24.12.2002, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 754/2004 ( 754/2004 ) від

06.07.2004 )

2. Затвердити Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді (додається).

3. Фінансування витрат, пов'язаних з виплатою грантів, здійснювати за рахунок загальної суми асигнувань, що передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік та направляються Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту для реалізації соціальних молодіжних програм.

( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 1212/2002 ( 1212/2002 ) від 24.12.2002, N 754/2004 ( 754/2004 ) від 06.07.2004 )

4. Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України у двомісячний строк розробити та затвердити в установленому порядку нормативно-правові акти з питань реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді.


Президент України Л.КУЧМА


м. Київ, 2 серпня 2000 року

N 945/2000


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 2 серпня 2000 року N 945/2000


ПОЛОЖЕННЯ

про гранти Президента України для

обдарованої молоді


( У тексті Положення слово "Комітет" у всіх відмінках замінено словом "Міністерство" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента N 754/2004 ( 754/2004 ) від 06.07.2004 )


1. Це Положення визначає порядок надання обдарованій молоді щорічних грантів Президента України. Гранти Президента України для обдарованої молоді (далі - гранти) - це фінансова підтримка державою обдарованої молоді, що надається з метою реалізації соціально значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній сфері.

2. Грант може одержати громадянин України віком до 35 років.

( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 754/2004 ( 754/2004 ) від 06.07.2004 )

3. Для одержання гранту претендент не пізніше 15 травня року, що передує року виплати гранта, подає до Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (далі - Міністерство) заявку, до якої додаються такі документи: ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 1212/2002 ( 1212/2002 ) від 24.12.2002, N 754/2004 ( 754/2004 ) від 06.07.2004 )

реєстраційна картка проекту;

опис проекту;

кошторис витрат;

довідка-об'єктивка;

два рекомендаційних листи.

Форма зазначених документів затверджується Міністерством.

До реєстраційної картки проекту, яка заповнюється безпосередньо під час подання заявки до Міністерства, вносяться основні відомості про проект.

Опис проекту містить інформацію про його актуальність, мету, етапи реалізації, необхідні ресурси, виконавців і партнерів, очікувані результати, прогноз щодо подальшої реалізації проекту.

У кошторисі витрат зазначаються загальна сума та перелік видатків, пов'язаних із реалізацією проекту.

Довідка-об'єктивка містить біографічні відомості про автора проекту, інформацію про його освіту, трудовий стаж тощо.

Рекомендаційні листи містять обгрунтування необхідності реалізації проекту, а також визначення професійного потенціалу його автора тощо. Рекомендаційні листи надаються загальновизнаними фахівцями у відповідній галузі і оформляються в установленому порядку.

4. Розгляд та експертизу заявок, конкурсний відбір і висунення претендентів на отримання гранту здійснює Експертна рада, яка утворюється при Міністерстві у кількості 18 осіб.

Експертну раду очолює Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту. До її складу входять представники органів виконавчої влади, провідні науковці, представники громадськості тощо. ( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 754/2004 ( 754/2004 ) від 06.07.2004 )

Персональний склад Експертної ради погоджений з Віце-прем'єр-міністром України з гуманітарних питань затверджується наказом Міністерства. ( Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1212/2002 ( 1212/2002 ) від 24.12.2002 )

Члени Експертної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.


Організаційно-фінансове забезпечення роботи Експертної ради покладається на Міністерство.

У разі виникнення потреби у здійсненні додаткової експертної оцінки поданих проектів вони в установленому порядку надсилаються до провідних наукових установ України.

Засідання Експертної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її складу.

Рішення Експертної ради про висунення претендентів на одержання гранту ухвалюється таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної ради. У разі рівного розподілу голосів голос голови Експертної ради є вирішальним. ( Абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 )

( Пункт 5 виключено на підставі Указу Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 )

6. Міністерство щороку до 1 жовтня подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо претендентів на одержання гранту разом з висновками Експертної ради.

( Пункт 6 в редакції Указу Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 )

( Пункт 7 виключено на підставі Указу Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 )

8. Призначення грантів і встановлення їх розмірів здійснює Президент України за поданням Кабінету Міністрів України, яке вноситься щороку до 1 листопада.

( Пункт 8 в редакції Указу Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 )

9. Інформація про призначення грантів обдарованій молоді оприлюднюється через засоби масової інформації.

10. Проекти, автори яких не одержали гранту, не повертаються їм і повторно не розглядаються. Одна і та ж особа не може одержувати грант двічі.

11. Особа, якій призначено грант, укладає договір з Міністерством та відповідно з Міністерством у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом у справах сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурні підрозділи) за місцем реєстрації цієї особи. Форма договору розробляється та встановлюється Міністерством.

( Пункт 11 в редакції Указу Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 )

12. Надані у вигляді гранту кошти перераховуються в установленому Міністерством порядку через структурні підрозділи на спеціально відкриті одержувачами грантів рахунки у відділеннях відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

( Пункт 12 в редакції Указів Президента N 1212/2002 ( 1212/2002 ) від 24.12.2002, N 146/2006 (146/2006 ) від 20.02.2006 )

13. Одержувач гранту подає до відповідного структурного підрозділу звіт про використання виділених коштів у порядку, встановленому Міністерством та зазначеному в договорі. У разі використання коштів не за призначенням одержувач гранту несе відповідальність, передбачену договором. ( Пункт 13 в редакції Указу Президента N 146/2006 (146/2006 ) від 20.02.2006 )

14. Міністерство щороку інформує Президента України та Кабінет Міністрів України про проведену роботу з реалізації творчих проектів, на які були виділені кошти.

( Пункт 14 в редакції Указу Президента N 146/2006 ( 146/2006 ) від 20.02.2006 )

15. Оподаткування коштів, одержаних у вигляді гранту, здійснюється в порядку, визначеному законодавством.


Глава Адміністрації

Президента України В.ЛИТВИН


^ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ


N 21 від 07.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

18 березня 2002 р.

за N 263/6551


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України у справах сім'ї та

молоді

07.02.2002 N 21 ( z0262-02 )


Порядок

подання заявок на розгляд експертної ради з висунення

претендентів на отримання грантів Президента України

для обдарованої молоді


1. Цей Порядок розроблено відповідно до Указу Президента України від 02.08.2000 р. N 945/2000 ( 945/2000 ) "Про гранти Президента України для обдарованої молоді" і визначає форми та вимоги до документів, які подаються на розгляд експертної ради з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.

2. Для одержання гранту претендент не пізніше 15 травня року, що передує року виплати гранту, подає у трьох примірниках такі документи:

- заявку за формою згідно з додатком 1;

- реєстраційну картку проекту за формою згідно з додатком 2;

- опис проекту;

- кошторис витрат;

- довідку-об'єктивку;

- два рекомендаційних листи.

3. Опис проекту складається з чотирьох основних розділів, в яких розкриваються такі питання:


Розділ 1. Актуальність, мета й завдання проекту:

У чому полягає актуальність проекту?

Порівняйте бажану та наявну ситуацію з обраної Вами проблематики, вкажіть на відомі Вам спроби вирішити поставлене завдання.

Чітко сформулюйте мету проекту; опишіть очікувані результати.

На розв'язання яких завдань спрямований проект?

Вкажіть шляхи здійснення проекту.

Що було зроблено Вами та Вашими партнерами у ході підготовки проекту?

Чи подавався проект на здобуття грантів до інших установ та організацій?

Розділ 2. План реалізації проекту

З огляду на мету проекту сформулюйте у логічній послідовності етапи (завдання) проекту за схемою:

- назва етапу;

- термін реалізації етапу;

- опис заходів для здійснення етапу;

- результати здійснення етапу.


Розділ 3. Ресурси, необхідні для реалізації проекту Залучення яких фахівців (прізвище, місце навчання/роботи, контактні телефони) і для виконання якої конкретної роботи передбачено проектом?

Які організації залучено до реалізації проекту (повна назва, юридична адреса, прізвище, ім'я, по батькові керівника, контактні телефони); характер співпраці.

Опис проекту обов'язково має супроводжуватися листами-підтвердженнями згаданих у проекті організацій щодо фінансової або технічної участі у реалізації проекту (у тому числі організацій-орендодавців обладнання, необхідного для здійснення проекту).

Які кошти з інших бюджетів очікуєте отримати (вже отримали) на цільову підтримку проекту?

Якщо проектом передбачено оренду обладнання, обґрунтуйте потребу в ньому (із зазначенням технічних характеристик); вкажіть термін оренди. Вкажіть організацію, в якої планується орендувати обладнання, та місце, де передбачається розташувати орендоване для здійснення проекту обладнання.


Розділ 4. Кінцевий результат проекту

Короткотривалі та віддалені наслідки проекту.

Схема поширення та практичного застосування результатів реалізації проекту.

До опису проекту можуть додаватися інші матеріали, які засвідчують спроможність керівника реалізувати проект або детальніше розкривають його зміст (наприклад, публікації в пресі, фото- та відеоматеріали, аудіокасети тощо).

4. У кошторисі витрат зазначаються загальна сума та перелік видатків, пов'язаних з реалізацією проекту.

Кошторис оформляється відповідно до вимог Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї, затвердженого наказом Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 N 2111 ( z0153-01 ) і зареєстрованого Міністерством юстиції України 21.02.2001 за N 153/5344.

5. Довідка-об'єктивка містить біографічні відомості про автора проекту, інформацію про його освіту, трудовий стаж тощо.

У випадку співавторства довідки-об'єктивки заповнюються окремо на кожного з авторів проекту.

Обов'язково вказується така інформація:

- прізвище, ім'я, по батькові;

- число, місяць, рік народження;

- освіта (на час подання проекту); назва відповідного навчального закладу; за наявності кількох освіт вказуються всі;

- місце роботи, посада, трудовий стаж (для працюючих);

- володіння іноземними мовами;

- творчий потенціал: участь і нагородження у конкурсах, олімпіадах, виставках, фестивалях тощо; інші досягнення;

- досвід участі у спільних та індивідуальних проектах (назва проекту, термін реалізації, партнери, результат); на здійснення яких проектів, коли і від яких організацій отримував гранти;

- участь у галузевих організаціях (у т.ч. міжнародних);

- адреса, телефон, факс, E-mail;

- паспортні дані (серія, номер, де, коли, ким виданий);

- номер ідентифікаційного коду.

Зазначений перелік питань можна доповнити додатковою інформацією, яка, на думку автора проекту, повніше розкриває його творчий та організаційний потенціал.

6. Рекомендаційні листи надаються загальновизнаними фахівцями у відповідній галузі, компетентними щодо теми проекту, і мають містити:

- підтвердження інноваційного характеру й актуальності проекту;

- обгрунтування необхідності фінансування проекту;

- характеристику творчих та організаторських здібностей автора проекту.

У кінці листа вказуються посада, адреса, телефон особи, яка надає рекомендаційний лист, а також інші відомості, що підтверджують її компетентність (науковий ступінь, вчене звання, нагороди, кваліфікація тощо).

Підпис особи, яка надає рекомендаційний лист, завіряється печаткою та підписом керівника кадрової служби в установленому порядку.

7. При особистому поданні проекту дата його отримання проставляється в реєстраційній картці проекту працівником секретаріату Експертної ради у присутності автора проекту.

При розгляді проектів, що надійшли поштою, дата отримання визначається за поштовим штемпелем.

8. Проект та всі документи до нього оформляються державною мовою.

Матеріали, оформлені іншими мовами (крім віршів), супроводжуються перекладом на державну мову, завіреним в установленому порядку.

9. Усі документи (крім рекомендаційних листів) супроводжуються особистим підписом автора проекту.

10. Заявка та реєстраційна картка заповнюються друкованими літерами.

11. До розгляду не приймаються проекти, які:

- надійшли на конкурс після 15 травня;

- подано менш як у трьох примірниках;

- не містять повного комплекту документів;

- не відповідають формам і вимогам, викладеним у Положенні про гранти Президента України для обдарованої молоді ( 945/2000 ) та в цьому Порядку.

12. Усі матеріали, прийняті до розгляду, авторам проектів не повертаються незалежно від рішення експертної ради стосовно призначення грантів Президента України для обдарованої молоді цим авторам.

13. Проекти, подані на отримання гранту Президента України для обдарованої молоді, зберігаються у Комітеті протягом п'яти років.

14. Особа, якій призначено грант, має особисто з'явитися до Комітету та укласти угоду про реалізацію проекту за рахунок гранту Президента України для обдарованої молоді.


Начальник відділу

виховної роботи з молоддю

та творчих ініціатив С.І.Глущик


Додаток 1

до пункту 2 Порядку подання

заявок на розгляд експертної

ради з висунення

претендентів на отримання

грантів Президента України

для обдарованої молоді


Форма заявки

на участь у конкурсі на отримання гранту Президента України

для обдарованої молоді

(розміщується на одному аркуші)

____________________________________________________________


Голові експертної ради при Державному

комітеті України у справах сім'ї та

молоді з висунення претендентів на

отримання грантів Президента України

для обдарованої молоді


ЗАЯВКА

на участь у конкурсі на отримання гранту

Президента України для обдарованої молоді


Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові автора проекту)

___________________________ народження, прошу допустити мій проект

(число, місяць, рік)

__________________________________________________________________

(назва проекту)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

до участі в конкурсі на отримання гранту Президента України для обдарованої молоді.

Необхідний для розгляду експертною радою пакет документів додається.

Додаток: на __________ сторінках у 3 примірниках.


Підпис автора проекту: ________ (Прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)


Реєстр N ________________________

(проставляється членом секретаріату експертної ради)


Начальник відділу

виховної роботи з молоддю

та творчих ініціатив С.І.Глущик


Додаток 2

до пункту 2 Порядку подання

заявок на розгляд експертної

ради з висунення

претендентів на отримання

грантів Президента України

для обдарованої молоді


Форма

реєстраційної картки проекту

(розміщується на 1 аркуші)


_____________________________________________________________


Реєстраційна картка проекту


------------------------------------------------------------------------

|Дата отримання проекту

|----------------------------+-----------------------------------------

|Регіон (за місцем проживання автора проекту)

|----------------------------+-----------------------------------------|

|Реєстраційний N | |

------------------------------------------------------------------------

(заповнюється членом секретаріату експертної ради)

------------------------------------------------------------------------

|Прізвище, ім'я, | |

|по батькові | |

|автора (авторів) | |

|проекту | |

|------------------+---------------------------------------------------|

|Напрямок |мистецтво |медицина |економіка |суспільні|інше |

|проекту | | | |науки | |

| |----------+-----------+-----------+---------+------|

| |спорт |туризм |техніка, |соціальні| |

| | | |інформатика|відносини| |

|------------------+----------+-----------+-----------+---------+------|

|Зміст проекту |діяльність|дослідження|проведення |випуск |інше |

| |установи | |заходу |продукту | |

|------------------+---------------------------------------------------|

|Назва проекту |_________________________________________________ |

| |_________________________________________________ |

| |_________________________________________________ |

|------------------+---------------------------------------------------|

|Наявність додатків| |

|(касети, диски, | |

|афіші тощо) | |

|------------------+---------------------------------------------------|

|Від кого отримано |1. ________________________________________________|

|рекомендації |___________________________________________________|

|(ПІБ, посада, | |

|науковий ступінь, |2. ________________________________________________|

|вчене звання тощо)|___________________________________________________|

|------------------+---------------------------------------------------|

|Додаткові |___________________________________________________|

|рекомендації |___________________________________________________|

|(грамоти, дипломи)| |

|------------------+---------------------------------------------------|

|Термін реалізації |З _____ місяця 200_ року по ______ місяць 200_ року|

|проекту (не більше| |

|двох років) | |

|------------------+---------------------------------------------------|

|Місце реалізації | |

|проекту | |

|------------------+---------------------------------------------------|

|Очікуваний розмір | |

|гранту | |

------------------------------------------------------------------------


Підпис автора проекту: ___________ (Прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)


Підпис автора проекту засвідчує зобов'язання подавати правдиву та вичерпну інформацію щодо себе та свого проекту.


Начальник відділу

виховної роботи з молоддю

та творчих ініціатив С.І.ГлущикСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації