Поиск по базе сайта:
План роботи нововодолазького навчально виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) нововодолазької районної ради icon

План роботи нововодолазького навчально виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) нововодолазької районної ради
НазваПлан роботи нововодолазького навчально виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) нововодолазької районної ради
Сторінка14/33
Дата конвертації07.12.2012
Розмір7.09 Mb.
ТипПлан роботи
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   33
^

Директор НВК Козачок О.М.


 1. Загальне керівництво навчально-виховним процесом у НВК.

 2. Реалізація державної освітньої політики.

 3. Подальше зміцнення навчально-матеріальної бази НВК.

 4. Фінансово-господарська діяльність.

 5. Планування роботи НВК та організація навчально-виховного процесу.

 6. Робота Ради НВК.

 7. Керівництво педрадою.

 8. Зв’язок із ВНЗ, підприємствами, шефськими організаціями, спонсорами.

 9. Охоплення навчанням дітей до 18 років (мікрорайон НВК).

 10. Контроль за станом викладання та якістю знань, умінь та навичок учнів з математики, фізики, астрономії, основ інформатики, економіки, фізичної культури, основ здоров’я, історії, правознавства.

 11. Контроль за виконанням наказів по НВК, рішень педрад, веденням алфавітної книги
^

Заступник директора з навчально-виховної роботи Варжеленко В.О.


 1. Організація і контроль навчально-виховного процесу у 1-11(12)-их класах

 2. Забезпечення виконання навчальних програм учителями, вихователями НВК.

 3. Складання робочого навчального плану.

 4. Контроль за станом викладання та якістю знань, умінь та навичок учнів із хімії, географії, природознавства, біології, екології, української мови і літератури, російської мови та світової літератури, іноземної мови, Захисту Вітчизни.

 5. Організація роботи з учнями початкового рівня навчання.

 6. Проведення інструктивно-методичних нарад, семінарів, конференцій.

 7. Перевірка ведення класних журналів, зошитів, особових справ учнів 5-11(12)-их класів.

 8. Контроль за виконанням наказів по НВК, рішень педради.

 9. ДПА учнів 4, 9, 11(12)-их та випуск учнів 9, 11(12)-их класів.

 10. Атестація вчителів.

 11. Конкурс «Учитель року».

 12. Курсова перепідготовка вчителів.

 13. Організація методичної роботи в НВК.

 14. Контроль за плануванням, проведення і звітністю предметних тижнів і олімпіад.

 15. Контроль за програмним забезпеченням та проведення факультативних курсів та спецкурсів.

 16. Організація роботи з безпеки життєдіяльності та охорони праці.

 17. Координація і контроль за роботою бібліотеки.

 18. Контроль за проведенням навчальних екскурсій і практики.

 19. Організація та контроль заходів ЦО.
^

Заступник директора з навчально-виховної роботи Паламарчук А.С.


 1. Організація і контроль навчально-виховного процесу у 1-11(12)-их класах та у групах дошкільного підрозділу.

 2. Організація індивідуального навчання хворих дітей.

 3. Складання розкладу уроків 1-11(12)-их класів, занять у групах дошкільного підрозділу, графіків контрольних робіт, розкладу державної підсумкової атестації.

 4. Складання табеля на зарплату (щомісячно).

 5. Контроль за станом викладання та якістю знань, умінь та навичок учнів з предметів початкової школи та предметів художньо-естетичного циклу (образотворче мистецтво, музичне мистецтво, етики, трудове навчання, технології), занять у групах дошкільного підрозділу.

 6. Ведення журналу пропущених та заміщених уроків.

 7. .Перевірка ведення класних журналів, зошитів, особових справ учнів 1-4-их класів та документації груп продовженого дня, дошкільного підрозділу.

 8. Конкурс «Учитель року».^

Заступник директора з виховної роботи Килипко Н.В.


 1. Планування системи позакласної та позашкільної виховної роботи.

 2. Організація роботи методичного об’єднання класних керівників.

 3. Методична допомога класним керівникам, учителям в організації позакласної і позашкільної роботи.

 4. Обмін досвідом роботи класних керівників, узагальнення і розповсюдження передового досвіду.

 5. Контроль за складанням планів виховної роботи, станом ведення документації класними керівниками, веденням щоденників.

 6. Контроль за проведенням годин класного керівника , класних батьківських зборів.

 7. Контроль за залученням учнів до гуртків, секцій, клубів.

 8. Організація і контроль за чергуванням у НВК.

 9. Організація роботи з учнями , які стоять на обліку у ВКМУСН ,на обліку у ССД, на внутрішкільному обліку, з дітьми із сімей , які потрапили у складні життєві обставини.

 10. Організація роботи Ради профілактики правопорушень.

 11. Контроль за відвідуванням учнями НВК.

 12. Організація роботи з учнями пільгового контингенту.

 13. Організація безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та пільгового контингенту.

 14. Контроль за оздоровленням учнів під час канікул.

 15. Контроль за роботою гуртків, підготовкою до шкільних та районних творчих конкурсів.

 16. Контроль за проведенням спортивно-масової роботи.

 17. Звітування про виховну роботу , про роботу громадського інспектора , про виконання державних та регіональних Програм з питань виховання (письмово в кінці кожного семестру).
^

Педагог-організатор Помазан О.В.


 1. Планування і організація позаурочної навчально-виховної роботи.

 2. Вивчення індивідуальних особливостей учнів, сприяння розвитку їхніх здібностей, талантів ( облік учнів охоплених гуртковою роботою ).

 3. Організація дитячого активу НВК щодо організації різноманітних форм виховної діяльності.

 4. Складання планів роботи на рік, семестр ,щомісячних і щотижневих і план-сіток.

 5. Складання сценаріїв форм виховної діяльності для учнів, ведення відповідної документації.

 6. Оформлення тематичних стендів відповідно до проведення місячників, тижнів, днів.

 7. Ведення обліку дітей та підлітків шкільного віку мікрорайону Нововодолазького НВК.

 8. Координування та організація роботи ДЮП і ЮІДР.

 9. Складання звітів про роботу дитячих організацій та виховну роботу серед учнів, про організацію участі учнів у конкурсах, оглядах (письмово у кінці кожного семестру).

 10. Організація змістовного дозвілля та відпочинку учнів.

 11. Погодження своєї діяльність із директором НВК, заступниками директора з навчально-виховної роботи заступником директора з виховної роботи, відділом освіти.

 12. Відповідає за:

 • діяльність дитячих організацій, об’єднань, органів самоврядування, планування їхньої роботи;

 • випуск загальношкільних стінних газет;

 • роботу з учнями під час канікул^ РОЗДІЛ ІІ


ОРГАНІЗАЦІЯ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. ВИКОНАННЯ СТ. 53 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, 35 ЗАКОН ІВ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ», «ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ» СТ. 6 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ»

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

Форма узагаль-нення

Відмітка про ви-конання

1.

Організувати постійний контроль за здобуттям повної загальної середньої освіти

Протягом року

Адміністра-ція

Інформація
2

Згідно рішення районної ради відкрити різновікову групу дошкільного підрозділу з короткотривалим перебуванням

До 01.09.2012

Адміністра-ція

Наказ
3

Вести роз’яснювальну роботу серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти

Протягом року

Адміністра-ція, педколектив

Інформа-ція, оголошення
4

Систематично проводити роботу щодо залучення до навчання дітей і підлітків від 6 до 18 років.

Протягом року

Адміністра-ція, педколектив

Інформація
5

Провести аналіз кількості дітей і підлітків, що проживають на території обслуговування НВК в порівнянні з кількістю дітей, що навчаться в нашому НВК.

До 05.09.12

Педагог-організатор

Інформація
6

Брати участь у Всеукраїнському рейді «Урок»:

• залучати до навчання підлітків, відрахованих з технікумів, коледжів, училищ; неповнолітніх, які перебувають на спеціальному обліку в районній службі у справах неповнолітніх та районному відділенні кримінальної міліції у справах неповнолітніх; неповнолітніх, які виховуються в неблагополучних родинах; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з малозабезпечених сімей та багатодітних сімей;

• тримати під контролем учнів, які схильні до пропусків занять без поважних причин

Протягом року

Адміністра-ція

Інформація, наказ червень 2013


Інформація 1раз на тиждень, наказ 1 раз на місяць
7

Перевірити явку дітей і підлітків шкільного віку до НВК на підставі списків. Скласти «Список дітей і підлітків, які не приступили до занять 1 вересня 2011р.на території обслуговування» і подати його до відділу освіти з інформацією про вжиті заходи щодо залучення таких дітей до навчання.

До 05.09.12р

Педагог-організатор

Інформація, списки
8

Повернути списки дітей і підлітків шкільного віку до відділу освіти з відмітками про те, де навчаються діти, з довідками з навчальних закладів

До 10.09.12р

Педагог-організатор

Інформація, списки
9

За наявності у НВК учнів, які проживають на закріпленій за НВК території обслуговування і яких не було включено до списку, подати додатковий список таких учнів відділу освіти.

До 10.09.12р

Педагог-організатор

Інформація, списки
10

Подати статистичний звіт (форма № 77-РВК) про кількість дітей і підлітків шкільного віку, інформацію про охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням, про облік за роками народження, про облік навчання дітей і підлітків шкільного віку.

До 10.09.12р

Педагог-організатор

Статзвіт
11

Проводити роботу щодо залучення до навчання дітей 6-річного віку:

• уточнити списки дітей, яким виповнилося 5 років;

• провести бесіди з батьками про необхідність розпочати навчання з 6-річному віці;

• зібрати заяви батьків та пояснювальні записки з причиною відмови;

• провести рекламно-інформаційну акцію «Школа для першокласників».До 01.10.12р

Протягом року

Серпень 2013р

Жовтень

2012р


Заступники директора,

Списки, заяви
12

Робота консультативного пункту «АБВГДЕЙКА»

Жовтень 2012р-квітень 2013р

Учителі майбутніх першоклас-ників

План роботи
13

Провести рекламно-інформаційну акцію щодо охоплення дітей віком від 3 до 6 років дошкільною освітою

Серпень 2013р

Адміністра-ція, вихователь14

Заслуховувати на нараді при директорі питання:

• про виконання положень Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку;

• про здійснення контролю за відвідуванням навчальних занять учнями, вихованцями НВКВересень 2012р.


Лютий 2013рПедагог-організатор


ЗДВРПротокол


Протокол
15

Заслухати на спільному засіданні ради НВК та педагогічної ради питання щодо відвідування учнями, вихованцями НВК навчальних занять

Травень 2013р

ЗДВР

Протокол
16

Узагальнити проведену роботу в наказі «Про підсумки роботи педколективу щодо проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку в 2012-2013 н.р. на території обслуговування НВК»

Червень 2013р

ЗДВР

Наказ
17

Перевірити працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів. Підтвердити довідками про навчання. Узагальнити проведену роботу в наказі «Про підсумки роботи щодо працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів 2011-2012 н.р»

До 10.10.12

Педагог-організатор

Інформація, списки, наказ
18

У разі змін вносити корективи до статистичних звітів (інформація про облік дітей і підлітків шкільного віку за роками, про охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням, облік навчання дітей і підлітків шкільного віку) і подавати їх до відділу освіти.

Щоквартально до 05 числа

Педагог-організатор

Інформація, списки
^ 2.2.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Організація профільного навчання в НВК здійснюється на основі Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09 2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»

Мета профільного навчання — забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства

№ з/п

Зміст

Термін виконан-ня

Відпові-дальний

Форма узагаль-нення

Відмітка про виконан-ня

^ Організаційні заходи

1

Створити умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки

Протя-гом року

Адміністра-ція

Інформа-ція
2

Вивчити та обговорити на нараді при директорові наявне програмно-методичне, матеріально-технічне і кадрове забезпечення навчально-виховного процесу та приведення даних чинників у відповідність до потреб реалізації профільного навчання

Жовтень

Заступник директора

Протокол
3

Підготувати робочі навчальні плани на 2012/2013 н. р.

Травень

ЗДНВР

Навчаль-ний план
4

Створити – умови для застосування сучасних інформаційних технологій у навчально-виховному процесі профільних класів

Постійно

Директор, учитель інформатики

Ін форма-ція
^ Психолого-педагогічний супровід профільного навчання
1

Відобразити в річному плані питання щодо соціально-психологічного супроводу профільного навчання

До 01.09

Заступник директора

Річний план
омом2

Провести діагностичні дослідження з метою виявлення відповідності профілів навчання освітнім потребам учнів

Протягом року

Заступник

директора, психолог

Інформа-ція
3

Проводити анкетування, психологічні дослідження серед учнів 9-х класів для своєчасного виявлення задатків, нахилів, інтересів дітей з метою розвитку їх здібностей, для впровадження профільного навчання

Протягом року

Психолог

Інформа-ція
4

Узагальнити результати досліджень з метою виявлення профілів, що користуються найбільшим попитом серед учнів закладу.

До 15.03

Психолог

Довідка
^ Профорієнтаційна робота

1

Проаналізувати працевлаштування випускників закладу за 5 років для виявлення впливу обраного профілю навчання

До 05.10

Заступник директора

Інформа-ція
2

Взяти участь у ярмарках професій з метою ознайомлення школярів з пропозиціями професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів, підприємств

Березень-квітень

Заступник директора

Інформа-ція
3

Взяти участь учням випускних класів у Днях відкритих дверей у професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах

Лютий-травень

ЗДВР, ЗДНВР, кл. керівник 11(12) кл.

Інформа-ція
^ Міжгалузева співпраця

1

Співпрацювати з районним Центром зайнятості населення, проводити аналіз освітніх потреб населення району щодо здобуття повної загальної середньої освіти

Протя-гом року

Директор

Ін форма-ція
2

Організувати екскурсії для учнів 11-х(12-х) класів на підприємства з метою ознайомлення школярів з виробничим циклом (за окремим планом)

Протя-гом року

ЗДВР, учитель праці

Наказ
Інформаційно-методичне забезпечення

1

Здійснювати програмне забезпечення інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану

До 01.09

ЗДНВР, учителі-предметники

Навчальні плани
2

Вивчити рівень навчально-методичного забезпечення профільного навчання у НВК

Квітень

Заступник директора

Довідка
3

Забезпечити вчителів навчально-методичною літературою

Протя-гом року

Директор, бібліотекар

Інформа-ція
4

Відобразити в планах роботи шкільних методичних об’єднань питання щодо запровадження профільного навчання

До 01.09

ЗДНВР

Плани
^ Матеріально-технічне забезпечення

1

Привести у відповідність до потреб реалізації профільного навчання наявне матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

До 01.11

Директор

Інформа-ція
2

Провести роботу щодо оновлення матеріально-технічної бази кабінетів: фізики, хімії, біології (за окремим планом)

Протя-гом року

Директор, завідуючі кабінетами

Інформа-ція
^ Робота з батьками та громадськістю

1

Організувати роботу консультаційних пунктів для учнів і батьків з питань професійної орієнтації молоді

До 01.09

ЗДНВР, психолог

Інформація
2

Ознайомити учнів та їх батьків з «освітньою картою» міста, району, а саме: із загальноосвітніми навчальними закладами, навчально-виробничими комбінатами, позашкільними установами, професійно-технічними, вищими навчальними закладами, а також напрямами підготовки в них, умовами прийому, навчання та подальшого працевлаштування

Протя-гом року

Заступник директора, психолог

Інформа-ція
3

Залучати батьків до співпраці щодо питань упровадження допрофільного та профільного навчання в НВК

Протя-гом року

Адміністрація НВК

Інформа-ція
^ Підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів

1

Створити умови для безперервної педагогічної самоосвіти, підготовки вчителів до роботи в профільних класах

Постійно

Адміністра-ція

Інформа-ція
2

Організовувати відвідування спецкурсів для адміністрації НВК, учителів-предметників

Протягом року

Заступник директора

Інформа-ція
^ 2.3.РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ, СПРЯМОВАНА НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВ

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

Форма узагаль-нення

Відмітка про ви-конання

1

Провести ґрунтовний аналіз щодо участі та результативності учнів закладу в державній підсумковій атестації, зовнішньому незалежному оцінюванні, підсумкових контрольних роботах у 2011-2012н. р

Вересень

ЗДНВР

Протокол
2

Провести ґрунтовний аналіз щодо участі та результативності учнів закладу в турнірах, конкурсах, предметних олімпіадах у 2011-2012н. р

Вересень

ЗДНВР

Протокол
3

Провести аналіз щодо участі вчителів закладу в обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей, у педагогічних конкурсах 2011-2012н. р.

Вересень

ЗДНВР

Протокол
4

Розглянути на засіданні шкільних методичних об’єднань,

нарад при директору,

педради закладу

питання «Шляхи підвищення якості роботи закладу у 2012-2013н. р.»


За планом

Вересень

Серпень


Керівники МО

ЗДНВР

Директор

Протокол
5

Здійснювати плановий контроль за підготовкою учнів до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкових контрольних робіт у 2012-2013н. р.

Протягом ІІ семестру

ЗДНВР

Наказ
6

Проводити комп’ютерні курси для педагогічних працівників

Протягом року

Учитель інформатики

Графік
7

Забезпечити вільний доступ педагогічних працівників до мережі Інтернет, до роботи із сайтами районного, обласного управлінь освіти та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Протягом року

Директор

Довідка
8

Організувати та забезпечити роботу гуртків для поглибленого вивчення предметів, підготовки до предметних олімпіад, турнірів, конкурсів

Протягом року

Адміністрація

Графік, план роботи
9

Організувати та забезпечити роботу спортивних гуртків

Протягом року

Адміністрація

Графік, план роботи
10

Створити належні умови для якісної самоосвіти вчителів, для підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2012-2013н.р.

Протягом року

Адмі-ністрація11

Продовжити роботу щодо відкриття класів з поглибленим вивченням предметів, класів профільного навчання у 2012-2013н. р.

Протягом ІІ семестру

ЗДНВР

Протокол, довідка
12

Планування роботи класного керівника відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»

Вересень

ЗДВР, класні керівники

Звіт
13

Планування виховної роботи вихователя групи дошкільного підрозділу

Вересень

ЗДВР, вихователь

Звіт
14

Вивчення ефективності діяльності класного керівника, класовода

Протягом року

Керівники МО, кл. керівники, класоводи

Інформація
15

Із метою створення умов для реалізації пізнавальних інтересів учнів проводити в 1-11-х класах бібліотечні уроки

За планом

бібліотекар

Інформа-ція
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   33
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації