Поиск по базе сайта:
Тема уроку icon

Тема уроку
НазваТема уроку
Сторінка1/13
Дата конвертації23.06.2013
Розмір1.78 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Орієнтовне календарне плануванняуроку

Тема уроку


1.

Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі

на зведення до одиниці (№№ 1-9).

2.

Нумерація трицифрових чисел. Записування чисел під диктовку. Розкладання чисел на розрядні доданки. Зв'язок дій множення і ділення. Множення і ділення з числами 1 і 0. (№№ 10-18).

3.

Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Розміщення відрізків на площині і в просторі. Ускладнена розширена задача на знаходження третього доданка (№№ 19-26).

4.

Письмове множення на одноцифрове число. Дії над величинами. Круглі числа (№№ 27—34).

5.

Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на застосування письмового ділення на одноцифрове число (№№ 35-44).

6.

Вправи на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 45-53).

7.

8.

Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за його частиною (№№ 54—63).

Задачі, які включають знаходження частини числа або числа за його частиною (№№ 64—71).

9.

Контроль навчальних досягнень учнів. Комбінована контрольна робота.

10.

Аналіз контрольної роботи. Письмове множення на двоцифрове число. Вправи з нерівностями. Задачі на застосування дії множення на двоцифрове число (№№ 72—80).

11.

Письмове множення на двоцифрове число (закріплення). Ділення з остачею.

12.

Письмове ділення на двоцифрове число. Задачі на різницеве і кратне порівняння чисел (№№ 89—98).

13.

Письмове ділення на двоцифрове число. Розв'язування задач методом складання виразу (№№ 99—106).

14.

Нумерація багатоцифрових чисел. Утворення і читання чотирицифрових чисел в межах двох тисяч. Повторення поза-табличного множення, правила множення суми на число (№№ 107-117).

15.

Читання і записування чотирицифрових чисел у межах двох тисяч. Лічба тисячами до 10 тисяч. Повторення позатабличного ділення на одноцифрове число (№№ 118—126).

16.

Читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних чисел. Кути, види кутів, побудова кутів за допомогою лінійки (№№ 127-135).

17.

Читання і записування чотирицифрових чисел. Знаходження частини числа і числа за його частиною. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 136—144).

18.

Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення числа 10000. Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі. Задачі на зведення до одиниці з буквеним компонентом (№№ 145-155).

19.

Читання і записування п'ятицифрових чисел у межах 20 тисяч. Письмове додавання трицифрових чисел. Задачі на знаходження третього доданка (№№ 156-166).

20.

Читання і записування п'ятицифрових чисел. Утворення числа 20000. Лічба десятками тисяч до 10 десятків тисяч. Письмове віднімання трицифрових чисел (№№ 167—175).

21.

Читання і записування п'ятицифрових чисел. Дії над круглими числами. Розв'язування задач з геометричним змістом (№№ 176-184).

22.

Порівняння чисел. Читання і записування п'ятицифрових чисел. Письмове ділення з перевіркою множенням. Ускладнені задачі на знаходження третього доданка (№№ 185—193).

23.

Тематичне опитування. Контроль навчальних досягнень учнів з теми "Нумерація чотирицифрових та п'ятицифрових чисел".

24.

Аналіз тематичного опитування. Нумерація шестицифрових чисел: читання і записування шестицифрових чисел у межах 200000. Повторення письмового ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 194-203).

25.

Читання і записування шестицифрових чисел в межах 200 тисяч. Лічба сотнями тисяч до 10 сотень тисяч. Мільйон. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків (№№ 204-212).

26.

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування, визначення числа тисяч у числі. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків (№№ 213—220).

27.

Нумерація шестицифрових чисел. Поняття класу. Таблиця розрядів і класів. Множення і ділення на одноцифрові і двоцифрові числа (№№ 221-228).

28.

Читання і записування шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10, 100 і 1000.

29.

Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах. Розв'язування задач (№№ 239-249).

30.

Десяткова система числення. Збільшення (зменшення) числа у 10, 100, 1000 разів. Розв'язування задач та рівнянь (№№ 250-258).

31.

Одиниці вимірювання довжини. Розв'язування задач (№№ 259-268).

32.

Одиниці вимірювання маси. Задачі, які розв'язуються способом відношення (№№ 269—279).

33.

Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими. Розв'язування задач (№№ 280-288).

34.

Одиниці вимірювання часу. Розв'язування задач (№№ 290—300).

35.

Тематичне опитування. Контроль навчальних досягнень учнів з теми "Шестицифрові числа. Одиниці вимірювання величин".

36.

Аналіз тематичного опитування. Додавання натуральних чисел. Закони додавання. Задачі, які розв'язуються додаванням (№№ 301-308).

37.

Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа. Задачі, які розв'язуються відніманням (№№ 309—316).

38.

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел (№№ 317-323).

39.

Перевірка віднімання додаванням. Складені задачі, розв'язання яких опирається на правило знаходження невідомого доданка (№№ 324 - 330).

40.

Знаходження різниці, коли зменшуване містить кілька нулів. Розв'язування задач (№№ 331—337).

41.

Додавання кількох доданків. Задачі на знаходження довжини сторони трикутника (№№ 338—346).

42.

Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня та виразів з дужками. Задачі з буквеними даними (№№ 347 — 355).

43.

Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях довжини та маси. Розв'язування задач (№№ 356—363).

44.

Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки. Знаходження суми і різниці багатоцифрових чисел (№№ 364—371).

45.

Застосування способу округлення при додаванні і відніманні. Розв'язування задач (№№ 372-380).

46.

Тематичне опитування. Контроль навчальних досягнень учнів з теми "Додавання і віднімання багатоцифрових чисел". Тести.

47.

Аналіз тематичного опитування. Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху (№№ 381—388).

48.

Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і часом. Знаходження значень виразів на додавання і віднімання (№№ 389-397).

49.

Задачі на знаходження часу за швидкістю і відстанню. Дії над іменованими числами (№№ 398—407).

50.

Прості і складені задачі на визначення швидкості, часу і відстані. Дії над іменованими числами. Ознайомлення з назвами геометричних тіл. Повторення вивченого (№№ 408—418).

51.

Самостійна робота. Дія множення. Переставний, сполучний і розподільний закони множення (№№ 419-429).

52.

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Розв'язування задач (№№ 430—438).

53.

Множення у випадку кількох нулів у множнику. Розв'язування задачі двома способами (№№ 439—446).

54.

Множення чисел, які закінчуються нулями. Задачі на спільну роботу (підготовчі) (№№ 447-455).

55.

Тематичне опитування. Контроль навчальних досягнень учнів зтеми "Взаємозв'язки між величинами "відстань", "швидкість", "час". Множення багатоцифрових чисел". Комбінована контрольна робота.

56.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування задач на спільну роботу (№№ 456-464).

57.

Ознайомлення з поняттям "площа фігури". Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу (№№ 465—471).

58.

Правило обчислення площі прямокутника. Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу (№№ 472—481).

59.

Обчислення площі прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу (№№ 482-490).

60.

Одиниці вимірювання площі. Прості і складені задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі (№№ 491-497).

61.

Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника (№№ 498—505).

62.

Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел (№№ 506—513).

63.

Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов'язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії (№№ 514-522)

64.

Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі (№№ 523-533).

65.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Задачі на вивчений матеріал (№№534—543).

66.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 544-552).

67.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 553-561).

68.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 562—569).

69.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 570—576).

70.

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 577—585).

71.

Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 586-594).

72.

Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на вивчений матеріал (№№ 595-602).

73.

Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух.

74.

Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух (№№ 610—619).

75.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій. Задачі на зустрічний рух (№№ 620-628).

76.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу (№№ 629—639).

77.

Тематичне опитування. Контрольна робота.

78.

Аналіз тематичного опитування. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Складені задачі, які включають знаходження частин (№№ 640—648).

79.

Порівняння частин. Складені задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 649—656).

80.

Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 657—665).

81.

Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа (№№ 666—672).

82.

Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа. Знаходження значення виразу з буквою, що повторюється два рази (№№ 673-681).

83.

Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток. Подання дробу як частки двох чисел (№№ 682—692).

84.

Множення чисел, що закінчуються нулями. Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10, 100, 1000. Розв'язування задач, що включають знаходження числа за його дробом (№№ 693—700).

85.

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв'язання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 701-709).

86.

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Підготовка до розв'язування задач на пропорційне ділення. Задачі на знаходження дробу від числа (№№ 710-718).

87.

Задачі на пропорційне ділення. Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові і двоцифрові числа (№№ 719-726).

88.

Знаходження добутку виду 2400 • 30 усним і письмовим способами. Розв'язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення (№№ 727—736).

89.

Задачі на пропорційне ділення. Розв'язування рівнянь і нерівностей (№№ 737-745).

90.

Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення з остачею на одноцифрове число (№№ 746—755).

91.

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення (№№ 756-763).

92.

Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на пропорційне ділення. Рівняння (№№ 764-772).

93.

Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій (№№ 773-780).

94.

Ділення виду 45780 : 60 і 299600 : 700. Задачі на рух (№№ 781-789).

95.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними. Рівняння (№№ 790-799).

96.

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок виконання дій. Розв'язування задач (№№ 800-809).

97.

Тематичне опитування.

98.

Аналіз тематичного опитування. Повторення множення двоцифрових чисел (письмово). Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 810-817).

99.

Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом (№№ 818—824).

100.

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 825-831).

101.

Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями. Запис периметра і площі квадрата у загальному вигляді. Розв'язування задач на знаходження числа за його дробом (№№ 832—839).

102.

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 840—848).

103.

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії. (№№ 849-856).

104.

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 • 403. Задачі на рух і площу (№№857-864).

105.

Ділення на двоцифрове число (повторення). Поняття про середнє арифметичне. Задачі на дроби (№№ 865—874).

106.

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею у випадку двоцифрової частки. Задачі на знаходження середнього арифметичного (ознайомлення) (№№ 875—883).

107.

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Рівняння (№№ 884—891).

108.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного (№№ 892-898).

109.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Перевірка ділення множенням. Задачі на знаходження середнього арифметичного. (№№ 899-906).

110.

Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Задачі на знаходження середнього арифметичного (№№ 907—914).

111

Ділення у випадку, коли частка містить нулі. Повторення задач на зведення до одиниці (№№ 915—922).

112.

Ділення на двоцифрове число у випадку, коли в кінці частки є нуль. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі з буквеними даними (№№ 923—930).

ИЗ.

Ділення з остачею на двоцифрове число, коли частка закінчується нулем. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на спільну роботу (№№ 931—938).

114.

Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на дроби (№№ 939-945).

115.

Сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу. Рівняння (№№ 946-952).

116.

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв'язування нерівностей (№№ 953—961).

117.

Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на знаходження суми двох добутків. Складання та розв'язування рівнянь. Ділення іменованих чисел (№№ 962-969).

118.

Тематичне опитування. Контрольна робота.

119.

Аналіз контрольної роботи. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на зустрічний рух і на зведення до одиниці (№№ 970-977).

120.

Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові у випадку, коли в записі частки є нуль (ознайомлення). Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними (№№ 978—985).

121.

Міри часу. Таблиця одиниць вимірювання часу. Століття, секунда. Задачі на зведення до одиниці (№№ 986—994).

122.

Визначення часу. Визначення тривалості подій за календарем. Задачі на знаходження суми двох добутків і задачі, обернені до розширених задач на суму двох добутків (№№ 995—1002).

123.

Перетворення одиниць вимірювання часу: заміна більших одиниць вимірювання часу меншими і навпаки. Задачі на спосіб відношення (№№ 1003—1010).

124.

Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених у мірах часу. Задачі на спільну роботу (№№ 1011—1018).

125.

Задачі на визначення тривалості події, її закінчення та початку. Задачі на знаходження числа за двома різницями та на знаходження середнього арифметичного (№№ 1019—1028).

126.

Розв'язування задач на час. Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження середнього арифметичного (№№ 1029—1040).

127.

Тематичне опитування. Контрольна робота.

128.

Аналіз контрольної роботи. Натуральний ряд. Будова натурального числа у десятковій системі числення. Порівняння чисел.

129.

Величини. Метрична система мір.

130.

Додавання і віднімання. Закони додавання та властивості різниці.

131.

Множення. Закони множення.

132.

Ділення. Властивості частки.


уроку_______ Дата_________

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації