Поиск по базе сайта:
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Малорогозянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів icon

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Малорогозянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Скачати 234.98 Kb.
НазваПояснювальна записка до робочого навчального плану Малорогозянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Дата конвертації29.11.2012
Розмір234.98 Kb.
ТипПояснювальна записка

„ ЗАТВЕРДЖЕНО”

начальник відділу освіти

Золочівської райдержадміністрації

________________Н.В.Оберемок

„____”______________ 2011 р.


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Малорогозянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Золочівської районної державної адміністрації

Харківської області
на 2011 – 2012 навчальний рік.


„ПОГОДЖЕНО”

на засіданні ради школи,

протокол № 1 від 27.04.11

Голова ради школи: ___________Л.К.Доценко


„ПОГОДЖЕНО”

на засіданні педагогічної ради школи,
протокол № 5 від 27.04.11

Голова

педагогічної ради: ____________О.П.Іншин


М.П.


^ Пояснювальна записка
до робочого навчального плану

Малорогозянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Золочівської районної державної адміністрації

^ Харківської області
на 2011 – 2012 навчальний рік.І.Загальні засади

Робочий навчальний план складено на виконання ст. 15, 16, 22, 33 Законів України „Про загальну середню освіту”, „Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти” щодо організації навчально-виховного процесу”, листа Міністерства освіти і науки, молоді і спорту від 29.04.11 № 1\9-325 “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 навчальний рік”, наказів Головного управління освіти і науки від 24.12.10 № 698 «Про впровадження у 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області курсу за вибором «Ми господарі Євро - 2012», від 05.05.11 № 270 „Про затвердження робочих навчальних планів на 2011-2012 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області”, враховуючи вимоги додержання Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної середньої освіти та забезпечення на місцях необхідних умов для виконання у повному обсязі інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти.

Робочий навчальний план на 2011-2012 навчальний рік розроблений:

 • для початкової школи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіт і науки України від 29.11.05 № 682 (додаток 1) – додаток 1.

 • для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.04 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.09

№ 66 (додаток 2) – додаток 2.

 • для 10-11 класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.10 № 834 (додаток 2) – додаток 3.


Профільне навчання в 10-11 класах здійснюється за універсальним профілем.


Мова навчання – українська.


ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів


Робочий навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів.

У початковій школі за вибором в 1-4 класах вивчатиметься курс „Я і Україна”. У зв’язку з вивченням російської мови в основній школі у 2-4 класах вводяться додаткові години з російської мови.

Відповідно до розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.01 № 476, з метою виховання в учнівської молоді поваги і бережливого ставлення до історико-культурної спадщини рідного краю, відродження традицій та історичної пам’яті народу, розвитку краєзнавчого руху в 8-9 класах за рахунок варіативної складової вивчається курс „Харківщинознавство” (по 0,5 год).

Відповідно до наказу Головного управління освіти і науки від 24.12.10 № 698 «Про впровадження у 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області курсу за вибором «Ми господарі Євро - 2012» на вивчення курсу за вибором «Ми господарі Євро – 2012» у 10 класі відведено 0,5 год у І семестрі.

З метою підвищення психологічної культури учнів введено курси „Основи психології” у 10 класі (1 год) та „Психологія спілкування” в 11 класі (1 год).


ІІІ. Структура навчального року


Відповідно до статті 16 Закону України „Про загальну середню освіту” 2011/2012 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом День знань і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою та п’ятиденним робочим тижнем. Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: осінні, зимові, весняні.

Уроки розпочинаються о 9.00. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-му класі - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х - 45 хвилин. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів: малих перерв по 10 хвилин, а великих – по 20 хвилин (після другого і третього уроків).

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.08

№ 1\9-61 „Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів” навчальний рік закінчується проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах по 3 академічні години протягом 4-х днів, навчальних екскурсій і навчальної практики у 5-8 і 10 класах протягом 10-ти днів: для учнів 5-6-х класів по 3 академічні години на день, для учнів 7-8-х класів по 4 академічні години на день, для учнів 10-х класів по 5 академічних годин на день.

Державна підсумкова атестація випускників початкової, основної та старшої школи здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 94 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.09 № 1151).


Директор школи : О.П.Іншин


Додаток 1
складений відповідно


до додатку 1

Типового навчального плану

(наказ Міністерства освіти і науки
України від 29.11.05 № 682)^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1-4 класів

з українською мовою навчання


Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Мови і літератури

Українська мова (навчання грамоти)

українська мова

українська мова(читання)

8


-

-

-


4

3

-


4

3

-


4

3

Іноземна мова

(англійська мова)

-

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

1

1

2

2

Мистецтво

Музика

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Технологія

Трудове навчання

2

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

3

3

3

Основи здоров'я

1

1

1

1

Разом
18+3

18+3

19+3

19+3

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації

2

3

3

3


Російська мова
2

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

20

21

23

23

Всього фінансується

23

24

25

25

Граничний обсяг домашнього завдання

-

45 хв

70хв

90хвДиректор школи: О.П.Іншин


Додаток 2

складений відповідно до додатка 2

Типового навчального плану

(наказ Міністерства освіти і науки України
від 05.02.09 №66)


^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 5 – 9 класів з українською мовою навчання

з вивченням російської мови

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

5-9

Мови і літератури

Українська мова

3.5

3

3

2

2

13.5

Англійська мова

3.5

3

3

2

2

13.5

Російська мова

2

2

1.5

2

2

9.5

Українська література

2

2

2

2

2

10

Світова література

2

2

2

2

2

10

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1.5

1.5

6

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

4

Правознавство

-

-

-

-

1

1

Етика

1

1

-

-

-

2

Естетична
культура

Музичне мистецтво

1

1

1

1

-

4

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

3

Художня культура

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

8

Алгебра

-

-

2.5

2

2

6.5

Геометрія


-

-

1.5

2

2

5.5

Природо-знавство

Природознавство

1

1

-

-

-

2

Біологія

-

-

2

2

3

7

Географія

-

2

2

1.5

1.5

7

Фізика

-

-

1

2

2

5

Хімія

-

-

1

2

2

5

Технології

Трудове навчання

1

1

2

2

1

7

Інформатика

-

-

-

-

1

1

Здоров’я і

фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

0.5

0.5

4

Фізична культура

2

2

2

3

3

12

Разом

26

28

30.5

30.5

32.5

147.5

Додатковий час на предмети інваріантної складової, ведення спецкурсів, факультативів

1

1

0.5

2.5

0.5

5.5

Харківщинознавство

Православна культура Слобожанщини


1


1
0,5

0,5
Гранично допустиме навантаження на учня (5 денний робочий тиждень)

27

29

31

33

33

153

Всього

27

29

31

33

33

153


Директор школи: О.П.Іншин

Додаток 3

складений відповідно до додатку 2

Типового навчального плану,

затвердженого наказом Міністерства освіти і

науки України від 27.08.10р. № 834


^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 10-11 класів з українською мовою навчання
(універсальний профіль)


^ Навчальні предмети


Кількість годин на тиждень


10

11

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Іноземна мова

(англійська мова)

3

3

Світова література

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

Правознавство

Економіка

Людина і світ


1

-

-


-

1

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

2

3

Геометрія


2

2

Астрономія


-

0,5

Біологія

1,5

1.5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

1

2

Технології

1

1

Екологія

-

0.5

Інформатика

1

2

Фізична культура

2

2

Захист Вітчизни

1

1

Разом

29

32

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів


9


6

Курс за вибором «Ми господарі Євро – 2012»

Основи психології

Психологія спілкування

0,25


1


-


1

Гранично допустиме навантаження на учня

33

33

Всього

38

38


Директор школи: О.П.Іншин

Виписка з протоколу № 5 від 27.04.11 засідання педагогічної ради

Малорогозянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів


Слухали

Іншина О.П., директора школи, який ознайомив присутніх з робочим навчальним планом на 2011-2012 н.р. Звернув увагу на те, що цей план зорієнтовано на роботу школи за 5-денним робочим тижнем. Навчальні заняття організовано за семестрами. Профільне навчання в 10-11 класах здійснюється за універсальним профілем. Мова навчання українська.

Робочий навчальний план на 2011-2012 навчальний рік складений:

 • для початкової школи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.05 № 682 (додаток 1) – додаток 1.

 • для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.04 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.09 № 66 (додаток 2) – додаток 2.

 • для 10-11 класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.10 №834 (додаток 6) – додаток 3.

Робочий навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів.

У початковій школі за вибором в 1-4 класах вивчатиметься курс „Я і Україна”. У зв’язку з вивченням російської мови в основній школі у 2-4 класах вводяться додаткові години з російської мови.

Відповідно до розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.01 № 476, з метою виховання в учнівської молоді поваги і бережливого ставлення до історико-культурної спадщини рідного краю, відродження традицій та історичної пам’яті народу, розвитку краєзнавчого руху в 8-9 класах за рахунок варіативної складової вивчається курс „Харківщинознавство” (по 0,5 год).

Відповідно до наказу Головного управління освіти і науки від 24.12.10 № 698 «Про впровадження у 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області курсу за вибором «Ми господарі Євро - 2012» на вивчення курсу за вибором «Ми господарі Євро – 2012» у 10 класі відведено 0,5 год у І семестрі.

З метою підвищення психологічної культури учнів введено курси „Основи психології” у 10 класі (1 год) та „Психологія спілкування” в 11 класі (1 год).

Постановили:

1. Погодити робочий навчальний план Малорогозянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на 2011-2012 н.р.

Директор школи О.П.Іншин

Виписка з протоколу № 1 від 27.04.11 засідання ради школи

Малорогозянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів


Слухали

Іншина О.П., директора школи, який ознайомив присутніх з робочим навчальним планом на 2011-2012 н.р. Звернув увагу на те, що цей план зорієнтовано на роботу школи за 5-денним робочим тижнем. Навчальні заняття організовано за семестрами. Профільне навчання в 10-11 класах здійснюється за універсальним профілем. Мова навчання українська.

Робочий навчальний план на 2011-2012 навчальний рік складений:

 • для початкової школи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.05 № 682 (додаток 1) – додаток 1.

 • для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.04 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.09 № 66 (додаток 2) – додаток 2.

 • для 10-11 класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.10 № 834 (додаток 6) – додаток 3.

Робочий навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів.

У початковій школі за вибором в 1-4 класах вивчатиметься курс „Я і Україна”. У зв’язку з вивченням російської мови в основній школі у 2-4 класах вводяться додаткові години з російської мови.

Відповідно до розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.01 № 476, з метою виховання в учнівської молоді поваги і бережливого ставлення до історико-культурної спадщини рідного краю, відродження традицій та історичної пам’яті народу, розвитку краєзнавчого руху в 8-9 класах за рахунок варіативної складової вивчається курс „Харківщинознавство” (по 0,5 год).

Відповідно до наказу Головного управління освіти і науки від 24.12.10 № 698 «Про впровадження у 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області курсу за вибором «Ми господарі Євро - 2012» на вивчення курсу за вибором «Ми господарі Євро – 2012» у 10 класі відведено 0,5 год у І семестрі. З метою підвищення психологічної культури учнів введено курси „Основи психології” у 10 класі та „Психологія спілкування” в 11 класі (по 1 год).

Постановили:

1. Погодити робочий навчальний план Малорогозянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на 2011-2012 н.р.

Голова ради школи Л.К.Доценко


Директор школи О.П.Іншин


^ ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

робочого навчального плану

Малорогозянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Золочівської районної державної адміністрації

^ Харківської області
на 2011 – 2012 навчальний рік 1. Головний спеціаліст відділу освіти

Золочівської районної державної

адміністрації Харківської області ________________ О.М.Цилюрик

„___”____________2011 р. 1. Завідуюча районним методичним

кабінетом відділу освіти

Золочівської районної державної

адміністрації Харківської області _________________Г.І.Кислякова

„___”____________2011 р. 1. Провідний економіст відділу освіти

Золочівської районної державної

адміністрації Харківської області ________________ О.О.Битько

„___”____________2011 р.


Всього прошито, пронумеровано та печаткою скріплено

_________________________________________ аркушів


Директор школи _______________ О.П.Іншин


^ КАТАЛОГ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ,

що забезпечують варіативну частини навчального плану

Малорогозянської ЗШ І-ІІІ ступенів у 2011-2012 н.р.

з\п

Назва програми

Автор

Спрямування

Клас

Видання (збірник)

Кількість годин

1

Харківщинознавство


О.Грінченко, С.Губіна, В.Уткіна

курс

8-9

Методичною радою ХОНМІБО 27.05.10,

протокол № 2

35год (по 0,5 год на тиждень)

2

Православна культура Слобожанщини

Програма роботи тимчасового творчого колективу за темою»Науково-методичний супровід викладання факультативного курсу «Православна культура Слобожанщини»

факультативний курс

5-6

Регіональна навчальна програма для учнів 5(6) класів загальноосвітніх навчальних закладів «Православна культура Слобожанщини»


70 год (по 1 год на тиждень)

3

Курс за вибором «Ми господарі Євро – 2012»

Дятленко С.

Ганчева В

курс за вибором

10

«Ми господарі Євро – 2012»

(лист від 19.07.10 № 1/11-6580)

9 год у І семестрі

(по 0,5 год на тиждень)

4

Основи психології


Р.В. Білоусова

Пономаренко М.П.

курс

10

«Основи психології для старшокласників» Посібник для педагогів: В 2ч.-М . Гуманіт. видавн.центр ВЛАДОС, 2001

35 год

(по 1 год на тиждень)

5

Психологія спілкування

Р.В. Білоусова

Пономаренко М.П.


курс

11

35 год

(по 1 год на тиждень)

6

Русский язык

Ґудзик И.

Додаткові години

2-4

К.: „Початкова школа”

2 кл – 70 год ( по 2 год на тиждень);

3-4 класи – 70 год (по 1 год на тиждень)


Директор школи О.П.Іншин


ПОГОДЖЕНО:

Завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації Харківської області _________________Г.І.Кислякова „___”____________2011 р.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації