Поиск по базе сайта:
Протокол №7 від 31. 05. 2012 Голова ради школи Л. К. Доценко icon

Протокол №7 від 31. 05. 2012 Голова ради школи Л. К. Доценко
НазваПротокол №7 від 31. 05. 2012 Голова ради школи Л. К. Доценко
Сторінка1/27
Дата конвертації29.11.2012
Розмір4.32 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні ради школи,

протокол № 7 від 31.05.2012

Голова ради школи

___________Л.К.Доценко


Р І Ч Н И Й П Л А Н РОБОТИ

Малорогозянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золочівської районної державної адміністрації
харківської області


НА 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


ПОГОДЖЕНО:

на засіданні педагогічної ради школи,
протокол № 7 від 31.05.2012

Голова педагогічної ради,

директор ____________О.П.Іншин

Зміст роботи


Сторінки

1.

Аналіз роботи
2.

Навчально-виховний процес у навчальному закладі
2.1.

Створення оптимальних умов для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти
2.1.1.

Створення оптимальних умов щодо організованого початку навчального року
2.1.2.

Робота з кадрами
2.1.3.

Створення оптимальних умов щодо організованого закінчення навчального року
2.1.4.

Виконання ст.53 Конституції України, ст..35 Закону України «Про освіту», ст..6 Закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку
2.1.5.

Робота з організації працевлаштування випускників
2.1.6.

Організація індивідуального навчання
2.1.7.

Виконання Концепції профільного навчання учнів у страшій школі
2.1.8.

Виконання ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови», Програми розвитку та функціоновування української мови у м. Харкові на 2008-2012 роки
2.1.9.

Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота
2.1.10.

Професійна орієнтація
2.1.11.

Захист Вітчизни та військово-патріотичне виховання
2.1.12.

Організація харчування
2.1.13.

Організація роботи бібліотеки
2.1.14.

Забезпечення соціально-психологічного супроводу за навчально-виховним процесом
3.

Розподіл посадових обов’язків між членами адміністрації
3.1.

Контрольно-аналітична діяльність
3.1.2.

Тематика засідань педагогічних рад
3.1.3.

Наради при директорові
3.1.4.3.1.5.

Здійснення тематичного контролю
3.1.6.

Здійснення класно-узагальнюючого контролю
3.1.7.

Оглядовий контроль
3.1.8.

Здійснення персонального контролю
3.1.9.

План проведення контрольних робіт за завданнями адміністрації
3.1.10.

План здійснення моніторингу організації навчально-виховного процесу
4.

Організація науково-методчиної роботи
5.

Виховний процес у школі
5.1.5

Заходи щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі
5.1.6.

Заходи щодо формування основ здорового способу життя
5.1.7.

Заходи щодо безпеки життєдіяльності учнів
5.1.8.

Заходи по навчанню дітей правилам пожежної безпеки
5.1.9.

Заходи щодо запобігання дорожньо-транспортному травматизму серед учнів школи
5.1.10.

Заходи з фізкультурно-оздоровчої роботи
5.1.11.

Заходи щодо роботи з учнями пільгових категорій
6.

Робота з кадрами
7.

Робота з батьківською громадськістю
8.

Фінансово-господарська робота,зміцнення матеріально – технічної бази школи
9.

Охорона життя і здоров’я дітей, санітарно-оздоровчі заходи
10.

Охорона праціДодатки


^ Скорочення слів, які зустрічаються у річному плані


ХНПУ – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

ВУЗ – вищий навчальний заклад

ЗНО- зовнішнє незалежне оцінювання

ДПА – державна підсумкова атестація

^ МАН – Мала академія наук

ПК – персональний комп’ютер

БД – бази даних

ГУОН ХОДА – Головне управління освіти і науки Харківської обласної

державної адміністрації

^ ЦЗ – Цивільний захист

ССД – служба у справах дітей

ВКМСН – відділ кримінальної міліції у справах неповнолітніх

ДЮП – дружина юних пожежних рятівників

ДСАнПІК – державні санітарні правила

ЗВ – Захист Вітчизни

Райсес – районна санітарно-епідеміологічна служба

ПК- профспілковий комітет


^ АНАЛІЗ РОБОТИ


У 2011/2012 навчальному році робота школи була спрямована на виконання завдань Указів Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України”, «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 , №926/2010, Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про мови”, положень Національної доктрини розвитку освіти, державних, регіональних програм та інших чинних законодавчих та нормативних документів у галузі освіти.

Інтеграція України до світового та європейського освітнього простору передбачає необхідність перегляду деяких підходів до навчання та виховання молоді, аналізу чинників, що гальмують підвищення якості, права на рівний доступ до освіти, формування життєспроможності особистості. Пріоритетними стають особистісно орієнтований, компетентнісний підходи, які покликані підготувати особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягти життєвого успіху.

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.

^ Робота по підготовці дітей до школи

Протягом 2011-2012 навчального року проведено плідну роботу по підготовці дітей 5-6 років до школи. Працювала група при школі, в якій пройшли підготовку 8 дітей. Підготовку дітей до школи здійснювала Рябушко В.В. Вона тісно співпрацювала з батьками п’ятирічок: проводила батьківські збори, індивідуальні бесіди. До роботи з батьками залучала практичного психолога школи.

Учні групи при школі приймали активну участь у підготовці й проведенні загальношкільних заходів: „Новорічна казка”, „Свято останнього дзвоника”, „Свято прощання з початковою школою” та ін.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі» здійснюється допрофільна підготовка учнів 8-9 класів та профільне навчання учнів 10-11 класів. Форми їх реалізації – введення курсів за вибором, факультативів, спецкурсів.

^ Допрофільна підготовка та профільне навчання


Навчальний рік

Всього учнів

%

охоплення

Напрям, профіль

клас

учнів

2010-2011

9

10


10

13

17


17

14 %

18,2 %


18,2 %

Трипільська протоцивілізація

Спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни, універсальний

Права людини, універсальний

2011-2012

8

9

10

10

11

8

8

9

9

17

8,2 %

8,2 %

9,2 %

9,2 %

17,4 %

Харківщинознавство

Харківщинознавство

Ми господарі Євро-2012, універсальний

Основи психології, універсальний

Психологія спілкування


Після закінчення школи всі учні продовжують навчання у вищих навчальних закладах.

^ Результати подальшого працевлаштування випускників школи

9 клас

Навчальний рік

Кількість випускників

В 10-й клас школи

Інші заклади

ПТУ

ВНЗ I-II рівнів

% учнів, які навчаються

2009-2010

25

17
7

1

100

2010-2011

13

9
4
100

2011-2012

8

11 клас

Навчальний рік

Кількість

випускників

% учнів , які вступили до ВНЗ III-IV рівня акредитації

% учнів , які вступили до навчальних закладів ІІ –ІІІ рівня акредитації

2009-2010

11

45,6

36,4

2011-2012

17
Протягом року здійснюється проведення профорієнтаційної роботи з учнями; проводиться роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо організації профільного навчання, допрофільної підготовки, формування шкільної мережі; організовується проходження педагогічної практики на базі школи студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди; проводиться укладання угод про співпрацю з ВУЗами м. Харкова; участь у Днях відкритих дверей навчальних закладів; організовується проведення Тижня профорієнтації (за окремим планом).


Виконання ст. 53 Конституції України, законів України ст. 35 «Про освіту», ст. 6 «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»

Простежуючи динаміку, нами з’ясовано, що учнівський контингент у зв’язку з низькою народжуваністю у попередні роки, особливостями заселення території обслуговування школи, зменшується. Загальне зменшення кількості дітей впливає на мережу навчального закладу, що призводить до зменшення середньої наповнюваності класів, до скорочення педагогічного навантаження вчителів.

^ Динаміка змін на території обслуговування школи

Навчальний рікВсього на території обслуговування

З них 6-18 років

З них 5-ти років

Навчаються

У Малорогозянській ЗОШ І-ІІІ ступенів

У школах району

У школах міста

Інваліди

ПТУ

Технікуми

2010-2011

136

94

5
84

24

4

2011-2012

135

105

5
97


7

1


^ Середня наповнюваність класів

№ п/п

2009-2010 н.р.

2010-2011 н.р.

2011-2012 н.р.

1.

10,5

9,9

8,9


Лише у 2014-2015 н.р. спостерігається збільшення кількості учнів. Усі діти дошкільного віку охоплені навчанням у короткотривалій групі при школі (у 2011-2012 н.р. підготовлено 8 дітей). Здійснюється контроль за проведенням облуку дітей шкільного віку: збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку, складаються відповідні звіти.

^ Мережа класів

Навчальний рік

2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014

2014-2015

Клас

1

9

11

7

10

2

9

9

11

7

3

6

9

9

11

4

7

6

9

9

5

5

7

6

9

6

12

5

7

6

7

8

12

5

7

8

8

8

12

5

9

8

7

8

12

10

9

5

7

8

11

17

9

5

7

Всього

98

88

86

91


Стабільність кількісного складу учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість та результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти. Вибувають учні із школи в основному у зв’язку з переїздом родини до іншого місця проживання чи після закінчення школи.

Колективом школи вжито заходів щодо збереження контингенту учнів:

  • контроль за відвідуванням занять;

  • індивідуальна робота з учнями та батьками.

У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Щоденно черговий учитель після першого та після останнього уроку збирає дані про учнів, відсутніх на уроках, уточнює причини відсутності та заповнює шкільну книгу обліку відвідування учнями школи. Класні керівники ведуть облік відвідування учнями свого класу в окремій теці, де збираються документи про причини відсутності кожного учня (довідки з лікарні про хворобу, заяви чи пояснення батьків).

Слід також зазначити, що в результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації школи, вдалося знизити кількість пропусків без поважних причин.

Протягом навчального року кількість учнів у школі збільшилась на п’ять учнів. Але існує проблема з набором учнів до 10-го класу, оскільки випущено 8 учнів, а подано заяв 5.

У 2012/2013 навчальному році планується функціонування 11 класів, у них очікується 88 учнів.

Усі класи – з українською мовою навчання. Профіль навчання у старшій школі – універсальний.

Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах у школі організовувалося індивідуальне навчання лише в 2010-2011 н.р. (Мехтієв Артем, 3 клас, за станом здоров’я).

У 2011-2012 навчальному році продовжено роботу щодо залучення учнів до гурткової роботи. У школі працювали гуртки:

- „Футбол”, керівник Хомич В.Г.,

- „Захист Вітчизни”, керівник Хомич В.Г.,

- „Історичний”, керівник Стеценко А.І..,

- „Умілі руки”, керівник Бедрицька В.Г.

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня.

У 2012-2013 навчальному році планується продовження роботи з вищезазначених напрямів.


^ Аналіз рівня базової та додаткової освіти

На кінець 2011-2012 навчального року стандартом освіти оволоділи 98 учнів, які показали такий рівень навчальних досягнень.

Предмет

Рівні досягнень

початковий

середній

достатній

високий

Українська мова

0

48

29

12

Українське читання \ українська література

0

34

41

18

Англійська мова

0

57

22

10

Російська мова

0

37

16

10

Світова література

0

26

35

6

математика

1

17

13

8

алгебра

0

32

13

5

геометрія

0

33

12

5

Історія України

0

32

24

11

Всесвітня історія

0

29

23

10

правознавство

0

9

7

1

Людина і світ

0

3

7

7

Харківщинознавство

0

3

9

4

географія

0

17

26

2

Економіка

0

4

8

5

фізика

0

29

15

5

астрономія

0

6

6

5

хімія

0

36

9

5

біологія

0

32

11

7

природознавство

0

13

11

5

Екологія

0

8

4

5

Я і Україна. Громадянська освіта

0

3

2

2

Етика

0

0

5

12

інформатика

0

17

12

5

Художня культура

0

10

20

4

Образотворче мистецтво

0

1

16

30

Музичне мистецтво

0

0

26

29

Трудове навчання \ технології

0

2

49

38

Захист Вітчизни

0

1

16

8

Основи психології

0

5

4

0

Психологія спілкування

0

1

11

5

Основи здоров’я

0

12

35

16

Фізична культура

0

5

30

46


^ Моніторинг навчальних досягнень з хімії
Моніторинг навчальних досягнень з біології
Моніторинг навчальних досягнень з алгебри
Моніторинг навчальних досягнень з трудового навчання у 6 класахАналіз показав, що останні три роки робота, спрямована на покращення якості навчання, дає свої результати:

  • зменшується кількість учнів на середньому рівні з предметів;

  • зменшується кількість учнів на початковому та середньому рівні з біології та хімії;

  • покращились результати державної підсумкової атстації.

Це свідчить про покращення підготовки учнів 11 класу до складання ДПА та підготовки до ЗНО.


ДПА 11 класНавчальний предмет

Загальна кількість учнів 11 -х класів

Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

початковий

середній

достатній

високий

1

Українська мова

17
17
6

5

6

2

Українська література

 

 

 

 

 

 

 

3

Англійська мова

 

 

 

 

 

 

 

4

Історія України

17
8
2

4

2

5

Основи економіки

 

 

 

 

 

 

 

6

Математика

17
17
10

3

4

7

Біологія

17
1


1

8

Географія


9

Фізика

17
7
3

1

3

10

Хімія

17
1


1

11

Інформатика
^ Моніторинг ДПА з математики в 11 класі
Моніторинг ДПА з української мови в 11 класіАле необхідно підвищити якість підготовки учнів до уроків, складання ДПА з англійської мови (вчитель Азаренков І.Г.), адже переважають бали середнього рівня і зовсім низький відсоток в учнів балів достатнього і високого рівня.

ДПА 9 класНавчальний предмет

Загальна кількість учнів 9 класів

Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА (зараховано згідно з наказом)

Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

початковий

середній

достатній

високий

1

українська мова (диктант)

8

 

8

0

5

3

0

2

російська мова (диктант), для учнів, які не вивчали українську мову

 

 

 

 

 

 

 

3

математика

8

 

8

0

4

4

0

4

біологія

8

 

8

0

5

3

0

5

географія

8

 

8

0

3

5

0

6

Іноземна мова: Англійська мова

8

 

8

о

5

3

0

Німецька мова

 

 

 

 

 

 

 

^ Моніторинг ДПА з англійської мови 9 класі

Рік навчання

початковий

середній

достатній

високий

Кількість учнів

2009-2010

0

16

5

4

25

%

0%

54,7

27,2

18,1
2010-2011

0

12

1

0

13

%

0%

92,8

7,2

0
2011-2012

0

5

3

0

8

%

0%

66,7

33,3

0

^ Моніторинг ДПА з української мови в 9 класі

Рік навчання

початковий

середній

достатній

високий

Кількість учнів

2009-2010

0

8

11

6

25
0%

32%

44%

24%
2010-2011

0

10

3

0

13
0%

77%

33%

0%
2011-2012

0

5

3

0

8
0%

63%

37%

0%

ДПА 4 класНавчальний предмет

Кіль-кість учнів 4 класу

Скла-дали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий 1-3 бала

середній 4-6 балів

достатній 7-9 балів

високий 10-12 балів

1

Українська мова

7

7

0

3

3

1

2

Українська мова (читання)

7

7

0

1

4

2

3

Математика

7

7

0

3

3

1

4

Природознавство

7

 

0

3

1

3

Громадянська освіта

7

 

0

3

2

2

Довкілля

 

 

 

 

 

 


Учні 4, 9, 11 класів успішно пройшли державну підсумкову атестацію: Ракітіна С. (11 клас) отримала по 12 балів річну і атестаційну з біології як призер ІІ (обласного) етапу конкурсу-захаисту наукових робіт МАН України (ІІІ місце). Підсумки проведення державної підсумкової атестації в 4, 9, 11-х класах узагальнено в окремих наказах по школі.

Необхідно продовжити роботу щодо якісної підготовки учнів до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації, підвищення середнього бала атестата випускників школи.

^ Середній бал атестата про повну загальну середню освіту

Рік

Клас

Середній бал атестата

2009-2010

11

7,2

2011-2012

11

9,1
Рік

Похвальна грамота

Похвальні листи

Свідоцтва з відзнакою

2009

2

11

2

2010

3

11

4

2011

0

6

0

2012

6

3

0


^ Стан забезпечення підручниками

Класи

Рік навчання 2010-2011

Рік навчання 2011-2012

1

100%

100%

2

100%

100%

3

100%

100%

4

100%

100%

5

100%

100%

6

100%

100%

7

100%

100%

8

100%

100%

9

100%

100%

10

94%

100%

11

94%

100%

Відсоток забезпечення

98%

100%
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації