Поиск по базе сайта:
Аналіз стану навчально-виховної роботи Харківського ліцею №89 icon

Аналіз стану навчально-виховної роботи Харківського ліцею №89
Скачати 238.91 Kb.
НазваАналіз стану навчально-виховної роботи Харківського ліцею №89
Дата конвертації27.11.2012
Розмір238.91 Kb.
ТипДокументи

Аналіз стану навчально-виховної роботи Харківського ліцею № 89

у 2011/2012 н. р. та завдання педагогічного колективу

на новий 2012/2013 н. р.

У 2011/2012 навчальному році педагогічний колектив ліцею наполегливо працював над реалізацією нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади (слайд 1).

У 2011/2012 н. р. робота педколективу була спрямована на реалізацію науково-методичної проблемної теми: «Формування здорового способу життя – головне завдання навчання та виховання в системі ліцейської освіти». Досягнення мети здійснювалось шляхом реалізації напрямів роботи, відображених у річному плані ліцею, а саме в організаційно-педагогічних заходах, навчальній роботі, методичній роботі, роботі з обдарованими дітьми, виховній роботі, роботі психологічної служби, фінансово-господарчої діяльності (слайд 2).

У 2011/2012 н.р. в ліцеї забезпечувало навчально-виховний процес 34 педагоги, з них кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 15 вчителів, «спеціаліст першої категорії» 5 вчителів, «спеціаліст другої категорії» 4 вчителі, «спеціаліст» 5 вчителів. Звання «вчитель-методист» мають 12 вчителів, звання «старший учитель» 4 вчителі, «Відмінник освіти України» 2 вчителі.

Робота над основною проблемою навчального закладу позитивно вплинула на основні показники роботи ліцею.

Протягом 2011/2012 н. р. у ліцеї навчались 332 учні у 14 класах. Для дітей із послабленим здоров’ям було організовано навчання за індивідуальною формою, яке охопило 4 учнів. Результати аналізу мережі ліцею мають позитивну динаміку зростання кількості учнів у порівнянні з минулими роками та достатньо постійну кількість учнів, які навчалися у ліцеї протягом 2011/2012 н. р (слайд 3).

Не зважаючи на позитивну динаміку зміни мережі закладу, педколективом ліцею протягом 2011/2012 н. р. приділялась велика увага питанням збереження і якісного збільшення контингенту учнів ліцею.

Безперечно, докладені зусилля дають позитивні результати, але проблема якісного набору учнів майже до всіх паралелей класів нашого закладу залишається гострою. Тому й надалі кожен член педагогічного колективу повинен розуміти, що якісне розширення мережі класів ХЛ № 89 – це, перш за все, сумлінна, добре продумана, цілеспрямована, злагоджена праця всіх педагогів; це – розуміння персональної відповідальності кожного працівника за збереження і якісне збільшення учнівського контингенту в ліцеї.

Зважаючи на те, що основне завдання сучасної школи – підвищення якості знань учнів, усвідомлення їх відповідності європейському рівню та розвиток їх інтересу до навчання, адміністрацією щорічно проводиться аналіз якості знань учнів по класах (слайд 4).

Порівнюючи якість навчальних досягнень учнів за 2011/2012 навчальний рік із попереднім, вона зменшилась на 09 % і становить 48,79% від загальної кількості учнів 5-11 класів.

Виходячи з цього, адміністрації ліцею необхідно з’ясувати причини низького рівня навчальних досягнень учнів у класах з середніми показниками у навчанні, взяти ці питання на внутрішкільний контроль. У 2012/2013 н. р. класним керівникам 6-Б, 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б, 11-Б класів проаналізувати стан справ з успішності учнів, активізувати батьків та практичного психолога закладу до вирішення цієї проблеми.

Особливу увагу в наступному навчальному році всім педагогам ліцею слід звернути на наш, так званий, інтелектуальний резерв. З однією оцінкою достатнього рівня навчальний рік закінчили чотири учня: 8-Б класу Соломоненко І. (геометрія, вчитель Самохвалова О.В.), 7-Б Піскун Б. (біологія, вчитель Літвиненко О.О.), 7-А Воронін О. (фізика, вчитель Іврій І.Л.), 6-А Паршина О. (математика, вчитель Бабич О.І.). У попередньому навчальному році 1 учень в одному класі з 13 закінчив навчання з однією оцінкою достатнього рівня.

З однією оцінкою середнього рівня закінчило навчальний рік 28 учнів у 10-ти класах (у 2010/2011 н. р. – 23 учня), з двома – 19 учнів у 9-ти класах (у 2010/2011 н. р. – 13 учнів).

Разом, з 1-2 оцінками середнього рівня у закладі 52 учнів – 15,7% (2010/2011 н. р. – 36 або 11,5%) (слайди 5-7).

Учнів, які мають навчальні досягнення на початковому рівні в ліцеї 2 (2010/2011 н. р. – таких учнів в ліцеї було – 2). Учнів, яких залишили на повторний курс (за заявами батьків) чи тих, що отримали повторну атестацію у серпні-вересні, немає.

Учні, які за рейтингом своїх навчальних досягнень мають найвищі середні бали серед усіх учнів ліцею, утворюють першу двадцятку ліцеїстів (слайд 8).

Учні, які мають досить великий % оцінок середнього рівня, за рейтингом своїх навчальних досягнень утворили останню двадцятку ліцеїстів (слайд 9).

Зрозуміло, що якість навчання знаходиться в прямій залежності від відвідування учнями навчальних занять. Протягом навчального року адміністрацією, класними керівниками та вчителями-предметниками постійно здійснювався облік відвідування учнями навчальних занять у класних журналах. Наприкінці навчального року, адміністрацією щорічно проводиться аналіз кількості днів, пропущених учнями (слайд 10).

Цифри підтверджують, що загальна кількість пропущених днів у 2011/2012 н. р. зменшилася, але проблема залишається гострою (аналізуючи загальну кількість пропущених днів), тобто відвідування учнями занять, в цілому, контроль усіма класними керівниками та вчителями-предметниками, цього напрямку роботи треба посилювати у 2012/2013 н. р.

Є учні, які мають більш ніж 25 % пропусків від загальної кількості уроків (слайд 11).

Слід зауважити, що в більшості випадків причини, які лежать в основі пропусків занять, це: хвороба, підготовка та участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах, спортивних змаганнях, а подекуди низька мотивація навчання в учнів, слабкий або відсутній контроль з боку батьків, недостатній контроль класного керівника та формальне відношення деяких вчителів-предметників.

Аналіз класних журналів з даного питання встановив, що майже всі класні керівники облік відвідування учнями навчальних занять ведуть своєчасно і відповідно до нормативних вимог. Але необхідно зазначити, що класні керівники, працюючи над даним питанням, недостатньо уваги приділяють роботі з учнями та їх батьками щодо необхідності скорочення кількості пропущених занять, не пов’язаних з хворобою дитини, а у разі захворювання – своєчасного й обов’язкового надання медичних довідок. Вчителі-предметники не завжди своєчасно ведуть облік відвідування учнями уроків і, як результат, оцінки виставляються в день відсутності учня в ліцеї, а зауваження адміністрації з приводу зазначеного недоліку беруть до уваги, але виконують не завжди.

У 2011/2012 н. р. Харківський ліцей № 89 закінчили 4 учнів, які навчалися за індивідуальною формою, з них один учень 7–Б класу, один учень 9–А класу, два учні 9–Б класу.

Протягом 2011/2012 н.р. у ліцеї проводилась робота щодо створення сприятливих умов для забезпечення права громадян на отримання якісної повної загальної середньої освіти. Для задоволення навчальних потреб, можливостей розвитку здібностей та інтересів учнів були організовані 5-9 класи доліцейської підготовки, ліцейські: 10 – А – фізико-математичного профілю, 10 – Б – екологічного профілю, 11 – А – фізико-математичного профілю, 11-Б – екологічного профілю, здійснювалась робота мережі факультативів та індивідуальних та групових занять.

Не менше уваги протягом минулого навчального року приділялось питанням наступності у навчанні:

 • між школою І ступеня № 176 та ліцеєм № 89 (3-5 класи доліцейської підготовки);

 • між основною допрофільною школою ІІ ступеня та багатопрофільним ліцеєм (9-10 класи);

Необхідно звернути увагу педагогічного колективу на успішність учнів 5 кл., порівнюючи її з навчанням в початковій школі (слайд 12).

Проведена робота попередила типове значне зниження показників навчальних досягнень учнів 5-х класів з української мови та літератури і сприяла творчому зростанню учнів.

Показники навчальних досягнень учнів 5-х класів з математики погіршилися, бо програма 5-х класів передбачає поглиблене вивчення даної дисципліни, а деякі учні мають прогалини з цього предмету. Для подолання цього недоліку розподіл дітей на групи для вивчення математики треба проводити з урахуванням базових знань п’ятикласників. З метою поліпшення якості підготовки та викладання математики в залежності від базових знань групи учнів на засіданні навчально-методичної кафедри «Інтеграл» треба провести круглий стіл з питання «Методичні прийоми підвищення якості освіти в класах з поглибленим вивченням математики».

Розв’язанням проблем та завдань ліцею, затверджених педагогічним колективом на навчальний рік, є чітко організована робота з проведення І (ліцейського) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, яка вплинула на підвищення результативності й на подальших етапах: 125 учнів ліцею брали участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад (це складає 38 % від загальної кількості учнів в ліцеї), серед них 22 переможці (це 7 % від загальної кількості учнів в ліцеї). У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад брали участь 16 учнів ліцею і посіли 3 призових третіх місця, серед яких з біології: 2 переможці: Матвєєва А. (8-Б кл.), Сіліна М. (10-Б кл.), учитель Літвиненко О.О., з фізики: Стребко А. (11-А кл.), учитель Сарій Т.А. (слайд 13).

Порівняно – у 2011/2012 н. р. на III етапі змагалися 13 учнів, серед них – 2 переможці. Потребує удосконалення підхід до системи роботи навчально – методичних кафедр з підготовки та проведення олімпіад, участі вчителів в організації і функціонуванні профільних спецкурсів, гуртків з метою подолання недостатнього рівня підготовки учнів до олімпіад з базових дисциплін.

Не дали результатів у II етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін учні вчителів навчально-методичних кафедр: «Lingvа», «Роеtiка», «Українська філологія».

На ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін отримали перемоги учні вчителів: Літвиненко О.О. та Сарій Т.А. (слайд 14).

Потребує удосконалення підхід до системи роботи навчально-методичних кафедр з підготовки та проведення олімпіад, участі вчителів в організації і функціонуванні профільних спецкурсів, гуртків з метою подолання недостатнього рівня підготовки учнів до олімпіад з базових дисциплін.

Серед розмаїття інтелектуальних змагань найбільш вагомими, після Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, є конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів в Малій Академії наук.

У 2011/2012 н. р. 31 учень Харківського ліцею № 89 займався науково-дослідницькою роботою ( у 2010/2011 – 21, у 2009/2010 – 26, у 2008/2009 н. р. – 20, у 2007/2008 н. р. – 23, у 2006/2007 н. р. – 26). Головна мета цієї роботи – підвищення науковості освіти, формування наукового мислення учнів. Базовими центрами науково-дослідницької роботи були: ХНУ ім. Каразіна, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, ХНУРЕ, обласна станція юних туристів.

На І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів-членів МАН України у 2011/2012 н. р. перемогли 14 учнів, на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів-членів МАН, де приймали участь 17 учнів Харківського ліцею № 89, одержали 11 призових місць: I місце – 1, II місце – 7, III місце – 3.

Вчителі, які дійсно приділяють увагу роботі з обдарованими дітьми, з науковими керівниками, демонструють якісну підготовку до контрольних робіт: Літвиненко О. О., Шаповалова Л.С., Кравченко Р. I., Гладаренко І. В., Осадчук О. В., Полєшко О. Г., Перепелиця С.О.

Не дали результатів роботи учнів в МАН 2011/2012 н. р. вчителі НМК «Lingva», «Здоров’я».

У цьому навчальному році 4 учня 6-7-х класів брали участь у Всеукраїнському конкурсі дослідницьких робіт учнів 6-8 класів, відповідальні Гладаренко І.В., Заіка Н.С.

Учні Харківського ліцею № 89 беруть участь у різноманітних конкурсах та турнірах (слайд 14).

Разом з тим, значна частина учасників конкурсів з біології, математики, фізики, української та російської мови, географії зробила перші кроки в опануванні цих наук, попередньо випробувавши себе у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня», Міжнародному конкурсі знавців російської мови та «Русский медвежонок», Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок», Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник», Міжнародному ігровому конкурсі з англійської мови «British bulldog», Міжнародному учнівському історичному конкурсі «Лелека-2012» тощо.

Учителі кафедри «Здоров’я»: Ветлугіна В. В., Зікеєв Л. М. та Кожемякін М. В. не мають конкурсів, в яких могли би приймати участь їх учні.

Відрадно, що з кожним роком зростає кількість учасників і переможців у різноманітних предметних конкурсах, а разом з ними – усвідомлення необхідності виконання цієї роботи і надія на майбутні звершення.

Занесено до Почесної книги «Золотий фонд Дзержинського району» в 2011/2012 н. р. 13 учнів ліцею (слайд 15).

На участь у конкурсі на отримання стипендії Харківської міської ради «Кращий учень закладу освіти» подано ученицю 8-Б класу Матвєєву Анастасію.

Можна відмітити плідну участь учнів під керівництвом вчителів і науковців в олімпіадах, інтелектуальних конкурсах і турнірах. Але на жаль учні беруть участь та перемагають в інтелектуальних змаганнях з одних і тих самих предметів, тому бажано розширяти спектр участі і перемог ліцеїстів і надалі; необхідно активізувати роботу щодо результативності участі ліцеїстів в інтелектуальних конкурсах з інформатики, історії, фізики, хімії, математики, французької та англійської мов.

Результативність роботи учнів ліцею знаходиться у прямій залежності від методичного рівня підготовки працюючого з учнем учителя. У 2011/2012 н.р. у ХЛ № 89 велась плідна методична робота, спрямована на безперервну освіту та розвиток кожного працюючого в ліцеї вчителя. У системі роботи Харківського ліцею № 89 стали результативними колективні (тематичні педради, теоретичні семінари), групові (навчально-практичні конференції, робота творчих груп під керівництвом Самохвалової О.В., Полєшко О.Г., Гладаренко І.В.) та індивідуальні форми методичної роботи.

На базі Харківського ліцею № 89 для вчителів Дзержинського району були проведені:

- семінар «Використання інформаційних комп’ютерних технологій у процесі формування комунікативних навичок учнів на уроках української мови та літератури і у позакласній роботі» – Полєшко О.Г., вчитель української мови і літератури.

- семінар «Сімейне консультування» – Нурєєва О.С., практичний психолог.

- практичний семінар «Поглиблення методичних аспектів профільного навчання на основі удосконалення уроків математики з використанням блочно-модульної системи» – Сінявіна Л.О., вчитель математики.

- педмайстерня «Виявлення творчих здібностей учнів та розвиток дрібної моторики рук під час вишивання стрічками на уроках обслуговуючої праці» – Ветлугіна В.В., вчитель трудового навчання (обслуговуюча праця).

- методичний міст «Формування в учнів комунікативної компетенції в читанні на матеріалі англомовних культурно-краєзнавчих текстів» – Тарабаринова Н.М., вчитель англійської мови.

На базі ліцею були проведені практичні заняття для вчителів, слухачів курсів підвищення кваліфікації від ХАНО – вчителями Полєшко О.Г. та Сарій Т.А.

Підсумком методичної роботи вчителів стала участь у ХІХ обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій, на яку було представлено 11 робіт таких вчителів ліцею, як: Шаповалова Лариса Сергіївна, Ветлугіна Валентина Вікторівна, Полєшко Олена Георгіївна, Перепелиця Світлана Олександрівна, Нурєєва Олена Станіславівна, Сарій Тетяна Анатоліївна, Самохвалова Ольга Василівна, Вощана Оксана Володимирівна, Белеванцева Олена Миколаївна, Шлома Валентина Панкратівна, Осадчук Оксана Вікторівна. У ХІХ обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій у 2012 р. брали участь 3 учителі Полєшко Олена Георгіївна, Сарій Тетяна Анатоліївна, Осадчук Оксана Вікторівна та отримали нагороди: диплом І ступеня – Сарій Т. А., диплом IIІ ступеня – Полєшко О. Г. (у 2010/2011 н. р. – 1 учасник, у 2009/2010 н. р. – 1 переможець, у 2008/2009 н. р. – 3 переможці у 2007/2008 н. р. – 6 переможців, у 2006/2007 н. р. – 5 переможців).

У 2011/2012 навчальному році в ліцеї було узагальнено досвід двох вчителів: учителя російської мови та літератури Осадчук О.В. з теми «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках російської мови з метою активізації навчальної діяльності учнів як засіб підвищення якості уроку» та учителя української мови та літератури Полєшко О.Г. з теми «Використання ІКТ на уроках української мови та літератури з метою підвищення ефективності навчання».

Учитель російської мови та літератури – Осадчук О.В. брала участь у районному етапі конкурсу «Учитель року 2012» та одержала перемогу в номінації «Російська мова».

Вчителі Белеванцева О. М. та Вощана О. В. брали участь у конкурсі на кращій дистанційний курс у номінаціях «Українська мова та література», «Інформатика».

Учитель російської мови Невська С.А., учитель української мови Вощана О.В., учитель англійської мови Павличенко Ю.С. брали участь у міському конкурсі інтегрованих уроків «Про мій Харків – моїм учням», Вощана О. В. стала переможцем районного етапу конкурсу інтегрованих уроків «Про мій Харків – моїм учням», ІІІ місце в номінації «Інтегрований урок в основній школі».

Як результат цієї праці у 2011-2012 н. р. 3 вчителі підвищили кваліфікаційну категорію: «Спеціаліст другої категорії» – Вощана О. В., «Спеціаліст вищої категорії» – Нурєєва О. С. керівника гуртка «спеціаліст 9 тарифного розряду ЕТС» – Бабич О. І. Підтвердили кваліфікаційну категорію 2 вчителя: Шаповалова Л. С. та Полєшко О. Г. – «Спеціаліст вищої категорії», Підтвердила педагогічне звання «учитель-методист» Шаповалова Л. С.

Аналізуючи науково-методичну роботу, хотілося б зазначити наступні резерви в роботі педколективу: більше залучати вчителів до занять самоосвітою щодо реалізації власних концепцій підвищення якості сучасного уроку; активізувати роботу з підвищення рівня своєї методичної грамотності, в організації та проведенні науково-практичних конференцій разом зі вченими ВНЗ міста. Проводити цю роботу в контексті реалізації Програми розвитку Харківського ліцею № 89. У 2012/2013 н. р. вчителями ліцею на засіданнях навчально-методичних кафедр обов’язково потрібно розробити план заходів з підвищення якості викладання предметів, план відвідування колективних форм роботи при РУО та відкритих уроків вчителів ліцею, обговорити план самоосвіти кожного вчителя (не вважаючи методичний день – днем відпочинку). Керівникам навчально-методичних кафедр треба більше уваги приділяти методичній та виховній роботі вчителів, розглянути можливість створення учителями кафедр авторських програм спецкурсів та факультативів. Не всі вчителі-предметники є кураторами науково-дослідницьких робіт учнів зі свого предмету. Предметними кафедрами не організована на відповідальному рівні профільно-оздоровча практика учнів ліцею.

Обов’язковою умовою удосконалення українського суспільства є створення високодуховного середовища, формування в молодих людей високої моральної культури. Зміст освіти, закладений у сучасних навчальних програмах, представлений цілим комплексом цінностей, які можуть формувати і стимулювати розвиток духовних потреб школярів. Протягом останніх років у ліцеї була створена і функціонувала система виховної роботи, головна мета якої – формування високодуховної, інтелектуальної, компетентної, соціально адаптованої особистості громадянина – патріота України, здатного до саморозвитку і самореалізації. Вирішення даної мети ґрунтується на реалізації ідеї комплексного підходу до виховання. Концептуальною основою такого підходу є: науково обґрунтована прогностична функція, спрямована на побудову системи, орієнтованої на цілісну особистість; сприяння всебічному і гармонійному розвитку особистості; здійснення оптимізації виховного процесу шляхом наукової організації виховної роботи.

З метою розвитку творчих здібностей, забезпечення художньо-естетичного потенціалу особистості учнів у ліцеї були організовані та працювали такі гуртки:

- «Військо-патріотичне виховання» – керівник Кожемякін М.В., «Юний програміст» – керівник Белеванцева О.М., «Юний математик» – керівник Бабич О.І., «Юний натураліст» – керівник Літвиненко О.О., «ТАЄ – КВОНДО» – керівник Кузнєцова І.Ю., «Студія бального танцю» – керівник Добруля Н.С.

У 2011/2012 році учні ліцею брали участь у багатьох Всеукраїнських конкурсах та акціях (слайд 16).

У 2011/2012 році учні ліцею брали участь та посіли призові місця у таких конкурсах (слайд 17).

З метою забезпечення соціального захисту дітей у ліцеї наявна картотека соціальної характеристики учнів, облік дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей.

Протягом 2011/2012 н. р.:

 • поповнено банк сімей, які потребують соціальної підтримки. Всього дітей пільгового контингенту – 19 осіб. З них: напівсиріт – 7, дітей-інвалідів – 4, багатодітних – 6, дітей, які знаходяться під опікою – 2.

 • проведено моніторинг з питань безкоштовного та дієтичного харчування;

 • проведено медичне обстеження дітей пільгового контингенту;

 • використані можливості благодійних та громадських об’єднань для здійснення соціальної підтримки;

 • підвищено професійна майстерність педагогів з питань роботи з дітьми пільгового контингенту;

 • проведені акції «Милосердя» по збору речей для дітей пільгових категорій.

Протягом 2011/2012 н. р. проводилась певна робота з профілактики правопорушень (слайд 18), проводилась правовиховна робота.

Одним з найбільш актуальних питань у Харківському ліцеї № 89 є харчування дітей. У ліцеї забезпечено виконання норм харчування шляхом використання у харчуванні дітей гарячих страв. 10% учнів 5-11кл. охоплено гарячим харчуванням. Адміністрація ліцею, лікар та медсестра здійснюють постійний контроль за якістю харчування, не допускають використання в харчуванні продуктів, що не містять у своєму складі необхідні для організму дитини корисних речовин та які не є життєво необхідними для дітей і не компенсують фізіологічні потреби організму.

Організовано повноцінне та якісне харчування учнів згідно із затвердженими нормами харчування. Учні забезпечені питною водою гарантованої якості, проводиться С-вітамінізація.

Проведено протиепідемічні заходи щодо попередження спалахів гостро-кишкових інфекцій і харчових отруєнь.

Проведено роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо організації харчування у родині дітей різного віку.

Складено список дітей, що знаходяться на дієтичному харчуванні.

Здійснено контроль за реалізацію буфетної продукції та організацію гарячого харчування учнів.

Здоров’я дитини – головна мета ліцею.

У 2011/2012 н. р. учні ліцею брали участь у багатьох спортивних змаганнях та посіли ІІ місце у районному етапі Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м’яч».

Разом із тим, стосовно стану фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі, необхідно зауважити, що, не дивлячись на певні досягнення і зростання кількості учнів, які займаються фізкультурою та спортом: у 2011/2012 н.р. – 273 (2010/2011 н. р. – 263), із них у ліцейських спортивних секціях – 30 (у 2010/2011 н. р. – 20), участь у спортивних змаганнях різних рівнів і з різних видів спорту є недостатньою, а проведення окремих вдалих внутріліцейських спортивних заходів не дозволяють говорити про наявність системи фізичного виховання в ліцеї. Тому гостро стоять завдання перед вчителями фізкультури і здоров’я – активізувати спортивно-масову та оздоровчу роботу з ліцеїстами, якісно оновити її зміст, форми та методи, а заступнику директора з виховної роботи Демидовій Т.Г. – посилити контроль за якістю її проведення. Тим більше, що для цього є необхідна спортивна база.

Протягом 2011/2012 н. р. в Харківському ліцеї № 89 систематично проводилась певна робота з попередження всіх видів дитячого травматизму.

Організовано роботу з питань попередження дитячого травматизму:

- своєчасне видання наказів;

- проведення інструктажів учнів з техніки безпеки при проведенні занять, екскурсій, позакласних заходів, навчальної практики;

- ведення журналів інструктажів (вступний, первинний, цільовий тощо).

Поновлено в класних кабінетах куточки щодо профілактики усіх видів дитячого травматизму, правил дорожнього руху.

Зроблено аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час НВП та у позаурочний час. У 2011/2012 н. р. травмування не сталося.

З учнями ліцею проводились: цільові інструктажі перед початком заходів, що проводяться за межами закладу (олімпіади, екскурсії, культпоходи, спортивні змагання тощо) і фіксуються у Журналі інструктажів учнів з техніки безпеки під час трудової і професійної підготовки та при проведенні позакласних заходів. Крім того проводився первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності із учнями перед початком кожних канікул, складались пам’ятки, записи у журналу обліку навчальних занять.

Класними керівниками було проведено Тиждень безпеки життєдіяльності (з 21.05 – 25.05.2012), єдині дні безпеки життєдіяльності перед виходами на осінні, зимові, весняні та літні канікули, місячник «Увага! Діти на дорозі!».

Питання профілактики дитячого травматизму систематично розглядалось на адміністративних нарадах, методичних об’єднаннях класних керівників, батьківських зборах.

У кабінетах хімії, фізики, інформатики, спортивні залі, майстерні є правила з техніки безпеки.

У кожній класній кімнаті поновлено стенд «Здоровий спосіб життя», де поміщені матеріали з профілактики захворювань на туберкульоз та інші інфекційні захворювання. Поновлено листки здоров’я для кожного класу. Продовжено реалізацію програми «Школа культури здоров’я».

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» ст. 36, з метою сприяння розвитку і розширенню ролі учнівського самоврядування у Харківському ліцеї № 89, залучення учнів до активної діяльності в шкільному колективі, надання представникам учнівського активу досвіду організаторської роботи та навчально-методичної допомоги, згідно з результатами звітно-виборчої конференції, яка проходила 15 вересня 2011р. президентом «САМ-89» було обрано учня 10-А класу Затхей Олександра.

Учнівське самоврядування «САМ-89» займає в ліцеї активну позицію. Основним завданням організації було:

 • організація різноманітної діяльності учнів;

 • залучення кожного до конкретної справи залежно від знань, здібностей і умінь.

Важливий принцип учнівського самоврядування – «Самі вирішили – самі зробили – самі відповідаємо». Учнівське самоврядування складалось із 10 центрів, за кожний з яких відповідав закріплений учитель і учень, який входить до шкільної учнівської організації. Кожний центр планував роботу та контролював її виконання.

Центрами учнівського самоврядування були проведені наступні заходи:

 • новорічний КВК «Что такое Новый год? Это все наоборот!»;

 • привітання пільгового контингенту зі святом Святого Миколая;

 • конкурс краси «Міс ліцей 89»;

 • свято Масляна та конкурс млинців;

 • святковий концерт, присвячений Міжнародному жіночому дню;

 • конкурс військово-патріотичної пісні;

 • свято останнього дзвоника;

 • внутрішкільні змагання з настільного тенісу;

 • внутрішкільні змагання з футболу;

 • перегляд документального фільму «Ребенок. Его права и обязанности» для учнів 8-х класів;

 • збір коштів на допомогу Дому малютки;

 • збір макулатури;

 • привітання з Днем Захисника Вітчизни та Днем Перемоги ветеранів Великої Вітчизняної Війни Віктора Васильовича Платонова та узлика Бухенвальду Володимира Ілліча Михайлова.

У ХЛ № 89 у 2011/2012 н.р. працював Євроклуб «Юні європейці», члени якого проводили заходи для учнів ліцею, а також приймали участь у заходах районного та міського рівнів (слайд 18).

Члени САМ-89 приймали участь у ІІІ фестивалі шкільних екранних робіт, фестивалі кіноафіш, фестивалі членів міського Дебатного клубу та посіли І місце.

У ліцеї працює прес-центр ліцею, якому належить видавництво газети «ліцеїст»; за випуск відповідальна Осадчук О.В. В поточному навчальному році було видано 4 номери газети.

Навчально-виховний процес у ліцеї супроводжувала психологічна служба ліцею під керівництвом шкільного психолога Нурєєвої О.С.

У червні, серпні 2011 році та протягом навчального року були проведені вступні співбесіди з учнями, які вступають до ліцею з метою виявлення їх рівня інтелектуального розвитку, навчальних схильностей та пріоритетних напрямків навчання. У вересні – листопаді 2011 року було проведено діагностичне обстеження учнів 5-А, 5-Б, 9-А, 9-Б, 10-А, 10-Б класів: їх інтелектуальний розвиток; особливості їх особистісного розвитку; структури мотиваційної сфери, соціометричне опитування взаємовідносин у класних колективах. За результатами обстеження були проведені співбесіди з учнями, в яких були виявлені проблеми психологічного характеру. Під час діагностики у класах були виявлені ізольовані учні, деякі учні мають високий рівень імпульсивності, а також є учні з низькою самооцінкою, що потребує індивідуальної уваги. Результати обстеження були використані при підготовці та проведенні у листопаді – грудні психолого-педагогічних консиліумів у цих класах.

Протягом навчального року проводилась тренінгова робота з пропаганди здорового способу життя за програмами «Рівний-рівному» та «Діалог». У квітні – травні 2012 року було проведено апробацію програми профілактики алкогольних та наркотичних проблем в межах програми «Родинна розмова», в апробації брали участь учні 7-х класів та їх батьки.

За напрямком психологічної просвіти було проведено 4 психолого-педагогічних семінари для вчителів, на яких висвітлювались актуальні для вчителів теми, які викликали зацікавленість, але не всі вчителі брали активну участь у підготовці та проведенні семінарів.

Психологом ліцею постійно проводились індивідуальні консультації з учнями 5 – 11-х класів та їх батьками. Серед проблем, з якими звертались учні та батьки найчастіше зустрічались: проблеми адаптації; проблеми непорозуміння в родині, високий рівень імпульсивності та поведінкові проблеми; проблеми профорієнтації; підготовка до психолого-педагогічних консиліумів; міжособистісні стосунки між підлітками; з метою самоосвіти.

Разом з тим, необхідно більше уваги приділяти індивідуальній роботі з учнями, що мають лідерські здібності, більше уваги приділяти роботі учнів в МАН.

Протягом 2011/2012 навчального року багато зусиль було направлено на зміцнення матеріально-технічної бази ліцею. Так за рахунок батьківських та спонсорських коштів у Харківському ліцеї № 89 протягом минулого навчального року:

 1. Проведено поточний ремонт навчальних кабінетів;

 2. Проведено косметичний ремонт службових приміщень;

 3. Зроблено художньо-естетичне оформлення приміщень;

 4. Відремонтовано меблі, пофарбовано парти, столи, стільці;

 5. Проведено косметичний ремонт 22-х підсобних споруд, малих форм на спортпломайданчику;

 6. Вирублено і вивезено 34 аварійних дерев;

 7. Замінено труби холодної води (12 м);

 8. Замінено лінолеум в методкабінеті;

 9. Капітальний ремонт душових у спортзалі;

 10. Капітальний ремонт чоловічого туалету в спортзалі;

 11. Капітальний ремонт роздягалень у спортзалі;

 12. Капітальний ремонт медкабінету;

 13. Капітальний ремонт вхідних груп у майстерні;

 14. Ремонт їдальні;

 15. Ремонт сцени актової зали;

 16. Капітальний ремонт рекреації (перший поверх);

 17. Капітальний ремонт приймальні;

 18. Було придбано:

 • учнівські дошки (5 штук);

 • комплекти учнівської меблі (25 комплектів);

 • холодильник у їдальню;

 • посуд і кухонні прилади у харчоблок;

 • інтерактивний проектор, екран, ноутбук, акустична система у методкабінет;

 • печі та меблі у кімнату домоводства;

 • жалюзі у методкабінет, столярно-слюсарні майстерні, кімнату домоводства, медкабінет;

 • закуплено меблі у методкабінет;

 • закуплено меблі у спортивні роздягальні;

 • закуплено стільці у методкабінет (55 штук);

 1. Замінено вікон (9 штук);

 2. Замінено дверей: у спортзалі (4 штуки), бібліотеці, медкабінеті, приймальні, кабінеті директора, у навчальних кабінетах (5 штук), на другий поверх, у рекреації (2 штуки).

Проаналізувавши роботу ліцею у минулому навчальному році, можна зробити висновок, що робота педколективу дійсно була спрямована на виконання поставлених завдань, реалізацію науково-методичної проблеми закладу. Але в стадії вирішення залишились такі питання:

- пошуки інноваційних форм і методів навчально-виховного процесу;

 • підвищення пізнавальної мотивації навчання учнів;

 • створення ефективної системи контролю і оцінювання знань учнів з

базових дисциплін;

 • освоєння тестових технологій, застосування їх на всіх етапах навчально-виховного процесу;

- покращення якості та результативності навчальних досягнень учнів в допрофільній і профільній освіті;

 • якісне збільшення контингенту учнів ліцею;

 • зростання ролі учнівського самоврядування;

 • збереження й укріплення здоров’я учнів ліцею;

 • сучасне комп'ютерне забезпечення навчально-виховного процесу в закладі.

Згідно з Програмою вдосконалення та розвитку освітньої діяльності Харківського ліцею № 89 «Ліцей» (2010/2015рр.) робота педагогічного колективу в 2010/2015 роках буде спрямована на вирішення проблеми: «Роль та перспектива ліцею в створенні освітнього середовища, що сприяє розвитку здібностей і обдарованості учнів як основи формування соціального статусу людини ХХІ століття».

Виходячи з вищезазначеного, перед педагогічним колективом ліцею у 2012/2013 н.р. стоятиме вирішення таких завдань розвитку освітнього процесу в новому навчальному році:

 1. Впровадження у навчально-виховний процес основних принципів моделі «Демократичної школи», які забезпечать комплексний підхід до розвитку освітніх, управлінських та громадських структур: педагогічної ради, ради ліцею, методичної ради, науково-методичних кафедр, психологічної служби, Ліцейського наукового товариства;

 2. Реалізація нового змісту навчання в п’ятих, шостих та сьомих класах, програми допрофільного (8-9 класи) та профільного (10-11 ліцейські класи) навчання, відповідно до здібностей, нахилів, можливостей учнів і з метою підвищення якості та ефективності ліцейської освіти;

 3. Удосконалення системи особистісно-орієнтованого навчання, його гуманізація і демократизація, встановлення пріоритету уроку як засобу соціалізації учнів у контексті європейського виміру;

 4. Формування громадянськості учнів, їх готовності зберігати й примножувати культурно-історичні традиції українського народу; виховувати людину демократичного світогляду і культури; підвищувати роль учнівського самоврядування;

 5. Створення психолого-педагогічних умов для розвитку інтелектуальної творчої особистості на основі інноваційних форм і методів навчання і виховання;

 6. Продовження реалізації Програми вдосконалення та розвитку освітньої діяльності Харківського ліцею № 89 «Ліцей» (2010/2015 рр.), мета якої – якісний розвиток науково-методичної роботи вчителів і учнів, подальше удосконалення всієї системи науково-методичної роботи;

 7. У роботі науково-методичних кафедр чітко визначити:

 • основні напрямки методичної роботи в умовах профілізації освітнього процесу;

 • критерії справедливого оцінювання контрольних тематичних оцінювань навчальних досягнень учнів, в тому числі за допомогою науково-обґрунтованого тестування;

 • найбільш результативні форми колективної та індивідуальної методичної роботи, спрямовані на організацію якісної освіти на підставі комплексного підходу і реалізації прогресивних педагогічних технологій в освітній діяльності ліцею;

 • шляхи мобілізації всіх членів колективу на активну участь у підвищенні своєї професійної компетентності щодо запровадження інноваційних технологій та методик навчання, сприяння самовдосконаленню майстерності вчителя як найвищій формі роботи над собою;

 • джерела формування інформаційно-комунікаційної культури та компетентності педагогів;

 • критерії оцінки якості роботи вчителя не лише за знаннями та уміннями учнів, але і по тому, яким шляхом вони досягнуті, та обов’язково – за рівнем вихованості та розвинутості дітей і їх колективів;

 1. Удосконалювати психологічну службу ліцею. Забезпечити роботу за такими напрямками:

 • діагностико-профілактична;

 • корекційно-тренінгова;

 • консультативно-освітня;

 • науково-дослідницька.

Здійснювати психологічний супровід вирішення проблеми підвищення навчальної мотивації учнів.

 1. Активізувати виховну роботу, спрямовувати її на те, щоб у кожному учнівському колективі виховувати відповідальне ставлення учнів до здобуття знань; підвищувати роль морально-етичного, правового, екологічного, естетичного виховання; посилити виховний потенціал навчальних предметів; удосконалювати позакласну роботу з учнями за інтересами.

 2. Сприяти збереженню життя і здоров’я дітей, вихованню пріоритетів здорового способу життя, розвитку високої гуманістичної культури, спорту; забезпечити учнів гарячим харчуванням.

 3. Працювати над створенням оптимальних умов для навчальної праці вчителів і учнів, над розвитком найбільш сприятливого, морально комфортного педагогічного простору в ліцеї. Посилювати відповідальність всіх педагогічних працівників за виконання власних функціональних обов’язків та нормативно-правових документів, які регламентують роботу навчального закладу.

 4. Спрямувати роботу педколективу на реалізацію науково-методичної проблемної теми: «Розвиток здібностей і обдарованості учнів в ліцейському просторі як основа формування соціального статусу учня».Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації