Поиск по базе сайта:
Фак. Будівельний icon

Фак. Будівельний
Скачати 121.37 Kb.
НазваФак. Будівельний
Дата конвертації22.06.2013
Розмір121.37 Kb.
ТипДокументи


НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УкрДАЗТ

ІНФОРМУЄ ПРО НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО КНИЖКОВОГО

ФОНДУ У 2010 році

Фак. Будівельний74.58 ББК

Б 53

Бєсєдіна, Л. М. Педагогічна майстерність, активні методи навчання та методична робота у навчальних закладах [Текст] : метод. посібник / Л. М. Бєсєдіна, О. І. Сторубльов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Логос, 2009. – 203 с. – ц. 95,75 (1 екз.)57

В 165

Вальтер Д. Зеленый бизнес – миллиардная сделка! На смену дот комам приходять догтрины [Текст] / Д. Вальтер. – К. : Ин-т экон. и прогнозиров. НАН Украины, 2009. – 295 с. – ц. 50,00. (1 экз.)692

В 424

ВБН В.2.3-2-2009 [Текст] : відомчі будівельні норми України. Електрифікація залізниць. Норми проектування. – К. : Укрзалізниця, 2009. – 143 с. – б/ц. (1 екз.)692

В 424

ВБН В.2.3-3-2009 [Текст] : відомчі будівельні норми України. Споруди транспорту. Контактна мережа. Норми проекттування. – К. : Укрзалізниця, 2009. – 184 с. – б/ц. (2 екз.)624.1

В 423

Відновлення експлуатаційних властивостей матеріалів і конструкцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Х. : ХарДАЗТ, 1999. – 117 с. (1-CD)699.84

В 423

Відновлення та захист промислових будівель та споруд на залізничному транспорті. Ч. 1. – Х. : УкрДАЗТ, 2001. – 137 с. (1 екз.)628.3

В 624

Водоотведение [Текст] : учебник / Ю. В. Воронов и др. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 415 с. – ц. 86,00. (1 екз.)57

Г 858

Грицик В. (мол.) Екологія довкілля. Охорона природи [Текст] / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Щедрій. – К. : Кондор, 2009. – 290 с. – ц. 68,75. (1 екз.)624.01

Г 932

Губій, М. М. Проектування ремонту й підсилення будівель та споруд із застосуванням сучасних матеріалів і технологій : навч. посіб. / М. М. Губій, Р. М.Ахмеднабієв. – 2-ге вид., стереотип. – Х. : Тимченко А. М., 2009. – 191 с. – ц. 25,00 (1 екз.)625.7

Г 939

Гук В. Транспортні потоки : теорія та її застосування в урбаністиці [Текст] / В. Гук, Ю. Шкодовський. – Х. : “Золоті сторинки”, 2009. – 230 с. – ц. 15,00. (2 екз.)656.2

Д 197

Данько М. І. Удосконалення організаційної структури залізничного комплексу України в сучасних умовах [Текст] / М. І. Данько, В. Л. Дикань, М. В. Кондратюк. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 190 с. – ц. 16,47. (15 екз.)74.58 ББК

Д 581

Довідник абітурієнта [Текст] : усі навчальні заклади України 2010-2011. – Х. : Торсінг плюс, 2010. – 768 с. – ц. 32,40. (1 екз.)624.04

З 386

Захист будівельних конструкцій та споруд від агресивних дій з рішенням практичних задач [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Х. : УкрДАЗТ; ХДТУБА, 2006. – 214 с. (1-CD)656.2

З 414

Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту [Текст] : серія “Економіка і управління” : додаток до випуску 14 : наукові праці студентів магістратури. – К. : ДЕТУТ, 2010. – 240 с. – б/ц. (2 екз.)656.2

З 414

Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту [Текст] : серія “Транспортні системи і технології” : вип. 16. – К. ДЕТУТ, 2010. – 233 с. – б/ц. (1 екз.)624.07

З 42

Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка способів оцінювання несучої спроможності посилення опор контактної мережі. – Х. :. УкрДАЗТ, 2009. – 80 с. – б. ц. (1 екз.)624.012

З 42

Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка теоретичних та експериментальних основ захисту від електрокорозії споруд залізничного транспорту (заключний). – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 273 с. – б. ц. (1 екз.)624.012

І 326

Ізбаш, М. Ю. Локально попередньо напружені стале залізобетонні конструкції для нового будівництва та реконструкції [Текст] : автореф. дис. ... д.т.н. : 05.23.01 / М. Ю. Ізбаш. – Х. : УкрДАЗТ, 2008. – 42 с. – б. ц. (2 екз.)551

К 18

Камзіст Ж. С. Гідрогеологія України [Текст] : навч. посіб. / Ж. С. Камзіст, О. Л. Шевченко. – К. : Фірма “Інкос”, 2009. – 614 с. – ц. 78,00. (1 екз.)621.991(681)14

К 216

Карачаров А. Ф. Редагування і формування документів [Текст] : конспект лекцій з дисц. “Економічна інформатика” / А. Ф. Карачаров. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 46 с. – ц. 7,36. (200 екз.)67.9(4Укр) ББК

К 698

Корупція в Україні. Загальнонаціональне дослідження стану корупції у сфері вищої освіти [Текст] : базове та повторне дослідження 2008. – К., 2009. – 58 с. – б. ц. (1 екз.)624.202.22

Л 963

Лютий В. А. Улаштування, експлуатація та реконструкція інженерних споруд залізниць [Текст] : навч. посіб. / В. А. Лютий, А. В. Никитинський, О. А. Дудін. – Х. : УкрДАЗТ, 2010.

Ч. 1 : Улаштування інженерних споруд залізниць. – 253 с. – ц. 29,74. (2 95 екз.)625.17

М 545

Методика розрахунку норм питомих витрат дизельного пального для колійного господарства [Текст] : ЦП-0212 : затв. наказом Укрзалізниці від 25.06.2009 № 066-ЦЗ. – К. : Укрзалізниця, 2009. – 28 с. – б. ц. (2 екз.)528

Н 15

Навчальна геодезична практика [Текст] : метод. пос. до виконання навчальної геодезичної практики з дисц. “Інженерна геодезія”, “Основи геодезії” / О. С. Саяпін та ін. ; Каф. КтаКГ. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 54 с. – ц. 14,05 (100 екз.)625.144

Н 833

Норми витрат запасних частин на капітальний, середній і поточний ремонти колійних машин Duomatic 09- 32 GSM/ЦП-02207 [Текст]. – К. : Укрзалізниця, 2009. – 105 с. – б. ц. (2 екз.)625.144

Н 833

Норми витрат запасних частин та матеріалів на капітальний ремонт снігоприбиральної машини СМ-2 [Текст] : наказ від 30.06.2010 № 094-Ц3. – К. : Укрзалізниця, 2010. – 47 с. – б/ц. (1 екз.)625.173

Н 833

Норми витрат запасних частин та матеріалів на середній ремонт машини ВПР-02 [Текст] : наказ № 128-Ц3 від 30.12.2009. – К. : Укрзалізниця, 2010. – 48 с. – б/ц. (3 екз.)620.2

О 753

Основи лінейної теорії пружності, пластичності та повзучості [Текст] : навч. посіб. / Е. Д. Чихладзе та ін. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 149 с. – ц. 36,82. (60 екз.)72 ББК

О 751

Основи наукових досліджень [Текст] : методологія, організація, оформлення результатів : навч. посіб. – Х. : “Хай-Тек Прес”, 2010. – 343 с. – ц. 78,00. (1 екз.)620.2

О 753

Основы линейной теории упругости, пластичности и ползучести [Текст] : учеб. пособ. / Э. Д. Чихладзе. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. (60 екз.)72 ББК

П 384

Плєтникова І. Л. Основи наукових досліджень [Текст] : конспект лекцій / І. Л. Плєтникова. – Х. : УкрДАЗТ, 2010.

Ч. 1. – 80 с. – ц. 34,60 (50 екз.)

Ч. 2. – 82 с. – ц. 34,93 (50 екз.)624.1

П 40

Плугін, А. А. Відновлення експлуатаційних властивостей основ, фундаментів, загиблених і підземних споруд [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Х. : УкрДАЗТ, 2005. – 141 с. (1-CD)624.04

П 40

Плугін, А. М. Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів і конструкцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. Ч. 1 / А. М. Плугін, Л. В. Трикоз, А. А. Плугін. – Х. : УкрДАЗТ, 1999. – 111 с. (1-CD)625.144

П 683

Правила з проведення середнього ремонту машини ВПО-3000 [Текст] : ЦП-0218 : затв. наказом Укрзалізниці від 30.12.2009 р. № 128-Ц3. – К. : Укрзалізниця, 2010. – 275 с. – б/ц. (2 екз.)625.144

П 683

Правила з проведення середнього ремонту СМ-2 [Текст] : ЦШ-0209 : затв. наказом Укрзалізниці від 25.06.2009 № 066-ЦЗ. – К. : Укрзалізниця, 2009. – 412 с. – б. ц. (3 екз.)625.144

П 683

Правила із проведення середнього ремонту машин ВПР-02 [Текст] : ЦП-0219 : затв. наказом Укрзалізниці від 30.12.2009 № 128-Ц3. – К. : Укрзалізниця, 2010. – 556 с. – б/ц. (3 екз.)691

Р 232

Рапіна, К. О. Гіпсові самонывелюючі стяжки з фізико-хімічним стоком вологи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 / К. О. Рапіна. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 20 с. – б. ц. (2 екз.)691

Р 232

Рапіна, Т.В. Висококонцентровані кварцові суспензії, отримані на основі нанотехнологічного підходу і колоїдно-хімічних закономірностей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 / Т. В. Рапіна. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 20 с. – б. ц. (2 екз.)625.12

Р 362

Рекомендації із забезпечення трищіностійкості плит безбаластного мостового полотна [Текст] : ЦП-0224 : затв. наказом ген директора Укрзалізниці від 08.06.2010 р. № 075-Ц3. – К. : Укрзалізниця, 2010. – 41 с. – б.ц. (15 екз.)624.202.22

Р 362

Рекомендації щодо умов подальшої експлуатації прогонових будов залізничних мостів з елементами з двотаврових балок Пейне : ЦП-0213 : затв. наказом Укрзалізниці від 20.08.2009 р. № 464-Ц. – К. : Укрзалізниця, 2009. – 31 с. – б. ц. (11 екз.)74.58 ББК

С 82

Сторубльов, О. І. Моделі діяльності викладача [Текст] : метод. рекомендації / О. І. Сторубльов, Л. М. Бєсєдіна. – К. : Логос, 2008. – 12 с. – ц. 46,25 (1 екз.)655

С 82

Сторубльов, О. І. Підготовка рукописів до виконання [Текст] : метод. посібник / О. І. Сторубльов, Л. М. Бєсєдіна. – К. : Логос, 2008. – 249 с. – ц. 104,00 (1 екз.)57

С 899

Супрович М. П. Безпека життєдіяльності [Текст] / М. П. Супрович, Д. В. Сенюк, К. В. Заморська. – К. : Кондор, 2010. – 163 с. – ц. 40,00. (1 екз.)74.58 ББК

С 911

Сухарев Э. А. Десять бесед с первокурсником технического вуза [Текст] : учеб. пособ. / Э. А. Сухарев. – Ровно : НУВХП, 2009. – 110 с. – ц. 20,00. (1экз.)625.173

Т 382

Технічні умови на середній ремонт колійної машини DUOMATIC 09-32 GSM [ Текст] : ЦП-0215 : затв. наказом Укрзалізниці від 26.10 2009 № 099-Ц3. – К. : Укрзалізниця, 2010. – 427 с. – б/ц. (3 екз.)624.202.22

Т 384

Технологічний регламент із ремонту зварюванням пошкоджених тріщинами втоми елементів прогонових будов залізничних мостів : ЦП-0214 : затв. наказом Укрзалізниці від 20.08.2009 р. № 463-Ц. – К. : Укрзалізниця, 2009. – 35 с. – б. ц. (7 екз.)625.173

Т 433

Типові технологічні процеси виконання робіт із модернізації та капітального ремонту колії, стрілочних переводів із застосуванням сучасних колійних машин [Текст] : ЦП-0216 : затв. наказом Укрзалізниці від 26.10.2009 № 099-Ц3. – К. : Укрзалізниця, 2010. – 91 с. – б/ц. (2 екз.)06

У 453

УкрДАЗТ. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту [Текст] : Вип. 110 / УкрДАЗТ. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 122 с. – ц. 33,37. (5 екз.)06

У 453

УкрДАЗТ. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту [Текст] : Вип. 111 / УкрДАЗТ. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 334 с. – ц. 63,74. (5 екз.)06

У 453

УкрДАЗТ. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту [Текст] : Вип. 114 / УкрДАЗТ. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 210 с. – ц. 57,70. (4 екз.)06

У 453

УкрДАЗТ. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту [Текст] : Вип. 113 / УкрДАЗТ. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 202 с. – ц. 48,60. (5 екз.)06

У 453

УкрДАЗТ. Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті [Текст] : зб. наук. праць : вип. 109 / УкрДАЗТ. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 261 с. – б/ц. (1 екз.)06

У 686

УрГУПС. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : вып. 79 / УрГУПС. – Екатеринбург : УрГУПС, 2009. – 131 с. – б/ц. (1 экз.)624.012

Х 18

Хама, Рахім Соран. Міцність стале залізобетонних елементів з поперечною тонколистовою арматурою при осьовому стисканні [Текст] : автореф. дис. ... к.т.н. : 05.23.01 / Хама Рахім Соран. – Х. : УкрДАЗТ, 2008. – 24 с. – б. ц. (2 екз.)620.2

Ч 713

Чихладзе Е. Д. Лабораторний практикум з опору матеріалів і будівельної механіки [Текст] : навч. посіб. / Е. Д. Чихладзе, О. Г. Кіслов, Ю. П. Кітов. – Х. : ХНАДУ, 2008. – ц. 67,50. (50 екз.)620.2

Ч 713

Чихладзе Є. Д. Лабораторный практикум по сопротивлению материалов и строительной механике [Текст] : учеб. пособ. / Э. Д. Чихладзе, А. Г. Кислов, Ю. П Китов. – Х. : ХНАДУ, 2008. – 236 с. – ц. 67,50. (50 экз.)691

Ш 397

Шейнич, Л. А. Процессы самоорганизации структуры строительных композитов [Текст] / Л. А. Шейнич, Е. К. Пушкарева. – К. : Гамма-Принт, 2009. – 146 с. – ц. 20,00 (1 экз.)625.17

Ш 92

Штомпель, А. М. Характеристика колійного господарства та основи системи його ведення : консп. лекцій з дисц. “Колійне господарство” / А. М. Штомпель, Г. П. Копанев. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 46 с. – ц. 8-22. (200 екз.)67.9(4Укр) ББК

Ю 78

Юровский Б. 100 вопросов по оформлению и перерасчету пенсий [Текст] / Б. Юровский, Е. Кириченко. – Х. : Консулат, 2010. – 111 с. – ц. 25,00. (1 екз.)Інформаційно-бібліографічний відділ НТБ УкрДАЗТ


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації