Поиск по базе сайта:
Алексеев Б. А. Контроль состояния (диагностика) крупных силовых трансформаторов icon

Алексеев Б. А. Контроль состояния (диагностика) крупных силовых трансформаторов
Скачати 73.67 Kb.
НазваАлексеев Б. А. Контроль состояния (диагностика) крупных силовых трансформаторов
Дата конвертації22.06.2013
Розмір73.67 Kb.
ТипДокументи


НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УкрДАЗТ

ІНФОРМУЄ ПРО НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО КНИЖКОВОГО

ФОНДУ У ІІ КВАРТАЛІ 2004 р.

Фак. АТЗ621.314

А 471

Алексеев Б.А. Контроль состояния (диагностика) крупных силовых трансформаторов . – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. – 211с. – ц.39-47. /Основное электрооборудование в энергосистемах: Обзор отечественного и зарубежного опыта. (1 экз.)621.331

Б 151

Бадер М.П. Электромагнитная совместимость : Учебник. – М.: УМК МПС России, 2002. – 637с. – ц.66-20. (1 экз.)625.16

Б 775

БойнікА.Б. Теоретичні основи ефективної експлуатації систем керування загородними пристроями: Автореф.дис. на здобуття наук. к.т.н.: Спец. 05.22.20-Експлуатація та ремонт засобів транспорту. – Х.: УкрДАЗТ, 2003. – 35с. – б.ц. (2 екз.)625.09

В 394

Вехи единства и дружбы. – “МАГ-Элита”, 2003. – 680с. – б.ц. (5 экз.)656.25

В 493

Виноградов В.В., Котов В.К., Куприк В.Н. Волоконно-оптические линии святи: Учеб. пособ. – М.: ИПК “Желдориздат”, 2002. – 278с. – ц.28-60. (1 экз.)656.25

В 493

Виноградов В.В., Кустышев С.Е., Прокофьев В.А. Линии железнодорожной автоматики, телемеханіки и святи: Учебник. – М.: Маршрут, 2002. – 415с. – ц.68-70. (1 экз.)656.25

В 493

Виноградов В.Ю. Автоблокировка и переездная сигнализация: Учеб. иллюсрир. пособ. – М.: Маршрут, 2003. – 20с. – ц.63-50. (1 экз.)656.25

В 676

Волков А.А. Радиопередающие устройства: Учебник. – М.: Маршрут, 2002. – 352с. – ц.70-00. (1 экз.)621.38

Г 38

Герман-Галкин С.Г. Силовая электроника: Лабораторные работы на ПК. – СПб.: Учитель и ученик, КОРОНА принт, 2002. – 302с. – ц.51-52. (1 экз.)51

Г 834

Григор’єва Т.І. Математичне моделювання каналів, сигналів і систем зв’язку з використанням тензорних методів: Автореф. дис... к.т.н.: 05.12.02-телекомунікаційні системи та мережі. – Х.: УкрДАЗТ, 2003. – 18с. – б.ц. (2 екз.)625.03

Д 583

Довідник основних показників роботи залізниць України (1992-2002 роки). – К.: Укрзалізниця, 2003. – 38с. – б.ц. (3 екз.)62.50

Д 84

Дуравкін Є.В. Методика моделювання протоколів інформаційного обміну за допомогою апаратів Е-мереж та ймовірностно часових грифів: Автореф. дис... к.т.н.: 05.12.02-Телекомунікаційні системи та мережі. – Х.: УкрДАЗТ, 2003. – 19с. – б.ц. (2 екз.)621.3

К 28

Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника: Учебник. – 7-е изд., стереотип. – М.: Высш. шк., 2002. – 541с. – ц.45-32. (2 экз.)621.38

К 613

Колонтаєвський Ю.Н., Сосков А.Г. Промислова електротехніка та мікросхематехніка: теорія і практикум: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2004. – 428с. – ц.25-00. (4 екз.)621.38

К 613

Колонтаєвський Ю.Н., Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікросхемматехніка: теорія і практикум: Навч.посібник. – К.: Каравела, 2003. – 362с. – ц.25-00. (1 екз.)62.50

К 682

Корольов А.В. Теоретичні основи компактного представлення зображень на основі усунення версифікаційної надмірності: Автореф.дис... д.т.н.: 05.12.02-Телекомунікаційні системи та мережі. – Х.:.УкрДАЗТ, 2003. – 32с.656.25

К 85

Крылова В.В. Многоканальные системы передачи при эксплуатации средств связи на железнодорожном транспорте: Учеб.пособ. – М.: Маршрут, 2003. – 35с. – ц.158-70. (1 экз.)656.25

Л 332

Лебединский А.К., Павловский А.А., Юркин Ю.В. Системы телефонной коммутации: Учебник. – М.: Маршрут, 2003. – 495с. – ц.57-80. (1экз.)625.002

М 333

Матвеев С.И., Коугия В.А., Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии на железнодорожном транспорте: Учеб.пособ. – М.: УМК МПС России, 2002. – 287с. – ц.61-20. (1 екз)53

М 353

Матюшин Е.В., Шамшин О.П., Анікєєва К.Н. Звіт про науково-дослідну роботу: Дослідження фізичних властивостей сегнетоелектриків та застосування їх у системах безпеки руху на залізницях (заключний). – Х.: УкрДАЗТ, 2003. – 124с. – б.ц. (1 екз.)621.991(681)14

М 585

Мизерная З.А. Цифровые устройства. Микропроцессоры и их программирование: Учеб.пособ.для вузов. – М.: Маршрут, 2002. – 48с. – ц.130-00. (1 экз.)625(656)22

М 893

Мудраченко С.В., Родионов А.В., Родионов Р.А. Железнодорожная безопасность. – Тула: «Дизайн-коллегия», 2003. – 190с. – ц.63-00. (1 екз.)621.3

П 16

Паначевний Б.І., Свергун Ю.Ф. Загальна електротехніка: теорія і практикум: Підручник. – К.: Каравела, 2004. – 438с. – ц.25-00. (2 екз.)621.3

П 16

Паначевний Б.І., Свергун Ю.Ф. Загальна електротехніка: теорія і практикум: Посібник. – К.: Каравела, 2003. – 438с. – ц.25-00. (3 екз.)656.25

П 522

Положення про змінного інженера дистанції (служби) сигналізації та зв’язку і диспетчерське керівництво технічним обслуговуванням і ремонтом пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку на залізницях України: Затв.наказом Держ. адм. заліз. трансп. України від 31 січня 2004 р. №015-Ц. – К.: МТУ, 2004. – 47с. – б.ц. (1 ек.)53

Р 65

Розова Л.В. Сумісний аналіз газодинамічного та термопружного станів торцевих утілень з газовим змашенням відцентрових компресорів: Автореф.дис... к.т.н. – Х.: НТУ, 2004. – 19с. – б.ц. (1 екз.)62.50

С 178

Самсонкин В.Н., Литовченко Е.О. Теорія автоматического управления: Учебное пособие. – Х.: ЧП изд-во “Новое слово”, 2003. – 200с. – ц.18-00. (100 экз.)656.25

С 194

Сапожников В.В., Кононов В.А. Электрическая централизация стрелок и светофоров: Учебное пособие. – М.: Маршрут, 2002. – 168с. – ц.182-00. (1 экз.)621.391

С 232

Сборник научных трудов по матеріалам 6-й международной конференции: “Теория и техника передачи, приёма и обработки информации” (“Нове информационные технологи”) 17-19 сентября 2000 г. – Х.: ХТУРЭ, 2000. – 606с. – ц.15-00. (1 экз.)656.25

С 409

Системы диспетчерской централизации : Учебник /Под ред. Вл.В. Сапожникова. – М.: Маршрут, 2002. – 406с. – ц.59-90. (1 экз.)621.395

С 409

Системы связи с подвижными объектами : Учебное пособ./Под ред. Г.В. Горелова, Г.И. Загария. – Х.: ПП вид-во “Новое слово”, 2003. – 200с. – ц.18-00. (100 экз.)621.991(681)14

С 412

Ситник В.Ф., Краєва О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 1998. – ц.8-00. (7 екз.)656.25

Т 382

Техническая эксплуатация устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики: Учебное пособие / Под ред. Вл.В. Сапожникова. – М.: Маршрут, 2003. – 335с. – ц.57-80. (1 экз.)06

У 686

Вып. 23(105): Теория и практика железнодорожных и промышленных систем и приборов автоматики, информатики и связи: Межвуз. Сб. науч. Тр. – Екатеринбург: УрГУПС, 2003. – 187с. – б.ц. (1 экз.)621.991(681)14

Ф 534

Філіпенко І., та інш. Звіт про науково-дослідну роботу: Розробка концепції побудови нейромережних та нейрокомп’ютерних технологій високопродуктивних оброблювачів інформації (заключний). – Х.: УкрДАЗТ, 2003. – 201с. – б.ц. (1 екз.)625.2

Х 975

Хряпенков Г.А. Электрические аппараты и цепи пассажирских вагонов: Учебное ил.пособ. – М.: Маршрут, 2003. – 25с. – ц.62-60. (1 экз.)656.25

Ш 758

Шмытинский В.В., Глушко В.П. Многоканальные системы передачи: Учебник. – М.: Маршрут, 2002. – 557с. – ц.76-70. (1 экз.)656.002

Я 457

Яковлев В.В., Корниенко А.А. Информационная безопасность и защита в корпоративных сетях железнодорожного транспорта: Учебник. – М.: УМК МПС России, 2002. – 327с. – ц.36-50. (1 экз.)625.16

Б 77

Бойник А.Б. Безопасность железнодорожных переездов. – Х.: ХФИ «Транспорт Украины», 2003. – 183с. – ц.18-00. (100 экз.)Інформаційно-бібліографічний відділ НТБ УкрДАЗТ.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації