Поиск по базе сайта:
Методичні вказівки до контрольної роботи та практичних занять / М. В. Бормотова; каф. \"Фінанси\". Х. Укрдазт, 2011. 42 с ц. 18,00. (45 екз.) icon

Методичні вказівки до контрольної роботи та практичних занять / М. В. Бормотова; каф. "Фінанси". Х. Укрдазт, 2011. 42 с ц. 18,00. (45 екз.)
Скачати 61.03 Kb.
НазваМетодичні вказівки до контрольної роботи та практичних занять / М. В. Бормотова; каф. "Фінанси". Х. Укрдазт, 2011. 42 с ц. 18,00. (45 екз.)
І. М. Ананко
Дата конвертації22.06.2013
Розмір61.03 Kb.
ТипМетодичні вказівки

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА УкрДАЗТ

ІНФОРМУЄ ПРО НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО КНИЖКОВОГО ФОНДУ У ІІ КВАРТАЛІ 2012 р.

Економічний факультет

1.

656.13

А 64

Ананко, І. М. Методичні основи розробки автотранспортних послуг [Текст] : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / І. М. Ананко. – Х. : УкрДАЗТ, 2011. – 20 с. – б/ц. (2 екз.)

2.

656.13

А 64

Ананко, І. М. Методичні основи розробки автотранспортних послуг [Текст] : дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / І. М. Ананко. – Х. : УкрДАЗТ, 2011. – 255 с. – б/ц. (1 екз.)

3.

06

Б 828

№ 1502

Бормотова, М. В. Фінансовий ринок [Текст] : завдання та методичні вказівки до контрольної роботи та практичних занять / М. В. Бормотова ; каф. “Фінанси”. – Х. : УкрДАЗТ, 2011. – 42 с. – ц. 18,00. (45 екз.)

4.

744

В 172

Ванін, В. В. Оформлення конструкторської документації [Текст] : навч. посібник. – 4–те вид. випр. і доп. / В. В. Ванін, А. В. Бліок, Г. О. Гнітецька. – К. : Каравела, 2012. – 200 с. – ц. 96,00. (20 екз.)


5.

65.05 ББК

Д 45

Дикань, В. Л. Економічна безпека підприємства. Ч. 1 [Текст] : конспект лекцій / В. Л. Дикань, І. В. Воловельська. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 50 с. – ц. 21,00. (50 екз.)


6.

65.05 ББК

Д 45

Дикань, В. Л. Економічна безпека підприємства. Ч. 2 [Текст] : конспект лекцій / В. Л. Дикань, І. В. Воловельська. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 62 с. – ц. 24,00. (50 екз.)


7.

65.05 ББК

Д 45

Дикань, В. Л. Економічна безпека підприємства. Ч. 3 [Текст] : конспект лекцій / В. Л. Дикань, І. В. Воловельська. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 46 с. – ц. 19,00. (50 екз.)


8.

06

Є 47

№ 3571


Єлагін, Ю. В. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Економіка праці і соціально – трудові відносини” [Текст] / Ю. В. Єлагін, Т. Г. Сухорукова ; каф. “Економіка, організація та управління підприємством”. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 22 с. – ц. 10,00. (50 екз.)

9.

65.05 ББК

З – 122
^

Забезпечення конкурентоспроможності підприємств [Текст] : підручник / В. Л. Дикань та ін. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 415 с. – ц. 100,00. (95 екз.)


10.

57

З – 386

Захист навколишнього середовища при роботі теплотехнічного устаткування [Текст] : навч. посібник. Ч. 1 : захист атмосферного повітря / Н. А. Шаройко, А. О. Каграманян, І. П. Полтавський та ін. – Х. : УкрДАЗТ, 2011. – 400 с. – ц. 158,00. (300 екз.)

11.

656.13

К 574

Когут, Ю. О. Менеджмент бізнес – процесів автотранспортних підприємств [Текст] : дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ю. О. Когут. – Х. : УкрДАЗТ, 2011. – 249 с. – б/ц. (1 екз.)

12.

656.13

К 574

Когут, Ю. О. Менеджмент бізнес – процесів автотранспортних підприємств [Текст] : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ю. О. Когут. – Х. : УкрДАЗТ, 2011. – 20 с. – б/ц. (2 екз.)

13.

88 ББК

К 604

Количева, Т. В. Психологія ділового спілкування [Текст] : конспект лекцій / Т. В. Количева. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 106 с. – ц. 25,00. (91 екз.)

14.

06

К 637

№ 1504

Компанієць, В. В. Методичні вказівки до контрольної роботи з дисц. “Економіка і організація інноваційної діяльності” для студ. напрямку “Економіка і підприємство” усіх форм навчання [Текст] / В. В. Компанієць, І. Л. Назаренко ; каф. “Економіка, організація та управління підприємством”. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 34 с. – ц. 8,00. (100 екз.)

15.

06

М 482

№ 3299

Мельник, В. О. Методичні вказівки до практичних занять і завдання до самостійної роботи з дисц. “Стратегія підприємства”. Ч. 1 [Текст] / В. О. Мельник, В. О. Зубенко, І. В. Воловельська ; каф. “Економіка, організація та управління підприємством”. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 34 с. – ц. 15,00. (50 екз.)

16.

06

М 545

№ 3531

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Економіка підприємств електропостачання” [Текст] / каф. “Економіка, організація та управління підприємством”. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 38 с. – ц. 28,00. (30 екз.)

17.

06

Н 195

№ 3347

Назаренко, І. Л. Методичні вказівки до практичних занять до самостійної роботи з дисц. “Управління потенціалом підприємства”. Ч. 1 [Текст] / І. Л. Назаренко ; каф. “Економіка, організація та управління підприємством”. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 38 с. – ц. 9,00. (100 екз.)

18.

06

Н 195

№ 3353

Назаренко, І. Л. Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисц. “Економіка і організація інноваційної діяльності” для студ. спец. “ЕП” освітньо – кваліфікаційного рівня бакалаврів усіх форм навчання [Текст] / І. Л. Назаренко, Ю. М. Уткіна ; каф. “Економіка, організація та управління підприємством”. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 33 с. – ц. 8,00. (100 екз.)

19.

625.002

Н 731

Новиков, Е. В. Методы анализа надежности сложных технических систем с временной избыточностью инфраструктуры железнодорожного транспорта [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.01 – системный анализ, управление и обработка информации (транспорт) / Е. В. Новиков. – М. : ОАО “ВНИИЖТ”, 2012. – 23 с. – б/ц. (1 экз.)

20.

385

Н 811


Номенклатура витрат з основних видів економічної діяльності залізничного транспорту України [Текст] : наказ № 417 – Ц від 21.08.2007. – К. : Укрзалізниця, 2011. – 448 с. – б/ц. (1 екз.)

21.

06

П 383

№ 3504

Плєтникова, І. Л. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Економіка виробництва”. Ч. 2 [Текст] / І. Л. Плєтникова, Ю. Т. Боровик ; каф. “Економіка, організація та управління підприємством”. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 54 с. – ц. 10,00. (150 екз.)

22.

06

П 472

№ 472

Позднякова, Л. О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Економіка залізничного транспорту” [Текст] / Л. О. Позднякова, О. М. Широкова, І. В. Моцна ; каф. “Економіка залізничного транспорту”. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 18 с. – ц. 7,00. (50 екз.)

23.

06

П 54

№ 3321

Полякова, О. М. Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисц. “Управління проектами”. Ч. 2 [Текст] / О. М. Полякова, Ю. М. Уткіна ; каф. “Економіка, організація та управління підприємством”. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 50 с. – ц. 21,00. (50 екз.)

24.

06

П 54

№ 3351

Полякова, О. М. Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисц. “Управління проектами”. Ч. 1 [Текст] / О. М. Полякова, Ю. М. Уткіна ; каф. “Економіка, організація та управління підприємством”. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 50 с. – ц. 21,00. (50 екз.)

25.

65.9(2) ББК

С 764

Стандарти недискримінаційної реклами за ознакою статі : українська практика та міжнародний досвід [Текст] : монографія / І. Лили та ін. – К. : ТОВ “Видавничий Будинок “Аванпост – прим”, 2011. – 88 с. – б/ц. (1 екз.)Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації