Поиск по базе сайта:
Індивідуальна науково-методична робота icon

Індивідуальна науково-методична робота
Скачати 31.22 Kb.
НазваІндивідуальна науково-методична робота
Дата конвертації21.06.2013
Розмір31.22 Kb.
ТипДокументи
1. /на допомогу молодому вчителю/~$кумент Microsoft Word.doc
2. /на допомогу молодому вчителю/Алгоритм роботи педагога над _ндив_дуальною науково-методичїною темою (проблемою).doc
3. /на допомогу молодому вчителю/Алгоритм розв'язання педагог_чних ситуац_й.doc
4. /на допомогу молодому вчителю/Анал_з психолог_чного аспекту уроку.doc
5. /на допомогу молодому вчителю/Д_агностична карта вчителя з питань самоосв_ти.doc
6. /на допомогу молодому вчителю/Д_яльн_сть класного кер_вника з учнями, схильними до правопорушень.doc
7. /на допомогу молодому вчителю/Зм_ст _ форми роботи наставника з_ стажистом.doc
8. /на допомогу молодому вчителю/Зм_ст стажування молодого вчителя.doc
9. /на допомогу молодому вчителю/Методи навчання.doc
10. /на допомогу молодому вчителю/Методичний аспект д_яльност_ вчителя та учн_в на уроц_.doc
11. /на допомогу молодому вчителю/Ор_єнтовна схема анал_зу уроку.doc
12. /на допомогу молодому вчителю/Пам'ятка молодому вчиителю.doc
13. /на допомогу молодому вчителю/Пам'ятка. Завдання класного кер_вника.doc
14. /на допомогу молодому вчителю/Памятка самоанал_зу уроку.doc
15. /на допомогу молодому вчителю/Поради досв_дчених колег молодому вчителю.doc
16. /на допомогу молодому вчителю/Рекомендац_х з п_дготовки молодого вчителя до уроку.doc
17. /на допомогу молодому вчителю/Схема анал_зу уроку.doc
18. /на допомогу молодому вчителю/Функц_х вчителя.doc
19. /на допомогу молодому вчителю/Як готуватися до уроку.doc
20. /на допомогу молодому вчителю/методичний паспорт вчителя.doc
21. /на допомогу молодому вчителю/сучасний урок.doc
Індивідуальна науково-методична робота
Алгоритм розвязання педагогічних ситуацій
Тема уроку
Діагоностична карта вчителя з питань самооосвіти
Діяльність класного керівника з учнями, схильними до правопорушень
Зміст і форми роботи наставника зі стажистом
Зміст стажування молодого вчителя
Лекція пояснення опитування
Діяльності вчителя та учнів на уроці
Тема уроку
Памятка молодому вчителю
ПАМ’ятка зАвдання класного керінвика
Пам’ятка самоаналізу уроку
Поради досвідчених колег молодому вчителю
Рекомендації з підготовки молодого вчителя до уроку
Схема аналізу уроку молодим вчителям
Види взаємодії учня І вчителя примус
Рекомендації щодо підготовки молодого вчителя до уроку
По самоосвіті
Школа молодого вчителя сучасний урок, який він є ? Методичний порадник Збірка містить методичні поради, щодо підготовки та проведення сучасного уроку. Для молодих вчителів. Поради молодим педагогам Порада перша

АЛГОРИТМ РОБОТИ ПЕДАГОГА

НАД ІНДИВІДУАЛЬНОЮ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ТЕМОЮ

(ПРОБЛЕМОЮ)


Індивідуальна науково-методична робота — усвідомлена, ціле­спрямована, планомірна та безперервна праця молодих педагогів щодо вдоско­налення їхньої теоретичної і практичної підготовки, необхідної для практичної діяльності.

Науково-методична тема (проблема) — питання чи комплекс пи­тань, які об'єктивно виникають в організації навчально-виховного процесу і розв'язок яких передбачає суттєвий практичний і теоретичний інтерес.

Працюючи над індивідуальною науково-методичною темою (проб­лемою), вчитель поглиблено і цілеспрямовано аналізує всі джерела на­уково-методичної інформації, особливо отриманої в ході курсової пере­підготовки, участі в роботі семінарів, у процесі консультацій, шляхом читання психолого-педагогічної літератури з проблеми, ознайомлення з ППД. При цьому вчитель набуває навичок аналізу змісту публікацій та педагогічної практики, навчається прийомів науково-дослідної ді­яльності, вчиться оформляти і подавати результати індивідуальної ро­боти над темою (проблемою).


 1. Вибір теми (проблеми) індивідуальної науково-методичної роботи:
 • ознайомлення з літературою;

 • ознайомлення з нормативними документами;

 • вивчення ППД з проблеми дослідження.


2. Детальне ознайомлення з проблемою за допомогою літератур-­
них джерел:


 • складання картотеки літературних джерел;

 • виписки з літературних джерел.


3. Уточнення теми і розробка попереднього варіанту плану індивідуальної науково-методичної роботи:

 • обґрунтування вибору теми;

 • актуальність і новизна;

 • добір адекватних методів та засобів пошукової діяльності;

 • формулювання мети та завдань роботи:

  • розробка календарного плану індивідуальної роботи.
 1. Формулювання припущень, добір та розробка моделей, іннова­ційних технологій педагогічної діяльності.
 1. Впровадження інновацій у практику власної педагогічної діяль­ності.
 1. Аналіз та оцінка результатів роботи над індивідуальною на­уково-методичною темою, формулювання висновків та пропозицій.
 1. Літературне оформлення роботи, звіт про отримані результа­ти перед колегами.


Роботу над індивідуальною науково-методичною темою (пробле­мою) доцільно розподілити принаймні на два етапи.

На першому етапі вчитель має всебічно ознайомитися з вирішен­ням обраної ним теми (проблеми) в науці, зіставити особистий досвід із досвідом колег чи висвітленим у літературі.

На основі аналізу різних точок зору на вирішення конкретної проб­леми педагог визначає особисту позицію, а зіставлення власного досві­ду викладання з нагромадженими в науково-педагогічній і методичній літературі ідеями, методами та прийомами дасть йому можливість ви­значити, що він вже знає і може робити з даної проблеми, що принци­пово нове міститься в його досвіді роботи, в чому він може піти да­лі зафіксованого в книгах і статтях і, врешті, що він не освоїв у своїй практичній роботі.

Другий етап — конструювання нового досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання, а також перевірка його ефек­тивності, аналіз отриманих результатів викладання.


Результативність роботи педагога над індивідуальною науково-методичною темою (проблемою) може оцінюватися на основі таких показників:

 • розвиток навичок навчально-пошукової діяльності (забезпечення науковості методичної роботи; удосконалення наукової організації праці; використання довідкової, енциклопедичної літератури, науко-во-інформаційних джерел; розроблення програми діяльності, цілей);
 • інформаційні підходи до практичної індивідуальної діяльності (проведення пошукової роботи з питань удосконалення змісту, методів роботи; вироблення вмінь аналізувати, осмислювати чужий і власний досвід; нестандартне, оригінальне розв'язання завдань);
 • організація роботи над обраною науково-методичною темою (розроблення теми, її апробація та впровадження, прогнозування можливих результатів; оновлення змісту, форм та методів навчально-виховної діяльності)
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації