Поиск по базе сайта:
Наказ №44 Про проведення І (районного) етапу XVІІІ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Програмно-цільовий підхід у навчально-виховній, методичній та управлінській діяльності» icon

Наказ №44 Про проведення І (районного) етапу XVІІІ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Програмно-цільовий підхід у навчально-виховній, методичній та управлінській діяльності»
Скачати 119.84 Kb.
НазваНаказ №44 Про проведення І (районного) етапу XVІІІ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Програмно-цільовий підхід у навчально-виховній, методичній та управлінській діяльності»
Дата конвертації22.06.2013
Розмір119.84 Kb.
ТипНаказ
УКРАЇНА


АДМІНІСТРАЦІЯ КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

АДМІНІСТРАЦІЇ КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


НАКАЗ

Від 27.01.2011 44
Про проведення І (районного) етапу

XVІІІ обласної

виставки-презентації педагогічних

ідей та технологій за темою

«Програмно-цільовий підхід у

навчально-виховній, методичній та

управлінській діяльності»


На виконання наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 17.01.2011 №26 «Про проведення XVІІІ обласної

виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Програмно-цільовий підхід у навчально-виховній, методичній та управлінській діяльності», відповідно до наказу КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 26.01.2011 № 15, з метою запровадження результатів регіональних програмно-цільових проектів, створення умов для забезпечення якісної освіти, сприяння розвитку творчості освітян, пропаганди кращих здобутків, інноваційних пошуків, упровадження ефективного педагогічного досвіду, реалізації пріоритетних напрямів використання інноваційних технологій у системі загальної середньої освіти в освітньому просторі Харківського регіону, та Комінтернівського району зокрема

НАКАЗУЮ:


1. Методисту методичного центру управління освіти (В’юнник Я.А.):


1.1. Довести до відома керівників навчальних закладів району умови проведення та вимоги до оформлення матеріалів XVІІІ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій (додатки 1, 2)

До 31.01.2011

1.2. Організувати відбір кращих методичних наробок педагогічних працівників району та підготувати експозиції на XVІІІ обласну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій.

Січень –лютий 2011 року

1.3. Надати до КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» матеріали – експонатів обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій.

07.02.2011


2. Керівникам навчальних закладів району:


2.1. Довести до відома педагогічних працівників умови проведення та вимоги до оформлення матеріалів XVІІІ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій

До 01.02.2011

2.2. Організувати відбір кращих методичних наробок педагогічних працівників навчальних закладів

Січень –лютий 2011 року

2.3. Забезпечити подання до методичного центру управління освіти адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради матеріалів – експонатів обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій.

02.02.2011


3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління освіти Чернігівську Н.В.


Начальник управління освіти Т.В. Пилаєва


Візи:

Чернігівська Н.В. _____

Іванова О.А. ____

В’юнник Я.А. ____


В’юнник Я.А.737-22-90


Додаток № 1


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

від 26.01.11 р.

№ 15


^ Критерії оцінювання експонатів

XVІІІ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій

за темою «Програмно-цільовий підхід у навчально-виховній,

методичній та управлінській діяльності»з/п


Критерії оцінювання

Максимальна кількість балів

згідно з критеріямиАктуальність авторської розробки в межах теми педагогічної виставки-презентації, ступінь новизни запропонованих підходів.

10Структурованість, послідовність, логіка викладу матеріалів відповідно до заявленої теми.

7Повнота та глибина розкриття теми, педагогічна доцільність та обґрунтованість сформульованих положень, власних наробок.

10Практична та методична розробка і апробація автором використаних теоретичних аспектів.

10Професійна компетентність автора (ів).

6Культура писемного мовлення, грамотність тексту.

4Оформлення роботи: наявність анотації, змісту, списку літератури.

3
Разом

50Додаток № 2


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

від 26.01.11 р.

№ 15


^ Вимоги до оформлення матеріалів, що подаються

на XVІІІ обласну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій

за темою «Програмно-цільовий підхід у навчально-виховній,

методичній та управлінській діяльності»


1. На виставку-презентацію приймаються друковані роботи (експонати) педагогічних працівників (навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, робочі зошити, методичні рекомендації до навчальної програми (факультативу, спецкурсу, курсу за вибором) варіативної складової навчального плану, розробки, дидактичні та наочні матеріали, збірки, комп’ютерні програми, каталоги тощо), видані у 2009 – 2010 роках, які не подавалися на попередні обласні педагогічні виставки-конкурси. Роботи (експонати), які мають гриф Міністерства освіти і науки України, приймаються для участі у виставці, але експертизу на обласному рівні не проходять.

2. Роботи (експонати), що подаються, повинні відповідати назвам програмно-цільових проектів та розділам:

2.1. Комплексно-цільовий проект «Комп’ютерно орієнтовані методичні системи навчання у професійно-педагогічній діяльності вчителя загальноосвітнього навчального закладу».

Розділи:

2.1.1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій та педагогічних програмних засобів у викладанні шкільних дисциплін.

2.1.2. Використання технологій дистанційного навчання.

2.1.3. Створення освітніх сайтів та використання їх можливостей у навчально-виховному процесі.


2.2. Комплексно-цільовий проект «Управління якістю освіти на регіональному рівні».

Розділи:

2.2.1. Ефективне управління загальноосвітнім навчальним закладом.

2.2.2. Ефективне управління дошкільним навчальним закладом.

2.2.3. Ефективне управління позашкільним навчальним закладом.


2.3. Комплексно-цільовий проект «Інноваційна школа ХХІ століття».

Розділи:

2.3.1. Сучасні освітні інновації.

2.3.2. Соціальне партнерство.

2.3.3. Розвиток творчої особистості, робота з обдарованими учнями.


2.4. Комплексно-цільовий проект «Сучасна сільська школа».

Розділи:

2.4.1. Особливості планування навчального процесу в класах з малою наповнюваністю учнів, розробки уроків.

2.4.2. Організація навчально-виховного процесу в малочисельних школах.

2.4.3. Психофізіологічні особливості молодших школярів різновікового дитячого колективу.


2.5. Комплексно-цільовий проект «Профільна старша школа».

Розділи:

2.5.1. Організація допрофільного і профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

2.5.2. Моніторинг якості профільного навчання в старшій школі.


2.6. Комплексно-цільовий проект «Створення моделі районних та шкільних освітніх округів у сільських районах Харківської області».

Розділи:

2.6.1. Організація профільного навчання в умовах районних і шкільних освітніх округів.

2.6.2. Оцінювання діяльності районних та шкільних освітніх округів.

2.6.3. Організація навчально-виховного процесу та методичної роботи в умовах освітнього округу.


2.7. Комплексно-цільовий проект «Моніторинг якості загальної середньої освіти».

Розділи:

2.7.1. Моніторинг діяльності районних (шкільних) методичних об’єднань.

2.7.2. Моніторинг фахового розвитку вчителя у міжатестаційний період.

2.7.3. Моніторинг успішності учнів.


2.8. Комплексно-цільовий проект «Компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу».

Розділи:

2.8.1. Розробка уроків, методичних заходів у ЗНЗ.

2.8.2. Плани методичної роботи ЗНЗ.


2.9. Комплексно-цільовий проект «Організація самостійної роботи учнів у навчальному процесі».

Розділи:

2.9.1. Запровадження тестових технологій оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.9.2. Упровадження системи самостійної роботи учнів у навчальний процес.


2.10. Комплексно-цільовий проект «Модернізація системи дошкільної та загальної середньої освіти на засадах гуманно-особистісного підходу».

Розділи:

2.10.1. Розробки занять у дошкільних навчальних закладах.

2.10.2. Розробки позакласних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах.


2.11. Комплексно-цільовий проект «Духовно-моральне виховання дошкільників».

Розділи:

2.11.1. Планування організації духовно-морального виховання в дошкільних навчальних закладах.

2.11.2. Досвід роботи дошкільних навчальних закладів з питань духовно-морального виховання.


2.12. Комплексно-цільовий проект «Упровадження та розвиток системи розвивального навчання Ельконіна – Давидова».

Розділи:

2.12.1. Досвід розвивального навчання в початковій школі.

2.12.2. Розробки уроків з української мови в системі розвивального навчання.

2.12.3. Розробки уроків з математики в системі розвивального навчання.


2.13. Комплексно-цільовий проект «Створення системи безперервної громадянської та правової освіти в загальноосвітніх навчальних закладах».

Розділи:

2.13.1. Досвід роботи загальноосвітніх навчальних закладів із питань упровадження громадянського виховання.

2.13.2. Розробки уроків та позакласних форм діяльності з правової освіти.


2.14. Комплексно-цільовий проект «Громадсько активна школа як інноваційна система управління закладом освіти».

Розділи:

2.14.1. Організація роботи з партнерства школи і громади.

2.14.2. Організація роботи волонтерського руху.


2.15. Комплексно-цільовий проект «Європейський вимір української освіти».

Розділи:

2.15.1. Організація навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах на засадах європейського виміру.

2.15.2. Організація роботи з педагогами.


2.16. Комплексно-цільовий проект «Безперервна економічна освіта».

Розділи:

2.16.1. Організація безперервної економічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах.

2.16.2. Розробки уроків з курсу «Основи споживчих знань».


2.17. Комплексно-цільовий проект «Безперервна екологічна освіта».

Розділи:

2.17.1. Організація безперервної екологічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах.

2.17.2. Досвід роботи дитячих еколого-освітніх таборів (експедицій).

2.17.3. Діяльність дитячих екологічних організацій та об’єднань.


2.18. Комплексно-цільовий проект «Формування основ здорового способу життя».

Розділи:

2.18.1. Опис досвіду з управління діяльністю та розвитком «Шкіл сприяння здоров’ю».

2.18.2. Позакласна робота з превентивного напряму.

2.18.3. Розробки уроків та позакласних заходів з формування основ здорового способу життя.


2.19. Комплексно-цільовий проект «Створення системи психологічного супроводу освітніх реформ».

Розділи:

2.19.1. Психологічний супровід допрофільного і профільного навчання.

2.19.2. Психологічний супровід розвитку і підтримки обдарованих учнів.

2.19.3. Позакласна робота практичного психолога та соціального педагога.


3. До участі приймаються роботи (експонати), які посіли І місце на районній (міській) виставці-презентації 2011 року.


4. Представлені експонати повинні бути схвалені на засіданні методичної ради районного (міського) методичного кабінету (для закладів освіти обласного підпорядкування – методичною радою закладу).


5. Для участі в XVІІІ обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій до оргкомітету необхідно подати:

– заявку на участь у друкованому вигляді та на електронному носії
(1 примірник): експонати подаються за тематикою регіональних програмно-цільових проектів та відповідними розділами (розробки одного автора з одного предмета для різних класів реєструються під одним номером);

– витяг із протоколу засідання методичної ради районного (міського) методичного кабінету (методичною радою закладу – для закладів освіти обласного підпорядкування);

– експонати для участі у виставці-презентації за тематичними програмно-цільовими проектами та їх розділами у друкованому вигляді, які оформлюються за відповідними вимогами та брошуруються (1 примірник).

Експонати, надіслані на виставку-презентацію, не повертаються.


6. Вимоги до друку:

При друкуванні експонатів у форматі:
^ Формат А-4

Формат А-5

Шрифт

Times New Roman

Кегль

12

16

Інтерліньяж (інтервал)

одинарний

Поля

по 2 см

Абзац

1 см

Таблиця

кегль 10

кегль 14


7. На звороті титульного аркуша автор експоната розміщує таблицю для висновків експертної групи, де заповнює 2 – 5 пункти:


^

Висновки експертизи


1.Реєстраційний номер _____________________________________

2. Назва проекту __________________________________________

3. Розділ__________________________________________________

4. Назва роботи ___________________________________________

_________________________________________________________

5. Автор роботи ___________________________________________

_________________________________________________________

Експерти

П.І.Б.

Дата

Загальний бал

Підпис

^ Середній балГолова комісії_______________________________________

П.І.Б. підпис

Дата _________________________________________________8. Оцінювання поданих матеріалів здійснюється експертними групами за визначеними критеріями.

У кожному розділі за кількістю набраних балів визначаються кращі роботи.

9. Автори, роботи яких визнані кращими, нагороджуються дипломами
І – ІІІ ступенів оргкомітету XVІІІ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації