Поиск по базе сайта:
Наказ №114 Про вивчення стану управлінської діяльності щодо забезпечення інформатизації освіти та роботи навчальних закладів району з програмним комплексом «Міська освітня мережа» icon

Наказ №114 Про вивчення стану управлінської діяльності щодо забезпечення інформатизації освіти та роботи навчальних закладів району з програмним комплексом «Міська освітня мережа»
Скачати 284.23 Kb.
НазваНаказ №114 Про вивчення стану управлінської діяльності щодо забезпечення інформатизації освіти та роботи навчальних закладів району з програмним комплексом «Міська освітня мережа»
Дата конвертації21.06.2013
Розмір284.23 Kb.
ТипНаказУКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ


АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУНАКАЗ


01.04.2011 № 114


Про вивчення стану управлінської діяльності щодо забезпечення інформатизації освіти та роботи навчальних закладів району

з програмним комплексом «Міська освітня мережа»


На виконання наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 17.03.2011 № 54 «Про вивчення стану управлінської діяльності щодо забезпечення інформатизації освіти та роботи навчальних закладів м.Харкова з програмним комплексом «Міська освітня мережа», Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки в частині проведення заходів з автоматизації управлінської діяльності в навчальних закладах міста, підтримки єдиної системи збору, обробки та зберігання інформації, приведення до єдиних зразків форм звітних документів, з метою здійснення дієвого контролю за управлінською діяльністю управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради та навчальних закладів щодо забезпечення інформатизації освіти та роботи навчальних закладів з програмним комплексом «Міська освітня мережа»


НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити склад комісії для вивчення стану управлінської діяльності щодо забезпечення інформатизації освіти та роботи навчальних закладів Київського району м. Харкова з програмним комплексом «Міська освітня мережа» (додаток 1).

 2. Комісії для вивчення стану управлінської діяльності щодо забезпечення інформатизації освіти та роботи навчальних закладів Київського району м. Харкова з програмним комплексом «Міська освітня мережа» (Подворний І.В.):

  1. Провести вивчення стану управлінської діяльності щодо забезпечення інформатизації освіти та роботи з програмним комплексом «Міська освітня мережа» у ЗНЗ №№ 158,164 ДНЗ №№ 373, 374, 397 СЮТ № 2 за протоколами, затвердженими наказом Департаменту освіти Харківської міської ради від 17.03.2011 № 54 «Про вивчення стану управлінської діяльності щодо забезпечення інформатизації освіти та роботи навчальних закладів м.Харкова з програмним комплексом «Міська освітня мережа» (додаток 2, 3, 4).

З 28.03.2011 по 13.04.2011

  1. Проаналізувати та надати до Департаменту освіти для узагальнення довідки про підсумки вивчення стану управлінської діяльності щодо забезпечення інформатизації освіти та роботи підпорядкованих навчальних закладів з програмним комплексом «Міська освітня мережа».

До 13.04.2011

 1. Завідувачу ЛКТО Подворному І.В. розмістити даний наказ на сайті управління освіти.

До 06.04.2011

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Заступник начальника управління освіти В.І.Ліпейко


З наказом ознайомлені:

Ліпейко В.І.

Подворний І.В.

Спиридонова Я.М.

Кулакова Л.В.


Подворний І.В.

Додаток 1

до наказу управління освіти

від


^ Склад комісії

для вивчення стану управлінської діяльності щодо забезпечення інформатизації освіти та роботи навчальних закладів Київського району м. Харкова з програмним комплексом «Міська освітня мережа»

Голова комісії:

Ліпейко Володимир Іванович – заступник начальника управління освіти

Подворний Ігор Володимирович – завідувач лабораторії комп’ютерних технологій в освіті.

Члени комісії:

Спиридонова Яна Миколаївна - методист лабораторії комп’ютерних технологій в освіті;

Кулакова Лариса Віталіївна – методист методичного центру.


Додаток 2

до наказу управління освіти

від

Протокол

вивчення стану управлінської діяльності щодо забезпечення інформатизації освіти та роботи навчальних закладів м. Харкова з програмним комплексом «Міська освітня мережа»

Загальноосвітній навчальний заклад ___________________________________________________________


Напрямки діяльності, що підлягають аналізу

Критерії оцінки діяльності

Ступінь прояву критерію

(1 – високий, 0,75- достатній, 0,5 – середній, 0,25 – низький,

0 – критерій не проявляється)

Кількісні та якісні показники (зазначається у разі необхідності кількість, відсоток тощо)

Зауваження та недоліки

І. Загальні засади інформатизації освіти. Інформатизація навчально-виховного процесу.

 1. Наявність добірки нормативної бази з питань інформатизації освіти.


 1. Наявність та змістовність заходів з інформатизації освіти. Їх відповідність чинним нормативним документам.


 1. Проведення аналітичної діяльності щодо інформатизації навчального закладу (за різними напрямами діяльності; зазначити за якими саме).


 1. Здійснення аналізу виконання запланованих заходів з інформатизації за 2010 рік (або 2009-2010 навчальний рік) (наявність довідок та протоколів про висвітлення питань на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради, ради навчального закладу тощо).


 1. Наявність розпорядчих документів з питань інформатизації освіти (накази Департаменту освіти, районного управління освіти, стан їх виконання).


 1. Наявність інформації про організацію та проведення позакласної роботи з інформатики (введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів, робота гуртків тощо).


 1. Наявність та змістовність узагальненої інформації про допрофільне та профільне навчання з технологічного напряму (зазначити кількість 10-х, 11-х класів у районі за профілями технологічного напряму диференціації навчання у розрізі навчальних закладів).

 1. Наявність та змістовність банку даних вчителів, що запроваджують у системі інформаційно-комунікаційні технології.


 1. Наявність матеріалів, що підтверджують узагальнення на рівні навчального закладу, району досвіду роботи вчителів, що запроваджують у системі інформаційно-комунікаційні технології (протоколи засідань педагогічної ради, методичної ради, матеріали досвіду роботи тощо).


 1. Відсотковий показник вчителів навчального закладу, які в системі запроваджують інформаційно-комунікаційні технології (обраховується як відношення кількості вчителів, що запроваджують ІКТ до загальної кількості педагогічних працівників:

100 % -76% - високий,

75% - 50 % - достатній,

49%-25% - середній,

24%-1% - низький,

0% - не проявляється)

 1. Наявність та змістовність матеріалів щодо участі навчального закладу у конкурсі-захисті на кращу модель інформатизації навчального закладу «Шкільний інформаційний світ».


 1. Наявність матеріалів, що підтверджують участь учасників навчально-виховного процесу у різноманітних конкурсах та заходах з питань запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.


Інформатизація бібліотечної справи.

Функціонування сторінок шкільної бібліотеки на сайтах закладів освіти.

Функціонування медіатек.

 1. Використання в навчальному закладі програми обліку навчальної літератури та періодичних видань. Повнота заповнення бази даних.


 1. Наявність та змістовність сторінок шкільної бібліотеки на сайті навчального закладу.


 1. Створення та функціонування медіатеки.


 1. Наявність каталогу електронних засобів у медіатеці.


Проведення методичних заходів з навчання та запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Робота з програмним комплексом «Міська освітня мережа».

 1. Наявність плану роботи (або розроблених заходів) з навчання та запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.


 1. Наявність матеріалів про організацію та проведення заходів з навчання та запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.


 1. Здійснення моніторингу охоплення різних категорій педагогічних працівників участю у заходах з навчання та запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.


 1. Наявність методичних матеріалів (інструкцій, методичних рекомендацій, порад тощо) з питань запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

 1. Наявність наказу про призначення відповідальних працівників за роботу з програмним комплексом «Міська освітня мережа».

 1. Систематичність роботи з базами даних програмного комплексу «Міська освітня мережа».


 1. Стан заповнення баз даних (у відсотках за базами даних «Учні», «Співробітники», «Приміщення», «ТМЦ», заповнення штатного розпису тощо).


 1. Використання автоматизованих задач програмного комплексу.


 1. Функціонування кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (наявність паспорту кабінету, інструкцій, журналів інструктажів, інвентарної книги, матеріальної книги, графіку роботи, методичних та дидактичних матеріалів).


Функціонування сайтів. Впровадження дистанційного навчання.


 1. Змістовність наповнення сайту навчального закладу.


 1. Систематичність оновлення інформації на сайті.


 1. Наявність та змістовність сторінки дистанційного навчання.


 1. Наявність та змістовність розділу щодо державних закупівель (для фінансово самостійних навчальних закладів).


 1. Наявність та змістовність розділу щодо зовнішнього незалежного оцінювання.


 1. Наявність розділу та повної інформації про здійснення прийому громадян.


 1. Актуальність інформації, розміщеної на сайті.


 1. Наявність посилань на сайти управління освіти, Департаменту освіти, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту. Правильність назв установ.


 1. Наявність та систематичність оновлення розділу новин.


 1. Проведення тематичних заходів з питань запровадження елементів дистанційного навчання.


Моніторинг стану інформатизації навчальних закладів. Технічне забезпечення. Захист інформації. Використання ресурсів мережі Інтернет.

 1. Наявність та достовірність баз даних щодо забезпеченості навчального закладу комп’ютерною, мультимедійною та оргтехнікою (наявність паспортів на автоматизовані робочі місця та одиниці техніки).


 1. Проведення заходів з питань захисту інформації.


 1. Наявність наказу про призначення відповідального за захист інформації.


 1. Проведення заходів щодо технічного захисту інформації (наявність антивірусних програм на всіх ПК, їх оновлення, обов’язковість ліцензійного програмного забезпечення або антивірусних програм з відкритою ліцензією).

 1. Здійснення аналізу використання трафіку.


 1. Проведення заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання ресурсів мережі Інтернет навчальним закладом.
Загальний висновок______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

П.І.Б., посада експерта_____________________________________________________________________________

З протоколом ознайомлений____________________________________________________________(П.І.Б., посада, підпис)

«_______»____________________2011 року


Додаток 3

до наказу управління освіти

від


Протокол

вивчення стану управлінської діяльності щодо забезпечення інформатизації освіти та роботи навчальних закладів м. Харкова з програмним комплексом «Міська освітня мережа»

Дошкільний навчальний заклад ___________________________________________________________


Напрямки діяльності, що підлягають аналізу

Критерії оцінки діяльності

Ступінь прояву критерію

(1 – високий, 0,75- достатній, 0,5 – середній, 0,25 – низький,

0 – критерій не проявляється)

Кількісні та якісні показники (зазначається у разі необхідності кількість, відсоток тощо)

Зауваження та недоліки

І. Загальні засади інформатизації освіти. Інформатизація навчально-виховного процесу.

 1. Наявність добірки нормативної бази з питань інформатизації освіти.


 1. Наявність та змістовність заходів з інформатизації освіти. Їх відповідність чинним нормативним документам.


 1. Проведення аналітичної діяльності щодо інформатизації навчального закладу (за різними напрямами діяльності; зазначити за якими саме).


 1. Здійснення аналізу виконання запланованих заходів з інформатизації за 2010 рік (або 2009-2010 навчальний рік) (наявність довідок та протоколів про висвітлення питань на нарадах при завідувачі, засіданнях педагогічної ради, ради навчального закладу тощо).


 1. Наявність розпорядчих документів з питань інформатизації освіти (накази Департаменту освіти, районного управління освіти, стан їх виконання).

 1. Наявність та змістовність банку даних вихователів, що запроваджують у системі інформаційно-комунікаційні технології.


 1. Наявність матеріалів, що підтверджують узагальнення на рівні навчального закладу, району досвіду роботи вихователів, що запроваджують у системі інформаційно-комунікаційні технології (протоколи засідань педагогічної ради, матеріали досвіду роботи тощо).


 1. Відсотковий показник вихователів навчального закладу, які в системі запроваджують інформаційно-комунікаційні технології (обраховується як відношення кількості вихователів, що запроваджують ІКТ до загальної кількості:

100 % -76% - високий,

75% - 50 % - достатній,

49%-25% - середній,

24%-1% - низький,

0% - не проявляється)

 1. Наявність та змістовність матеріалів щодо участі навчального закладу у конкурсі-захисті на кращу модель інформатизації навчального закладу «Шкільний інформаційний світ».

 1. Наявність матеріалів, що підтверджують участь учасників навчально-виховного процесу у різноманітних конкурсах та заходах з питань запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

 1. Наявність добірки електронних засобів навчального призначення для проведення занять з вихованцями.


Проведення методичних заходів з навчання та запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Робота з програмним комплексом «Міська освітня мережа».

 1. Наявність плану роботи (або розроблених заходів) з навчання та запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.


 1. Наявність матеріалів про організацію та проведення заходів з навчання та запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.


 1. Здійснення моніторингу охоплення різних категорій педагогічних працівників участю у заходах з навчання та запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.


 1. Наявність методичних матеріалів (інструкцій, методичних рекомендацій, порад тощо) з питань запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.


 1. Наявність наказу про призначення відповідальних працівників за роботу з програмним комплексом «Міська освітня мережа».


 1. Систематичність роботи з базами даних програмного комплексу «Міська освітня мережа».


 1. Стан заповнення баз даних (у відсотках за базами даних «Вихованці», «Співробітники», «Приміщення», «ТМЦ», облік робочого часу, відвідуваність тощо).


 1. Використання автоматизованих задач програмного комплексу.


Функціонування сайтів. Впровадження дистанційного навчання.


 1. Змістовність наповнення сайту навчального закладу.


 1. Систематичність оновлення інформації на сайті.


 1. Наявність розділу та повної інформації про здійснення прийому громадян.


 1. Актуальність інформації, розміщеної на сайті.


 1. Наявність посилань на сайти управління освіти, Департаменту освіти, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту. Правильність назв установ.


 1. Наявність та систематичність оновлення розділу новин.


Моніторинг стану інформатизації навчальних закладів. Технічне забезпечення. Захист інформації. Використання ресурсів мережі Інтернет.

 1. Наявність та достовірність баз даних щодо забезпеченості навчального закладу комп’ютерною, мультимедійною та оргтехнікою (наявність паспортів на автоматизовані робочі місця та одиниці техніки).


 1. Проведення заходів з питань захисту інформації.


 1. Наявність наказу про призначення відповідального за захист інформації.


 1. Проведення заходів щодо технічного захисту інформації (наявність антивірусних програм на всіх ПК, їх оновлення, обов’язковість ліцензійного програмного забезпечення або антивірусних програм з відкритою ліцензією).


 1. Здійснення аналізу використання трафіку.


 1. Проведення заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання ресурсів мережі Інтернет навчальним закладом.Загальний висновок______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

П.І.Б., посада експерта_____________________________________________________________________________

З протоколом ознайомлений____________________________________________________________(П.І.Б., посада, підпис)

«_______»____________________2011 року

Додаток 4

до наказу Департаменту освіти

від ____________2011 № ____


Протокол

вивчення стану управлінської діяльності щодо забезпечення інформатизації освіти та роботи навчальних закладів м. Харкова з програмним комплексом «Міська освітня мережа»

Позашкільний навчальний заклад ___________________________________________________________


Напрямки діяльності, що підлягають аналізу

Критерії оцінки діяльності

Ступінь прояву критерію

(1 – високий, 0,75- достатній, 0,5 – середній, 0,25 – низький,

0 – критерій не проявляється)

Кількісні та якісні показники (зазначається у разі необхідності кількість, відсоток тощо)

Зауваження та недоліки

І. Загальні засади інформатизації освіти. Інформатизація навчально-виховного процесу.

 1. Наявність добірки нормативної бази з питань інформатизації освіти.


 1. Наявність та змістовність заходів з інформатизації освіти. Їх відповідність чинним нормативним документам.


 1. Проведення аналітичної діяльності щодо інформатизації навчального закладу (за різними напрямами діяльності; зазначити за якими саме).


 1. Здійснення аналізу виконання запланованих заходів з інформатизації за 2010 рік (або 2009-2010 навчальний рік) (наявність довідок та протоколів про висвітлення питань на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради тощо).


 1. Наявність розпорядчих документів з питань інформатизації освіти (накази Департаменту освіти, районного управління освіти, стан їх виконання).

 1. Наявність та змістовність банку даних працівників, що запроваджують у системі інформаційно-комунікаційні технології.


 1. Наявність матеріалів, що підтверджують узагальнення на рівні навчального закладу, району досвіду роботи працівників, що запроваджують у системі інформаційно-комунікаційні технології (протоколи засідань педагогічної ради, матеріали досвіду роботи тощо).


 1. Відсотковий показник працівників навчального закладу, які в системі запроваджують інформаційно-комунікаційні технології (обраховується як відношення кількості працівників, що запроваджують ІКТ до загальної кількості:

100 % -76% - високий,

75% - 50 % - достатній,

49%-25% - середній,

24%-1% - низький,

0% - не проявляється)


 1. Наявність та змістовність матеріалів щодо участі навчального закладу у конкурсі-захисті на кращу модель інформатизації навчального закладу «Шкільний інформаційний світ».

 1. Наявність матеріалів, що підтверджують участь учасників навчально-виховного процесу у різноманітних конкурсах та заходах з питань запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.


 1. Наявність добірки електронних засобів навчального призначення для проведення занять з вихованцями.


Проведення методичних заходів з навчання та запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Робота з програмним комплексом «Міська освітня мережа».

 1. Наявність плану роботи (або розроблених заходів) з навчання та запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.


 1. Наявність матеріалів про організацію та проведення заходів з навчання та запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.


 1. Здійснення моніторингу охоплення різних категорій педагогічних працівників участю у заходах з навчання та запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.


 1. Наявність методичних матеріалів (інструкцій, методичних рекомендацій, порад тощо) з питань запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.


 1. Наявність наказу про призначення відповідальних працівників за роботу з програмним комплексом «Міська освітня мережа».

 1. Систематичність роботи з базами даних програмного комплексу «Міська освітня мережа».


 1. Стан заповнення баз даних (у відсотках за базами даних «Вихованці», «Співробітники», «Приміщення», «ТМЦ», облік робочого часу, відвідуваність тощо).


Функціонування сайтів. Впровадження дистанційного навчання.


 1. Змістовність наповнення сайту навчального закладу.


 1. Систематичність оновлення інформації на сайті.


 1. Наявність розділу та повної інформації про здійснення прийому громадян.


 1. Актуальність інформації, розміщеної на сайті.


 1. Наявність посилань на сайти управління освіти, Департаменту освіти, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту. Правильність назв установ.


 1. Наявність та систематичність оновлення розділу новин.


Моніторинг стану інформатизації навчальних закладів. Технічне забезпечення. Захист інформації. Використання ресурсів мережі Інтернет.

 1. Наявність та достовірність баз даних щодо забезпеченості навчального закладу комп’ютерною, мультимедійною та оргтехнікою (наявність паспортів на автоматизовані робочі місця та одиниці техніки).


 1. Проведення заходів з питань захисту інформації.


 1. Наявність наказу про призначення відповідального за захист інформації.


 1. Проведення заходів щодо технічного захисту інформації (наявність антивірусних програм на всіх ПК, їх оновлення, обов’язковість ліцензійного програмного забезпечення або антивірусних програм з відкритою ліцензією).


 1. Здійснення аналізу використання трафіку.


 1. Проведення заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання ресурсів мережі Інтернет навчальним закладом.Загальний висновок______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

П.І.Б., посада експерта_____________________________________________________________________________

З протоколом ознайомлений____________________________________________________________(П.І.Б., посада, підпис)

«_______»____________________2011 рокуСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації