Поиск по базе сайта:
Рішення 23 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження програми розвитку І функціонування української мови у м. Харкові на 2008-2012 роки» від 20 червня 2008 року №173/08 харківська міська рада icon

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження програми розвитку І функціонування української мови у м. Харкові на 2008-2012 роки» від 20 червня 2008 року №173/08 харківська міська рада
Скачати 180.85 Kb.
НазваРішення 23 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження програми розвитку І функціонування української мови у м. Харкові на 2008-2012 роки» від 20 червня 2008 року №173/08 харківська міська рада
Дата конвертації21.06.2013
Розмір180.85 Kb.
ТипРішення

Додаток

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження програми розвитку і функціонування української мови

у м. Харкові на 2008-2012 роки»

від 20 червня 2008 року № 173/08

 


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ДЕПАРТАМЕНТ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У М.ХАРКОВІ НА 2008- 2012 РОКИ


 1. Паспорт Програми
^ Назва Програми

Програма розвитку та функціонування української мови у м. Харкові на 2008 - 2012 роки (далі - Програма)

^ Підстава для

розробки Програми

ст. 10 Конституції України

Закон України «Про мови в Українській РСР»;

Декларація прав національностей України;

Декларація про державний суверенітет України;

Європейська Культурна Конвенція;

ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

ст. 29 Статуту територіальної громади міста Харкова

^ Замовник Програми

Харківська міська рада

Координатор

Програми

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради^ Основний розробник Програми

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

Основні виконавці

Програми

управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради;

управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради;

управління у справах сім’ї та молоді Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради;

управління освіти районних у м. Харкові рад;

заклади освіти усіх типів і форм власності;

громадські організації

^ Мета Програми

 • створення оптимальних умов для реалізації конституційних гарантій на вільне функціонування української мови у м. Харкові;

__ розширення сфери вживання державної мови, виховання любові, поваги, шанобливого ставлення до неї, національної свідомості у населення

^ Завдання Програми

- зміцнення статусу української мови як державної;

- забезпечення використання української мови в усіх сферах суспільного життя;

організація та здійснення заходів для активізації розвитку та функціонування державної мови;

- створення належних умов для вивчення української мови як українцями, так і громадянами із числа національних меншин, які проживають на території міста;

розвиток та вдосконалення мережі навчальних закладів з українською мовою навчання;

- сприяння забезпеченню навчальних закладів усіх типів і форм власності науково-методичною та художньою літературою відповідно до культурно-мовних потреб педагогічного персоналу та учнів;

- формування умов, які б забезпечували навчально-методичні, кадрові, організаційно-методичні та науково-практичні потреби дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності, сприяння підвищенню якості освіти в них;

- відпрацювання єдиного модуля профільної філологічної освіти, розроблення нових педагогічних технологій з використанням комп'ютерних програм;

- створення, видання та розповсюдження нової науково-довідникової та навчально-методичної літератури українською мовою, в тому числі її електронних варіантів;

науково-практичне супроводження розвитку змісту україномовної освіти;

- забезпечення якісного володіння українською мовою державними службовцями, керівниками навчальних закладів, педагогічними працівниками;

- організація просвітницької роботи щодо втілення національно-культурних традицій та виховання потреб у системі освіти міста Харкова та серед населення;

сприяння національно-культурному розвиткові українців, які проживають за межами України;

- сприяння поширенню теле- і радіопрограм, які пропагують кращі досягнення української культури, знання щодо української історії і її видатних діячів.

^ Основні заходи

Програми

Планування заходів Програми здійснюється щорічно, відповідно до основних показників та витрат на програмні заходи, оціночні показники та склад виконавців з наступним внесенням пропозицій до Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

^ Терміни реалізації

Програми

2008 – 2012 роки

Джерела фінансування Програми

Міський бюджет м. Харкова.

Інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України.

^ Обсяги

фінансування

Розмір коштів на кожний окремий рік розглядається у встановленому чинним законодавством порядку

^ Очікувані результати реалізації Програми

- забезпечення реалізації культурно-мовних прав громадян відповідно до європейських стандартів прав людини;

- практичну реалізацію статті 10 Конституції України щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

повноцінне функціонування державної мови в засобах масової інформації та інших сферах життя міської громади;

- шанобливе ставлення до української мови як україномовного населення, так і представників національних меншин, які проживають на території м. Харкова; державну підтримку видань українською мовою;

державну підтримку функціонування української мови в інформаційному комп'ютерному середовищі;

- за бажанням батьків відкривати україномовні класи в школах з російською мовою навчання;

- розширення мережі класів із поглибленим вивченням української мови та класів філологічного профілю;

- завершення роботи щодо переведення двомовних загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів на україномовні відповідно з запитами і демографічним складом населення регіону;

- поліпшення забезпечення навчально-методичною літературою навчальних закладів різних типів;

- стимулювання вивчення української мови всіма громадянами Харкова різного віку і соціального стану;

- сприяння пропагуванню серед широких верств населення кращих зразків творчої спадщини діячів культури України;

забезпечення умов для збереження міжнаціональної злагоди та порозуміння в суспільстві;

- підвищення авторитету м. Харкова та інвестиційної привабливості міста на загальнодержавному та міжнародному рівні.

^ Система контролю за виконанням

програми

Харківська міська рада, Постійна комісія міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт):

- розгляд звіту про результати реалізації Програми по завершенню звітного року;

- контроль за використанням фінансових ресурсів.

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради і виконавчі органи районних у м. Харкові рад:

- сприяння своєчасному і повному забезпеченню фінансовими ресурсами заходів Програми в межах встановленого бюджетного фінансування;

- координування використання ресурсів та виконання заходів Програми;

- проведення перевірок процесу реалізації Програми, ефективного та цільового використання бюджетних коштів;

- підготовка за участю основних виконавців звіту про результати реалізації Програми.

Основні виконавці заходів Програми:

- два рази на рік (за підсумками 6 місяців і звітного року – 30 червня та 30 грудня) надають до управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради інформацію про результати виконання запланованих заходів для узагальнення та аналізу.
 1. ^ Загальна характеристика

Програма розвитку та функціонування української мови у м. Харкові (далі - Програма) є однією із програм освітньо-культурного розвитку міста, розроблена відповідно до Декларації про державний суверенітет України, Декларації прав національностей України, Законів України «Про мови в Українській РСР», Європейської Культурної Конвенції, на виконання вимог ст.10 Конституції України, яка гарантує всебічний розвиток та функціонування української мови у різноманітних сферах суспільного життя.

Мова є найважливішим засобом людського спілкування та інтелектуального розвитку особистості, визначальною ознакою держави, безцінною і невичерпною скарбницею культурного надбання
народу. Мова - явище суспільне, соціальне. Вона функціонує і розвивається тільки в суспільстві і є головною ознакою держави.
У державотворчому процесі українській мові відводиться провідна роль. Разом з тим у останні роки не забезпечується її належний розвиток. Зв'язок мови і мислення має завжди конкретно-історичний вияв для кожної нації. У місті Харкові складною є ситуація з дотриманням норм українського правопису. Існує гостра потреба в активізації цілеспрямованої роботи над забезпеченням використання української мови у засобах масової інформації, сфері культури, освіти та науки, в інформаційних технологіях, рекламі тощо.
Тому національна мова має бути об'єктом державної підтримки. У Харкові не все ще зроблено для впровадження української мови в усі сфери суспільного життя. Існує ряд проблем, які гальмують реалізацію Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР", для вирішення яких слід докласти великих зусиль усім органам виконавчої влади у місті. Від цього буде залежати розширення сфери функціонування державної мови, її всебічний розвиток у суспільному середовищі. 1. ^ Мета та основні завдання

Метою Програми є створення оптимальних умов для реалізації конституційних гарантій на вільне функціонування української мови у м. Харкові, розширення сфери вживання державної мови, виховання любові, поваги, шанобливого ставлення до неї, національної свідомості у населення, дотримання норм законів України щодо забезпечення культурно-мовних прав громадян та виконання зобов'язань України перед Радою Європи у відповідності до Європейської культурної конвенції.

Завдання Програми визначені на підставі ст.10 Конституції України та у межах Законів України «Про мови в Українській РСР» та Європейської культурної конвенції:

 • зміцнення статусу української мови як державної;

 • забезпечення використання української мови в усіх сферах суспільного життя;

 • організація та здійснення заходів для активізації розвитку та функціонування державної мови;

 • створення належних умов для вивчення української мови як українцями, так і громадянами із числа національних меншин, які проживають у м.Харкові;

 • розвиток та вдосконалення мережі навчальних закладів з українською мовою навчання;

 • сприяння забезпеченню навчальних закладів усіх типів і форм власності науково-методичною та художньою літературою відповідно до культурно-мовних потреб педагогічного персоналу та учнів;

 • формування умов, які б забезпечували навчально-методичні, кадрові, організаційно-методичні та науково-практичні потреби дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності, сприяння підвищенню якості освіти в них;

 • відпрацювання єдиного модуля профільної філологічної освіти, розроблення нових педагогічних технологій з використанням комп'ютерних програм;

 • проведення наукових досліджень у галузі лінгвістичної технології;

 • створення, видання та розповсюдження нової науково-довідникової та навчально-методичної літератури українською мовою, у тому числі її електронних варіантів;

 • науково-практичне супроводження розвитку змісту україномовної освіти;

 • забезпечення якісного володіння українською мовою державними службовцями, керівниками навчальних закладів, педагогічними працівниками;

 • організація просвітницької роботи щодо втілення національно-культурних традицій та виховання потреб у системі освіти міста Харкова та серед населення;

 • сприяння національно-культурному розвиткові українців, які проживають за межами України;

 • сприяння поширенню теле- і радіопрограм, які пропагують кращі досягнення української культури, знання щодо української історії і її видатних діячів. 1. ^ Механізм реалізації

Замовником Програми є Харківська міська рада.

Відповідальними за виконання Програми є основні виконавці Програми.

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради забезпечує координацію діяльності основних виконавців, виключаючи дублювання програмних заходів.

Основні виконавці Програми забезпечують в установленому порядку повне та якісне виконання заходів Програми, надаючи кожного півріччя звіти координатору Програми з відповідним висновком.


^ 5. Організація управління та контроль за реалізацією

Взаємодію між основними виконавцями Програми здійснює її координатор - Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради. Організація виконання Програми здійснюється виконавчими органами Харківської міської ради згідно з профілем їх діяльності. Контроль за її виконанням здійснюють постійні депутатські комісії Харківської міської ради.

Поточне управління реалізацією Програми здійснюють основні виконавці Програми.

Реалізація заходів Програми здійснюється на конкурсній основі шляхом укладання контрактів (угод) на надання послуг для їх виконання.

Щорічно при формуванні міського бюджету на наступний рік основні виконавці Програми уточнюють основні показники та витрати на програмні заходи, оціночні показники, склад виконавців і вносять відповідні пропозиції до Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради.

 1. ^

  Загальне фінансове і ресурсне забезпечення


Фінансування виконання Програми здійснюється з міського бюджету м. Харкова, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.


 1. ^ Очікувані результати виконання

Реалізація Програми дозволить:

- забезпечення реалізації культурно-мовних прав громадян відповідно до європейських стандартів прав людини;

- практичну реалізацію статті 10 Конституції України щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

- повноцінне функціонування державної мови в засобах масової інформації та інших сферах життя cуспільства; -шанобливе ставлення до української мови як україномовного населення, так і представників національних меншин, які проживають на території м.Харкова;

- державну підтримку видань українською мовою;

- державну підтримку функціонування української мови в інформаційному комп'ютерному середовищі;

- за бажанням батьків відкрити україномовні класи в школах з російською мовою навчання;

- розширення мережі класів із поглибленим вивченням української мови та класів філологічного профілю;

- завершення роботи щодо переведення двомовних загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів на україномовні відповідно з запитами і демографічним складом населення регіону;

- поліпшення забезпечення навчально-методичною літературою навчальних закладів різних типів;

- стимулювання вивчення української мови всіма громадянами Харкова різного віку та соціального стану;

- сприяння пропагуванню серед широких верств населення кращих зразків творчої спадщини діячів культури України;

- забезпечення умов для збереження міжнаціональної злагоди та порозуміння в суспільстві;

- підвищення авторитету м. Харкова та інвестиційної привабливості міста на загальнодержавному та міжнародному рівнях. 1. ^ Основні заходи щодо виконання міської Програми розвитку та функціонування української мови на 2008- 2012 роки

з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Організація широкого обговорення Концепції державної мовної політики

Департамент з гуманітарних питань

2008

2.

Впровадження механізму забезпечення використання української мови у процесі виконання державними службовцями посадових обов'язків

Відділ кадрів Харківської міської ради2008-2012

3.

Здійснення аналізу функціонування державної мови в освітній сфері, в інших сферах суспільного життя.
Приведення навчально-виховного процесу у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах у відповідність до вимог законодавства про мови

Департамент з гуманітарних питань,

постійна комісія з гуманітарних питань


2008-2012

4.

Вдосконалення мережі класів з поглибленим вивченням української мови та класів філологічного профілю

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань

2008-2010

5.

Стимулювання вчителів усіх навчальних дисциплін до складання авторських програм українською мовою для класів з українською мовою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

Департамент з гуманітарних питань


2008-2012

6.

Розроблення нових педагогічних технологій з використанням комп'ютерного обладнання та мережі Інтернет

Департамент з гуманітарних питань

2008-2011

7.

Вивчення стану викладання українською

мовою профільних і базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах,
надання організаційної та методичної допомоги в розширенні сфери функціонування української мовиДепартамент з гуманітарних питань2008-2012

8.

Висвітлення в засобах масової інформації актуальних питань щодо розвитку і функціонування української мови в м. Харкові

Прес-служба Харківської міської ради,

Департамент з громадських питань

2008-20129.

Підготовлення і забезпечення видань науково-довідникової та навчально-методичної літератури українською мовою

Департамент з гуманітарних питань

2008-2012


10.

Забезпечення проведення міського конкурсу знавців української мови та міських етапів:
- Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика;
- Всеукраїнського конкурсу: "Я вірю в майбутнє твоє,Україно!";
- Всеукраїнського конкурсу"Об'єднаймося ж, брати мої!";
- обласного конкурсу -фестивалю сімей – знавців української мови "Мама, тато і я - українська сім'я"

Департамент з гуманітарних питань

2008-2012


11.

Проведення щорічних конкурсів та олімпіад з української мови та літератури серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова

Департамент з гуманітарних питань

2008-2012

12.

Проведення конкурсу серед учнівської молоді «Мій родовід»

Департамент з гуманітарних питань, громадські організацій

2009-2012

13.

Координація співпраці загальноосвітніх навчальних закладів із просвітницькими організаціями з питань широкого застосування державної мови у сфері освіти, надання їм методичної допомоги

Департамент з гуманітарних питань,

постійна комісія з гуманітарних питань

2008-2012


14.

Аналіз стану забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів підручниками, нормативною, методичною та додатковою літературою, надрукованою українською мовою

Департамент з гуманітарних питань


2008-2012


15.

Проведення міжнародних науково-практичних конференцій з питань реалізації культурно-мовних прав громадян відповідно до європейських стандартів прав людиниДепартамент з гуманітарних питань із залученням:

а) постійної комісії з міжнародного співробітництва та інвестицій;

б) постійної комісії з гуманітарних питань2009-201216.

Забезпечення функціонування постійно діючого семінару "Удосконалення майстерності володіння українською мовою" для вчителів - предметників 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

Департамент з гуманітарних питань

2008-2012

17.

Проведення спецкурсів, практикумів, педагогічних та творчих майстерень з української мови для педагогічних працівників

Департамент з гуманітарних питань

2008-2012


18.

Створення системи моніторингу динаміки розширення сфери функціонування української мови

Департамент з гуманітарних питань із залученням

постійної комісії з гуманітарних питань

2009-2012

19.

Організація та методичне забезпечення оглядів-конкурсів (1 раз на 3 роки) на кращу роботу із організації забезпечення функціонування української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання

Департамент з гуманітарних питань

2009-2012

20.

Поповнення банку даних щодо узагальнення педагогічного досвіду з різних аспектів та напрямів україністики. Створення електронного банку даних

Департамент з гуманітарних питань

2008-2012


21.

Організація спецкурсів для підвищення мовної культури учнів 10-11 класів

Департамент з гуманітарних питань

2008-2012


22.

Організація та проведення виставок-ярмарків педагогічних
ідей

Департамент з гуманітарних питань, громадські

організації

2008-2012


23.

Проведення науково-практичних конференцій з проблем
викладання української мови у профільних класах
загальноосвітніх навчальних закладів

Департамент з гуманітарних питань із залученням

постійної комісії з гуманітарних питань, громадські організації


2009-2012


24.

Проведення урочистого святкування Дня української писемності та мови


Департамент з гуманітарних питань, громадські

організації

2008-2012


25.

Проведення днів українського кіно

Управління культури Департаменту з гуманітарних питань,

громадські організації


2009-2012Горбачова, 7157334Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації