Поиск по базе сайта:
На допомогу керівнику методичного об’єднання icon

На допомогу керівнику методичного об’єднання
Скачати 232.81 Kb.
НазваНа допомогу керівнику методичного об’єднання
Дата конвертації21.06.2013
Розмір232.81 Kb.
ТипДокументи

На допомогу керівнику методичного об’єднання


Методичні об’єднання створюються при наявності не менше 3-ох спеціалістів одного фаху. Члени методичних об’єднань відкритим голосуванням обирають із досвідчених учителів терміном на 2 роки керівника (голову).

Залежно від актуальності питань, що розглядаються, умов в яких працюють об’єднання, у навчально-виховних закладах їх засідання можуть проводитися щомісяця або щокварталу.

У діяльності методоб’єднань практикуються різноманітні види роботи, але найбільшого поширення набули заслуховування й обговорення доповідей, взаємовідвідування відкритих уроків і виховних заходів, бібліографічні огляди, вивчення методичних матеріалів, практичні заняття з учителями тощо.

Індивідуальними формами методичної роботи є:

наставництво;

консультації;

стажування;

самоосвіта;

індивідуальна методична допомога тощо.


^ Впорядкування матеріалів роботи шкільного методичного об’єднання доречно здійснювати у методичному портфоліо, яке включає:

 • паспорт шкільного методичного об’єднання (додаток 1);

 • план роботи методичного об’єднання, індивідуальні плани роботи педагогів-членів методоб’єднання (копії) (додатки 2, 3, 4, 5, 6);

 • протоколи (додаток7), матеріали засідань методичного об’єднання;

 • матеріали позакласних заходів: предметних тижнів (копії наказів «Про проведення предметного тижня», «Про підсумки проведення предметного тижня», план заходів), «круглих столів», конференцій тощо;

 • матеріали роботи з обдарованими дітьми: заходи вчителів щодо роботи з талановитою молоддю, матеріали шкільних предметних олімпіад (завдання, протоколи (копії) учнівських змагань);

 • матеріали роботи з молодими вчителями: планування заходів наставників щодо роботи з молодими колегами, щоденники взаємовідвідувань уроків, позакласних заходів наставників та вчителів-початківців;

 • аналітичний звіт про роботу шкільного методичного об’єднання, самозвіти членів методичного об’єднання за навчальний рік;

 • моніторингові дослідження різних аспектів роботи методичного об’єднання.Додаток 1

Паспорт

шкільного методичного об’єднання вчителів української мови і літератури


Дата створення _________________________________________

Керівник методичного об’єднання _________________________

Кількісний склад членів методичного об’єднання ____________

Якісний склад членів методичного об’єднання _______________

Проблема, над якою працює методичне об’єднання ___________

Результативність роботи методичного об’єднання ____________
Навчальний рік

Участь педагогів у конкурсах

Всеукраїнські учнівські олімпіади, конкурси

Рівень навчальних

досягнень учнів

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

І етап

ІІ

етап

ІІІ етап

Середній бал

Початковий

Середній

Достатній

Високий
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 2


Планування роботи методичного об’єднання

вчителів української мови і літератури

(або гуманітарного циклу)

„Учитель повинен усе життя працювати над самовдосконаленням”, - писав В.Сухомлинський. Відомо, що лише творчий учитель може сформувати творчу особистість. Тому головним завданням методичного об’єднання є розвиток у кожного вчителя того індивідуального стилю, який характеризує його професійну майстерність як складне соціально-педагогічне явище, що згідно Концепції 12-річної загальноосвітньої школи визначається „… всією структурою особистості вчителя, є синтезом різноманітних його особистісних якостей, наукової освіченості, ідейної спрямованості, фахових знань, умінь і навичок”.

План роботи повинен складатися з таких розділів:


І. Вступ

У цьому розділі дається ґрунтовний аналіз роботи МО за минулий навчальний рік (стан викладання української мови і літератури (та інших гуманітарних предметів), рівень і якість навчальних досягнень учнів з предмету, результати вивчення системи роботи вчителів, аналіз роботи з обдарованими дітьми (результати участі учнів у олімпіадах, конкурсах, участь у проведених заходах), участь учителів у МО школи, міста, у розробці шкільного компоненту (результативність викладання спецкурсів, факультативів, поглибленого вивчення предмету), у розробці і використанні інновацій, дидактичного оснащення, рівень реалізації науково-методичної проблеми в роботі МО, стан шкільної документації з предмета, методичні напрацювання за рік з проблеми самоосвіти, робота з батьками).

П. Проблема, завдання МО на новий навчальний рік

Ш. Персональний склад членів МО:


№ п/пПрізвище,

ім’я, по батькові

вчителя

Освіта

Категорія, педагогічне завання

Педагогічний таж роботи

Рак остан. курсов. перепідготовки

Рік останньої атестації

Методична проблема

Тема самоосвітньої роботи

Що і коли закінчив

Спеціальність за дипломом

ІV. Організація навчально-виховної роботи

V. Засідання методичного об’єднання (можна у довільній формі (додаток 6) або за таблицею)


№ п/п

Тематика

засідань

Форма проведення

Методи проведення

Дата проведення

Місце проведення

Відповідальний

Примітка


Примітка: 1. Основними формами проведення засідань МО є: навчально-

методичний семінар, семінар-практикум, теоретичний семінар,

практичне заняття, круглий стіл, аукціон педагогічних ідей,

методичний фестиваль, педагогічні читання, творчий звіт та ін.

2. Основними методами проведення МО є: лекція, лекція-кон-

сультація, доповідь (заслуховування й обговорення), ділові

педагогічні ігри (розігрування педагогічних ситуацій), мозковий

штурм, акваріум, коло ідей, диспут, дебати, тренінг, огляд та

обговорення навчально-методичної літератури, анкетування,

тестування, моделювання конкретної ситуації тощо.


VІ. Удосконалення педагогічної майстерності вчителя

 1. Організація роботи з молодими вчителями.

 2. Вивчення й поширення передового педагогічного досвідуVІІ. Графік проведення відкритих уроків


Клас


Предмет


Тема уроку

Дата

проведення

Прізвище, ім’я по батькові вчителя


VІІІ. Зміцнення матеріальної й наукової бази навчального процесу

Тут подається повний перелік методичної роботи, методичних праць, які мають бути підготовлені членами МО протягом навчального року для навчального кабінету .


ІХ. Позакласна робота

 1. Робота з учнями(предметні тижні, тематичні вечори, літературно-музичні композиції, вікторини, конкурси, олімпіади)


з/пЗміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний
 1. Робота з батьками


з/пЗміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний
 1. Графік проведення демонстраційних мовно-літературних виховних заходів


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний
 1. Банк даних обдарованих дітей
Прізвище, ім’я

учня


Рік народж


Клас

Профіль обдарова- ності

Професійний ріст учня

2006- 2007

2007- 2008

2008- 2009

2009- 2010

2010-2011Додаток 3


Організація навчально-виховної роботи
^ ЗМІСТ РОБОТИ

Термін

ВідповідальніОпрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів щодо вивчення української мови й літератури

серпень

Голова МО,

члени МОВзаємоперевірка готовності кабінетів до навчального року. Складання паспортів навчальних кабінетів

серпень

Завідувачі кабінетівСтворення мультимедійних посібників до уроків української мови й літератури

упродовж року

Члени МОЗатвердження календарно-тематичних планів навчання української мови й літератури

серпень

Голова МОПроведення консультацій з питань ведення шкільної документації

серпень

Голова МОВизначення рівня навченості учнів 5 кл. (проведення й аналіз вхідного тестування)

вересень

Члени МОПланування позакласної роботи з української мови й літератури та зарубіжної літератури (проведення тижня української мови й літератури, Шевченківських свят, відзначення Міжнародного дня грамотності, Дня слов’янської писемності та культури, Дня української писемності та мови, Міжнародного дня рідної мови, Дня українського козацтва, Всеукраїнського дня бібліотек, Всесвітнього дня книги)

жовтень

Члени МОПроведення І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови й літератури

жовтень

Члени МОПроведення І (шкільного) етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

листопад

Члени МОПроведення тижня української мови

листопад

Члени МОПеревірка стану ведення учнівських зошитів, дотримання орфографічного режиму

грудень

Голова МОПідготовка до проведення державної підсумкової атестації (вивчення й обговорення матеріалів з ДПА та методичних рекомендацій)

січень – травень

Члени МО

Ознайомлення з матеріалами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Підготовка випускників школи до зовнішнього тестування

лютий - березень

Члени МОПроведення тижня педагогічної майстерності (відвідування й обговорення відкритих уроків й позаурочних заходів)

березень

Члени МОПроведення тижня української літератури

березень

Члени МОПідсумковий огляд навчальних кабінетів (ознайомлення з виготовленим упродовж року навчально-методичним забезпеченням)

червень

Завідувачі кабінетів,

члени МОУпорядкування каталогу наявної в навчальних кабінетах науково-методичної літератури (посібників, статей тощо)

Червень

Завідувачі кабінетів

Додаток 4


Орієнтовний

індивідуальний план роботи вчителя української мови і літератури

___________________________________ на 200__/200__ н.р.

(П.І.Б.)

№ п/п

Зміст роботи

Серпень

Вересень

Жовтень 

 

 

 

 

 

 

Листопад 

 

 

 

 

 

 

Грудень 

  

 

 

 

 

Січень 

 

 

 

 

 

 

Лютий 

 

 

 

 

 

 

Березень 

 

 

 

 

 

 

Квітень 

 

 

 

 

 

 

Травень 

 

 

 

 

 

 

Червень 

 

 

 

 

 

 

1.

Робота над методичною проблемою


2.

Участь в роботі м/о, інших формах методичної роботи


3.

Науково-дослідницька робота


4.

Самоосвіта


5.

Навчально-методичні, дидактичні напрацювання


6.

Робота з обдарованими дітьми
Додаток 5

V. Засідання методичного об’єднання


І ЗАСІДАННЯ

ВЕРЕСЕНЬ

ТЕМА. Методиці викладання мови та літератури - нові підходи.

МЕТА. Основні вимоги до сучасного уроку з української мови та літератури,

завдання словесників у новому навчальному році
Зміст

Відповідальні


1.

Аналіз роботи методичного об’єднання за минулий навчальний рік

Керівник МО

2.

Методичні рекомендації щодо викладання укр..мови і літератури в 200…-200.. н.р.

Керівник МО

3.

Підготовка до шкільної та міської олімпіад юних філологів
4.

Затвердження плану роботи методоб’єднання на 200..-200.. навчальний рік
5.

Календар пам’ятних дат на 200…-200… навчальний рік, огляд новин художньої та науково-методичної літератури
6.

Інформація вчителів про надання допомоги молодим словесникам


^

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.

Працювати над пошуками нових форм і методів формування у школярів національної гордості, патріотизму при викладанні української мови, української літератури.
2.

Підготуватись вчителям до звіту про свою роботу з молодими словесниками

ІІ ЗАСІДАННЯ

ЛИСТОПАД

ТЕМА. Формування національної гордості, патріотизму при викладанні української

мови та літератури, у позакласній роботі

МЕТА. Пошуки нових форм виховання в учнів національної гордості,

патріотизму на уроках української мови та літератури, у позакласній роботіЗміст

Відповідальні


1.

Виступ Павленко К.М. (з даної теми)
2.

Обмін думками, досвідом

Члени МО

3.

Огляд новин методичної літератури, що порушують розглянуті проблеми
4.

Відвідування і обговорення відкритих уроків з даної теми
5.

Круглий стіл на тему: „Уроки літератури - уроки духовності” (про виховний потенціал цих уроків)
6.

Творчий звіт Прокопенко С.П.
7.

Обговорення плану проведення Тижня рідної мови і літератури

Члени МО
^ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.

Працювати над пошуками розвитку творчих здібностей, умінь учнів у процесі навчання.
2.

Провести перевірку техніки читання учнів

5-их класів


ІІІ ЗАСІДАННЯ


БЕРЕЗЕНЬ


ТЕМА. Форми співробітництва учителя і учнів у процесі навчання.

(Бесіда за круглим столом).
Зміст

Відповідальні


1.

Виступ з даної теми.
2.

Обмін досвідом, думками.

Відвідування і обговорення відкритих уроків
3.

Огляд новинок художньої та методичної літератури.
4.

Про шляхи підвищення орфографічної грамотності учнів. (Творчий обмін досвідом).
5.

Результати проведення І та ІІ етапів

Всеукраїнської олімпіади юних філологів^ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.

Підготуватись до звіту про виконання програм (контрольні роботи, уроки розвитку зв’язного мовлення)


Члени МО

2.

Поповнити навчальні кабінети дидактичними матеріалами, тестовими завданнями для тематичних атестацій

Члени МО^ ІV ЗАСІДАННЯ

ТРАВЕНЬ

ТЕМА. Проблемне викладання української мови та літератури.

Різні види творчих робіт.

МЕТА. Пошуки нових шляхів підвищення ефективності уроку,

проблемного викладання мови та літературиЗміст

Відповідальні


1.

Обмін думками, досвідом
2.

Відкриті уроки з даної теми
3.

Наслідки перевірки техніки читання учнів

5-х класів
4.

Про виконання єдиного орфографічного режиму
5.

Огляд новин методичної літератури з даної теми
6.

Результати проведення контрольних робіт з української мови за ІІ семестр


^

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.

Працювати над урізноманітненням форм індивідуальної роботи з учнями
2.

Розробити моделі уроків на тему:

„Безсполучникові складні речення та розділові знаки у них”


Додаток 6


Питання для обговорення

на засіданнях методичних об’єднань вчителів української мови і літератури


 • Вимоги до сучасних уроків української мови і літератури та шляхи їх реалізації.

 • Сучасні уроки української мови і літератури, проблеми їх аналізу та самоаналізу.

 • Діяльнісний, особистісно зорієнтований і компетентнісний підходи як провідні у світовій практиці навчання.

 • Компетентнісний підхід в освіті. Компетентності й компетенції з української мови і літератури.

 • Інноваційні аспекти особистісно зорієнтованого, розвивального навчання.

 • Оцінювання знань і умінь учнів на уроках української мови і літератури: критерії, вимоги, педагогічні умови, методика.

 • Застосування інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроків української мови і літератури.

 • Методи проблемного навчання і їх застосування на уроках української мови і літератури.

 • Організація творчої діяльності учнів на уроках української мови і літератури: форми, методи, перспективи.

 • Застосування інформаційних технологій у процесі викладання української мови і літератури.

 • Навчально-дидактичні ігри як засіб розвитку пізнавальної діяльності учнів.

 • Оцінювання знань і вмінь учнів на уроках української мови і літератури: критерії, вимоги, педагогічні умови, методика.

 • Роль домашніх завдань з української мови і літератури в розвитку творчих здібностей учнів.

 • Робота з підручниками української мови і літератури: проблеми, пошуки, результати.

 • Позакласна робота з української мови і літератури як засіб виховання любові до українського слова.

 • Форми, методи та прийоми роботи з обдарованими учнями.

 • Форми і методи викладання української мови і літератури, спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів.

 • Ознайомлення з інноваційними технологіями – передовим досвідом учителів України, області, міста, району.

 • Системність у роботі словесника.Додаток 7Вимоги до ведення протоколу засідання методичного об’єднання

Обговорення питань і прийняття рішень на засіданнях МО фіксує протокол. Згідно з Інструкцією щодо ведення ділової до­кументації протоколі зазначають такі реквізити:

 • назва виду документа;

 • дату проведення заходу;

 • заголовок до тексту;

 • текст;

 • підписи голови і секретаря засідання.

Текст протоколу складається з двох частин: вступної та основної.

Вступна частина складається з прізвищ та ініціалів голови і секретаря засідання, кількості присутніх і відсутніх па засідан­нях, порядку денного засідання з переліком питань, які будуть розглядатися та зазначенням доповідачів щодо кожного з них.

Основний текст протоколу викладається із розділів: «Слу­хали», «Виступили», «Постановили».

Підписи голови та секретаря засідання на протоколі є обов'яз­ковими.


Протокол №

засідання методичного об'єднання вчителів …

від

Присутні: осіб

Відсутні: осіб

Голова:

Секретар:


Порядок денний

1.

2.

3.

По першому питанню слухали:

Виступили:

Постановили:


По другому питанню слухали

Слухали:

Виступили:

Постановили:

…….

Рішення МО: ______________________________________


Голова МО:

Секретар:

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації