Поиск по базе сайта:
Управління освіти адміністрації київського району харківської міської ради узагальнення досвіду рмо вчителів біології icon

Управління освіти адміністрації київського району харківської міської ради узагальнення досвіду рмо вчителів біології
Скачати 99.81 Kb.
НазваУправління освіти адміністрації київського району харківської міської ради узагальнення досвіду рмо вчителів біології
Дата конвертації20.06.2013
Розмір99.81 Kb.
ТипДокументи


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


Узагальнення досвіду РМО вчителів біології


Керівник РМО вчителів біології -

Михайліченко В. П., вчитель біології

Харківського ліцею № 107, спеціаліст

вищої категорії, старший учитель


м. Харків – 2011

План


1.Вступ……………………………………………………………………................................................3

2.Науково-методична робота вчителів біології…………………..................................4

3. Досягнення учнів в МАН…………………………………………….......................................5

4.Успіхи в проведенні біологічних турнірів………………………...................................9

5.Результати олімпіад з біології та екології………………………................................13

6. Екологічне виховання………………………………………………......................................14


Вступ

В останні роки робота районного методичного об’єднання вчителів біології була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, чинним законодавством про освіту, Програмами розвитку освіти в Харківській області на період до 2012 року та забезпечення переходу на профільне навчання, надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо стабілізації умов функціонування, оптимізації та розвитку установ освіти, інформатизації навчально-виховного процесу.

Аналіз діяльності методичного об’єднання засвідчує, що вчителі біології у цілому забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти.

Протягом 2006-11 навчальних років районне методичне об’єднання вчителів біології через мережу колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи продовжувало працювати над організаційним та науково-методичним забезпеченням реалізації науково-методичної теми: “Впровадження прогресивних і інноваційних методик та технологій для удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми ”.

У наш час без сформованих компетентностей з біології життя людини майже неможливе. Із плином часу змінюється суспільство, змінюється молодь, змінюється і вимоги, які ставить саме життя перед випускниками загальноосвітніх навчальних закладів. Саме від учителя значною мірою залежить особистісний розвиток учня, його саморозкриття, зростання творчої активності у навчанні. Професіоналізм вчителя відіграє в цьому процесі вагому роль. Розглянувши якісний склад вчителів біології району ми бачимо, що з вищою категорією, звання методист ми маємо 10%, вища категорія, звання старший вчитель – 10%, вища категорія – 34%, І категорія – 29%, ІІ категорія – 7%, вчитель-спеціаліст – 10%. Такий колектив працює з повною віддачею для досягнення поставленої мети.


Від того, наскільки вчитель зуміє захопити учня своїм предметом, сформувати в нього певні життєві компетентності, залежить майбутнє випускника школи, а тому вчителі біології перебувають у постійному пошуку нових, більш ефективних форм та методів навчання. Це такі новітні технології як критичне мислення, інтерактивне навчання, технології навчання як дослідження, проектна діяльність і інше. Крім того, розглядається можливість упровадження в навчальний процес інформаційних технологій, які дозволяють унаочнювати навчання та частково розв’язати проблему відсутності у шкільних кабінетах сучасного обладнання і реагентів. Навчання за такими технологіями вимагає від учителя перегляду свого стилю спілкування з учнями, своїх функцій на уроці, руйнування стереотипів, що складалися десятиліттями, та більш глибокою підготовкою до кожного уроку.

^ Науково-методична робота

Науково - методична робота – це цілісна , основана на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду системи взаємопов`язаних дій, які повинні забезпечити такі завдання, як доведення до педагогів інформації про результати наукових досліджень і передового педагогічного досвіду в галузі біології,теорії викладання предмета , ознайомлення педагогів із застосуванням методів навчально - виховної роботи; надання дійової допомоги педагогам в удосконаленні їх професійної підготовки.

Виправдали себе такі форми роботи, як моделювання уроків, створення методичного забезпечення важких тем програми для профільних класів з біології (10-11кл.), використання ІКТ на уроках. Учителі району у своїй роботі особливу увагу звертають на інтерактивні методи навчання, які допомагають розвитку учнів, вміння самостійно здобувати знання, систематизувати їх, використовувати на практиці. На це були спрямовані семінари і методобєднання вчителів .Наприклад: “Використання інтерактивних технологій у вивченні біології “. На цьому семінарі вчителька біології СШ № 164 Титаренко Л.В. поділилась досвідом створення міні-підручників з презентаціями уроків, як інноваційно методичного забезпечення при вивченні біології .Учителі підтримали цей вид роботи і створили папку в якій зберігаються всі інноваційні розробки.Про різноманітні форми і методи вивчення біології на уроках та в позаурочний час розповідає Штаркман З.О ( СШ № 158). Впроваджують інтерактивні методи навчання на своїх уроках більшість вчителів району : Скляр О.В (СШ №37),Небібулаєва Д.С (СШ №17 ), Ложкіна Л.В (СШ № 36), Шаламова В.В (СШ № 16), Богачова А.П (СШ № 166) ,Семененко О.П ( ліцей № 107) та інші. Над використанням технологій критичного мислення на уроках біології працюють Тележенко Н.В (СШ №172), Полозенцева В.М (гімназія №55), Островерхова Н.І (СШ №9) та ін. Провідниками екологічного виховання на уроках біології та в позаурочний час є вчителі біології Роппе О.В (СШ №1), Семененко О.П ( ліцей №107 ), Ткач П.О (СШ № 165), Павленко О,М (СШ № 100) та ін.На початку кожного навчального року у нас проходить семінари по питанню “Методологія і практика підготовки учнів до ЗНО”. На ньому виступають вчені (напр. викладач ХНУ ім. В.Н.Каразіна Шаламов Руслан Васильович), вчителі біології Семененко О.П., Михайличенко В.П. та інші.

^ Досягнення учнів в конкурсі робіт МАН

Вчителі біології звертають особливу увагу на формування особистості школяра шляхом організації позакласної експериментально-дослідницької діяльності учнів, яка покликана сприяти формуванню у дітей стійкого інтересу до пізнання навколишнього світу, кращому розумінню закономірностей життя і

розвитку природи, визначення місця людини в ній, толерантного ставлення до всього живого.

На сучасному етапі модернізації національної освіти необхідно врахувати не лише темпи прискорення розвитку суспільства, але й фактори зовнішньої культурної глобалізації. Освіта повинна орієнтуватися на виховання конкурентно-спроможної особистості , здатної критично мислити та активно діяти, уміло презентувати себе на ринку праці. В зв’язку з цим ми активно співпрацюємо з науковими установами вищої школи .Це : ХДУ ім. М.В. Каразіна,ХДПУ ім. Сковороди, Медінститут , Фармацевтична академія, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького, сільськогосподарська академія ім. Докучаєва, та ін.

Знання, засвоєнні учнями під час навчання в школі, слід розглядати як інструмент для вирішення різних соціально-значущих проблем. Головним завданням школи є підготовка учнів здатних ефективно вирішувати різноманітні питання, швидко реагувати на запити часу.

Залучення школярів до роботи в МАН підвищує їхню зацікавленість до предмету та сприяє його поглибленому вивченню, розвиває в учнів науковий світогляд, дає можливість пов`язати теоретичні знання з їх реалізацією в житті, потребу поповнювати знання протягом усього життя.

Підготовку до роботи в МАН вчителі біології починають ще в початковій та середній школі. Для цього є різні форми роботи. Одним з них є конкурс на кращого доповідача. Ініціатором його є ліцей №107, а зараз він проходить і в інших школах. На цьому конкурсі часто до складу журі входять старшокласники, які мають досвід роботи в МАН і є переможцями.
На початку навчального року проходять методоб’єднання по плануванню роботи де важливу роль приділяємо участі у різноманітних конкурсах. Особливу увагу приділяємо роботі в МАН. Добрі результати мають такі школи: 1, 4, 16, 17, 36, 52, 55, 100, 107, 133, 164, 170, НУА.

Учні задіяні у всіх секціях біологічного напрямку, де постійно займають призові місця. Результати цього року заслуговують на увагу: в секцію “Лісознавство” на обласний рівень було подано дві роботи – обидві отримали призові місця ( Тулякова К., ліцей № 107 ,3 м., Матюніна Т. ,ліцей № 107 , 2 м.),секція “Медицина” – 4 роботи – 2 призери ( 2 та 3 м.- відповідно школи № 17, та №4 ), секція “Загальна біологія”-2 роботи – 2 призери ( Коломоєць Б., ліцей № 107, 3 м. та НУА 3 місце ), секція “Генетика” – 1 робота – 1 призер ( Вєдяєв О.,ліцей № 107 , 1 м.), секція «Екологія» - 2 роботи – 2 призери ( ліцей № 107 – 2 місце, та СШ № 100 – 3 місце), секція «Агрономія» - 2 місце СШ № 16 .

На Всеукраїнський рівень в збірну команду міста з нашого району було подано 2 роботи,які зайняли призові місця. Це Матюніна Т. , 11 кл, ліцей № 107 (вчитель- Михайліченко В.П),яка на протязі трьох років працювала в секції Лісове господарство ( в минулому році на Всеукраїнському рівні отримала 3 м., а в цьому році – 2 місце) та Вєдяєв О., 9 кл.,ліцей № 107 - 3 м (вчитель Вєдяєва О.В.), який розпочав свою роботу в секції «Генетика»

Призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт МАН України у 2010-2011 н.р.
8

Успіхи учнів роботі МАН з біології за минулі роки ми можемо побачити на діаграмі.
На Всеукраїнському рівні призові місця отримують учні ліцею№107 (Андрєєва І.- вчитель Семененко О.П., Острась Д., Матюніна Т. – вчитель Михайліченко В.П. , Вєдяєв О. – вчитель Вєдяєва О.В.)

^ Успіхи у проведенні біологічних турнірів

Школа повинна не лише надавати знання, виробляти вміння та навички, а ще й формувати та розвивати в учнів ключові та предметні компетентності. Тому актуальним на часі є інтелектуальний розвиток особистості, здатної сприймати інформацію та аналізувати її, бути мобільними. Цьому сприяють підготовка і проведення біологічних турнірів, які проводяться вже дев’ятий раз. З кожним роком в результаті районного туру, де приймають участь майже всі школи району, наша команда стає все сильнішою і на обласному турі дає добрі результати.

Протягом останніх 5 років учні нашого району зараховуються до збірної команди міста і з успіхом приймають участь у Всеукраїнському турнірі юних біологів, де займають призові місця. В 2007-2008 н.р. команда нашого району зайняла 1 місце на обласному рівні (керівник команди Семененко О.П.,вчитель біології ліцею №107). Учні нашого району були зачисленні до збірної команди Харкова, яка посіла 2 місце на Всеукраїнському турнірі юних біологів в м. Черкаси(керівник збірної команди м. Харкова - Михайліченко В.П., вчитель біології ліцею№107) в 2008 -2009 н.р. учні нашого району були в складі збірної міста та теж посіли почесне 2 місце на Всеукраїнському турнірі в м. Новоград-Волинському. В 2009-2010 н.р. команда нашого району посіла 1 м. на обласному рівні та в складі збірної міста Харкова посіла 1 м. на Всеукраїнському рівні в місті Донецьку (керівник збірної команди міста Харкова – Михайліченко В.П , вчитель біології ліцею №107).

Діаграма результатів в турнірі юних біологів


^ В складі збірної команди міста були учні ліцею № 107 Козіонов Сергій та Острась Даніїл та учень СШ № 170 Гольденберг Михайло

Нагородження призерів в місті Донецьку


^ Результати олімпіад з біології та екології

Останнім часом вчителі біології пропонують упроваджувати проблемні методи та створювати ситуації, які вимагають виявлення розбіжностей між фактами, що спостерігаються, та наявними знаннями, упроваджувати міні - дослідження певної проблеми, використовувати завдання випереджального характеру,яку сприяють прояву ініціативи з боку учнів.

Формуванню та розвитку цьому допомога методично грамотно організована робота учнів із підручником, довідковою літературою,енциклопедіями. При цьому розвивається вміння виділяти головне,складати план короткої чи розгорнутої відповіді на поставлене питання, розробляти порівняльні таблиці,опорні конспекти та схеми. Це дає змогу грамотно готувати учнів до участі в олімпіадах з біології та екології .

Вчителі району приділяють велику увагу підготовці учнів до олімпіад. Наприклад в олімпіаді з біології в 2011 році призерами обласного рівня є чотири учні району . Це учні 8 класу ліцею № 107 Арініна Дар’я(3 м.) та учениця СШ №36 (2 м.), дев’ятикласник гімназії № 1 Чепелюк Олександр (2м.) та десятикласник СШ № 5 Довгань Владислав (3 м.).

В олімпіаді з екології в цьому році призерами обласного рівня є учні ліцею № 107 Тулякова Катерина ( 11 кл.,3 м.), Міщерякова Валерія (9 кл., 2 м.) та учні гімназії №1 Мамедзаде С., 9 кл. 3 м. та Віхров Н. 9кл. 2 м. Постійно отримують призові місця на обласному рівні такі школи: 1, 5, 55, 36, 107, 164, 170.

^ Екологічна робота

На достатньому рівні в районі проходить екологічна робота. Особливі досягнення має вчитель біології гімназії №1 О.В.Роппе. В минулому році ії учні прийняли участь в міжнародній науково-практичній конференції школярів, яка відбулась на базі заповідника “Білогір’я”, що знаходиться в Білгородській області Росії. Також школярі цієї школи приймали участь в Міжнародному екологічному форумі, що відбувся в Москві. Приймали участь 83 федерації Росії і 17 держав. Україну представляв клуб “Екологія сучасного міста”, що створений і працює в гімназії №1 під керівництвом Роппе О.В. З кожного заходу юні екологи привезли нагороди, а в обласному проекті “Екологічна стежка”, що пройшов при ХОНМІБО проект гімназії №1 посів І місце.

Екологічна робота займає почесне місце і в ліцеї №107.Кожного року учні цього ліцею займають призові місця на захисті екологічних проектів та олімпіад (вчитель – методист Семененко О.П., ліцей №107)

Добре поставлена екологічна робота в таких школах: №165(вчитель Ткач П.О), №164(Титаренко Л.В), №158(вчитель Штаркман З.О), Павленко О.М., № 100, Ярмак Н.А., № 55, Небібулаєва Д.С., №17, Тележенко Н.В. № 172, Ложкіна Л.В. № 36 та інші. Учні цих шкіл постійно приймають участь в екологічних заходах міста, де отримують нагороди


Перспективи

У шкільній практиці поширені різноманітні методи і засоби навчання, що сприяють активізації творчої пізнавальної діяльності учнів. Для цього вчителі постійно займаються самоосвітою. На достатньому рівні проходить пед’ярмарка де вони діляться своїм досвідом з колегами. Це такі вчителі: Титаренко Л.В(ЗОШ №164), Ярмак Н.А(Гімназія №55), Ткач П.О(ЗОШ №165), Штаркман З.А(ЗОШ №158), Михайличенко В.П, Семененко О.П(ліцей №107), Роппе О.В (гімназія №1) та ін. Успішно проходить атестація біологів. В цьому році всі вчителі які атестувались підтвердили свої категорії і звання, або піднялись на ступеньку вище.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації