Поиск по базе сайта:
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України\

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України''
Скачати 263.92 Kb.
НазваПоложення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України''
Дата конвертації19.06.2013
Розмір263.92 Kb.
ТипПоложення

Нормативно-правова документація, що регламентує діяльність бібліотеки

Дивись тут…

Наказ Міністерства освіти України від 14.05.99 № 139 ''Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України''

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1226-р ''Про затвердження плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011 року''

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1228-р від 30.09.2009 ''Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року''

Наказ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ №22 від 03.04.2007 ''Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах''.

Методичні коментарі, виправлення та доповнення до ''Паспорту бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу''

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звіту N 80-а-рвк ''Зведена звітність державних, публічних та інших бібліотек''

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 № 1021 ''Про надання навчальним програмам для 11-річної школи грифа ''Затверджено Міністерством освіти і науки України''

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.11.2010 № 1044 ''Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу ''Шкільна бібліотека''

Наказ "Про затвердження Умов організації та проведення щорiчної Всеукраїнської акцiї "Живи, книго!"

Наказ "Щодо затвердження Положення про щорічний регіональний конкурс "Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу"

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти

Документи ІФЛА для шкільних бібліотек

Джерела: http://www.library.edu-ua.net/ (Бібліотека ім.В.О.Сухомлинського),

Інвентаризація бібліотечного фонду навчального закладу


Бібліотечний фонд — упорядковані зібрання документів, що зберігаються у бібліотеці, — потребує систематичного обліку. Аби встановити відповідність між даними обліку та фактичним станом справ необхідно проводити інвентаризацію бібліотечного фонду

Олена БІРЮКОВА

Інвентаризація бібліотечного фонду навчального закладу

Інвентаризація бібліотечного фонду проводиться один раз на п'ять років. Під час її про ведення перевіряється збереження бібліотечного фонду навчального закладу та встановлюється фактична наявність друкованої продукції й інших документів.

Одним з основних нормативних актів, що регулюють порядок проведення інвентаризації, є Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від ЗО жовтня 1998 р. № 90 (далі — Інструкція).

Відповідно до пункту 1.5 Інструкції інвентаризація бібліотечного фонду повинна проводитися не раніше 1 жовтня поточного року.

^ Організація проведення інвентаризації бібліотечного фонду

Інвентаризація починається з видання наказу по навчальному закладу. У наказі зазначаються склад інвентаризаційної комісії {далі — комісія) та строки, об'єкти і порядок відображення результатів інвентаризації в обліку.

Головою комісії призначається керівник навчального закладу або його заступник. До її складу входять спеціалісти, які добре знають об'єкт інвентаризації і первинний облік, та бухгалтер навчального закладу. Для проведення інвентаризації в закладах, що обслуговуються централізованою бухгалтерією, керівник управління освіти, при якому створено цю бухгалтерію, оформлює наказ у частині: затвердження складу центральної інвентаризаційної комісії та календарного плану проведення інвентаризації; розподілу працівників бухгалтерії для участі в місцевих комісіях

На підставі цього наказу керівники підпорядкованих управлінню освіти навчальних закладів створюють місцеві комісії.

У цьому випадку комісію очолює представник керівника управління освіти, який призначив інвентаризацію.

Нагадаємо, що до початку інвентаризації бухгалтерія повинна: завершити опрацювання всієї документації про надходження і вибуття документів, книжок, періодичної літератури тощо;

здійснити всі записи в реєстрах аналітичного обліку; визначити залишки на день інвентаризації. Особи, відповідальні за збереження матеріальних цінностей, дають розписку про те, що всі прибуткові та видаткові документи на товарно-матеріальні цінності здано до бухгалтерії та всі товарно-матеріальні цінності, що надійшли на зберігання, оприбутковано, а ті, що вибули, — списано.

^ Умови проведення інвентаризації

Інвентаризація обов'язково повинна проводитися при повному складі комісії, інакше її результати можуть бути визнані недійсними.

При перевірці залишків матеріальних цінностей у натурі обов'язково мають бути присутніми матеріально відповідальні особи.

Якщо інвентаризація бібліотечного фонду не може бути закінчена за один день, то приміщення бібліотеки наприкінці робочого дня опечатуються. Під час перерви в роботі комісії (наприклад, час обідньої перерви, нічний час тощо) описи мають зберігатися в ящиках, сейфах, шафах у приміщенні, де проводиться інвентаризація.

Якщо під час інвентаризації бібліотека отримує книжки, підручники тощо, їх має бути прийнято матеріально відповідальною особою у присутності членів комісії, а оприбутковано після інвентаризації. Такі цінності заносяться до окремого опису «Нематеріальні цінності, отримані під час інвентаризації». Одночасно в прибутковому документі за підписом керівника комісії робиться відмітка «Після інвентаризації» з посиланням на дату опису.

^ Способи проведення інвентаризації бібліотечного фонду

Існує два способи проведення інвентаризації бібліотечного фонду:

за допомогою контрольних талонів;

шляхом безпосереднього звіряння складу фонду із записами інвентарної книги або описом інвентарних номерів.

На кожну книжку виписується контрольний талон. У ньому зазначається інвентарний номер, прізвище автора або перше слово назви. Такий талон вкладається в кожну книжку.

На книжки, видані читачам або для пересувних бібліотек, талони заповнюються за книжковими формулярами і записами, на яких ставиться відмітка про перевірку.

Контрольні талони зіставляються в порядку інвентарних номерів, звіряються з записами в інвентарній книзі. Навпроти запису робиться відмітка про перевірку. За інвентарною книгою складається список книжок, яких не вистачає.

Перевірка фонду полягає у звірянні наявності кожної книжки із записом в інвентарній книзі. Перевіркою, як правило, займаються два працівники: перший знімає по одній книжці з полиці (або бере формуляри виданих книжок) і називає їх інвентарні номери, другий за цими номерами знаходить відповідний запис в інвентарній книзі.

^ На книжці ставиться штемпель перевірки, а в інвентарній книзі в графі «Відмітка про перевірку бібліотеки» — умовний знак. Якщо такий знак відсутній, це свідчить про те, що цієї книжки у фонді немає.

^ Виявлення нестачі книжок

Якщо під час інвентаризації встановлено нестачу книжок, то її повинно бути обов'язково усунено.

Матеріальну відповідальність за нестачу книжок несуть бібліотечні працівники, якщо збиток завдано з їх вини під час приймання, обліку або збереження документів.

Відповідальність за втрату книжок неповнолітніми читачами несуть їхні батьки.

Читачі, які загубили книжку, зобов'язані замінити її таким самим виданням або рівноцінним йому. Якщо це неможливо, вони відшкодовують її вартість за ринковими цінами в порядку, встановленому статтею 23 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу» від 16 березня 2000 р. № 1561.

^ Результати інвентаризації

За підсумками інвентаризації складається акт у двох примірниках. До акта подається список книжок, які знаходяться на балансі бібліотеки, але під час інвентаризації виявилися відсутніми.

У разі виявлення розбіжностей інвентаризаційна комісія повинна отримати від матеріально відповідальних осіб письмові пояснення. Це можуть бути заяви або пояснювальні записки працівників, в яких детально пояснюються причини розбіжностей, зазначається чи винен у тому, що сталося, працівник чи ні, і проставляється дата складання документа.

За результатами інвентаризації складається протокол, який передається інвентаризаційною комісією керівнику навчального закладу на розгляд і затвердження у п'ятиденний строк.

Результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському обліку в місяці завершення перевірки, але не пізніше грудня звітного року

^ Відповідальність за проведення інвентаризації

Посадовою особою, відповідальною за проведення обов'язкової інвентаризації, є керівник навчального закладу. Тому в разі порушення строків проведення інвентаризації бібліотечного фонду до нього може бути застосовано адміністративне стягнення — штраф у розмірі від 8 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 136 до 255 грн.), передбачений статтею 1642 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проте такий штраф мають право накладати тільки органи державної контрольно-ревізійної служби (ст. 234 Кодексу України про адміністративні правопорушення) і лише стосовно посадових осіб, які їм підконтрольні.

Інші працівники, які входять до складу постійно діючих і робочих інвентаризаційних комісій відповідно до розпорядчих документів навчального закладу, в разі невиконання своїх обов'язків щодо участі у проведенні інвентаризації притягаються до дисциплінарної відповідальності згідно з трудовим законодавством.

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 873-Х (із змінами).

 2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу» від 16 березня 2000 р. № 1561.

 3. Наказ Головного управління Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ» від 30 жовтня 1998 р. № 90 (із змінами і доповненнями)^ Терміни зберігання документів, що утворюються в діяльності бібліотеки


ПЕРЕЛІК

документів, що утворюються в діяльності бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу із зазначенням термінів їх зберігання

( укладений відповідно до Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів: затвердженою наказом головного архівного управління при кабінеті Міністрів від 20 липня 1998 року 3 41 (у редакції, затвердженій наказом Державного комітету архівів України від 25 березня 2008 року № 52, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2008 р. за № 306/14997)^ Вид документів

Термін зберігання

Примітка


І. Розпорядчо-організаційні документи. Контроль


Документи (законодавчі та нормативно-правові

До заміни

Після заміни
акти, які регламентують діяльність бібліотек)

новими

новими
Накази, розпорядження, рішення Міністерства

Доки не

мине потребаосвіти і науки України, Головного управлінняосвіти і науки, відділу освіти з питань діяльності бібліотеки навчального закладуПравила, положення,, інструкції, методичні рекомендації та вказівки Міністерства освіти і науки України, ХОНМІБО. міського науково-методичного педагогічного центру управління освіти з питань діяльності бібліотеки

До заміниновимиДокументи (доповідні записки, інформації, аналітичні огляди тощо) з питань діяльності бібліотеки, які направлено до органів вищого рівня

До ліквідаціїбібліотекиПриймально-здавальні акти з усіма додатками

До ліквідації(за виключенням інвентаризаційних документів), складені в разі зміни завідуючого бібліотекою

бібліотекиДокументи (акти, довідки, доповідні записки

1 р.

Після наступної перевірки
тощо) перевірок роботи бібліотекиІІ. Організацїйно-правові документи


Положення про бібліотеку навчального закладу

До ліквідації бібліотекиПаспорт бібліотеки

ПостійноПосадові інструкції

3р.

Після заміни новими
Договори про матеріальну відповідальність бібліотечних працівників

5 р.

Після звільнення

матеріально-відповідальних осіб


Правила користування бібліотекою навчального

До ліквідаціїзакладу

бібліотекиПорядок користування навчальними виданнями із фондів бібліотеки навчального закладу

До ліквідації бібліотекиПлани роботи бібліотеки (річні, календарні)

1 р.

При наявності відповідних звітів |
Документи (відомості, таблиці цифрових показників, аналізи) про розрахунки на обґрунтування річних планів


5 р.

Протоколи засідань, рішення Ради бібліотеки

10 р.Документи (списки, плани, програми, звіти) про роботу активу бібліотеки

10 р.Документи (плани, умови, програми, положення, довідки, звіти, протоколи засідань оргкомітету, журі) конкурсів, акцій тощо.

5 р.Плани, програми навчальних та спеціальних курсів з формування бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури користувачів

1 р.

Після заміни новими
Методичні вказівки, розробки, рекомендації щодо організації та проведення бібліотечних занять

10 р.Графіки проведення бібліотечних занять ( з формування бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури, бібліотечних гуртків, об'єднань тощо)

1 р.^ III. Документи обліку і контролю


Щоденники обліку роботи, читачів та відвідувань бібліотеки

До ліквідації бібліотеки^ IV. Документи обліку основного бібліотечного фонду


Плани комплектування бібліотечних фондів

3р.Документи (списки, каталоги, звіти) про оформлення річної передплати на літературу

1 р.

Після отримання передплатної літератури
Картотека обліку періодичних видань

До ліквідації бібліотекиКнига обліку документів основного фонду тимчасового користування

До ліквідації бібліотекиІнвентарні книги обліку основного бібліотечного фонду

До ліквідації бібліотекиКниги сумарного обліку бібліотечного фонду

До ліквідації бібліотеки

І
Супровідні документи (накладні, акти, описи, списки) на літературу, що надходить до бібліотеки

3р.

Після перевірки бібліотечного фонду
Книги обліку літератури, загубленої користувачами, і тієї, що прийнята замість неї.

3р.

Після перевірки бібліотечного фонду


Акти, списки літератури, вилученої з обігу

До ліквідації бібліотекиКнига обліку документів, прийнятих в дарунок

До ліквідації бібліотекиПрибуткові акти на літературу, одержану безкоштовно або без супровідних документів

3 р.

Після перевірки бібліотечного фонду


Акти списання періодичних видань

10 р.Протоколи комісії зі збереження бібліотечних фондів.

3р.Листування про повернення літератури користувачами

3р.Книга обліку незадоволеного попиту на літературу

Доки не мине потребаЖурнали реєстрації бібліографічних довідок

До ліквідації бібліотекиАрхів виконаних бібліографічних довідок

До ліквідації бібліотекиКартотеки формулярів користувачів

3 р.

Після перереєстрації читачів і повернення літератури

^ V. Документи обліку фонду навчальної літератури


Документи (списки, переліки) про використання у навчально-виховному процесі навчально-методичних видань, рекомендованих МОН України.

1 р.

Після заміниновими
Документи про потребу в шкільних підручниках. Замовлення на навчальні підручники і посібники

3р.Інвентарні книги обліку фонду навчальної літератури

До ліквідаціїбібліотекиКнига обліку- документів тимчасового користування фонду навчальної літератури

До ліквідаціїбібліотекиКниги сумарного обліку фонду навчальної літератури

До ліквідації

і
бібліотекиРеєстраційна картотека руху підручників

До ліквідації і бібліотекиСупровідні документи (накладні, акти, описи.

3 р.

Після перевірки бібліотечного

фонду
списки) на навчальну літературу, що надходить добібліотекиДокументи (реєстраційні відомості, списки, статистичні та аналітичні таблиці) про наявність навчальної літератури та забезпеченість навчально-виховного процесу.

Зр.Книги обліку навчальної літератури, загубленої

Зр.

Після перевірки бібліотечного фонду
користувачами, і тієї, що прийнята замість неї.Акти, списки навчальної літератури, вилученої з

До ліквідаціїобігу

бібліотекиКнига обліку виданої з фондів бібліотеки навчальної літератури класним керівникам, учням

1 р.

Після повернення літератури до бібліотеки


Формуляри класів на видачу навчальної літератури

3р.

Після перереєстрації читачів і повернення літературиКнига обліку передачі навчальної літератури іншим навчальним закладам на умовах книгообміну

3р.

Після повернення літератури


Акти інвентаризаційної перевірки фондів навчальної літератури

3р.Документи (плани, умови, програми, положення, довідки, звіти, протоколи засідань оргкомітету, журі) конкурсів, акцій щодо забезпечення збереження навчальних видань.

3р.^ VI. Довідково-інформаційні документи.


Сценарії, тематичні плани, програми проведення

Доки не

.
бібліотечних акцій, заходів тощо

мине потребаІнформаційні видання бібліотеки (бюлетені, списки, огляди, листки, прес-релізи тощо)

Доки немине потребаБібліографічні підбірки, тематичні покажчики літератури, бібліографічні посібники

Доки не мине потреба

^ Бібліотечні каталоги і картотеки


img_1523.jpg


Бібліотечні каталоги

Бібліотечний каталог - показник наявних у бібліотеці творів, який розкриває склад та зміст фонду і сприяє його кращому використанню. Каталоги розкривають фонд бібліотеки в різних аспектах і тим задовольняють будь-які запити читачів. Вони складаються для певної бібліотеки і відображають тільки її фонд.

Одним з основних і обов'язкових каталогів кожної бібліотеки є АЛФАВІТНИЙ. У ньому картки розставлені в алфавітному порядку за прізвищами авторів, а серед книг одного автора - за назвами творів. Картки в такому каталозі розставлені СУВОРО за алфавітом. Він розкриває авторський фонд бібліотеки. При розшуку матеріалу треба прийняти до уваги те, що якщо книгу написали 1-3 автори - вона описується за прізвищем першого автора, якщо більше з - то за назвою, - це «ЗОЛОТЕ» правило каталогів. В алфавітному каталозі картки розставлені «буква за буквою»; якщо перші букви однакові, то за другою літерою, і т.д. - це «СРІБНЕ» правило каталогів.

Обов'язковим каталогом є СИСТЕМАТИЧНИЙ. У ньому фонд розкривається за змістом. Література подається за галузями знань, які розміщені у певній послідовності, за певною системою. Така послідовність дає можливість підібрати книги з певної галузі знань.

В залежності від призначення каталоги можуть бути читацькі й службові.

Читацькі каталоги розраховані на читачів. Вони знаходяться в читацькій зоні бібліотеки. Службовими каталогами користуються працівники бібліотеки. Це каталог назв художніх творів, праць науковців університету. У нас вони є водночас читацькими і службовими.

Бібліотечна класифікація - це розподіл книг за галузями знань. У бібліотеках застосована системно-алфавітна розстановка (книги в кожному відділі розташовані за алфавітом).

^ Розділи бібліотечної класифікації:

2 Цикл природничих наук

22 Фізико-математичні науки

24 Хімічні науки

26 Науки про Землю

28 Біологічні науки 3~5 Цикл прикладних наук

 1. Техніка

 2. Сільське господарство

5 Медичні науки

6-8 Цикл суспільних та гуманітарних наук 6. Суспільні науки 6з Історія

 1. Економіка

 2. Політика

 3. Держава і право

68 Військове діло

у. Культура. Наука. Освіта

 1. Культура

 2. Наука *

 3. Науково - інформаційна діяльність

 4. Освіта. Педагогіка

 5. Фізична культура та спорт

 6. Засоби масової інформації
 1. Культурно - просвітницька робота

 2. Бібліотечне діло

79 Музеї. Архіви
8. Філологічні науки

8і Мовознавство

 1. Фольклор

 2. Літературознавство

84 Художня література
85. Мистецтво

85.1. Образотворче мистецтво

85-3- Музика

85-7- Художня самодіяльність

 1. Релігієзнавство

 2. Філософські науки

 3. Психологія

88.8 Дитяча психологія

Для полегшення роботи з систематичним каталогом і знаходження потрібного матеріалу складається АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК (АПП) - путівник за систематичним каталогом і картотекою: перелік термінів, понять, галузей знань, відображених в каталозі. Кожному поняттю відповідає індекс рубрики систематичного каталога, у якій зібрана необхідна література.

СИСТЕМАТИЧНА КАРТОТЕКА СТАТЕЙ - це опис журнальних та газетних матеріалів з різних галузей знань, організованих за бібліотечною класифікацією. Це доповнення до систематичного каталогу. В межах одного розділу об'єднано більше матеріалу, ніж у каталозі, тому там більше деталізується інформація. Розстановка карток - зворотно-хронологічна (нові видання спочатку).

ТЕМАТИЧНІ КАРТОТЕКИ - картки, зібрані за темою. У нас є такі тематичні картотеки:

 1. Накази Міністерства освіти і науки;

 2. Все про Україну; 1. Історичний роман;

 2. Пригодницький роман; 1. Фантастичний роман;

 2. Одесика;

 3. Основи безпеки життєдіяльності;

 4. Валеологія;

Болонський процес.


Картинку !


Діяльність шкільної бібліотеки щодо сприяння гуманізації, гуманітаризації навчально-виховного процесу та духовному становленню школяра


Діяльність шкільної бібліотеки щодо сприяння гуманізації, гуманітаризації навчально-виховного процесу та духовному становленню школяра


^ 1. Робота з читачами щодо формування і задоволення їхніх читацьких потреб

1.1. Організація екскурсій до бібліотеки для учнів 1-х,5-х класів, ознайомлення з «Правилами користування бібліотекою та книгою» під час перереєстрації та запису до бібліотеки, знайомство з фондом, оформлення «Зошиту обліку читачів шкільної бібліотеки по класах».

1.2. Вивчення читацьких інтересів, динаміки читання школярів, привернення учнів до планового читання за рекомендаційними списками літератури та планами читання.

1.3. Оформлення картотеки читацьких формулярів у зв'язку з переформуванням класів.

1.4. Заходи по залученню читачів до бібліотеки, організації їх обслуговування.

1.5. Відокремлення групи читачів які проявляють інтерес до окремої теми

1.6. Аналіз читацьких формулярів.

1.7. Заходи для подальшого розвитку і вдосконалення бібліотечного обслуговування, популяризації читання, координації діяльності з бібліотеками інших шкіл, інших відомств і організацій.

1.8. Зв'язок з культурно-освітніми установами, джерелами масової інформації.


2. Індивідуальна робота з читачами

2.1. Проведення рекомендаційних бесід з учнями під час видачі літератури.

2.2. Бесіди про прочитану книгу.

2.3. Консультації про вибір літератури біля книжкових полиць

2.4. Керівництво читанням, допомога у виборі книг. Робота з окремими групами читачів.

^ 3. Взаємодія шкільної бібліотеки з педагогами.

3.1. Інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури, що надійшли в бібліотеку:

— випуск інформаційних списків, інформаційних бюлетенів, експрес-інформацій;

— інформація про надходження нових підручників, програмової літератури, літератури з позакласного читання, методичної та нової педагогічної літератури;

— організація проведення «Дня інформації» для вчителів;

— інформація про новинки літератури, що надійшли в бібліотеку;

— нові форми інформаційного забезпечення вчителів новинками літератури (прайс-листи книговидавничих фірм та фірм, що розповсюджують літературу) та інше.

3.2. Спільна робота шкільної бібліотеки та педагогічного колективу щодо збереження фонду підручників:

— організація видачі (прийому) підручників класним керівникам 1—11 класів;

— робота з ліквідації заборгованості підручників;

— проведення бесід з учнями, батьками про збереження підручників;

- робота бібліотеки по питанню Всеукраїнської акції: «Живи, книго!»;

— масові та індивідуальні заходи стосовно виховання бережливого ставлення до підручників, шкільної книги.

3.3. Проведення разом з учителями заходів щодо популяризації книги та читання.

3.4. Організація книжкових виставок, оглядів літератури, що сприяють удосконаленню навчально-виховного процесу.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації