Поиск по базе сайта:
Інформації про проблему та критично ставитись до власних дій і вчинків; долати упередження та шкідливі звички; співпрацювати з різними категоріями громадян для вирішення проблеми; проводити заходи та акції для популяризації здорового способу життя icon

Інформації про проблему та критично ставитись до власних дій і вчинків; долати упередження та шкідливі звички; співпрацювати з різними категоріями громадян для вирішення проблеми; проводити заходи та акції для популяризації здорового способу життя
Скачати 182.39 Kb.
НазваІнформації про проблему та критично ставитись до власних дій і вчинків; долати упередження та шкідливі звички; співпрацювати з різними категоріями громадян для вирішення проблеми; проводити заходи та акції для популяризації здорового способу життя
Дата конвертації08.01.2013
Розмір182.39 Kb.
ТипІнформації

Человек рождается на свет,
Чтоб творить, дерзать – и не иначе,
Чтоб оставить в жизни добрый след
И решить все трудные задачи.
Человек рождается на свет
Для чего? Ищите свой ответ.


Проект «Здоров’я – криниця сили»

Мета проекту:

Довести приорітетність здоров’я серед інших людських цінностей, формувати відповідні навички щодо ведення здорового способу життя, вчитися використовувати набуті вміння, виховувати почуття відповідальності за збереження свого здоров’я і тих, хто поряд.

Завдання проекту:

 дослідити ставлення учнівського колективу до шкідливих звичок й необхідності вирішення цієї проблеми в суспільстві;

   провести опитування учнів і дорослих про їхню оцінку шкідливих звичок як суспільного явища, джерела походження та шляхів боротьби з ними;

   формувати загальне уявлення про шкідливий вплив наркотичних речовин, алкоголю, тютюну на організм людини;

 пропагувати необхідність дотримання здорового способу життя;

 формувати активну громадянську та життєву позицію щодо здорового способу життя;

   привернути увагу учасників проекту до вирішення проблеми в межах групи, навчального закладу, дому, вулиці тощо;

   організувати та провести заходи та акції, спрямовані на вирішення проблеми.


Очікувані результати

а) після закінчення проекту учасники проекту знатимуть: про переваги здорового способу життя й негативний вплив на людський організм таких шкідливих звичок, як уживання наркотиків, алкоголю, тютюну; причини вживання окремими людьми цих речовин та їх наслідки; як запобігати шкідливим звичкам.

б) учасники проекту вмітимуть: оцінювати різноманітні джерела інформації про проблему та критично ставитись до власних дій і вчинків; долати упередження та шкідливі звички; співпрацювати з різними категоріями громадян для вирішення проблеми; проводити заходи та акції для популяризації здорового способу життя.

Опис діяльності
І етап - підготовчий

Зміст:

•    вибір та обговорення теми;

   теоретична підготовка учасників проекту - отримання знань про здоровий спосіб життя, негативний вплив на здоров'я наркотиків, тютюну та алкоголю;
  зацікавленість учасниками майбутнім проектом;

 ознайомлення з метою та можливими аспектами діяльності.

^ Можливий алгоритм діяльності:

   планування роботи з урахуванням плану навчального закладу;
 підбір необхідної літератури;

 поширення інформації про проект;

   мотиваційна діяльність - проведення різноманітних заходів з метою зацікавлення учнівського колективу майбутнім проектом;

    обґрунтування необхідності дослідження проблеми, яку можна розв'язати спільними зусиллями;

 переконання активу груп у корисності їхньої діяльності й можливості отримання практичних навичок, які не тільки є важливими для ефективного навчання, а й можуть бути використані в майбутньому; формування груп учасників проекту;

 використання вправ, спрямованих на усвідомлення учнівським парламентом власної відповідальності за стан справ в Центрі, на вулиці, розуміння необхідності співпраці з різними категоріями населення та установами для вирішення проблеми шкідливих звичок, вироблення навичок працювати у групі, приймати колективне рішення.

ІІ етап - збір необхідної інформації

Зміст:

•    збір інформації;
•    накопичення матеріалів, що підтверджують актуальність проблеми здорового способу життя;
•    навчання й набуття учасниками проекту досвіду активної діяльності;
•    вивчення проблеми за матеріалами преси, статистики;
•    ознайомлення з правовими документами, що мають відношення до проблеми.

^ Можливий алгоритм діяльності:

   ознайомлення учасників проекту із ситуацією поширення шкідливих звичок як явища на території міста;

 збір матеріалів про негативний вплив шкідливих звичок на здоров'я людей;
   проведення опитування, анкетування учнівського колективу про їхнє ставлення до проблеми;

 вивчення громадської думки про ставлення до здорового способу життя та шкідливих звичок;

 визначення переліку організацій, установ, що займаються вирішенням проблеми.

ІІІ етап - планування, ключові моменти діяльності

Зміст:

•    узагальнення зібраного матеріалу, систематизація та аналіз отриманої інформації;
•    визначення найефективніших шляхів розв'язання проблеми;
•    планування діяльності для вирішення проблеми, розподіл обов'язків;
•    прогнозування наслідків діяльності;
•    розподіл завдань; визначення часу, необхідного для їх виконання;
•    вивчення ефективних шляхів взаємодії з представниками правоохоронних органів, медичних установ.

Можливий алгоритм діяльності:

   організація презентації зібраних матеріалів, що підтверджують наявність проблеми;
 узагальнення результатів двох попередніх етапів;
 визначення переліку можливих дій, спрямованих на розв'язання проблеми пропаганди здорового способу життя;
вибір найефективніших, але водночас реальних і доступних способів досягнення мети;
 визначення плану конкретних заходів подальшої реалізації проекту з утвердження здорового способу життя й запобігання шкідливим звичкам;
 зустрічі з людьми, які не байдужі до вирішення проблеми.

IV етап - діяльність, вирішення проблеми

Зміст:

•    реалізація плану дій, спрямованих на вирішення проблеми;
•    здійснення заходів, визначених на попередньому етапі.

Можливий алгоритм діяльності

Форми діяльності: анкетування та опитування; семінарські заняття; конференції; агітаційні акції; тренінги; творчі конкурси; вікторини, кросворди, рольові ігри; диспути та дискусії; бесіди; практичні заняття; психологічні практикуми; художньо-прикладні форми (малюнки, стіннівки, реклама (антиреклама)); дебати; правовий «лікбез»; зустрічі зі спеціалістами; «круглий стіл»; інтерактивні акції; презентації тощо.

^ Можливі заходи

Правовий «лікбез»: ознайомлення з нормативно-правовою та законодавчою базою України з охорони здоров'я, пропаганди здорового способу життя, відповідальності громадян за вживання та розповсюдження наркотиків.

^ Творчий конкурс «Антиреклама - двигун дії»: виготовлення та розповсюдження плакатів, буклетів, спрямованих проти наркотиків, алкоголю, тютюну та їх уживання.

^ Ділова гра «Мрії на майбутнє»

Короткий опис гри:

1) кожний учасник гри виписує на окремому аркуші у два стовпчики:

І) шість якостей та рис, які сприятимуть досягненню мети та здійсненню мрії; ІІ) шість якостей, які цьому перешкоджатимуть.

2) На аркуші, закріпленому на дошці, учасники гри по черзі називають записані риси та якості (у разі повторів навпроти вже названої риси ставиться якась позначка, наприклад «+»).

3) Обговорення написаного: Чи є серед перерахованих рис негативні звички, зокрема вживання тютюну, алкоголю, наркотиків? Скільки учасників навели їх у другому стовпчику? Про що це свідчить?

4) Висновки гри.

^ Дослідницька робота «Статистика свідчить»: збір і доведення до учнівського колективу інформації про кількість захворювань і смертельних випадків у районі (місті), що сталися через те, що підлітки вживали наркотики, дані про скоєні наркоманами правопорушення та злочини тощо.

^ Гра «Чого ти можеш позбавитись у житті і що придбаєш, якщо станеш наркоманом?». Використавши методику «мозкового штурму», запишіть у дві колонки «Досягнення» та «Втрати». Порівняйте отримані результати та зробіть висновки.

Установлення контактів, організація зустрічей та бесід із працівниками наркологічних диспансерів, лікарями.

^ Психологічний тренінг (проводиться міністерством психологічної просвіти та підтримки ) «Як позбавитися згубної звички?»

Організація та проведення «Дня здоров'я» із проведенням агітаційно-пропагандистських, санітарно-просвітницьких, культурно-розважальних, спортивних заходів і туристських походів, спрямованих проти шкідливих звичок.

^ Створення публікації та презентації про вибрану проблему та хід її вирішення.

V етап - презентація результатів діяльності

Зміст:

•    презентація результатів діяльності перед учнями, представниками громади, батьками;
•     ознайомлення з вибраними шляхами вирішення проблеми.

Можливий алгоритм діяльності:

•    упорядкування матеріалів;
•    створення демонстраційного стенду;
•    представлення матеріалів роботи груп на учнівських зборах, конференції, семінарі вчителів, батьківських зборах;
•    поширення інформації у пресі;
•    дослідження громадської думки про актуальність і доцільність здійсненого проекту;
•    узагальнення отриманого досвіду.

VІ етап - оцінювання успішності проекту

Зміст:

•    оцінювання діяльності на різних етапах проекту його учасниками;
•    анкетування учасників проекту;
•    оцінювання проекту педагогічним та учнівським колективом.


^ Можливий алгоритм діяльності:

•    розробити критерії оцінювання проекту;
•    скласти анкету;
•    провести опитування;
•    узагальнити та систематизувати результати анкетування, опитування;
    довести результати оцінювання до кожного учасника проекту.

Умови реалізації проекту: вибрана проблема має бути посильною для розв'язання; потрібне чітке планування діяльності й послідовне дотримання етапів проекту; обґрунтування часових меж і кола учасників; підтримка діяльності педагогічним колективом; доступ до засобів масової інформації; інформування про результати проекту; обов'язковість оцінювання внеску кожного учня за результатами проекту.

Ресурси: приміщення для проведення заходів; папір для випуску стіннівок, листівок, листів-звернень, анкет тощо; фломастери, кулькові ручки, доступ до Internet, технічне та програмне забезпечення.

Підсумок та оцінка реалізації проекту

Робота над проектом дозволяє виявити проблеми молоді віком від 16 до 18 років; з'ясувати, чи знають учасники проекту закони, і ознайомити з правовою грамотою учасників проекту та їхніх батьків.

Кожна група займається пошуком інформації, та з’ясовує:

  • Чому здоровий спосіб життя такий важливий для людини?

  • Що впливає на формування шкідливих звичок?

  • Скільки коштує здоровий спосіб життя ?

Під час роботи учасники проекту працють з нормативно-правовими документами. Аналіз законодавства деяких країн Заходу щодо сприяння впровадженню здорового способу життя, а також вітчизняного законодавства з зазначеної проблеми дає змогу зробити висновок про те, що держава приділяє не аби яке значення забезпеченню прав людини на збереження та зміцнення здоров'я. Також, учасниками проекту робиться висновок, що право на збереження та зміцнення здоров'я передбачене Декларацією прав людини, Європейською соціальною хартією та іншими міжнародними документами.

^ Робота над проектом підтвердила те, що окремою гострою проблемою здоров`я є поширення шкідливих звичок серед молоді. При вивченні цього питання учасники проекту проаналізували особливості первинного вживання психоактивних речовин, мотиви систематичного вживання, поінформованість молоді про негативні наслідки систематичного вживання психоактивних речовин. Розглядались як дозволені законом (тютюн, алкоголь), так і заборонені (наркотики, токсичні речовини) психоактивні субстанції.

В рамках роботи над проектом психологічною службою проводяться соціологічні опитування і анкетування.

По закінченні проекту учасниками були створені інформаційні буклети "Зупинись", "Народні корені здоров’я" , "Як кинути палити" та інші, які можуть використувати учасники проекту, викладачі при проведенні виховних годин, батьки учнів.

Кожна робота повинна бути проаналізована, врахована діяльність кожного учасника та його роль у виконанні роботи і згідно з критеріями підведені проміжні підсумки, які заносяться до оціночних листів, з якими можна ознайомитись на дошці «День за днем».

^ Оцінювання буклета

Зміст

Максимальна

кількість балів

Кількість набраних балів
1.Дизайн:
1.1.Грамотне використання матеріалу

20
1.2.Виразність стилю

20
1.3.Зовнішня привабливість

30
2.Зміст:
2.1.Орфографія і синтаксис

20
2.2.Стислість і змістовність

10
Всього^ Оцінювання публікації
Зміст

Максимальна

кількість

балів

Кількість набраних балів


1. Відповідність змісту темі, чіткість і послідовність викладення матеріалу

202. Ясність і стислість інформації, відсутність орфографічних та пунктуаційних помилок

203. Відповідність розмітки публікації і її оформлення естетичним вимогам, текст легко читається, зображення привабливі і відповідають змісту.

204. Простежується робота в групі, вся діяльність рівномірно розподілена між членами команди

20Всього^ Оцінювання мультимедійної презентації

Зміст

Максимальна

кількість балів

Кількість набраних балів
1. Титульний слайд (грамотне оформлення)

10
2. Використання додаткових ефектів PowerPoint (зміна слайдів, звук, графіки)

15
3.Використання ефектів анімації

20
4.Вставка графіків і таблиць

5
5.Текст добре написаний, і сформовані ідеї ясно викладені і структуровані

20
6. Наявність чітких висновків і результати розробленої теми

30
Всього
Презентація.

Формою представлення результатів проектної діяльності може бути обрано мультимедійну презентацію, де представлені результати роботи творчих груп.

Оцінювання презентацій, створених в ході роботи над проектом, здійснюється за допомогою розроблених критеріїв та заноситься до оціночних листів.

Після закінчення роботи кожна група випускає інформаційний бюлетень «Модель здоров’я групи».

Підводячи підсумки роботи, учні обговорюють результати своєї діяльності в групі. Працюючи з листами самооцінки, створеними для даного проекту, кожен учень визначає свої досягнення, оцінює свій внесок до реалізації проекту.

Підведеням підсумку роботи над проектом стає виступ агітбригади «Імпульс»

^ Сценарій захисту проекту «Здоров´я – криниця сили»

Звучить мелодія пісні «Незримий бій» .

Учасники заходять на сцену .

Співають : Наша служба і важлива , і проста ,

  І на перший погляд зовсім не важка .

                  Якщо хтось і десь в житті є отакий –

                  Чесно жить не хоче .

                  Значить , з ними нам вести великий бій ,

                  Це призначення у нашій є душі , -

                  Служба дні і ночі !

                  Оця пісня, скажем прямо , без прикрас .

                  І як зовсім би написана для нас ,

                  І хоч праця , ви, як бачите важка , -

                  Треба , - це принада .

                  В час такий , що хоч є дощ , а чи мороз .

                  Заступаєм ми на свій важливий «пост» ,

                  Ми - агітбригада !

1-й . Своє здоров'я кожен має .

        Не кожен вміє берегти –

        Той колеться , той випиває ,

        Той за цигаркою тремтить .

2-й.  Коли ж хвороби розтривожать

        І запізніле каяття ,

        Тоді , на жаль , не кожен може

        Зцілить отруєне життя .

3-й. Давайте поговорим про життя .

       Отак зберемось й поговоримо .

       Поділимося радістю і горем ,

       Давайте поговорим про життя.

4- й. Слухайте всі ! Слухайте нас !

        Наша розмова про тебе , Людино !

        Про здоров'я твоїх нащадків !

        І просто про те , як довше прожить на Землі!

5-й. Сьогодні ми доведемо вам ,

       що основна цінність людини – це здоров'я !

       І ми пропонуємо вам здоров'я !

       Силу ! Віру ! Фізичний гарт !

6-й . Ми – команда !

        Ми – агітбригада «Імпульс»

        Центру професійно-технічної освіти №3 міста Харкова .

Наш девіз : Всі : « Твоє здоров'я у твоїх руках ,

                               То бережи його щоднини !»

7- й. Пропагуємо ми всюди ,

        Щоби чули й знали люди .

        Ми проти СНІДу й нікотину ,

        Алкоголізму й наркотизму .

8- й. Ми за те , щоб у всьому світі

        Було багато радості і квітів .

9-й. Вдача в нас завжди така –

       Все ми робим жартома .

       Любим всі веселий сміх .

       Здоровий сміх , що гріє всіх .

 10 – й Та якщо вже не жартома ,

           Наркотики , пияцтво і куріння –

           Це найболючіша біда ,

           Бо гине молодь в світі .

  Всі : А найстрашніше – страждають діти !

 11-й . Вчені довели конкретними науковими дослідженнями , що нормальна тривалість життя людини – 150 років . ( Учасники піднімають напис – « 150»)

 12- й . Відомо , що біля 100- літньої межі люди здатні зберігати високу працездатність і гарне самопочуття .

 13-й. Мікеланджело створював свої шедеври до 89 –ти років . ( Учасники розгортають напис «Мікеланджело -89» )

 14-й. Тіціан – до 94 –х років . ( Напис « 94» )

 15-й. Лев Толстой – до 82 –х років .(Напис – 82 )

 16-й. Томас Едісон – до 84 –х років .( Напис – 84 )

 17-й . Віктор Гюго – до 82 –х років . ( Напис - 82 )

19-й. Середня тривалість життя українців – 57 років . (Напис – 57 )

Всі : В чому причина ? Що робити ?

 20-й. Ми звинувачуємо уряд , економіку , спадковість ,

         Лише , щоб зняти з себе відповідальність .

         Забуваючи найважливіший фактор .

1 – й . Бути здоровим чи ні – твій вибір .

2 – й . Зроби його .

3 – й . Обери життя , а не смерть .

4 – й . Ми – молоді , сповнені мрій і сподівань .

5 – й . Ми – майбутнє країни , її надія .

6 – й . Ми рішучі у своїх прагненнях .

7 – й.  Ми впевнені у своїх силах і в своєму успіху .

8 – й . Здоровий спосіб життя – це наш вибір .

 Всі : Українці повинні жити 150 років !

 ( Плакат – 150 . Звучить мелодія пісні « Я люблю тебя жизнь») .

Висновки.

Результатом роботи на проектом є чітке усвідомлення того, що основний шлях досягнення максимально можливого здоров'я проходить через впровадження здорового способу життя та створення сприятливого навколишнього середовища. Також змінюється ставлення учнів до власного здоров'я, пропагандується й утверджується здоровий спосіб життя, спостерігається тенденція відмови від тих звичок, які мають негативний вплив на здоров'я.

^ Під час роботи над проектом були розроблені матеріали:

Публікація"Народні корені здоров\'я"

Презентація "Здоров\'я - криниця сили"

Буклет"Зупинись"

Критерії оцінювання буклета.doc

Критерії оцінювання мультимедійної презентації.doc

Критерії оцінювання публікації.doc

Джерела інформації:

  1. Володин В.Д., Иванец Н.Н., Пемтас В.Е. Профилактики наркомании. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. - 1999; 1: 3-7.

  2. Проблеми наркоманії, ВІЛ-інфекції та ЗПСШ в Україні. Інформаційний вісник. № 1 / За ред. Б.П. Лазоренко. - 2001. - 44 с

  3. Рахманова А. Г., Чайка Н. А. ВИЧ / СПИД: сегодня это дол­жен знать каждый. – Саnada AIDS Russia Projekt, 1998 – 16 c.

  4. Будьмо здорові » сайт про здоровий спосіб життя

  5. Що таке “здоровий спосіб життя” молоді - Refine

  6. Алкоголік - людина що втратила свою особу

  7. Освіта.UA — Здоровий спосіб життяСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації