Поиск по базе сайта:
Розділ І. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2010 – 2011 навчальний рік icon

Розділ І. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2010 – 2011 навчальний рік
НазваРозділ І. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2010 – 2011 навчальний рік
Сторінка1/4
Дата конвертації19.06.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Розділ І.Аналіз роботи дошкільного навчального закладу

за 2010 – 2011 навчальний рік

Робота дошкільного навчального закладу ( ясла – садка) № 8 у 2010- 2011 навчальному році була спрямована на реалізацію основних завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти, Указами Президента України, Постановами Уряду,на задоволення освітніх запитів населення та втілення науково - методичної теми „Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, як засіб забезпечення якісної освіти ”.

Спираючись на основні завдання року, педагогічний колектив дошкільного навчального закладу ( ясла – садка) № 8 здійснював освітньо-виховну роботу за такими напрямами:

1. Формували мовленнєву та логіко-математичну компетентність

дітей дошкільного віку.

2. Розвивали художньо-естетичні здібності дітей дошкільного віку.

 1. Працювали над роботою щодо формування здоров’язберігаючої компетентності дітей через поглиблення знань про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом співпраці з батьками.

 2. Створювали умови для ефективної організації життєдіяльності дошкільників (розвивальне, природне, предметно-ігрове та соціальне середовище).

У ході виконання річного плану на 2010–2011 навчальному році колектив закладу працював над удосконаленням професійної компетентності педагогічних працівників через впровадження мережевої взаємодії, робота велась творчо і відповідально. Протягом року проводились: педради „ Якісна освіта – запорука самореалізації особистості ”, „Розвиток художньо-естетичних здібностей дітей дошкільного віку ”; наради при завідувачі; семінари; колективні перегляди; консультації; семінар-практикум „Формування логіко-математичної компетентності у дошкільників ”, „Лексичні та мовленнєві вправи. Інтерактивні технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку ” , семінар „Розвиваємо здібності кожної дитини ”, „Психологічний комфорт у дитячому колективі„ ; виставки та конкурси. На базі дошкільного закладу проводилось методичне об‘єднання для вихователів дошкільних закладів м.Чугуєва, які працювали в групах старшого дошкільного віку 5-6 року життя за темою „ Удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників ”.

У 2010-2011 навчальному році в дошкільному закладі працювала група короткотривалого перебування , яку відвідувало 12 дітей ( це 55 % дітей не охоплених дошкільною освітою 5-річок). Це свідчить про те , що дошкільною освітою заклад охопив 58 % дітей, із них 5 – річного віку - 87%.

Дошкільний навчальний заклад ( ясла – садок ) № 8 приділяв належну увагу питанням фахового зростання, активізації творчої діяльності педагогів, посилення персональної відповідальності їх за результати навчання, виховання та розвитку особистості кожної дитини. Здійснювалась підготовка дітей до навчання у школі. У закладі створено банк даних дітей, неохоплених дошкільною освітою за мікрорайоном, та консультативний пункт для батьків.

В дошкільному навчальному закладі працювало 24 педагогічних працівників, в т.ч.: завідувач, вихователь – методист, два музичних керівника, інструктор з фізичного виховання, вихователь з образотворчого мистецтва, практичний психолог. Вищу освіту мають 10 осіб, що становить 42%. Спеціалістів: І категорії – 4 особи (17 %); ІІ категорії – 1 особа (4,2%). Всі вихователі мають спеціальну педагогічну освіту.


^ Діаграма освіти педагогів ДНЗ
Велику увагу в дошкільному закладі приділяється роботі з обдарованими дітьми; в закладі працювали різноманітні гуртки:

- танцювальний гурток „Дзвоник”, керівник Любімцева Я.В

- театральний гурток „Веселка”, керівник Кузнєцова Н.В.

- гурток образотворчого мистецтва „Умілі руки”, керівник Гладишева Л.В.

Гуртковою роботою дошкільного закладу і міста було охоплено 37 дітей .

У дошкільному закладі результат роботи з обдарованими дітьми накопичується в «Золотій книзі»: дипломи, грамоти та інша інформація про успіхи дітей за межами закладу.

У навчальному році музичними керівниками Н.В.Кузнєцова та Я.В.Любімцевою були підготовлені різноманітні свята та розваги для дітей всіх вікових груп, до яких залучалися для виконання головних ролей діти з творчими здібностями. Свій вклад у розвиток обдарованостей внесла вихователь з образотворчого мистецтва Л.В.Гладишева ( працювала постійна виставка малюнків дітей). Протягом 2010-2011 н.р. практичним психологом Яценко Ю.В. приділялась велика увага за адаптацією новоприбулих дітей. З питань полегшення адаптації дітей проведені індивідуальні консультації з батьками , у ході яких відносно кожної дитини були розроблені індивідуальні заходи подолання труднощів адаптації . Також систематично здійснювалась практичним психологом Яценко Ю.В.профілактично – розвивальна та попереджувальна робота з дітьми старших груп № 3,5 з розвитку емоційно – вольової сфери. В роботі використовував практичний психолог психодіагностичні методи, які рекомендовані центром практичної психології і соціальної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». Згідно з планом роботи проводила Яценко Ю.В. психологічну просвіту всіх учасників навчально – виховного процесу. На батьківських зборах розглядались питання полегшення адаптації дітей до умов дошкільного закладу, питання підготовки та готовності дітей до навчання у школі; виховання та розвиток дітей раннього молодшого віку ; виховання дітей з творчими та інтелектуальними здібностями; виховання проблемних дітей.

Враховуючи те, що напрямок роботи педагогічного колективу на 2010-2011 навчальний рік був спрямований на розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, як засіб забезпечення якісної освіти творча група працювала над темою „Модернізація змісту дошкільної освіти згідно з Базовою програмою „Я у Світі””. Членами творчої групи були розроблені: діагностичні картки оцінювання дітей дошкільного віку за показниками компетентності програми „Я у Світі”, перспективне планування за програмою.

На виконання Закону України „Про мови ” була проведена така робота:

 • в групах оновлені українські куточки ( українська символіка, народні ігри);

 • в лютому-березні проводився Тиждень української мови;

 • протягом року проводились заняття з народознавства та краєзнавства;

 • поновили методичний кабінет науковою літературою;

 • працював постійно діючий семінар для вихователів„Культура мовлення ”.

Завідувач Шуліко О.О., вихователь-методист Дацковська В.Г. та вихователі (Іванова І.О., Мазняк І.О. ) брали участь у „Досвіді освітян ” .

Дана робота в дошкільному закладі ведеться систематично : в 2007 році

на досвід була представлена 1 робота, в 2008 році – 3 роботи, 2009 році – 5 робіт, у 2010 році – 4, у 2011У 2009-2010 навчальному році було атестовано чотири таких педагогічних працівника:

Дацковська В.Г.., Касьянова Л.М. яким встановлено «спеціаліст I категорії»; Сектим О.К., яка підтвердила категорію «Спеціаліст» та встановлено 9 розряд, Кондратова Л.М., яка підтвердила категорію «Спеціаліст» 9 розряду.

Колектив дошкільного закладу тісно працював із ЗОШ І-ІІІ ступенів

№1. Виконано план роботи з наступності між дошкільним закладом та школою. Були проведені такі заходи: екскурсія до школи, відвідування занять вчителями з грамоти та математики, зустріч вчителів школи і з батьками (загальні батьківські збори зі старшими групами) за темою „Психологічна готовність старших дошкільників до навчання у школі”.

Працювала постійно діюча виставка літератури „Готуємось до школи”.

З метою встановлення рівня якості знань дітей були проведені обстеження нервово-психічного розвитку та контрольні заняття.

Результати засвоєння знань, умінь, навичок відповідно до програмових вимог :

^ Ранній вік ( вихователі Сектим О.К., Нестеренко В.А., Боженко А.В.)Ці результати свідчать про те , що більшість дітей матеріал програми засвоїли на рівні „норма”.

^ Молодший вік ( вихователі: Касьянова Л.М., Корміленко О.О., Кондрашова Л.М., Проскуріна З.В., Іванова І.О., Мазняк І.О.).Ці результати свідчать про те, що вихователі дітей молодшого віку планують роботу та працюють планомірно з усіх розділів програми „Я у Світі”.

^ Середній ві ( вихователі : Свєтлова О.І., Старикова Н.С., Огієнко Н.М., Кулініч Н.М..)
У групах середнього віку , порівняно з І півріччям, підвищився рівень засвоєння програмового матеріалу. Це свідчить про те, що вихователі приділяють достатньо уваги навчальному процесу,

Для виявлення рівня якості знань дітей старших груп були проведені контрольні заняття та обстеження ( вихователі : Чернишова Н.В., Старикова Н.С., Шматько Н.І., Кулініч Н.М, Соколова Н.М., Новикова І.М.)

Ці результати свідчать про те , що збільшилась кількість дітей, які засвоїли програмовий матеріал на високому та достатньому рівні: уміють застосовувати знання на практиці, здатні до інтенсивної розумової діяльності, організовані, уміють зосередитись, старанно виконують завдання.

Одним із факторів успішного навчання дитини є розвиток мови. Мовлення є засобом і способом реалізації активності малюка в різних видах діяльності ( пізнавальної, практичної, спілкування, ігрової тощо) та в різних її формах, тому треба постійно і систематично працювати з дітьми над розвитком мовлення і подальше.

Постійно поновлювався банк даних про дітей, які потребують соціального захисту, над ними встановлено соціально-педагогічний патронаж. Спільно з практичним психологом дошкільного закладу проводився рейди із відвідуванням сімей пільгового контингент. Діти пільгової категорій залучались до всіх заходів, екскурсій, гуртків.

Захворюваність дітей в 2009-2010 навчальному році становила 15 % і в порівнянні з минулим (2008-2009 н.р. – 16,8 %) вона зменшилась на 1,8 %. Захворюваність на ГОРЗ зменшилось по кількості випадків на 31 %. Необхідно продовжувати послідовну роботу щодо укріплення здоров‘я дітей через впровадження як традиційних так і нетрадиційних форм оздоровлення.

За допомогою позабюджетних та спонсорських внесків в 2009-2010 навчальному році вдалося замінити: деякі меблі ( 3 комплекти кухонної меблі, шафи для розвиваючого середовища у 4 групи, 72 стільчика, 8 столів); дитячі іграшкові меблі – 1 комплект.

Разом з тим слід відзначити, що продовжує бути актуальне питання розвиток професійної компетентності педагогічних працівників та розвиток інтелектуально–творчих та інтелектуально-мовленнєвих здібностей дітей.


^ Розділ II. Основні завдання дошкільного

навчального закладу на 2011-2012 навчальний рік та оздоровчий період


Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2010-20101 навчальному році, враховуючи досягнення та методичну тему на 2011-2012 навальний рік „Професійна мобільність педагога в умовах багатовекторної системи неперервної освіти ”, педагогічний колектив визначає такі завдання на 2011-2012 навчальний рік


1. Формувати мовленнєву та логіко-математичну компетентність

дітей дошкільного віку.

2. Розвивати художньо-естетичні здібності дітей дошкільного віку.

 1. Продовжити роботу щодо формування здоров’язберігаючої компетентності дітей через поглиблення знань про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом співпраці з батьками.

 2. Створити умови для ефективної організації життєдіяльності дошкільників (розвивальне, природне, предметно-ігрове та соціальне середовище).


Завдання на літній оздоровчий період.


1. Створити умови, що забезпечують охорону життя і здоров'я дітей, попередження захворюваності і травматизму.

2.Реалізувати систему заходів, направлену на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, їх етичне виховання, розвиток допитливості і пізнавальної активності, формування культурно-гігієнічних і трудових навиків.

3. Здійснити педагогічну і санітарну освіту батьків по питаннях виховання і оздоровлення дітей в літній період.


Розділ III. Методична робота з кадрами


III.1. Підвищення педагогічної майстерності

^ III.1.1 Семінари – практикум
Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітка


1


2


3Формування у дітей інтересу до пізнання Всесвіту.


Здоров’ятворчі та здоров’язбережувальні технології. (Арт-терапія, лялько терапія як різновидність та шлях до пізнання себе).


Гіперактивна дитина.


01.2012


10.2011


09.2011


Дацковська В.Г


Дацковська В.Г

Яценко Ю.В.


Яценко Ю.В.


III.1.2 Тематичні тижні
^ Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітка


1


2


3


Тиждень екологічного виховання


 1. Організаційна робота .

 2. Робота з вихователями

 3. Робота з дітьми:

 • бесіди на екологічну тематику;

 • дидактичні ігри;

 • ігрові ситуації , ігри – медитації;

 • спостереження в природі;

 • досліди в природі;

 • педагого-екологічні завдання;

 • прикмети, прислів‘я, загадки;

 • читання екологічних казок;

 • заняття з рідної природи;

 • прогулянки – подорожі екологічною стежиною;

 • екологічні проекти;

 • праця в природі;

 1. Робота з батьками.Тижні безпеки життєдіяльності дітей.


 1. Організаційна робота.

 2. робота з вихователями.

 3. робота з дітьми:

 • бесіди на відповідну тематику;

 • індивідуальні бесіди;

 • моделювання ситуацій;

 • дидактичні ігри;

 • рухливі ігри;

 • настільно – друковані ігри;

 • заняття.

 1. Робота з батьками.


Тиждень української мови.
10.2011

02.2012


09.2011

01.2012

04.2012


03.2012-04.2012


Дацковська В.Г


Дацковська В.Г


Дацковська В.Г  1. III.1.3 Консультації


Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітка


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


Як полегшити процес адаптації дітей до дошкільного закладу

Прийоми активізації знань дітей з безпеки руху.

Виховання потреби у здоровому способі життя. Оптимізація рухового режиму.


Система роботи з логіко-математичного розвитку дітей молодшого дошкільного віку.


Аромати рослин на захисті нашого здоров’я


Нетрадиційні форм роботи з батьками.


Музична терапія як засіб лікувального та розвивального впливу на дітей.


Кольоротерапія. Вживання «кольорової водички» дітьми.


Розвиток дрібної моторики та рухової координації дошкільників.


Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі


Інтерактивні технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку.


09.2011


10.2011


10.2011


11.2011


12.2011


12.2012


01.2012


02.2012


03.2012


04.2012


05.2012
Яценко Ю.В.


Старікова Н.С.


Савченко І.М., Моісєєва О.Ю.


Дацковська В.Г


Медична сестра з оздоровлення

Огієнко Н.М.


Любімцева Я.В.


Медична сестра з оздоровлення


Касьянова Л.М.


Дацковська В.Г.


Яценко Ю.В.

^ III.2 Удосконалення професійної творчості
Зміст роботи

Термін

Вихід , який планується

1
Організаційне засідання творчої групи. Розподіл обов’язків. Затвердження плану роботи.


09.2011

План (проект)2

Консультація „Форми, методи організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми»


Вересень 2011


інформація


3


Створення інформаційне довідкового куточку та підбор літератури за проблемою.


10.2011


план


4
Надавати методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми в групах у 2011-2012н.р.Протягом року

5
Розробити Паспорт здоров’я


Вересень –грудень 2011


паспорт


6
Розробити тематику занять з валеології


Вересень – жовтень 2011


Тематика занять^ III.3 Самоосвіта

  1. III.3.1 Колективні переглядиЗміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітка


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


Закріплення культурно - гігієнічних навичок за допомогою художнього слова


Заняття.У країні хлопчиків і дівчаток


Гімнастика пробудження


Спостереження під час прогулянки


Розвига з використання ігрових тренінгів з ТРВЗ


Музична казка:

"Зустріч з музикою Шаїнського "


Інтегроване заняття з валеології, логічного та мовленнєвого розвитку


Заняття з розвитку мовлення «Птахи наші друзі»


Сендлплей у практиці


Фізкультурно -оздоровча прогулянка


Прийоми збагачення словника дітей раннього віку.


10.2011


11.2011


11.2011


12.2011


01.2012


01.2012


02.2012


03.2012


04.2012


04.2012


04.2012


Новикова І.М.


Шматько Н.І.


Касьянова Л.М.


Огієнко Н.М.


Соколова Н.М.


Любімцева Я.В.


Старікова Н.С.


Мазняк І.О.


Іванова К.В.


Кондрашова Л.М.


Гнатишина М.А.  1   2   3   4Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації