Наказ №211 Про стан вивчення та викладання географії та економіки icon

Наказ №211 Про стан вивчення та викладання географії та економіки
Скачати 62.28 Kb.
НазваНаказ №211 Про стан вивчення та викладання географії та економіки
Дата конвертації27.01.2013
Розмір62.28 Kb.
ТипНаказ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

АДМІНІСТРАЦІЇ МОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ №84

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

28.12.2011 №211


Про стан вивчення та викладання

географії та економіки


Відповідно до плану роботи школи у грудні 2011 адміністрацією школи вивчався стан викладання географії та економіки в школі .

Метою перевірки було :

- вивчення питання забезпечення базового рівня знань учнів з географії та економіки;

- матеріально-технічне та методичне забезпечення НВП;

 • відповідність викладання навчальним програмам;

 • об`єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • розвиток творчих здібностей учнів;

 • використання диференційованого підходу; формування знань, умінь і навичок у відповідності до вимог програм для загальноосвітніх шкіл;

- науковість, планування навчального матеріалу;

 • підбір наочності, індивідуальних завдань з урахуванням індивідуальних здібностей учнів;

 • наявність поурочних і календарно-тематичних планів, їх якість;

 • використання наочних посібників;

 • раціональне використання робочого часу;

 • забезпеченість підручниками.

 • виконання лабораторних, практичних робот відповідно до навчальних програм.


Перевірка показала, що одним із вирішальних факторів стану шкільної освіти є рівень фахової та методичної підготовки вчителя, його кваліфікація та відношення до навчально-виховного процесу. Формування вчителя, як творчої особистості - одне із найважливіших завдань методичної служби.

У школі укомплектованість педкадрами (% до штатного розкладу): 100%

Вчителі показали себе фахівцями справи. Мають добру науково-теоретичну підготовку, володіють методикою викладання предмету. На своїх уроках формують в учнів уявлення про природничо – наукову картину світу, формують в учнів уміння користуватися джерелами географічної, політичної, економічної географії, забезпечують розвиток просторового мислення учнів.

Аналіз стану вивчення рівня навчальних досягнень школярів та викладання географії показав, що вчителі Крамаренко Т.О. та Брянкіна Л.І. систематично працюють над підвищенням свого методичного та фахового рівня, дотримуючись нормативу проходження курсової перепідготовки - кожних 5 років.

Календарні плани вчителів складено з урахуванням методичних рекомендацій. Поурочні плани відображають роботу вчителів з виконання державних програм, індивідуальну і диференційовану роботу з учнями. Лабораторні та практичні роботи виконуються згідно до вимог програм.

В своїй роботі вчителі географії використовують наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 05.10. 2011 № 526 «Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області», наказ Міністерства освіти і науки України від  03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 №423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності», лист Міністерства освіти і науки України від 11.09.2007 №1/9-532 «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів», лист Міністерства освіти і науки України від 22.05.2009 №1\9-353 «Про Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2009/2010 навчальному році», лист Міністерства освіти і науки України від 21.08.2010 №1/9-580 «Про Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році», лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 №1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році»,

В школі є один кабінет географії, акт-дозвіл на проведення занять в кабінеті , журнали з ТБ відповідають нормативам ведення.

Кабінет забезпечено навчальною, методичною, довідковою літературою, яка систематизована. З технічних засобів є телевізор, тематична картотека – у наявності. Впорядковано наочні посібники та роздатковий матеріал відповідно до розділів програм (дидактичні збірники). У наявності матеріали для проведення позакласної роботи з предмета, матеріали для підготовки до шкільної та районної олімпіади, тощо).

В кабінеті дотримано належних санітарно – гігієнічних вимог.

Були перевірені навчальні досягнення учнів і проаналізовані, результати наведені в довідці.

Отже можна зробити висновки про те, що у системі роботи вчителів географії намітились такі пріоритетні напрями:

 • екологічна спрямованість знань, що їх здобувають учні на уроках географії;

 • гуманістична спрямованість викладання курсу;

 • всебічне використання краєзнавчого матеріалу;

 • пошуки нових, нетрадиційних форм та методів навчання;

 • диференційований підхід до дітей з урахуванням їх індивідуальних здібностей, виявлення та підтримка обдарованих дітей.

Основними причинами недоліків, виявлених під час вивчення стану викладання географії та економіки, є:

 • недостатня диференційованість підходу до оцінювання рівня навчальних досягнень школярів;

 • недосконалість підходів до тематичного обліку знань (вчителі досить часто неправомірно об'єднують великі за обсягом теми або розбивають їх на блоки чисто схематично, без врахування цілісності теми та єдності понять);

 • переважання репродуктивних методів навчання;

 • об'єктивне погіршення стану навчально-матеріальної бази, сучасного оснащення кабінетів географії настінними картами, тематичними картинами, картосхемами, таблицями, фільмами тощо;

Більш детальніша інформація надана в довідці

На підставі вищезазначеного


НАКАЗУЮ:


1. Вважати стан викладання географії та економіки на достатньому рівні

2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Селюцькій Т.П.:

2.1. З метою підвищення рівня методичної підготовки вчителів географії та економіки:

 • спрямувати роботу методичного об'єднання вчителів географії та економіки на вирішення питань підвищення ефективності уроку та організацію позакласної роботи з географії та економіки;

 • посилити керівництво і контроль за діяльністю педагогів у роботі шкіль­ного методичного об'єднання;

 • приділити особливу увагу ство­ренню програми самоосвітньої діяльності вчителя дослідниць­кого характеру; • проваджувати в педагогічну прак­тику технологію педагогічного мо­ніторингу;

 • створити систему соціально-психологічної підтримки учнів у про­цесі навчання.

3. Голові м/о:

3.1 Проаналізувати результати стану викладання географії та економіки.

До 15 січня 2012р.

3.2.Ретельно обговорити питання роботи з учнями , які мають початковий рівень навчальних досягнень на МО та розробити заходи щодо підвищення мотивації учнів до навчання.

4.Вчителям Крамаренко Т.О та Брянкіній Л.І.:

4.1 На уроках географії протягом ІІ семестру більше використовувати:

4.1.1. комп’ютерні тестові завдання.

4.1.2. форми інтерактивного навчання.

4.2.Продовжити колегіальний пошук удосконалення НВП за рахунок впровадження прогресивних інноваційних методик і технологій навчання як умови самовдосконалення учителя і самореалізації учня.

4.3. Провести моніторинг навчальних досягнень учнів у ІІ семестрі.

До 31.05.2012

4.4. Щорічно поповнювати базу даних талановитих та обдарованих дітей, виявляти їх здібності, нахили, пізнавальну діяльність.

4.5. Використовувати механізми заохочення і оцінювання не лише кінцевого результату , а і процесу навчання.

4.6. Підготувати учнів до участь в МАН у 2012 році.

5.Психологу школи провести анкетування дітей, що показали початковий рівень навчальних досягнень щодо їх можливостей сприйняття програмового матеріалу з метою надання порад учителям – предметниками для організації індивідуальної та диференційованої роботи вчителя з слабо встигаючими учнями на уроці.

6. Вчителю інформатики Максименковій В.М. розмістити наказ на сайті школи.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально – виховного процесу Селецьку Т.П.


Директор школи О.І.Тернівська


З наказом ознайомлені:

Селецька Т.П.

Крамаренко Т.О.

Брянкіна Л.І.

Харіна Т.Г.

Максименкова В.М.


Селецька Т.П.

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Наказ №211 Про стан вивчення та викладання географії та економіки iconНаказ №230 з основної діяльності Про рівень навчальних досягнень учнів І стан викладання географії в загальноосвітніх навчальних закладах району у 2012-2013 н р
України у 8 класах та соціально-економічній географії світу у 10 класах, проаналізовано стан навчально-методичного забезпечення процесу...

Наказ №211 Про стан вивчення та викладання географії та економіки iconНаказ №33 Про вивчення стану викладання, рівня навчальних досягнень учнів з географії в знз №№29, 99, 129 у 2011-2012 навчальному році
Відповідно до річного плану роботи методичного центру управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради...

Наказ №211 Про стан вивчення та викладання географії та економіки iconНаказ №100 Про стан викладання географії
Лютівський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа I ii ступенів-дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) золочівської...

Наказ №211 Про стан вивчення та викладання географії та економіки iconНаказ №152 Харків Про стан викладання фізики та хімії у побуті
Протягом грудня 2011 року адміністрацією закладу відповідно до річного плану роботи школи-інтернату проводилась робота щодо вивчення...

Наказ №211 Про стан вивчення та викладання географії та економіки iconНаказ №153 Харків Про стан викладання предмету «Соціально-побутове орієнтування»
Протягом грудня 2011/2012 навчального року вивчався стан викладання предмету «Соціально-побутове орієнтування» в 5-10 класах відповідно...

Наказ №211 Про стан вивчення та викладання географії та економіки iconНаказ №218 Про участь педпрацівників знз дзержинського району в спецкурсі "Методика викладання економіки у початковій школі"
На виконання листа квнз “Харківська академія неперервної освіти” від 18. 05. 2011 №661 “Про спецкус з економіки для вчителів початкових...

Наказ №211 Про стан вивчення та викладання географії та економіки iconНаказ №216 Про підсумки вивчення стану навчання та рівня навчальних досягнень учнів з економіки у загальноосвітніх навчальних закладах району
Робота була спрямована на аналіз роботи педагогічних колективів щодо навчально-методичного та кадрового забезпечення шкільної економічної...

Наказ №211 Про стан вивчення та викладання географії та економіки iconНаказ №415 Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з предмету іноземна (англійська) мова
Відповідно до плану роботи відділу освіти Сахновщинської районної державної адміністрації на 2012 рік, перспективного плану вивчення...

Наказ №211 Про стан вивчення та викладання географії та економіки iconНаказ №131 Харків Про стан викладання української мови в 5-10 класах
Згідно з річним планом роботи школи в жовтні-листопаді 2011 року був здійснений предметно-узагальнюючий контроль стану викладання...

Наказ №211 Про стан вивчення та викладання географії та економіки iconНаказ №164 Про вивчення стану викладання окремих навчальних предметів на 2012/2013 навчальний рік
На виконання плану роботи школи на 2012/2013 навчальний рік та з метою якісного вивчення стану викладання окремих навчальних предметів,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи