Положення про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду оплати праці icon

Положення про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду оплати праці
Скачати 75.55 Kb.
НазваПоложення про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду оплати праці
Дата конвертації22.01.2013
Розмір75.55 Kb.
ТипПоложення


Додаток №3

до колективного договору між адміністрацією та профкомом СЮТ №5 на 2012-2015 рр.ПОГОДЖЕНО


Голова профкому СЮТ№5

________ В.М.Євтушенко

09.12.2011

ЗАТВЕРДЖУЮ


Директор СЮТ№5

_____ О.М.Сидорчук

09.12.2011ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги

за рахунок економії фонду оплати праці


Преміювання працівників СЮТ №5 та надання їм матеріальної допомоги здійснюється за наявності економії фонду оплати праці закладу.

Преміювання здійснюється у разі відсутності заборгованості по заробітній платі.

Економія фонду оплати праці розподіляється в такому відношенні: 30 % – на преміювання та 70 % – на матеріальну допомогу.


^

Показники преміювання1. Директора, заступника директора з НВР, методиста

1.1. За посідання призового місця у районному огляді закладів освіти по підготовці закладу до нового навчального року.

1.2. За організацію раціональної і ефективної роботи працівників закладу, створення сприятливого мікроклімату в педагогічному колективі.

1.3. За поліпшення навчально-матеріальної бази закладу, яка забезпечує навчально-виховний процес.

  1. За досягнення трудовим колективом високої результативності у роботі.

  2. За ефективну організацію науково-методичної роботи.

  3. За встановлення тісної співпраці з державними організаціями та установами;

  4. За поліпшення умов забезпечення охорони життя та здоров’я учнів, працівників;

  5. За організацію ефективної системи підвищення кваліфікації та професійної майстерності педпрацівників.


^ 2. Заступника директора з АГЧ

2.1. За організацію раціональної і ефективної роботи обслуговуючого персоналу закладу по утриманню закладу в належному санітарному стані.

2.2. За якісну підготовку закладу до нового навчального року.

2.3. За чітку і раціональну організацію обліку та збереження матеріальних цінностей.

2.4. За ефективну організацію контролю за протипожежним станом закладу.

3. Показники преміювання інших педпрацівників

3.1. За якісну підготовку учнів до виставок та змагань всіх рівнів та участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН.

3.2. За активну участь у підготовці закладу до нового навчального року.

3.3. За активну участь в науково-методичній роботі закладу та району.

3.4. За активну громадську роботу в виборних профспілкових органах, в комісії з соціального страхування.

3.5. За організацію та проведення семінарів різних рівнів, відкритих занять.

3.6. За збереження обладнання та матеріальних цінностей закладу

^ 4. Преміювання інших працівників

4.1. За сумлінне виконання службових обов’язків.

4.2. За якість та напруженість праці.


5. Розмір премії для працівників закладу визначається відповідною комісією (з представників адміністрації та профспілковою комітету закладу). Розмір премії керівнику закладу визначається начальником управління освіти з обов’язковим погодженням з профспілковим комітетом.

Конкретні розміри преміювання визначаються з урахуванням особистого внеску кожного працівника і загальних результатів роботи закладу, але не більше двох посадових окладів (ставок заробітної плати).

6. Працівникам, які здійснили грубі порушення трудової чи виконавської дисципліни, чинного трудового законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки та охорони праці і мають дисциплінарні стягнення, а також несумлінно ставляться до виконання своїх посадових обов’язків, премія не призначається.

7. Показники преміювання та розміри винагороди директору оформляються наказом по управлінню освіти, іншим працівникам – по закладу освіти, попередньо узгодженим з профкомом закладу та начальником управління освіти, і доводяться керівником закладу до кожного члена колективу в триденний строк.

8. Нарахування та виплата премії за рахунок економії фонду оплати праці проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти на підставі відповідного наказу по закладу.

^ Надання матеріальної допомоги працівникам закладу здійснюється на підставі власної заяви працівника за наказом директора, погодженого з профкомом закладу та начальником управління освіти.

Матеріальна допомога надається з урахуванням матеріального стану сім’ї працівника до законодавчо визначеного прожиткового мінімуму:

 • при нещасних випадках;

 • при захворюванні та довготривалому лікуванні працівника;

 • при втраті близьких членів сім’ї;

 • при стихійних лихах;

 • при народженні дитини.Додаток №4

до колективного договору між адміністрацією та профкомом СЮТ №5 на 2012-2015 рр.ПОГОДЖЕНО


Голова профкому СЮТ№5

________ В.М.Євтушенко

09.12.2011

ЗАТВЕРДЖУЮ


Директор СЮТ№5

_____ О.М.Сидорчук

09.12.2011ПОЛОЖЕННЯ

про надання педагогічним працівникам грошової винагороди

за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення вводиться на підставі Закону України “Про освіту” ст. 57 та постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.02 р. №1222 “Про реалізацію окремих положень частини першої ст. 57 Закону України “Про освіту”, частини другої ст. 25 Закону України “Про загальну середню освіту”, частини другої ст. 18 і частини першої ст. 22 Закону України “Про позашкільну освіту”, ст. 30 Закону України “Про дошкільну освіту” з метою стимулювання творчої, сумлінної праці педагогічних працівників закладу.

Перелік посад педпрацівників, які мають право на зазначену винагороду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. №963 “Про затвердження переліку посад педагогічних і науково-педагогічних працівників”, зі змінами, внесеними відповідно постанові Кабінету Міністрів України від 06.05.01 р. №432.

Персональну відповідальність за дотримання цього Положення несе керівник закладу освіти. Контроль здійснює профспілковий комітет первинної профспілкової організації закладу.


ІІ. УМОВИ І ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ДЛЯ НАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ ЩОРІЧНОЇ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ

 1. Обов’язковими умовами для розгляду питання про надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків є:

 • дотримання у роботі вимог чинного трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку;

 • сумлінне виконання своїх функціональних обов’язків;

 • відсутність порушень трудової, фінансової та виконавчої дисципліни, техніки безпеки та охорони праці.

1. Директора

1.1. За посідання призових місць у районних (міських, обласних) оглядах по підготовці закладу до нового навчального року.

1.2. За організацію раціональної і ефективної роботи працівників закладу, створення сприятливого мікроклімату в колективі.

1.3. За поліпшення навчально-матеріальної бази закладу, що забезпечує навчально-виховний процес.

1.4. За створення умов щодо забезпечення охорони життя та здоров’я учнів та працівників.

1.5. За організацію ефективної системи підвищення кваліфікації та професійної майстерності педпрацівників.

1.6. За встановлення тісної співпраці з державними організаціями та установами.

1.7. За досягнення трудовим колективом високої результативності у роботі.


^ 2. Заступника директора

2.1. За організацію системи підвищення кваліфікації та професійної майстерності керівників гуртків.

2.2. За створення умов для виконання навчальних програм.

2.3. За організацію контролю за навчально-виховним процесом, якістю знань, умінь, навичок учнів.

2.4. За організацію і контроль роботи щодо забезпечення охорони життя і здоров'я керівників гуртків і учнів.


3. Методиста

3.1. За виконання своїх посадових обов’язків на високому професійному рівні.

3.2. За ефективну організацію науково-методичної роботи.

3.3. За організацію і проведення в закладі заходів з підвищення кваліфікації педагогів: семінарів, тренінгів, творчих майстерень, круглих столів тощо.

3.4. За правильне ведення навчально-методичної документації.


3. Показники преміювання інших педпрацівників

3.1. За якісну підготовку учнів до виставок та змагань всіх рівнів та участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН.

3.2. За активну участь у підготовці закладу до нового навчального року.

3.3. За активну участь в науково-методичній роботі закладу та району.

3.4. За організацію та проведення семінарів різних рівнів, відкритих занять.

3.5. За збереження обладнання та матеріальних цінностей закладу.


ІІІ. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ

^ ЩОРІЧНОЇ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ


Надання щорічної грошової винагороди здійснюється один раз на рік.

Розмір щорічної винагороди визначається відповідною комісією (з представників адміністрації та профспілковою комітету закладу).

Розмір щорічної винагороди директору закладу визначається начальником управління освіти з обов’язковим погодженням з райкомом профспілки.

Конкретні розміри щорічної винагороди визначаються з урахуванням особистого внеску кожного педагогічного працівника і загальних результатів роботи закладу, але не більше, ніж один посадовий оклад (ставка заробітної плати).

Педагогічні працівники, які здійснили грубі порушення трудової чи виконавської дисципліни, чинного трудового законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки та охорони праці і мають дисциплінарні стягнення, а також несумлінно ставляться до виконання своїх посадових обов’язків, позбавляються щорічної винагороди повністю. За інші порушення вони можуть позбавлятися щорічної винагороди частково. Позбавлення щорічної винагороди повністю або частково проводиться тільки за той період, у якому мало місце упущення у роботі.

Показники преміювання та розміри винагороди оформляються наказом по закладу освіти, узгодженим з профспілковим комітетом, і доводяться до кожного члена колективу в триденний строк.

Нарахування та виплата щорічної винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти на підставі відповідного наказу по закладу.

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Положення про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду оплати праці iconПоложення про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги з фонду економії заробітної плати Загальні положення Положення про преміювання розроблене на підставі статті 98 кзпП
Міністерства освіти і науки України від 26. 09. 2005 №557 "Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів...

Положення про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду оплати праці iconРішення від 30. 12. 2011 №6/14-188 смт Велика Новосілка Про преміювання та надання матеріальної допомоги селищному голові та заступнику селищного голови
Положенням про преміювання працівників Великоновосілківського селищної ради, затвердженого розпорядженням селищного голови №144 рк...

Положення про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду оплати праці iconПостанова від 20 червня 2012 р. №552 Київ
Про умови оплати праці працівників Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень

Положення про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду оплати праці iconПоложення про матеріальне заохочення працівників харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № харківської міської ради харківської області І. Загальні положення
Постанови Кабінету Міністрів України від 30. 08. 2002р. №1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів...

Положення про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду оплати праці iconПоложення про надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова
Про внесення змін до ухвали міської ради від 15. 03. 2007р. №676 “Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної...

Положення про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду оплати праці iconПовідомлення працівників про умови оплати праці я влаштовуюсь на роботу. Мені повідомили про всі умови праці окрім її оплати. Чи повинні мені при працевлаштуванні довести інформацію стосовно заробітної плати
И «Про оплату праці» передбачено, що при укладанні працівником трудового договору (контракту) роботодавець доводить до його відома...

Положення про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду оплати праці iconНаказ №453 Про передачу функцій призначення та виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та його відділень (далі робочі органи Фонду) органам праці та соціального...

Положення про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду оплати праці iconПоложення про атестацію працівників 18. 09. 2012, 09. 10. 2012, нарада директорів шкіл Біловол Л.І., зав. Рмк 2 Здійснення оплати праці педагогічних працівників, завідуючих днз
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи