Поиск по базе сайта:
Звіт щодо практики звітування про свою діяльність органів І посадових осіб місцевого самоврядування м. Львова у 2010 році за результатами дослідження, проведеного громадською організацією icon

Звіт щодо практики звітування про свою діяльність органів І посадових осіб місцевого самоврядування м. Львова у 2010 році за результатами дослідження, проведеного громадською організацією
НазваЗвіт щодо практики звітування про свою діяльність органів І посадових осіб місцевого самоврядування м. Львова у 2010 році за результатами дослідження, проведеного громадською організацією
Дата конвертації18.06.2013
Розмір111 Kb.
ТипЗвітАНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

ЩОДО ПРАКТИКИ ЗВІТУВАННЯ ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ М.ЛЬВОВА У 2010 РОЦІ

(за результатами дослідження, проведеного громадською організацією

Інформаційно-правовий центр “Наше право” у 2010-2011 роках)


Інструментарій дослідження

Інформація, покладена в основу дослідження отримана в результаті аналізу відомостей, розміщених на офіційному веб-сайті Львівської міської ради, даних отриманих в результаті надсилання інформаційних запитів до органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Львова, контент-аналізу повідомлень у ЗМІ, безпосереднього відвідування експертами відкритих заходів, де відбувалося звітування, постановки запитань посадовим особам, дослідження чинного законодавства та локальних актів, аналізу самих письмових звітів виконавчих органів Львівської міської ради.


^ Предмет дослідження

Процедура (зовнішня форма звітування) з точки зору забезпечення права громадян на отримання інформації про діяльність органів місцевого самоврядування.


Аналіз законодавчих норм

Загалом в законодавстві України питанню звітування органів місцевого самоврядування приділено не багато уваги. Частково вони врегульовані також локальними правовими нормами, зокрема Статутами територіальних громад.

Правову основу звітуванню закладає стаття 4 Закону України “Про місцеве самоврядування”, яка серед принципів, на яких здійснюється місцеве самоврядування, передбачає принцип гласності та принцип підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб.

Стаття 75 Закону України “Про місцеве самоврядування” зазначає, що органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами. Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними громадами про свою діяльність.


^ Вимоги законодавства до звітування депутатів місцевих рад

Закон України “Про статус депутатів місцевих рад” передбачає, що депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним (частина 3 статті 11).

Відповідно до ст.16 того ж Закону депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

Порядок звітування депутатів Львівської міської ради та депутатських комісій не врегульований актами самої ради.


Аналіз безпосередньої практики звітування депутатів Львівської міської ради

У 2010 році депутати Львівської міської ради не звітували перед виборцями, посилаючись на те, що Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” та Закон України “Про статус депутатів місцевих рад” носять суперечливий характер в частині звітування. На думку працівників секретаріату ради, закони не враховують, що учасником виборчих процесів була політична партія, а не окремі депутати.

Львівська міська рада за весь період діяльності не приймала рішень про затвердження орієнтовних строків звітів депутатів.


^ Вимоги законодавства до звітування міського голови

Міський голова забезпечує підготовку на розгляд ради місцевого бюджету та звіту про його виконання та оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання (пункт 9 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування”).

При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою (частина 6 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування”).

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами (частина 7 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування”).

При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед міською радою. Не рідше одного разу на рік міський голова звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менш як половини депутатів міської ради міський готова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу її виконавчих органів у будь-який визначений ними термін. Все це зумовлюється наявністю представницького мандата, отриманого міським головою за результатами прямих виборів його територіальною громадою (пункт 4 рішення Конституційного Суду України у справі про сумісництво посад народного депутата України і міського голови від 6 липня 1999 року № 7-рп/99).

Міська рада заслуховує щорічний звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради. Ці щорічні звіти оприлюднюються шляхом їх опублікування в друкованих засобах масової інформації рад, які заслуховують відповідні звіти, а у разі їх відсутності - в інших місцевих друкованих засобах масової інформації (стаття 38 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності").

Порядок звітування Львівського міського голови не врегульований актами самої ради.


Аналіз безпосередньої практики звітування Львівського міського голови

Львівський міський голова у 2010 році звітував в приміщенні Львівської міської ради перед вчителями, лікарями, головами ОСББ, працівниками комунальних підприємств, журналістами та іншими мешканцями, яких попередньо запросили через надсилання іменних запрошень. Вхід для інших осіб на цей захід був закритим.

На офіційному веб-сайті Львівської міської ради за посиланням “звіт Львівського міського голови” розміщений звіт виконавчих органів Львівської міської ради.

Письмового звіту Львівського міського голови про здійснення регуляторної політики немає ні на офіційному сайті, ні в ЗМІ.


^ Вимоги законодавства до звітування депутатських комісій, виконавчих органів місцевих рад перед місцевими радами

До виключних повноважень місцевих рад відноситься заслуховування звітів постійних депутатських комісій (п.11 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”); звітів про виконання місцевих бюджетів (п.23 ч.1 ст.26); звітів виконавчих органів ради щодо реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування (п.1 ч.1 ст.27), відчуження комунального майна (п.4 ч.1 ст.29).

Порядок звітування депутатських комісій Львівської міської ради не врегульований актами самої ради.

Аналіз безпосередньої практики звітування постійних комісій Львівської міської ради

Члени територіальної громади Львова могли ознайомитися зі звітами постійних комісій Львівської міської ради трьома способами:

  1. Відвідати засідання ради (для цього необхідно написати заяву в Секретаріат ради за п'ять днів до проведення засідання);

  2. Послухати аудіозапис засідання ради, який розміщений на офіційному веб-сайті ради (для цього треба скачати весь файл, який займає розмір 100-500 МВ);

  3. Звернутися з інформаційним запитом до Секретаріату Ради.

Письмові звіти постійних комісій не були розміщені на офіційному веб-сайті ради і не публікуються у ЗМІ чи друкованому органі ради.


^ Аналіз локальних актів органів місцевого самоврядування м.Львова щодо звітування виконавчих органів Львівської міської ради

Кожного року, починаючи з 1995, Львівський міський голова видає розпорядження, що затверджує порядок звітування виконавчих органів Львівської міської ради. Ним, як правило, визначається графік звітів департаментів, управлінь, відділів та інших її структурних підрозділів, а також районних адміністрацій (які за статусом є виконавчими органами ради). Також деякими розпорядженнями встановлюються вимоги для підготовки звітів виконавчих органів ради та порядок звітування про роботу.

Аналізуючи зміст, наприклад, розпорядження №7 від 20.01.2010 “Про порядок підготовки звітів виконавчих органів ради та графік їх слухань”, можна побачити доволі демократичну процедуру проведення звітування. Воно мало б відбуватися у два етапи. У першому етапі – заслуховування та обговорення звіту у присутності представників громадськості, громадських організацій, трудових колективів, політичних партій, депутатського корпусу, засобів масової інформації. У другому - затвердження звіту виконавчого органу рішенням виконавчого комітету. При чому на цьому етапі керівник виконавчого органу доповідає виконавчому комітету про зауваження (пропозиції), отримані під час 1-го етапу звіту, та вжиті чи заплановані заходи на виконання цих зауважень (пропозицій).


Аналіз безпосередньої практики звітування структурних підрозділів Львівської міської ради та її виконавчих органів

Публічні звіти відбувалися з невеликими відхиленнями від графіку (інколи змінювалося місце та час), затвердженим розпорядженням Львівського міського голови №7 від 20.01.2010.

Інформація про проведення публічного звітування поширювалася через директорів шкіл та керівництво львівських комунальних підприємств. Оголошення розміщувалося на офіційному веб-сайті ради не раніше, ніж за тиждень, а інколи, з запізненнями, а в ЗМІ — не подавалося.

В результаті, серед присутніх на публічному звітуванні були поодинокі представники громадськості та мешканці, а в основному — депутати, працівники міської ради, керівництво комунальних підприємств та закладів освіти.

Вхід на ці заходи був відкритим для всіх бажаючих, також була можливість для постановки запитань, висловлення зауважень, внесення пропозицій. Проте пропозиції/зауваження не реєструвалися, їх виконання не ставилося на контроль посадових осіб. Пропозиції, подані експертом дослідження, були взяті до уваги на словах та не реалізовані.

Інформація подавалася у формі презентацій, містила багато статистичних даних, графіків, діаграм, інколи фотографій.

Письмові звіти можна було вільно отримати в паперовому форматі під час публічного звітування, також вони розміщені на офіційному веб-сайті ради у вільному доступі і надаються за інформаційними запитами громадян.


^ Обґрунтування необхідності впровадження змін

В першу чергу, практику звітування органів місцевого самоврядування варто привести, щонайменше, у відповідність до вимог чинного законодавства. Навіть дрібні порушення нормативних актів службовцями викликають у населення масу обурення та спротиву. Їх вчинення дає привід для, інколи, дуже гострої критики з боку громадськості в пресі, призводить до невиправданого протистояння між нею та місцевою владою. Тоді як розвиток міста залежить від конструктивної співпраці між ними.

По-друге, соціологічні дослідження проблематики роботи депутатів з виборцями, наприклад, у м.Луцьку показують, що особисті зустрічі обраних осіб зі своїм електоратом є найефективнішим засобом зміцнення довіри громадян до влади. “Саме після таких зустрічей піднімається рівень оцінки діяльності депутатів, їх груп і фракцій”1 Більше того, невдоволення мешканців, як правило, починається з непоінформованості громадян про дії своїх обранців та чиновників на місцях.

По-третє, функцію інформування виборців про діяльність своїх обранців, через особисті зустрічі, не заміняють інші форми поширення інформації. Робота депутатських фракцій і груп не висвітлюється у львівських ЗМІ, так само як і — Львівської міської ради. Відомості, поширені її прес-службою, носять ситуативний та вибірковий характер. Тоді як процедура звітування передбачає підведення підсумків, аналізу затрачених ресурсів та отриманих результатів, системне, об'ємне та більш глибоке отримання інформації.

Знову-ж-таки, якщо звернутися до соціологічних досліджень, проведених у м.Луцьку, то цифри говорять самі за себе. “Найоптимальнішими формами контактування для виборців є живі зустрічі – 26,8% та телефонне спілкування – 26,3% респондентів. Функціонування громадських приймалень депутатів міської ради вважають оптимальною формою спілкування 14% мешканців обласного центру і прийоми в Луцькій міськраді 12,3%. Найменш оптимальними вважаються такі форми як письмове звернення листом (5,6%). Мало зарекомендувала себе діяльність офісів депутатських фракції. Така форма спілкування з депутатами є прийнятною для 2,8% лучан, а зустрічі на підприємствах та через відділи зв’язків з громадськістю міської ради лише по 2%.2

По-четверте, аналіз практики інформування територіальних громад про діяльність органів місцевого самоврядування, який наприклад був проведений в Луганській області, показує особливу вагу звітності міських голів. Зокрема, за результатами роботи круглого столу на цю тему висловлена рекомендація забезпечувати проведення щорічних звітів міських голів перед територіальною громадою, перед міською радою, щорічного інформування населення про стан, плани, проекти розвитку, реформування житлово-комунального господарства, обговорення їх з органами самоорганізації населення, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків3.

^ Рекомендації експертів за результатами проведеного дослідження

З метою забезпечення реалізації права членів територіальної громади на отримання інформації про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування варто

вжити такі заходи:

  1. Організувати виконання положень Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” в частині затвердження графіку звітування депутатів ради, інформування про результати обговорення їх звітів, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатам у зв'язку з їх депутатською діяльністю;

  2. Організувати виконання положення ч.7 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” в частині звітування міського голови на відкритій зустрічі з громадянами та розміщення письмового звіту на офіційному веб-сайті Львівської міської ради;

  3. Організувати виконання положення ст.38 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині оприлюднення шляхом їх опублікування в друкованому засобі масової інформації Львівської міської ради та інших ЗМІ, а також розмітити на офіційному веб-сайті ради;

  4. Організувати (та здійснювати контроль) виконання Порядку звітування про роботу виконавчих органів ради, затвердженого Розпорядженням №7 від 20.01.2010 в частині завчасного розміщення оголошення про місце і дату звітування (не пізніше, ніж за два тижні) на офіційному веб-сайті Львівської міської ради, у ЗМІ та - паперових оголошень в спеціально відведених місцях, доступних для ознайомлення мешканців.

  5. Оприлюднити заслухані та взяті до уваги Львівською міською радою звіти постійних депутатських комісій (відбуваються на підставі п.11 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”); звіти про виконання місцевих бюджетів (п.23 ч.1 ст.26); звіти виконавчих органів ради щодо реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування (п.1 ч.1 ст.27), відчуження комунального майна (п.4 ч.1 ст.29) на офіційному веб-сайті та друкованому органі Львівської міської ради.

  6. Розробити (з включенням в робочу групу максимально великої кількості представників громадськості, можливо винесення на публічне обговорення) та прийняти локальний акт, який детально врегулює порядок звітування органів та посадових осіб місцевого самоврядування м.Львова.


Експерти: Оксана ВАЩУК, Андрій ЛЕПАК, Ярослав ЖУКРОВСЬКИЙ

1 Соціологічне дослідження проведене в межах реалізації трьома партнерськими організаціями - ЛМГО "Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу", ВОМГО "Асоціація Молодих Реформаторів (АМоРе)", ВОГО "Волинський прес-клуб" проекту "Аналіз роботи з виборцями депутатів та фракцій Луцької міської ради в період після виборів 2006 року". http://www.cpaec.org.ua/uk/page/view/9

2 Дослідження проведене Агенцією соціального аналізу „Соціум-ХХІ” з метою вивчення обізнаності лучан про діяльність депутатів Луцької міської ради та оцінку ефективності діяльності депутатського корпусу http://www.cpaec.org.ua/uk/page/view/9

3 Брошура “Як місцева влада інформує територіальну громаду про свою діяльність” відкрита за посиланням - http://stop-x-files-ua.org/?p=3140
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації