Поиск по базе сайта:
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Жовтневої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів icon

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Жовтневої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Скачати 401.05 Kb.
НазваПояснювальна записка до робочого навчального плану Жовтневої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Дата конвертації12.02.2013
Розмір401.05 Kb.
ТипПояснювальна записка


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Сахновщинської районної

державної адміністрації

__________ Г. М. Мостова

«___» _________2012 року


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


ЖОВТНЕВОЇ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

САХНОВЩИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2012/2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради школи

протокол № 4 від 31.05.2012

Голова ради школи

_______ Л. Г. Майстренко


ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної

ради школи

протокол № 8 від 30.05.2012

Голова педагогічної ради,

директор

________ Т. А. Кобець


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Жовтневої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Сахновщинської районної ради Харківської області

на 2012/2013 навчальний рік


І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ


Робочий навчальний план школи на 2012/2013 навчальний рік розроблений на виконання Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 16.11.2000 № 1717 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (чинний для 2-4-х класів на 2012/2013 навчальний рік), від 14.01.2004 № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (вступає в силу з 01.09.2012 року у 1-х класах), Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року», наказів Головного управління освіти і науки від 13.07.2009 № 392 «Про затвердження заходів Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки», від 02.11.2010 № 579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини», від 11.05.2012 № 268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області», відділу освіти від 15.05.2012 № 275 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Сахновщинського району».

Робочий навчальний план враховує вимоги Концепції профільного навчання у старшій школі.

Робочий навчальний план школи на 2012/2013 навчальний рік складений:

  • для 1-го класу – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 (додаток 1);

  • для 2-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682 (додаток 1);

  • для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (для 5-8-х класів – додаток 1, для 9-го класу – додаток 2);

  • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 (для 10-го класу – додаток 4; для 11-го класу – додаток 10).

У школі ІІІ ступеня у 10 класі навчання здійснюватиметься за універсальним профілем, в 11 класі – за технологічним напрямом інформаційно-технологічним профілем.

Мова навчання закладу – українська.


ІІ ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ


Навчальний план включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову. Предмети варіативної частини обговорено та погоджено на засіданнях ради школи (протокол № 4 від 31.05.2012) та педагогічної ради (протокол № 8 від 30.05.2012).

Варіативна складова розподілена на вивчення курсів за вибором, спецкурсів та факультативних курсів.

Години на вивчення фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження на учня.

Для розвитку поетичного мовлення, формування в учнів уважного ставлення до слова, до його вживання, підвищення рівня володіння державною мовою, сприяння розвитку пам'яті, уяви, мислення, фантазії, збагачення словникового запасу учнів у 1 класі введено курс за вибором «Поетика» та продовжено його вивчення у 2 класі з розрахунку по 1 годині на тиждень.

З метою виховання комунікативної культури, навчання дітей конструктивному спілкуванню у 3 класі продовжено вивчення курсу за вибором «Риторика» 1 годину на тиждень.

Ознайомленню молодших школярів із правами дитини, що їх гарантує Конвенція ООН, осмисленню ними найважливіших гарантованих державою законів на захист дітей, формуванню правового світогляду учнів, розумінню прав і свобод людини, розвитку ціннісних орієнтирів, ідеалів та переконань сприятиме вибраний курс «Права дитини» у 1-3 класах по 1 годині на тиждень.

На вивчення особливостей українського довкілля, етносу, мови, культури, формування духовно багатої особистості матеріальними та духовними цінностями українського народу спрямований курс за вибором «Українознавство» у 4 класі - 1 година на тиждень.

За бажанням учнів, з метою оволодіння учнями основних навичок роботи з комп’ютером, формування інтелектуально розвиненої особистості продовжено курс за вибором «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів» у 3, 4 класах по 1 годині на тиждень.

Для ознайомлення з духовними здобутками й художніми відкриттями зарубіжної літератури, розширення читацького досвіду введено у 2 класі та продовжено вивчення курсу за вибором «Зарубіжна література» у 4 класі по 1 годині на тиждень.

З урахуванням інтересів учнів та за бажанням батьків, з метою формування теоретичної бази знань з основ інформатики, практичних навичок використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній діяльності у 5 класі введено курс за вибором «Шукачі скарбів. ІІ рівень» та продовжено його вивчення у 6 класі по 1 годині на тиждень.

З метою вивчення духовної спадщини культури Слобожанщини, виховання морально-етичних цінностей школярів вибрано факультативний курс «Православна культура Слобожанщини» у 5, 6 класах по 1 годині на тиждень.

Усвідомленню цінності і значення здоров’я для гармонійного розвитку особистості, підвищенню рівня медичної грамотності учнів та розвитку інтелектуальних, пізнавальних та комунікативних вмінь сприятиме вибраний курс за вибором «Основи медичних знань» у 8 класі у розрахунку 0,5 години на тиждень.

З метою вивчення культури, історії, традицій рідного краю введено спецкурс «Харківщинознавство» у 8 та 9 класах відповідно по 1 годині на тиждень.

З урахуванням інтересів учнів, з метою розвитку інформаційної культури школярів введено курс за вибором «Основи комп'ютерної графіки» у 10 класі 1 годину на тиждень

З метою формування в учнів уміння працювати з навчальним текстом, залучаючи їх до пошуку, сприймання, розуміння та інтерпретації здобутої інформації шляхом опрацювання і запису прочитаного, підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови у 10 класі введено курс за вибором «Робота з навчальними текстами» 1 годину на тиждень.

Формуванню абстрактного та графічного мислення учнів, узагальненню та поглибленню знань, підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики сприятиме вибраний курс «Готуємося до ЗНО» у 10 класі у кількості 3 години на тиждень.

Для сприяння розуміння підлітками переваг здорового способу життя, профілактики ВІЛ/СНІДу запроваджено факультативний курс «Профілактика ризикованої поведінки та ВІЛ/СНІДу» у 10 класі 1 годину на тиждень.

Розвитку системного та логічного мислення, інформаційної компетентності учнів, використання інформаційних технологій у межах профільного навчання введено курси за вибором «Основи баз даних» та «Інформаційний працівник» в 11 класі по 1 годині на тиждень.

Порядок реалізації тижневого навантаження, вираженого дробовим числом, вирішується шляхом перерозподілу через тиждень почергово по 0,5 годин протягом навчального року.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».


ІІІ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ


Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2012/2013 навчальний рік починається 1 вересня святом – День знань –

і закінчується не пізніше 1 липня 2013 року

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня по 28 грудня,

ІІ семестр – з 14 січня по 24 травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні – з 29 жовтня по 4 листопада,

зимові – з 29 грудня по 13 січня,

весняні – з 25 по 31 березня.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов, за погодженням з відділом освіти можуть змінюватися структура навчального року та графік учнівських канікул.

Навчальні екскурсії, навчальна практика організовується відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». Навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-4-х класів протягом 4 днів тривалістю не більше

3 годин на день, навчальні екскурсії та навчальна практика проводиться для учнів 5-8-х та 10-го класів протягом 10 днів: у 5-6-х класах по 3 години на день, 7-8-х класах по 4 години на день, 10-му класі – по 5 годин на день.

Зміст та форми організації навчальних екскурсій та навчальної практики визначає адміністрація школи. Відповідно до рішення педагогічної ради навчальні екскурсії та навчальна практика учнів буде проводитися протягом 2012/2013 навчального року.

Відповідно до вимог чинного законодавства України у встановлені терміни Міністерством освіти і науки, молоді та спорту буде проведена державна підсумкова атестація для учнів 4, 9-х та 11-го класів.

У школі відповідно до санітарно-гігієнічних вимог запроваджено такий режим навчально-виховного процесу, який регулюється розкладом уроків:

початок занять о 8 годині 00 хвилин, закінчення – о 14 годині 35 хвилин. Тривалість уроків у 1-му класі – 35 хвилин, 2-4-х класах – 40 хвилин,

5-11-х класах – 45 хвилин. Перша та друга перерви по 20 хвилин.

Мінімальна наповнюваність груп для факультативних занять – 4 учні.

Школа працює за 5-денним робочим тижнем.


Директор школи ________ Т.А. Кобець

ПОГОДЖЕНО

Головний спеціаліст відділу освіти _________ І.М. Завєзьон

Завідувач РМК _________ В.В. Коротка


Додаток 1

складений відповідно до додатку 1

Типових навчальних планів початкової школи

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та

спорту України від 10.06.2011 № 572)


^ Робочий навчальний план

для 1-го класу з українською мовою навчання

Жовтневої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

на 2012/2013 навчальний рікНавчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах
1

Інваріантна складова

Українська мова (навчання грамоти)

7

Іноземна мова (англійська)

1

Математика

4

Природознавство

2

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Трудове навчання

1

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

РАЗОМ


18+3

^ Варіативна складова

2

Курси за вибором

2

Поетика

1

Права дитини

1

^ Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

Всього (без урахування поділу класів на групи)

23Директор школи ________ Т.А. Кобець

ПОГОДЖЕНО

Головний спеціаліст відділу освіти _________ І.М. Завєзьон

Завідувач РМК _________ В.В. Коротка


Додаток 2

складений відповідно до додатку 1

Типових навчальних планів початкової школи

(наказ Міністерства освіти і науки України

від 29.11.2005 № 682)


^ Робочий навчальний план

для 2-4-х класів з українською мовою навчання

Жовтневої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

на 2012/2013 навчальний рік

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

2

3

4

Інваріантна складова

Українська мова

4

3,5

3,5

Українське читання

3

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська)

2

2

2

Математика

4

4

4

Я і Україна

1

-

-

Я і Україна. Природознавство

-

1

1

Я і Україна. Громадянська освіта

-

1

1

Музика

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

Трудове навчання: технічна і художня праця

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Основи здоров’я

1

1

1

РАЗОМ

18+3

19+3

19+3

Варіативна складова

3

3

3

Курси за вибором

3

3

3

Українознавство

-

-

1

Поетика

1

-

-

Зарубіжна література

1

-

1

Кроки до інформатики. Шукачі скарбів

-

1

1

Риторика

-

1

-

Права дитини

1

1

-

^ Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

21

22

22

Всього (без урахування поділу класів на групи)

24

25

25

Граничний обсяг домашнього завдання

45 хв.

70 хв.

90 хв.Директор школи ________ Т.А. Кобець

ПОГОДЖЕНО

Головний спеціаліст відділу освіти _________ І.М. Завєзьон

Завідувач РМК _________ В.В. Коротка

Додаток 3

складений відповідно до додатку 1

Типових навчальних планів загальноосвітніх

навчальних закладів

(наказ Міністерства освіти і науки

України від 23.02.2004 № 132, із змінами,

внесеними наказом Міністерства освіти і

науки України від 05.02.2009 № 66)

Робочий навчальний план

для 5-8-х класів з українською мовою навчання

Жовтневої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

на 2012/2013 навчальний рік

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

Інваріантна складова

Українська мова

3,5

3

3

2

Українська література

2

2

2

2

Іноземна мова (англійська)

3,5

3

3

2

Світова література

2

2

2

2

Історія України

1

1

1

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

Етика

1

1

-

-

Музичне мистецтво

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

Математика

4

4

-

-

Алгебра

-

-

2,5

2

Геометрія

-

-

1,5

2

Природознавство

1

1

-

-

Біологія

-

-

2

2

Географія

-

2

2

1,5

Фізика

-

-

1

2

Хімія

-

-

1

2

Трудове навчання

1

1

2

2

Основи здоров’я

1

1

1

0,5

Фізична культура

2,5

2,5

2,5

3

РАЗОМ

24,5

26,5

29,5

28,5

Варіативна складова

2

2

-

1,5

Курси за вибором

1

1

-

0,5

Шукачі скарбів. ІІ рівень

1

1

-

-

Основи медичних знань

-

-

-

0,5

Спецкурси

-

-

-

1

Харківщинознавство

-

-

-

1

^ Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

23

25

27

27

Факультативні курси

1

1Православна культура Слобожанщини

1

1

-

-

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27

29

31

34

Директор школи ________ Т.А. Кобець

ПОГОДЖЕНО

Головний спеціаліст відділу освіти _________ І.М. Завєзьон

Завідувач РМК _________ В.В. Коротка

Додаток 4

складений відповідно до додатку 2

Типових навчальних планів загальноосвітніх

навчальних закладів

(наказ Міністерства освіти і науки

України від 23.02.2004 № 132, із змінами,

внесеними наказом Міністерства освіти і

науки України від 05.02.2009 № 66)


Робочий навчальний план для

9-го класу з українською мовою навчання з вивченням російської мови

^ Жовтневої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

на 2012/2013 навчальний рік

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

9

Інваріантна складова
Українська мова

2

Українська література

2

Іноземна мова (англійська)

2

Світова література

2

Російська мова

2

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Правознавство (практичний курс)

1

Художня культура

1

Алгебра

2

Геометрія

2

Біологія

3

Географія

1,5

Хімія

2

Фізика

2

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Основи здоров’я

0,5

Фізична культура

3

РАЗОМ

32,5

^ Варіативна складова

1

Спецкурси

1

Харківщинознавство

1

^ Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)


34Директор школи ________ Т.А. Кобець

ПОГОДЖЕНО

Головний спеціаліст відділу освіти _________ І.М. Завєзьон

Завідувач РМК _________ В.В. Коротка


Додаток 5

складений відповідно до додатку 4

Типових навчальних планів загальноосвітніх

навчальних закладів ІІІ ступеню

(наказ Міністерства освіти і науки України

від 27.08.2010 № 834

^ Робочий навчальний план

для 10-го класу з українською мовою навчання з вивченням російської мови

Жовтневої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

на 2012/2013 навчальний рік

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

Універсальний профіль

10

Інваріантна складова
Українська мова

2

Українська література

2

Російська мова

1

Світова література

2

Іноземна мова (англійська)

3

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта:

правознавство


1

Художня культура

0,5

Алгебра і початки аналізу

1,5

Геометрія

1,5

Біологія

1,5

Географія

1,5

Фізика

2

Хімія

1

Технології

1

Інформатика

1

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1

РАЗОМ

28

^ Варіативна складова

6

Курси за вибором

5

Основи комп’ютерної графіки

1

Готуємося до ЗНО

3

Робота з навчальними текстами

1

^ Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

Факультативні курси

1

Профілактика ризикованої поведінки та ВІЛ/СНІДу

1

Всього (без урахування поділу класів на групи)

38Директор школи ________ Т.А. Кобець

ПОГОДЖЕНО

Головний спеціаліст відділу освіти _________ І.М. Завєзьон

Завідувач РМК _________ В.В. Коротка

Додаток 6

складений відповідно до додатку 10

Типових навчальних планів загальноосвітніх

навчальних закладів ІІІ ступеню

(наказ Міністерства освіти і науки України

від 27.08.2010 № 834


^ Робочий навчальний план

11-го класу з українською мовою навчання

Жовтневої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

на 2012/2013 навчальний рік


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

Інформаційно-технологічний профіль

11

Інваріантна складова

Українська мова

1

Українська література

2

Іноземна мова (англійська)

3

Світова література

1

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Економіка

1

Людина і світ

0,5

Художня культура

0,5

Алгебра і початки аналізу

3

Геометрія

2

Астрономія

0,5

Біологія

1,5

Фізика

2

Хімія

1

Екологія

0,5

Технології

1

Інформатика

5

Креслення

2

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1

РАЗОМ

33

^ Варіативна складова

2

Курси за вибором

2

Інформаційний працівник

1

Основи створення баз даних

1

^ Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

38Директор школи ________ Т.А. Кобець

ПОГОДЖЕНО

Головний спеціаліст відділу освіти _________ І.М. Завєзьон

Завідувач РМК _________ В.В. Коротка


Перелік

навчальних програм

для вивчення предметів варіативної складової робочого навчального плану

Жовтневої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

на 2012/2013 навчальний рікз/п

Назва програми

Автор

Спряму

вання

Клас

Видання

(збірник)

Коли і ким затверджена

К-сть

годин

за програмою

мою


фактично

1.

Поетика


Т. Петровська

Курс за вибором1

2011

Тернопіль МандрівецьРекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист

від 20.08.2010

№ 1.4/18-3322)

35 год.11

2.

Поетика


Т. Петровська

Курс за вибором2

4

2009

Тернопіль МандрівецьРекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист

від 08.12.2008

№ 1/11-6245)35 год.1

11

1

3.

Риторика


В. Науменко М. Захарійчук

Курс за вибором3

2009

Тернопіль Мандрівець


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист

від 03.06.2009

№ 1/11-3861)

35 год.11

4.

Права дитини

А. Мовчун

Л. Харсіка

Курс за вибором1

2

3

2009

Тернопіль МандрівецьРекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист

від 18.08.2004

№ 1/11-4423)

35 год.1

1

11

1

1

5.

Кроки до інформатики. Шукачі скарбів.


О. Коршунова

Курс за вибором3

4

2009

Тернопіль Мандрівець


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист

від 08.12.2008

№ 1/11-6244)

35 год.


1

1


1

1

6.


Зарубіжна література


А. Мовчун

Курс за вибором2

4

2009

Тернопіль Мандрівець


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист

від 12.08.2008

№ 1/11-3761)


35 год.


1

1


1

1

7.

Українознавство


П. Кононенко

Т. Присяжна

Курс за вибором4

2008

Київ

Рада


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


(Лист

від 30.07.08

№ 1/11 – 3518)

35 год.

1

1

8.

Шукачі скарбів.

ІІ рівень

О. Коршунова

Курс за вибором5

6

2009

Київ

BHV

Схвалено

Міністерством освіти і науки України


(Лист

від 01.07.2010

№ 1.4/18 – Г-416)


35 год.


1

1


1

1

9.

Православна культура Слобожанщини

М.В. Татаринов

В.Г. Левчук

Факульта

тивний курс5


2011

Харків

ХАНО

Схвалено на засіданні методичної ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 26.05.2011,

протокол № 2


35 год.

1


1


10.

Православна культура Слобожанщини

М.В. Татаринов


Факульта

тивний курс6


2012

Харків

ХАНО

Схвалено на засіданні методичної ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 17.05.2012,

протокол № 2

35

1

1

10.

Основи медичних знань

Л. Нагаєва

Курс за вибором8

2009

Кам'янець-Подільський

Аксіома

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист

від 21.10.2008

№ 1/11-51-42

17 год.

0,5

0,5

11.

Харківщинознав

ство

О. Грінченко

С. Губіна

Спецкурс8

9

2010

Харків

ХОНМІБО

Схвалено на засіданні методичної ради комунального закладу «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти» 27.05.2010,

протокол № 2


35 год.


1

1


1

1

12.

Робота з навчальними текстами

О.Шуневич

Курс за вибором10

2011

Київ

Грамота

Схвалено Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України

(Лист

від 29.06.2010

№ 1.4/18-Г-361

35 год.

1

1

13.

Готуємося до ЗНО


Г. Апостолова

Курс за вибором10

2011

Харків

Ранок

Затверджено Міністерством освіти і науки України

(Наказ

від 28.10.2010

№ 1021)

102 год.


3


3

14.

Основи комп’ютерної графіки

І. Завадський

Ю. Дорошенко

Курс за вибором10

2009

Київ

BHV

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

(Лист

від 10.08.2006

№ 1-11/4927)

35 год.

1

1

15.

Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/Сніду за проектом «Школа проти СНІДу

В. Пономаренко

Т. Воронцова

Факульта

тивний курс10

2009

Київ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

(Лист

від 13.12.04

№ 14/8.1 – 1054)


35 год.


1


1

16.

Основи створення баз даних

І. Завадський

Курс за вибором11

2011

Київ

BHV

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України

(Лист

від 20.07.2011

№ 1.4/18-Г-666

35 год.


1


1

17.

Інформаційний працівник

В. Костюков

Є.Мотурнак

Курс за вибором11

2009

Київ

BHV

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

(Лист

від 10.08.2006

№ 1-11/4927)

35 год.


1


1Директор школи ________ Т.А. Кобець


ПОГОДЖЕНО


Завідувач РМК _________ В.В. Коротка
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації