Поиск по базе сайта:
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Аполлонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів icon

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Аполлонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Скачати 270.64 Kb.
НазваПояснювальна записка до робочого навчального плану Аполлонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Дата конвертації24.01.2013
Розмір270.64 Kb.
ТипПояснювальна записка


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник

відділу освіти

Сахновщинської районної

державної адміністрації

__________ Г. М. Мостова

«____» _________ 2012 року


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Аполлонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

імені Героя Радянського Союзу Попудренка М.М.

Сахновщинської районної ради

Харківської області

на 2012/2013 навчальний рік


П О Г О Д Ж Е Н О

на засіданні ради школи

протокол № 5 від 01.06.2012

Голова ради школи

_________ Н.В.Коваленко


П О Г О Д Ж Е Н О

на засіданні педагогічної ради

школи

протокол № 7 від 12.06.2012

Голова педагогічної ради,

директор

__________Т.М.Дроздова


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Аполлонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

імені Героя Радянського союзу Попудренка М. М.

^ Сахновщинської районної ради Харківської області

на 2012/2013 навчальний рік


І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ


Робочий навчальний план Аполлонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу Попудренка М. М. на 2012/2013 навчальний рік враховує основні вимоги Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту»(зі змінами), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 16.11.2000 № 1717 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (чинний для 2-4-х класів на 2012/2013 навчальний рік), від 14.01.2004 № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження державного стандарту початкової загальної середньої освіти» (вступає в силу з 01 вересня 2012/2013 навчального року у 1-х класах), Концепції профільного навчання у старшій школі .

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки від 23.05.2012 № 1\9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року», наказів Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 13.07.2009 № 392 «Про затвердження заходів Головного управління освіти і науки з виконання загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки» , від 11.05.2012 № 268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області», відділу освіти від 15.05.2012 № 275 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Сахновщинського району» робочий навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану:

  • для 1-го класу – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 ( додаток 1);

  • для 2-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682 (додаток 1);

  • для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 ( додаток 1);

  • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 ( додаток 2).

У 8-му та 9-му класах здійснюється допрофільне навчання: фізико-математичне.

Школа ІІІ ступеня 10-11-і класи працюють за універсальним профілем навчання.

Навчально-виховний процес у школі здійснюється українською мовою.


ІІ. ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

Якість загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових навчального плану.

Варіативна складова доповнюється курсами за вибором, спецкурсами, факультативними курсами.

Години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого навчального навантаження учнів.

З метою ознайомлення молодших школярів з правами дитини, сприяння осмисленню ними найважливіших гарантованих державою законів на захист дітей, формування правового світогляду учнів, розуміння прав і свобод людини, розвитку ціннісних орієнтирів, ідеалів та переконань у 1-3-х класах вводиться курс за вибором «Права дитини» по 1 годині на тиждень.

З метою залучення молодших школярів до скарбниці світової літератури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, формування в них здатності сприймати найліпше і найцінніше, що створило людство протягом століть та розширення їхніх культурно-пізнавальних інтересів у 2-4-х класах введено додатково по 1 годині на тиждень на вивчення курсу за вибором «Зарубіжна література» за рахунок варіативної складової навчального плану.

З метою широкого ознайомлення учнів з поняттям «Україна» та «світове українство», з матеріальними і духовними цінностями українського народу; вивчення особливостей українського довкілля, етносу, мови, культури, української ментальності, історичного розвитку та історичної долі українського народу; формування духовно багатої особистості з цілісним уявленням про світ, глибокими патріотичними почуттями та розвиненою національною самосвідомістю майбутнього громадянина України у 1-4-х класах вводиться курс «Українознавство» – по 1 годині на тиждень.

З метою ознайомлення школярів із загальними закономірностями економічної та правової організації суспільства, основами споживчої поведінки, формування певного способу мислення у 4-му класі введено спецкурс «Основи споживчих знань» – 0,5 годин на тиждень.

З метою знайомства учнів з найважливішими поняттями інформатики, ознайомлення їх з мультимедійними комп´ютерними технологіями, програмованою анімацією, моделюванням об´єктів і процесів у 5-6-х класах введено курс за вибором «Основи програмування мовою Лого» по 1 годині на тиждень відповідно.

З метою усвідомлення цінності значення здоров´я для гармонійного розвитку особистості та формуванню в учнів громадської позиції, принципів та норм поведінки щодо стану здоров´я у 8 класі вводиться курс за вибором «Основи медичних знань» – 0,5 годин на тиждень.

З метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до рідного краю, як складової України, подальший розвиток краєзнавчого руху на Харківщині, виховання в учнівської молоді поваги і шанобливого ставлення до історико-культурної спадщини рідного краю, ознайомлення учнів з історичним минулим та сьогоденням свого народу вводиться спецкурс «Харківщинознавство»: у 8 класі 1 година на тиждень, у 9 класі 0,5 годин на тиждень.

Враховуючи побажання учнів, з метою формування у них абстрактного та алгоритмічного типів мислення, розгалуження пошукової евристичної діяльності у 8 класі вводяться факультативні курси: «Модуль числа» і «Розв’язування задач з параметрами» – 0,5 години на тиждень кожен.

З метою формування компетентностей учнів, зорієнтованих на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, спрямованих на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і вмінь у 10 класі запроваджується курс за вибором «Безпека харчування» – 1 година на тиждень.

З метою поступового адаптування учнів до завдань з параметрами, формування в них мислення розгалуження, вміння моделювати і лаконічно й прозоро записувати розв´язування таких задач, формування елементарних навичок роботи з параметрами, а пізніше й пошукового абстрактного мислення, що сприятиме подальшому успішному складанню відповідного рівня вступних випробувань, підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання у 10 класі вводяться факультативні курси «Модуль числа» та «Розв′язування задач з параметрами» по 0,5 годин кожен протягом року.

З метою підготовки молоді до захисту життя і здоров´я, забезпечення власної безпеки і безпеки людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, підготовки молоді до служби у Збройних Силах України, виділено додатково на предмет інваріативної складової «Захист Вітчизни» у 10-11-х класах по 1 годині на тиждень.

Додатково виділено 1 годину на «Фізичну культуру» у 10 класі.

З метою формування в учнів громадської позиції, принципів та норм поведінки щодо стану здоров′я, індивідуальних навичок попередження ВІЛ-інфекції у 10-11-х класах введено факультативний курс «Профілактика ризикованої поведінки та ВІЛ\СНІДу» за проектом «Школа проти СНІДу» по 1 годині на тиждень.

Для учнів 11-го класу (Зайцева В., Школіної А., Іпатової М.) буде організовано вивчення іноземної мови (німецької).

Порядок реалізації тижневого навантаження, виражений дробовим числом, вирішується шляхом перерозподілу через тиждень почергово по 0,5 годин протягом навчального року.

ІІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

2012/2013 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня 2013 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня по 28 грудня,

ІІ семестр – з 14 січня по 24 травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні з 29 жовтня по 4 листопада,

зимові з 29 грудня по 13 січня,

весняні з 25 по 31 березня.

З урахуванням кліматичних умов та за погодженням з відділом освіти Сахновщинської районної державної адміністрації може змінюватись

структура навчального року та графік учнівських канікул.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1\9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів»:

для учнів 1-4-х класів – 4 дні (не більше 3-х академічних годин на день);

для учнів 5-6-х класів – 10 днів (по 3 академічні години), 7-8-х класів – 10 днів (по 4 академічні години), 10-х класів – 10 днів (по 5 академічних годинна день).

Зміст та форми проведення навчальних екскурсій та навчальної практики визначає адміністрація школи. Відповідно до рішення педагогічної ради навчальні екскурсії та навчальна практика учнів буде проводитися протягом 2012/2013 навчального року.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, у встановлені терміни Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України буде проведена державна підсумкова атестація для учнів 4, 9, 11 класів.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Тривалість уроків у школі становить:

- у першому класі – 35 хвилин;

- у 2-4-х класах – 40 хвилин;

- у 5-11-х класах – 45 хвилин.

У школі відповідно до санітарно-гігієнічних вимог запроваджується такий режим навчально-виховного процесу:

перший урок розпочинається о 8 год. 30 хв. і закінчується 9 год. 15 хв;

другий урок – 9 год. 25 хв. – 10 год. 10 хв.;

третій урок – 10 год. 30 хв. – 11 год. 15 хв.;

четвертий урок – 11 год. 35 хв. – 12 год. 20 хв.;

п′ятий урок – 12 год. 30 хв. – 13 год. 15 хв.;

шостий урок – 13 год. 25 хв. – 14 год. 10 хв.;

сьомий урок – 14 год. 25 хв. – 15 год. 10 хв.

Після другого та третього уроків проводяться великі перерви – 20 хвилин, усі інші перерви по 10 хвилин.

Факультативні заняття проводяться по закінченню уроків після тривалої перерви – 30 хвилин.

Школа працює за 5-денним навчальним тижнем.


^ Директор школи Т. М. Дроздова


ПОГОДЖЕНО:


Головний спеціаліст відділу освіти І. М. Завєзьон


Завідувач РМК В. В. Коротка


Додаток 1

складений відповідно до додатку 1 Типових

навчальних планів початкової школи (наказ

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

України від 10.06.2011 № 572 )


^ Робочий навчальний план для 1-го класу

Аполллонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

імені Героя Радянського Союзу Попудренка М.М.

з українською мовою навчання на 2012/2013 навчальний рік


^ НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН НА ТИЖДЕНЬ У КЛАСАХ

1

Інваріантна складова

Українська мова (навчання грамоти)

7

Іноземна мова (англійська )

1

Математика

4

Природознавство

2

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Трудове навчання

1

Основи здоров'я

1

Фізична культура

3

РАЗОМ

18+3

^ Варіативна складова

2

Курси за вибором

2

Права дитини

1

Українознавство

1

^ Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

20

ВСЬОГО фінансується з бюджету

23^ Директор школи Т. М. Дроздова


ПОГОДЖЕНО:


Головний спеціаліст відділу освіти І. М. Завєзьон


Завідувач РМК В. В. Коротка


Додаток 2

складений відповідно до додатку 1 Типових

навчальних планів початкової школи (наказ

Міністерства освіти і науки України

від 29.11.2005 № 682 )


^ Робочий навчальний план для 2-4-х класів

Аполллонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

імені Героя Радянського Союзу Попудренка М.М.

з українською мовою навчання на 2012/2013 навчальний рік^ НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН НА ТИЖДЕНЬ У КЛАСАХ
2

3

4

Інваріантна складова

Українська мова

4

3,5

3,5

Українське читання

3

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська )

2

2

2

Математика

4

4

4

Я і Україна

1

-

-

Я і Україна. Природознавство

-

1

1

Я і Україна. Громадянська освіта

-

1

1

Музика

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

Трудове навчання: технічна та художня праця

1

1

1

Основи здоров'я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

РАЗОМ

18 + 3

19 + 3

19 + 3

Варіативна складова

3

3

2,5

Курси за вибором

3

3

2,5

Права дитини

1

1

-

Зарубіжна література

1

1

1

Українознавство

1

1

1

Основи споживчих знань

-

-

0,5

^ Гранично допустиме навчальне навантаження на учня


21


22


22

ВСЬОГО ФІНАНСУЄТЬСЯ з бюджету

24

25

25

Граничний обсяг домашнього завдання

45 хв.

70 хв.

90 хв.^ Директор школи Т. М. Дроздова


ПОГОДЖЕНО:

Головний спеціаліст відділу освіти І. М. Завєзьон


Завідувач РМК В. В. Коротка


Додаток 3

складений відповідно до додатку 1 Типових

навчальних планів загальноосвітніх навчальних

закладів (наказ Міністерства освіти і науки

України від 23.02.2004 № 132, із змінами,

внесеними наказом Міністерства освіти і науки

України від 05.02.2009 № 66)


Робочий навчальний план для 5-9-х класів Аполлонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

імені Героя Радянського Союзу Попудренка М.М.

на 2012/2013 навчальний рік з українською мовою навчання


^ НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріатна складова

5

6

7

8

9
Українська мова

3,5

3

3

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Іноземна мова (англійська)

3,5

3

3

2

2

Світова література

2

2

2

2

2

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Правознавство (практичний курс)

-

-

-

-

1

Етика

1

1

-

-

-

Музичне мистецтво

1

1

1

1
Образотворче мистецтво

1

1

1

-
Художня культура

-

-

-

-

1

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2,5

2

2

Геометрія

-

-

1,5

2

2

Природознавство

1

1

-

-

-

Біологія

-

-

2

2

3

Географія

-

2

2

1,5

1,5

Фізика

-

-

1

2

2

Хімія

-

-

1

2

2

Трудове навчання

1

1

2

2

1

Інформатика

-

-

-

-

1

Основи здоров´я

1

1

1

0,5

0,5

Фізична культура

2,5

2,5

2,5

3

3

Разом

24,5

26,5

29,5

28,5

30,5

Варіативна складова

1

1

-

2,5

0,5

Курси за вибором

1

1

-

0,5

-

Основи медичних знань

-

-

-

0,5

-

Основи програмування мовою Лого

1

1

-

-

-

Спецкурси

-

-

-

1

0,5

Харківщинознавство

-

-

-

1

0,5

^ Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

23

25

27

27

28

Факультативні курси

-

-

-

1

-

Модуль числа

-

-

-

0,5

-

Розв´язування задач з параметрами

-

-

-

0,5

-

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27

29

31

34

34

Директор школи Т. М. Дроздова

ПОГОДЖЕНО:

Головний спеціаліст відділу освіти І. М. Завєзьон


Завідувач РМК В. В. Коротка


Додаток 4

складений відповідно до додатку 2 Типових

навчальних планів загальноосвітніх навчальних

закладів ІІІ ступеню (наказ Міністерства освіти

і науки України від 27.08.2010 № 834)

^ Робочий навчальний план для 10-11-х класів

Аполлонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

імені Героя Радянського Союзу Попудренка М.М.

з українською мовою навчання на 2012/2013 навчальний рік


^ Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у

класах

Універсальний профіль

10

11

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Іноземна мова (англійська, німецька)

3

3

Світова література

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

економіка

людина і світ


1


-

-

1

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра і початки аналізу

2

3

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

1

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2

Фізична культура

2

2

Захист Вітчизни

1

1

Разом

29

32

Варіативна складова

5

2

Додаткові години на предмети інваріантної складової

2

1

Захист Вітчизни

1

1

Фізична культура

1

-

^ Курси за вибором

1

-

Безпека харчування

1

-

^ Гранично допустиме навантаження на учня

33

33

Факультативні курси

2

1

Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу за проектом «Школа проти СНІДу»

1

1

Модуль числа

0,5

-

Розв′язування задач з параметрами

0,5

-

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

38

Директор школи Т. М. Дроздова

ПОГОДЖЕНО:

Головний спеціаліст відділу освіти І. М. Завєзьон

Завідувач РМК В. В. Коротка
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації