Поиск по базе сайта:
Наказ №946 Про проведення першого і другого турів Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2013 році icon

Наказ №946 Про проведення першого і другого турів Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2013 році
Скачати 89.01 Kb.
НазваНаказ №946 Про проведення першого і другого турів Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2013 році
Дата конвертації29.05.2013
Розмір89.01 Kb.
ТипНаказМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ
14.12. 2012 р.

Львів

946Про проведення першого і другого турів

Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності

педагогічних працівників дошкільних

навчальних закладів «Вихователь року» у 2013 році


На виконання Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №926, Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 травня 2012 року №582, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 грудня 2012 року №1411, з метою підвищення престижності праці вихователів дошкільних навчальних закладів

НАКАЗУЮ:

 1. Провести у 2013 році І та ІІ тури Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» (далі – Конкурс) у такі строки:

перший (районний, міський) – лютий 2013 року,

другий (обласний) – березень 2013 року.

  1. Затвердити умови поведення ІІ туру конкурсу (додаток 1).

 1. Начальникам відділів управлінь освіти міських рад (райдержадміністрацій):

  1. У лютому 2013 року забезпечити проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Вихователь року» у 2013 році.

  2. До 1 березня 2013 року надіслати у Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти звіт про проведення та матеріали переможця першого туру Конкурсу.

 1. Оргкомітету другого туру Конкурсу:

4.1. Забезпечити у березні 2013 року проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу «Вихователь року» у 2013 році.

4.2. Розмістити на освітньому порталі головного управління освіти і науки інформацію про Конкурс.

4.3. До 1 травня 2013 року підготувати та надіслати інформацію про підсумки першого та другого турів Конкурсу на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

 1. Львівському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти (Р.Шиян)

  1. До 1 лютого 2013 року подати Головному управлінню освіти і науки пропозиції до складу оргкомітету, журі та кошторису витрат для проведення другого туру Конкурсу.

  2. Матеріали переможців другого туру конкурсу опублікувати у журналі «Педагогічна думка».

 1. Розмістити цей наказ на освітньому порталі.

 2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника головного управління Б.Біляк.В.о.начальника

Головного управління Р.Бабій


Додаток 1

до наказу головного управління

освіти і науки

від ___________2012 р. №____


^

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів "Вихователь року"
^

I. Загальні положення


1.1. Ці Умови визначають порядок проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів "Вихователь року" (далі - Конкурс).

1.2. Умови укладено на основі Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 травня 2012 року №582.

1.3. Конкурс проводиться з метою сприяння підвищенню престижності праці вихователів дошкільних навчальних закладів, їхньої ролі у розвитку і вихованні дітей дошкільного віку, самореалізації і розкриттю творчого потенціалу педагогів.

1.4. Основними завданнями Конкурсу є:

піднесення ролі вихователя дошкільного навчального закладу в суспільстві;

формування позитивної громадської думки про професію вихователя дошкільного навчального закладу;

оптимізація інноваційної діяльності вихователя, удосконалення його фахової майстерності, стимулювання творчого самовдосконалення;

привернення уваги місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості до проблем дошкільної освіти;

популяризація перспективного педагогічного досвіду.

^

II. Учасники Конкурсу


2.1. Учасниками Конкурсу можуть бути вихователі з відповідною фаховою освітою, які працюють у дошкільних навчальних закладах різних типів, форм власності, підпорядкування і мають стаж педагогічної роботи не менше 5 років (далі - учасники Конкурсу). Участь вихователів у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах.

2.2. Учасники Конкурсу:

зобов'язані ознайомитись з цими Умовами та дотримуватись їх;

не можуть залучати сторонніх осіб до виконання конкурсних завдань;

мають право одержати інформацію про результати своєї участі у певному турі чи етапі Конкурсу та роз'яснення щодо отриманих оцінок.

^

III. Організація проведення Конкурсу


3.1. Конкурс оголошується наказом головного управління освіти і науки.

3.2. Конкурс проводиться у три тури:

перший тур - районний (міський);

другий тур - обласний (в Автономній Республіці Крим - республіканський, у містах Києві та Севастополі - міський);

третій тур - всеукраїнський (заключний).

3.3. Умови та форми проведення першого туру Конкурсу визначають і затверджують районні (міські) органи управління освітою з урахуванням місцевих умов, а також вимог до проведення другого туру Конкурсу, визначених цими Умовами.

3.4. За підсумками першого туру районні (міські) органи управління освітою рекомендують переможця для участі у другому турі Конкурсу.

3.5. Другий тур Конкурсу організовує і проводить головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації відповідно до цих Умов.

3.6. Реєстрація учасника другого туру Конкурсу здійснюється за умови подання ним повного комплекту матеріалів, що містить:

особисту заяву учасника на ім'я оргкомітету про участь у Конкурсі, якою учасник підтверджує обізнаність з умовами проведення Конкурсу;

лист-подання районного (міського) органу управління освітою (обсяг - до 1 сторінки);

педагогічне портфоліо учасника Конкурсу (анкета встановленого зразка, фотографії, матеріали з досвіду власної роботи).

Комплект матеріалів подається до Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (м.Львів, вул..Огієнка, 18а, каб.410) на паперових та електронних носіях (по 1 примірнику) із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця роботи, місця проживання учасника Конкурсу.

3.7. Комплекти матеріалів, що надійшли з порушенням вимог пункту 3.6 цього розділу та строків подання, не підлягають розгляду, про що протягом трьох робочих днів повідомляється учасник Конкурсу.

Комплекти матеріалів, надіслані на Конкурс, не повертаються.

3.8. Другий тур Конкурсу проводиться у два етапи.

На першому (відбірковому) етапі члени журі розглядають та оцінюють комплекти матеріалів, надіслані на Конкурс, відбирають десять учасників, які набрали найбільшу кількість балів і допускаються до участі у другому (основному) етапі другого туру.

На другому етапі учасники Конкурсу демонструють у штучно змодельованих ситуаціях окремі форми освітньої роботи з дітьми, підготовлені відповідно до запропонованого журі конкурсного завдання.

Завдання для учасників Конкурсу і послідовність участі в конкурсній презентації визначаються жеребкуванням у присутності журі і учасників Конкурсу безпосередньо у день проведення другого етапу.

3.10. Результати проведення кожного етапу другого туру Конкурсу оформляються протоколами засідання журі та засвідчуються підписами голови, секретаря і всіх членів журі, присутніх на засіданні.

^

IV. Організаційний комітет Конкурсу


4.1. Для організації проведення другого туру Конкурсу створюється організаційний комітет, склад якого затверджується наказом головного управління освіти і науки.

4.2. Очолює організаційний комітет голова, який керує роботою з організації проведення Конкурсу.

4.3. Члени організаційного комітету Конкурсу:

створюють необхідні умови для забезпечення порядку проведення Конкурсу та успішної роботи учасників Конкурсу;

забезпечують прийом конкурсних матеріалів учасників Конкурсу;

розробляють конкурсні завдання, критерії їх оцінювання;

приймають за поданням журі рішення про визначення переможця, лауреатів Конкурсу та їх нагородження;

позбавляють учасників Конкурсу права подальшої участі в ньому у випадку порушення ними умов Конкурсу;

сприяють висвітленню результатів Конкурсу у фахових періодичних виданнях і засобах масової інформації;

не втручаються у процес оцінювання результатів учасників конкурсних випробувань.
^

V. Журі Конкурсу


5.1. Для визначення переможців і лауреатів другого туру Конкурсу створюється журі, склад якого затверджується наказом головного управління освіти і науки.

До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами учасників Конкурсу.

5.2. Голова журі:

організовує роботу журі, дотримання порядку проведення Конкурсу, оформлення відповідних документів;

проводить засідання журі;

забезпечує об'єктивність оцінювання робіт учасників Конкурсу та конфіденційність результатів;

готує за рішенням журі пропозиції організаційному комітету щодо визначення переможця і лауреатів Конкурсу, їх нагородження.

5.3. Члени журі Конкурсу:

оцінюють матеріали, подані на Конкурс, якість виконання конкурсних завдань;

заповнюють оцінні листи.

5.7. Секретар журі:

забезпечує прийом конкурсних матеріалів учасників Конкурсу від організаційного комітету Конкурсу, їх збереження на період роботи журі;

оформляє відповідні документи (протоколи, узагальнені оцінні листи тощо), своєчасно передає їх до організаційного комітету після завершення відповідного туру Конкурсу;

організовує передачу конкурсних матеріалів учасників Конкурсу до місця їх подальшого зберігання після завершення відповідного туру Конкурсу.
^

VI. Визначення та відзначення переможців та лауреатів Конкурсу


6.1. Результати проведення кожного етапу Конкурсу розглядає і затверджує організаційний комітет за поданням журі.

За підсумками другого туру Конкурсу на підставі узагальнених оцінних листів визначаються учасники (до п'яти), які набрали найбільшу кількість балів. Переможцем туру вважається учасник Конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів. У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учаснику Конкурсу, який має вищий бал за виконання практичних завдань. Решта із відібраних учасників Конкурсу є лауреатами другого туру Конкурсу.

6.2. Переможцям і лауреатам кожного туру Конкурсу можуть бути встановлені грошові винагороди або/та пам'ятні призи (залежно від обсягів фінансування), решта учасників нагороджуються дипломами.

6.3. Результати другого туру Конкурсу затверджуються наказом головного управління освіти і науки, оприлюднюються в Інформаційному віснику, розміщуються на освітньому порталі та сайті Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

6.4. Усі спірні питання стосовно процедури проведення Конкурсу та результатів участі учасника Конкурсу у другому турі розглядає організаційний комітет.

^

VII. Зберігання, публікація матеріалів, надісланих на Конкурс, та фінансування Конкурсу


7.1. Комплекти матеріалів, надіслані на другий тур Конкурсу, зберігаються у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

7.2. Комплекти матеріалів зберігаються до наступного Конкурсу.

7.3. Публікація матеріалів, надісланих на Конкурс, внесення даних про учасників до каталогу педагогічної майстерності здійснюються за письмовою згодою його учасників.

7.4. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються в межах відповідних асигнувань Міністерства, а також коштів, не заборонених законодавством.


Заступник начальника

Головного управління Б.БілякСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації