Поиск по базе сайта:
Вимоги до оформлення статей у науковий вісник чернівецького торговельно-економічного інституту кнтеу icon

Вимоги до оформлення статей у науковий вісник чернівецького торговельно-економічного інституту кнтеу
Скачати 34.41 Kb.
НазваВимоги до оформлення статей у науковий вісник чернівецького торговельно-економічного інституту кнтеу
Дата конвертації29.12.2012
Розмір34.41 Kb.
ТипВимоги до оформлення

Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ «Економічні науки» входить до фахових видань України (Бюлетень ВАК №9, 2002 р.).


Періодичність видання – 4 номера в рік.


Терміни подання статей до Наукового вісника ЧТЕІ КНТЕУ:


Випуск І (березень) – до 15 грудня;

Випуск ІІ (червень) – до 15 березня;

Випуск ІІІ (вересень) – до 15 червня;

Випуск IV (грудень) – до 15 жовтня.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У НАУКОВИЙ ВІСНИК

^ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ КНТЕУ:


 1. На початку статті обов’язково вказати:

  • у лівому верхньому кутку сторінки індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК), у правому верхньому кутку – дані про автора (ініціали та прізвище автора, науковий ступінь (якщо є), назва організації, місто);

  • назва статті (по центру, “Times New Roman”, 14 кегель, напівжирний);

  • анотації українською, російською та англійською мовами (не більше 55 слів), в яких чітко формулюється головна ідею статті і обґрунтовується її актуальність(“Times New Roman”, 12 кегель);

  • ключові слова (до 10).

 1. Стаття має бути ретельно вичитана автором і включати всі структурні елементи відповідно до п.3 Постанови ВАК України від 15.01.2003 № 7 05/1:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор,

  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

  • формулювання цілей статті (постановка завдання);

  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

  • список використаних джерел (оформлюється за новими вимогами, які опубліковані у Бюлетні ВАК України, №3, 2008).

 1. Обсяг статті має становити 6-10 сторінок формату А4, набраних шрифтом “Times New Roman”, 14 кеглем (розміром шрифта), через 1,5 інтервал, всі поля — 2,5 см, відступ на абзац 1,25 – не користуватись кнопкою табуляції.

 2. Файл статті слід готувати за допомогою текстового редактора Word. У файлі не використовувати стилі тексту, сторінки не нумерувати. Слова друкувати без переносів.

 3. Всі нетекстові об’єкти створювати вбудованими засобами Word, формули за допомогою редактора Equation, діаграми, графіки Excel тощо.

 4. Виклад статті має бути чітким, стислим, кількість таблиць, формул та ілюстрацій (схеми, рисунки, графіки, діаграми) — мінімальною і застосовувати їх потрібно лише у випадку, коли це значно поліпшує зміст статті, дає змогу зрозуміти його повніше і глибше порівняно з текстовою формою викладу.

 5. Таблиці повинні бути компактними, логічно побудованими, мати порядковий номер та короткий виразний заголовок, що точно охоплює тему і зміст таблиці.

 6. Усі дані в таблиці слід набирати шрифтом “Times New Roman”, 11 кеглем. Таблиці не повинні виходити за межі полів сторінки.

 7. Цитати, таблиці, ілюстрації, всі цифрові дані подаються з обов’язковими посиланнями на джерела. Посилання наводяться у тексті в квадратних дужках (напр. [2, с.17] – джерело 2 за списком використаних джерел, стор. 17). Зноски в кінці сторінок і документу не вставляти;

 8. Статтю автор має подати надрукованою в одному примірнику та в електронному варіанті, який назвати прізвищем автора.

 9. До статті додається рецензія наукового керівника або доктора наук та відомості про автора.


^ РЕДАКЦІЯ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО СКОРОЧУВАТИ

ТА ВИПРАВЛЯТИ СТАТТІ.


Без вказаних вимог статті прийматися не будуть!!!


frame1

Оплата в розмірі 23 грн. за 1 сторінку формату А-4 проводиться за такими реквізитами:

 • розрахунковий рахунок 31257272210108;

 • банк – ГУДКУ Чернівецької області;

 • МФО 856135;

 • Код ЄДРПОУ: 05476322;

 • Одержувач – Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ.


На документі про оплату вказати:

 1. призначення платежу – “відшкодування витрат за публікацію статті”;

 2. прізвище та ініціали автора.


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса: 58002, м. Чернівці, пл. Центральна, 7, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Наукова частина

Конт. тел.: (0372) 52-21-22

ел. адреса: naukv@chtei-knteu.cv.ua;Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації