Поиск по базе сайта:
Засновник фахового видання з економіки Державний вищий навчальний заклад icon

Засновник фахового видання з економіки Державний вищий навчальний заклад
Скачати 41.06 Kb.
НазваЗасновник фахового видання з економіки Державний вищий навчальний заклад
Дата конвертації29.12.2012
Розмір41.06 Kb.
ТипВимоги до оформлення

Засновник фахового видання з економіки - Державний вищий навчальний заклад Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА) http://www.pgasa.dp.ua

Свідоцтво про державну реєстрацію в Мінюсті України № 12699-1583Р від 17.05.2007р
Фахова реєстрація ВАК України: Постанова № 1-05\4   від  14.10.2009
Термін публікації матеріалів складає 2 місяці з дня їх надходження до редакційної колегії. Статті, відхилені рецензентами та редакційною колегією, повертаються авторам для доопрацювання.

     Опубліковані  наукові  статті  в  електронному  вигляді  розміщено  на сайті  Національної  Бібліотеки  України ім. Вернадського в рубриці "Наукова періодика України" http://www.nbuv.gov.ua


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Вимоги до наукових статей розроблено відповідно до Постанови Президії ВАК №7-05/1 від 15.01.2003р. http://www.vak.org.ua

До публікації в Збірник наукових праць “Економічний простір” приймаються матеріали, що стосуються результатів оригінальних науково-економічних досліджень і розробок.

Мова – українська, російська або англійська.

Наукові статті, що публікуються в журналі “Економічний простір”, організовуються редколегією в блоки, які містять декілька статей одного достатньо загального і значущого тематичного напряму:

-          Міжнародна економіка і зміни геоекономічного простору;

-          Проблеми національної та регіональної економіки;

-          Фінанси та інвестиційно-будівельна діяльність;

-          Економіка підприємства та просторово-кластерний бізнес;

-          Розбудова податковоъ системи України;

-          Економічна освіта в постіндустріальному суспільстві.

Блоки можуть змінюватися за рішенням редакційної колегії.

Кожна стаття супроводжується рецензією доктора економічних наук. Статті авторів, що мають вчений ступінь доктора економічних наук, не рецензуються.

Стаття повинна бути підписана всіма авторами.

Редакція журналу залишає за собою право скорочення отриманих матеріалів і внесення в них редакційних змін. Зміни в статтях узгоджуються з представниками авторського колективу.

Редакція може публікувати статті в порядку обговорення, не розділяючи точки зору авторів. Автори опублікованих статей несуть відповідальність за точність приведених фактів, статистичних даних, власних імен і інших відомостей, а також за зміст матеріалів, що не підлягають відкритій публікації.

Стаття повинна складатися з логічно взаємопов’язаних розділів, озаглавлених згідно нижченаведеної схеми.

^ УДК, назва статті, ПІБ автору (авторів),місце роботи.

Анотація не більше 3-4 речень українською та англійською мовами.

Ключові слова мовою статті (3-10 слів).

Актуальність проблеми та її зв’язок з важливими науково-практичними завданнями.

^ Аналіз останніх наукових досліджень з досліджуваної проблеми та визначення питань, що не вирішені.

Мета роботи.

Викладення основного матеріалу дослідження  з науковим авторським обґрунтуванням отриманих результатів.

Висновки та перспективи подальших наукових розробок в даному напрямі.

Список використаних джерел.


^ ВИМОГИ  ДО МАТЕРІАЛІВ, ЩО  НАДАЮТЬСЯ

-     Тексти статей приймаються у вигляді файлів на компакт-диску або дискеті 3,5 дюйма   і одного надрукованого примірника всіх файлів, що є на дискеті. Приймаються електронні архіви даних, що саморозпако­вуються або разом з програмою архіватором.

-     До статті додаються: рецензія доктора економічних наук; відомості про авторів (прізвище, ім’я, по-батькові повністю, БАЖАНИЙ ТЕМАТИЧИЙ БЛОК за змістом статті, вчений ступінь і вчене звання, місце роботи, номери службового і домашнього телефонів, поштова адреса, адреса електронної пошти).

-     Обсяг статті – від шести сторінок комп’ютерного набору у форматі А4. Міжрядковий інтервал 1,5. Шрифт Times New Roman, розмір (кегль) - 14. Абзац - 10 мм.  Поля з усіх боків повинні складати 20 мм.

-     Рисунки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним міжрядковим інтервалом. Рисунки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гамми. Використання кольору не допускається!

-     Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати в круглих дужках, наприклад: (2).

-     Список літератури повинен містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлений згідно діючим стандартам. Посилання в тексті на літературу подаються в прямих дужках, наприклад: [12]. Рекомендована кількість літературних джерел не менш  6.

-     Підрядкові примітки не дозволяються.

Статті разом із супровідними документами (див. Вимоги до статей)  надсилаються до редакції  традиційною поштою  на адресу:

Редколегія збірнику наукових праць

“Економічний простір”

а/с 2714, п/в 44

^ ДНІПРОПЕТРОВСЬК-44,  УКРАЇНА,

49044

Електронні копії статей можливо також надсилати на електронну скриньку: eprostir@gmail.com


Вартість публікації статті становить 30 грн./1 сторінку формату А4.

Оплата за видання збірників прова­диться на: НКП ООО "СТЭКОНИК, ЛТД" р\р 260003015627 в Дніпропет­ровському областному управлінні Ощадбанка м.Дніпропетровська МФО 305482, код ОКПО 20208369.

Призначення платежу /ТІЛЬКИ/: за редакційно-видавничі послуги _______(вказати ПІБ першого автора доповіді);

Платіж без ПДВ.

^ При неправильному заповненні графи «Приз­начення платежу» робота не вважати­меться оплаченою!  

Пошто­вим переказом оплату не робити!


З усіх питань щодо публікації статей звертатися на адресу: eprostir@gmail.com


Контактні телефони

з 9.00 до 17.00 в робочі дні:

8 (068) 905 12 83 Артеменко Світлана Анатоллівна


Головний редактор: проф. Орловська Юлія Валеріївна

тел\факс: 8 (0562) 40 10 61

e-mail: juliaorlov@ukr.net


Місцезнаходження редакції:

вул. Чернишевського, 24-а, кімн. В-500

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

м. Дніпропетровськ, УкраїнаСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації