Поиск по базе сайта:
! 1 Предмет І завдання курсу \"Методика викладання хімії\". Історія мвх icon

! 1 Предмет І завдання курсу "Методика викладання хімії". Історія мвх
Назва! 1 Предмет І завдання курсу "Методика викладання хімії". Історія мвх
Сторінка4/4
Дата конвертації30.07.2014
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

- фронтальні, групові

- фронтальні, вступні

- заключні, вступні

- групові, вступні

№ 105, 0, 10, 1, 1, 120

Техніка навчального хімічного експерименту забезпечує :

- наукову достовірність і наочність дослідів; місце проведення на уроці

- наукову достовірність і наочність дослідів; надійність лабораторного обладнання;

- вміння усувати несправність приладі; виконання дидактичної мети

- визначає місце проведення його на уроці, методичну цінність обраних дослідів

№ 106, 0, 10, 1, 1, 120

Демонстраційний експеримент на уроках використовують:

- на початку курсу хімії, щоб викликати зацікавленість до предмету; якщо досліди вимагають значної затрати часу

- якщо досліди небезпечні або складні для самостійного виконання учнями

- якщо досліди вимагають значної затрати часу

- досліди небезпечні; в проведенні експерименту використовуються побутові речовини

№ 107, 0, 10, 1, 1, 120

Шкільний хімічний кабінет розташовують на:

- першому поверсі школи

- на останньому поверсі школи

- на другому поверсі школи

- в цокольному приміщенні

№ 108, 0, 10, 1, 1, 120

В шкільному хімічному кабінеті не можна:

- їсти; проводити уроки з інших предметів

- розв’язувати експериментальні задачі

- проводити практичні заняття

№ 109, 0, 10, 1, 1, 120

З допомогою спиртового розчину йоду можна визначити наявність у продуктах харчування:

- крохмалю

- глюкози

- альдегідної групи

- амінів

№ 1010, 0, 10, 1, 1, 120

Суміш кухонної солі та піску можна розділити за допомогою:

- фільтрування

- дією магніту

- перегонкою

- декантацією

№ 1011, 0, 10, 1, 1, 120

Як правильно розбавляти концентровані кислоти?

- додаючи кислоту у воду

- додаючи воду у кислоту

- змішуючи кислоту і воду в тонкостінній посудині

- нагріти кислоту і долити води

№ 1012, 0, 10, 1, 1, 120

Досліди з концентрованими кислотами слід проводити

- у витяжній шафі

- на робочому столі

- в пластмасовій посуді

- особливих вимог до проведення немає

№ 1013, 0, 10, 1, 1, 120

Нагрівати пробірку слід

- по всій довжині обережно рухаючи її в полум'ї

- у верхній точці полум'я

- торкаючись верхнього краю пальника

- особливих вимог до нагрівання немає

№ 1014, 0, 10, 1, 1, 120

Засобом першої допомоги при потраплянні лугу в очі є

- розчин борної кислоти

- розчин хлоридної кислоти

- вода

- спирт

№ 1015, 0, 10, 1, 1, 120

Засобом першої допомоги при потраплянні кислоти в очі є

- розчин питної чи харчової соди

- розчин натрій гідроксиду

- вода

- спирт

№ 1016, 0, 10, 1, 1, 120

При описі речовин отриманих учнем в процесі дослідів слід

- вказати їх колір

- вказати їх смак попередньо скоштувавши

- вказати запах попередньо нахилившись до посудини та вдихнувши на повнів груди

- нічого з наведеного вище

№ 1017, 0, 10, 1, 1, 120

Яку кількість рідини можна наливати в пробірку для нагрівання

- до 1/3 об'єму пробірки

- до 1/2 об'єму пробірки

- до рівня корку

- немає значення

№ 1018, 0, 10, 1, 1, 120

При нагрівання рідини в пробірці її отвір слід направляти

- від себе та від сусідів

- до себе

- в сторону класу

- немає особливих вимог для такої операції

№ 1019, 0, 10, 1, 1, 120

Як поводитись з кислотами не використаними під час проведення дослідів

- вилити в спеціальну склянку

- вилити в каналізацію

- залишити в широкогорлій посудині до висихання

№ 1020, 0, 10, 1, 1, 120

Як поводитись з органічними речовинами добутими під час проведення дослідів

- звернутися до вчителя за вказівками

- вилити в каналізацію

- залишити в широкогорлій посудині до висихання

- вилити в склянку з кислотою

№ 1021, 0, 10, 1, 1, 120

Чи необхідно мити руки після лабораторних занять з хімії

- непотрібно

- обов’язково вимити

- тільки за вказівкою вчителя

- інші дії відмінні від запропонованих

№ 1022, 0, 10, 1, 1, 120

Як правильно визначити запах речовини чи суміші

- нахилитись над посудиною та вдихнути

- тримати посудину на відстані та направити до себе повітря рухом долоні

- скористатися газовідвідною трубкою

- встановлювати запах речовин учням заборонено

№ 1023, 0, 10, 1, 1, 120

Чому не можна користуватися погано вимитою посудом для проведення дослідів?

- її неприємно брати до рук

- можливий неточний результат досліду

- змінюється колір осаду

- інші причини

№ 1024, 0, 10, 1, 1, 120

В залежності від співвідношення діяльності учнів і вчителя навчальний хімічний експеримент поділяють на

- демонстраційний, учнівський

- індивідуальний, груповий

- відтворюючий, евристичний

! 11 Проблемне навчання.

№ 1101, 0, 11, 1, 1, 120

Проблемне навчання ґрунтується на

- роботі з учнями які недостатньо якісно засвоюють шкільний курс хімії

- отриманні учнями певних знань та вмінь шляхом вирішення теоретичних та практичних проблем

- використання готових розв'язків хімічних проблем

- індивідуальному або груповому вирішенні проблеми суб'єктами учіння
№ 1102, 0, 11, 1, 1, 120

У витоках проблемного підходу до навчання стоїть

- Н.М. Буринська

- Дж. Дьюї

- Д.І. Мендєлєєв

- В.А. Сухомлинський
№ 1103, 0, 11, 1, 1, 120

До цілей навчання з точки зору проблемного підходу належать

- засвоєння результатів наукового пізнання, отримання готових знань основ наук

- засвоєння не тільки результатів наукового пізнання, але й шляхів їх отримання

- створення проблемних ситуацій для розвитку інтелектуальних здібностей учнів

- створення посильних для розв'язку учнями проблемних ситуацій
№ 1104, 0, 11, 1, 1, 120

До принципів організації навчання з точки зору проблемного підходу належать

- принцип передачі готових висновків науки вчителем

- принцип мотивованої пошукової учбово-пізнавальної діяльності учнів

- принцип передачі готових висновків науки учнями

- принцип мотивованої пошукової науково-дослідної діяльності учнів
№ 1105, 0, 11, 1, 1, 120

Учитель при проблемному підході до навчання

- повідомляє, аналізує та пояснює учбовий матеріал, показує способи дій

- систематично створює проблемні ситуацій та допомагає в їх вирішенні

- повідомляє, аналізує та пояснює учбовий матеріал, показує пропонує різні способи дій

- систематично створює проблемні ситуацій та повідомляє їх розв'язки
№ 1106, 0, 11, 1, 1, 120

Учень при проблемному підході до навчання

- слухає, запам’ятовує та відтворює навчальний матеріал

- на основі аналізу та синтезу фактів робить самостійні висновки, узагальнення

- слухає та запам’ятовує навчальний матеріал

- на основі аналізу та синтезу фактів повторює висновки, узагальнення вчителя
№ 1107, 0, 11, 1, 1, 120

До основних видів проблемної ситуації належать

- інтелектуально-пізнавальна, пізнавальна

- конфлікту, труднощів

- інтелектуально-пізнавальна, труднощів

- пізнавальна, труднощів
№ 1108, 0, 11, 1, 1, 120

До структури проблемної ситуації належать

- невідоме, інтелектуально-пізнавальні можливості учнів

- невідоме, пізнавальна потреба, інтелектуально-пізнавальні можливості учнів

- відоме, інтелектуально-пізнавальні можливості учнів

- відоме, пізнавальна потреба, інтелектуально-пізнавальні можливості учнів
№ 1109, 0, 11, 1, 1, 120

До умов виникнення проблемної ситуації належать

- достатній обсяг вихідних знань, наявний досвід пізнавальної діяльності, комфортна емоційна атмосфера на уроці

- достатній обсяг вихідних знань, наявний досвід пізнавальної діяльності

- наявний досвід пізнавальної діяльності, комфортна емоційна атмосфера на уроці

- достатній обсяг вихідних знань, комфортна емоційна атмосфера на уроці
№ 1110, 0, 11, 1, 1, 120

До способів створення проблемної ситуації належать

- спонукання до теоретичного пояснення фактів що суперечать відомим теоріям; висунення на основі відомої теорії припущень неможливих в реальності; виявлення протилежних чи подібних властивостей речовин

- спонукання до теоретичного пояснення фактів що суперечать відомим теоріям; висунення на основі відомої теорії припущень неможливих в реальності; безпосередня постановка під час уроку

- спонукання до теоретичного пояснення фактів що суперечать відомим теоріям; висунення на основі відомої теорії припущень неможливих в реальності; постановка під час виконання домашнього завдання
№ 1111, 0, 11, 1, 1, 120

Яка кількість рівнів використання проблемного навчання

- чотири

- три

- два

- один
№ 1112, 0, 11, 1, 1, 120

На нульовому рівні використання проблемного навчання вчитель

- створює, формулює, розв'язує проблему

- здійснює загальну організацію та контроль

- створює, формулює проблему

- створює проблему
№ 1113, 0, 11, 1, 1, 120

На першому рівні використання проблемного навчання вчитель

- створює, формулює, розв'язує проблему

- здійснює загальну організацію та контроль

- створює, формулює проблему

- створює проблему
№ 1114, 0, 11, 1, 1, 120

На другому рівні використання проблемного навчання вчитель

- створює, формулює, розв'язує проблему

- здійснює загальну організацію та контроль

- створює, формулює проблему

- створює проблему
№ 1115, 0, 11, 1, 1, 120

На третьому рівні використання проблемного навчання вчитель

- створює, формулює, розв'язує проблему

- здійснює загальну організацію та контроль

- створює, формулює проблему

- створює проблему
№ 1116, 0, 11, 1, 1, 120

На нульовому рівні використання проблемного навчання учень

- створює, формулює, розв'язує проблему

- запам'ятовує розв'язок

- створює, формулює проблему

- створює проблему
№ 1117, 0, 11, 1, 1, 120

На першому рівні використання проблемного навчання учень

- розв'язує проблему

- запам'ятовує розв'язок

- створює, формулює проблему

- створює проблему
№ 1118, 0, 11, 1, 1, 120

На другому рівні використання проблемного навчання учень

- формулює, розв'язує проблему

- здійснює загальну організацію та контроль

- створює, формулює проблему

- створює проблему
№ 1119, 0, 11, 1, 1, 120

На третьому рівні використання проблемного навчання учень

- усвідомлює, формулює, розв'язує проблему

- здійснює загальну організацію та контроль

- створює, формулює проблему

- створює проблему
№ 1120, 0, 11, 1, 1, 120

Оберіть мету проблемного уроку

- самостійна діяльність учнів по отриманню, засвоєнню і використанню нових знань

- засвоєння нових знань і повторення попереднього матеріалу

- розв'язання проблемної ситуації

- репродукція знань
№ 1121, 0, 11, 1, 1, 120

Яка структура проблемного уроку

- варіативна, бо визначається логікою пізнавальної діяльності та складністю проблемної ситуації

- відносно шаблонна

- визначена наказами МОНМС

- визначена вимогами школи
! 12 Вивчення хімії елементів у шкільному курсі хімії

№ 1201, 0, 12, 1, 1, 120

У школі докладно вивчають

- хімію окремих представників металів

- хімію окремих представників металів та неметалів

- хімічні властивості He, S, O, Fe

- хімічні властивості найбільш поширених у Всесвіті елементів
№ 1202, 0, 12, 1, 1, 120

Хімію металів в шкільному курсі вивчають базуючись на

- загальні закономірності у зміні хімічних властивостей

- відомостях про окремих представників

- описі основних металургійних виробництва

- хімічних властивостях найбільш поширених у Всесвіті елементів
№ 1203, 0, 12, 1, 1, 120

Для якої кількості елементів учень повинен уміти називати та записувати символи згідно вимог Державного стандарту

- 50

- не менше 20

- 25

- більше 8
№ 1204, 0, 12, 1, 1, 120

У якому класі відбувається вивчення хімії елементів на рівні стандарту

- 7

- 10

- 8

- 11
№ 1205, 0, 12, 1, 1, 120

У якому класі відбувається вивчення хімії елементів на академічному рівні навчання

- 7

- 10

- 8

- 11
№ 1206, 0, 12, 1, 1, 120

У якому класі відбувається вивчення хімії елементів на профільному рівні навчання

- 7

- 10

- 8

- 11
№ 1207, 0, 12, 1, 1, 120

Яка орієнтовна послідовність вивчення хімії неметалів у шкільному курсі згідно вимого програми

- прості речовини-бінаріні сполуки-склідні сполуки з більш як двома елементами у складі-поширення та використання

- загальні відомості-прості речовини-бінаріні сполуки-склідні сполуки з більш як двома елементами у складі

- прості речовини-оксиди-ксилоти-поширення та використання

- прості речовини-оксиди-ксилоти-гідроксиди-поширення та використання
№ 1208, 0, 12, 1, 1, 120

Властивості яких кислот розглядаються на академічному рівні навчання згідно вимог програми

- H2SO4, HNO3, HCl, H2CO3

- H2SO4, HNO3, H2CO3

- H2SO4, HNO3, HCl, H2CO3, H2SiO3

- H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3, H2SiO3

№ 1209, 0, 12, 1, 1, 120

Властивості яких кислот розглядаються на рівні стандарту згідно вимог програми

- H2SO4, HNO3, HCl, H2CO3

- H2SO4, HNO3, H2CO3

- H2SO4, HNO3, HCl, H2CO3, H2SiO3

- H2SO4, HNO3, HCl, H3PO4
№ 1210, 0, 12, 1, 1, 120

Властивості яких кислот розглядаються на профільному рівні навчання згідно вимог програми

- H2SO4, HNO3, HCl, H2CO3

- H2SO4, HNO3, H2CO3

- H2SO4, HNO3, HCl, H2CO3, H2SiO3, H3PO4

- H2SO4, HNO3, HBr, H3PO4, HClO4, HFO4, H2SiF6
№ 1211, 0, 12, 1, 1, 120

У якому класі відбувається перше ознайомлення учнів з символами деяких елементів

- десятому

- дев'ятому

- сьомому

- восьмому
№ 1212, 0, 12, 1, 1, 120

Мінімальний перелік дослідів, що може використати вчитель під час вивчення хімії елементів знаходиться

- у вказівках методиста обласного інституту удосконалення вчителів

- у вказівках МОНМС

- у відповідних розділах програми

- H2SO4, HNO3, HBr, H3PO4, HClO4, HFO4, H2SiF6
№ 1213, 0, 12, 1, 1, 120

Оберіть міжпредметні опорні поняття для вивчення хімії елементів у шкільному курсі хімії

- хімічний елемент, речовина, гідроліз, валентність, аморфні метали

- тіло, будова атома, електропровідність, гальванічний елемент

- хімічний елемент, речовина, електропровідність, гальванічний елемент

- тіло, будова атома, гідроліз, валентність, аморфні метали
№ 1214, 0, 12, 1, 1, 120

Оберіть внутрішньопредметні опорні поняття для вивчення хімії елементів у шкільному курсі хімії

- хімічний елемент, речовина, гідроліз, валентність, аморфні метали

- тіло, будова атома, електропровідність, гальванічний елемент

- хімічний елемент, речовина, електропровідність, гальванічний елемент

- тіло, будова атома, гідроліз, валентність, аморфні метали
№ 1215, 0, 12, 1, 1, 120

Оберіть поняття, що формуються під час вивчення хімії елементів у шкільному курсі хімії

- підрупи елементів, алотропія, металічний стан речовини

- тіло, будова атома, електропровідність, гальванічний елемент

- підрупи елементів, електропровідність, металічний стан речовини

- тіло, будова атома, гідроліз, валентність, аморфні метали
! 13 Вивчення органічних речовин в курсі хімії середніх навчальних закладів.

№ 1301, 0, 13, 1, 1, 300

Виберіть ознаки, які характеризують структурні ізомери

- однаковий якісний склад, однакові хімічні властивості

- різний кількісний склад, різні хімічні властивості

- однаковий кількісний склад, різні хімічні властивості

- різний кількісний склад, однакові хімічні властивості

№ 1302, 0, 13, 1, 1, 120

Виберіть ознаки які характеризують гомологи

- однаковий якісний склад, подібні хімічна будова та хімічні властивості

- різний якісний склад, однакові хімічні властивості та хімічна будова

- однаковий кількісний склад, однакові хімічні властивості та хімічна будова

- однаковий якісний склад, різні хімічні властивості та хімічна будова

№ 1303, 0, 13, 1, 1, 120

В основу системи знань з органічної хімії покладено

- електронна теорія хімічного зв’язку

- ідея ускладнення будови речовини

- поняття про закономірності хімічних реакцій

№ 1304, 0, 13, 1, 1, 120

При вивченні взаємного впливу атомів застосовують логічні прийоми

- аналіз і синтез

- порівняння, аналогія, узагальнення

- індукція і дедукція

- спостереження

№ 1305, 0, 13, 1, 1, 120

Оберіть правильний порядок використання окремих ланок проблемного навчання

- висунення гіпотези для вирішення-створення проблемної ситуації-формулювання проблеми-перевірка правильності розв’язання

- створення проблемної ситуації-формулювання проблеми-висунення гіпотези для вирішення-перевірка правильності розв’язання

- створення проблемної ситуації-формулювання проблеми-перевірка правильності розв’язання

№ 1306, 0, 13, 1, 1, 120

Будову органічних речовин описують такими поняттями

- валентність, хімічний зв’язок, кратність зв’язку

- добуток розчинності, гібридизація, валентність

- сила кислоти, кратність зв’язку, гібридизація

- основність, хімічний зв’язок, кратність зв’язку

№ 1307, 0, 13, 1, 1, 120

Карбоновий ланцюг парафінів має форму

- кільчасту

- лінійну

- зигзагоподібну

№ 1308, 0, 13, 1, 1, 120

Серед наведених сполук ізомерами є

- 2,3-диметилпентан та 2,3-диметилгептан

- пентан та диметилпропан

- пентан та диметилпропен

- 2,6-диметилпентен та 2,8-диметилгептан

№ 1309, 0, 13, 1, 1, 120

Побічним продуктом реакції насиченого вуглеводню з хлором є

- хлорна вода

- гідроген хлорид

- водень

№ 1310, 0, 13, 1, 1, 120

Серед наведених сполук ізомерами є

- СН3–С𠃥С–СН3 та СН𠃥С–СН2–СН3

- СН𠃥С–СН2–СН3 та СН3–СН2–СН2–СН3

- СН3–СН2–С𠃥С–СН3 та СН𠃥С–СН2–СН3

№ 1311, 0, 13, 1, 1, 120

В одну стадію з етилену можна добути

- дибромметан

- кальцій карбід

- диброметан

- тетраброметен

№ 1312, 0, 13, 1, 1, 120

Наявність кратного зв’язку в молекулі етилену можна виявити за допомогою реакції

- повного окиснення

- з бромною водою

- розкладу

- з водою

№ 1313, 0, 13, 1, 1, 120

Етиленові вуглеводні вступають в реакції

- приєднання, полімеризації, полімеризації

- приєднання, полімеризації, осадження

- омилення

- хімічно інертні

№ 1314, 0, 13, 1, 1, 120

З ацетилену в одну стадію можна добути

- етан

- карбід кальцію

- гфдрогенхлорид

№ 1315, 0, 13, 1, 1, 120

О.М. Бутлеров відкрив

- метан

- ізомерію

- хімічний закон

- гомологію

№ 1316, 0, 13, 1, 1, 120

На основі теорії хімічної будови можна пояснити

- чому ізомери мають різні властивості

- чому гомологи мають різні властивості

- що таке насичені вуглеводні

- взаємозв’язок між органічними і неорганічними сполуками

№ 1317, 0, 13, 1, 1, 120

Закон Бутлерова встановлює зв’язок між

- складом і будовою речовин

- добуванням і застосуванням речовин

- складом, будовою і властивостями

- органічними і неорганічними речовинами

№ 1319, 0, 13, 1, 1, 120

Етанол не взаємодіє з

- цинком

- гідроген хлоридом

- натрієм

- киснем

№ 1320, 0, 13, 1, 1, 120

Побічний продукт реакції бромування фенолу

- вода

- бром

- водень

- бромоводень

№ 1321, 0, 13, 1, 1, 120

Молекулярна формула гліцеролу

- С3Н13О3

- С2Н5ОН

- С2Н6О3

- СН3СООН

№ 1322, 0, 13, 1, 1, 120

Реакція етанолу з натрієм належить до типу реакцій

- приєднання

- дегідратації

- заміщення

- відновлення

№ 1323, 0, 13, 1, 1, 120

Для добування феноляту потрібно подіяти на фенол

- нагріванням

- натрій сульфатом

- натрій гідроксидом

№ 13113, 0, 13, 1, 1, 120

Загальна формула насичених одноатомних спиртів

- CnH2nO

- C2H5OH

- CnH2n-1OH

- CnH2n-2

! 14 Система екологічних знань та основи БЖД у шкільному курсі

№ 1401, 0, 14, 1, 1, 300

Екологічне виховання слід починати з

- молодшого шкільного віку

- старшого шкільного віку

- у ВНЗ
№ 1402, 0, 14, 1, 1, 120

У якій формі екологічні знання відображені у шкільному курсі навчання

- лише у вигляді окремого предмету

- у вигляді навчального предмету та інтегрованих у інші предмети екологічних знань

- лише як інтегровані у інші предмети екологічні знання

- як факультативний курс за вибором
№ 1403, 0, 14, 1, 1, 120

Одним з найважливіших аспектів екологічного виховання є

- повідомлення інформації про екологічні проблеми хімічних виробництв

- формування відчуття співпричетності, відповідальності за навколишній світ

- формування відчуття вини за екологічні проблеми людства

- виконання навчальних завдань програми
№ 1404, 0, 14, 1, 1, 120

У якому класі екологія викладається як окремий предмет

- для всіх рівнів навчання - 11 клас

- рівень стандарту - 11, профільний рівень - 10 клас

- рівень стандарту - 11, академічний рівень - 10 клас, профільний рівень - 10 клас

- рівень стандарту - 11, академічний рівень - 11 клас, профільний рівень - 10 клас
№ 1405, 0, 14, 1, 1, 120

Чи вивчається окремий навчальний предмет "Основи безпеки життєдіяльності" в українських школах

- ні

- вивчається лише у вигляді факультативного курсу

- так
№ 1406, 0, 14, 1, 1, 120

Яка кількість годин в тиждень передбачена в програмі рівня стандарту для вивчення предмету "Екологія" у 11 класі

- 0.5

- 1

- 1.5

- 2
№ 1407, 0, 14, 1, 1, 120

Яка кількість годин в тиждень передбачена в програмі академічного рівня для вивчення предмету "Екологія" у 11 класі

- 0.5

- 1

- 1.5

- 2
№ 1408, 0, 14, 1, 1, 120

Яка кількість годин в тиждень передбачена в програмі профільного рівня для вивчення предмету "Екологія" у 10 класі

- 0.5

- 1

- 1.5

- 2
№ 1409, 0, 14, 1, 1, 120

Яка кількість годин в тиждень передбачена в програмі профільного рівня для вивчення предмету "Екологія" у 11 класі

- 0.5

- 1

- 1.5

- 2
№ 1410, 0, 14, 1, 1, 120

Яка кількість годин в тиждень передбачена в програмі для вивчення предмету "Основи здоров'я" у 5-7 класах

- 0.5

- 1

- 1.5

- 2
№ 1411, 0, 14, 1, 1, 120

Яка кількість годин в тиждень передбачена в програмі для вивчення предмету "Основи здоров'я" у 8-9 класах

- 0.5

- 1

- 1.5

- 2
1   2   3   4Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації