Поиск по базе сайта:
! 1 Предмет І завдання курсу \"Методика викладання хімії\". Історія мвх icon

! 1 Предмет І завдання курсу "Методика викладання хімії". Історія мвх
Назва! 1 Предмет І завдання курсу "Методика викладання хімії". Історія мвх
Сторінка2/4
Дата конвертації30.07.2014
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

! 4 Організаційні форми навчання хімії в середніх навчальних закладах.

№ 41, 0, 4, 1, 1, 120

Головна роль у системі форм навчання учнів у середній школі належить

- шкільній лекції

- урокові

- семінарському заняттю

- предметній олімпіаді

№ 42, 0, 4, 1, 1, 120

Від інших типів занять урок відрізняється

- сталим складом учнів, визначеним часом та місцем проведення, систематичністю матеріалу згідно програми

- наявністю класного журналу, формами та засобами контролю навчальної діяльності учнів

- методами та засобами навчання яки використовуються

№ 43, 0, 4, 1, 1, 120

До навчальної мети уроку належать

- обсяг знань, навички (уміння) отримані учнями

- методи навчального процесу

- ланки навчального процесу

№ 44, 0, 4, 1, 1, 120

Загально-педагогічна мета уроку визначає:

- напрями виховання учнів та розвитку використані на уроці

- форми навчання яки використовуються на уроці

- обсяг знань засвоєний учнями на уроці

№ 45, 0, 4, 1, 1, 120

Дидактична мета уроку визначає:

- ланки навчального процесу, форми, методи та прийоми використані на уроці

- напрями виховання та розвитку використані на уроці

- обсяг знань засвоєний учнями на уроці

№ 46, 0, 4, 1, 1, 120

Структура типового уроку

- визначається вчителем особисто

- визначається педагогічною радою школи

- відповідає вимогам Міністерства освіти та науки

№ 47, 0, 4, 1, 1, 120

Вкажіть головні методи проведення уроку засвоєння нових знань

- розповідь, бесіда

- узагальнення наукових теорій

- повторення, закріплення навичок

- розв'язання розрахункових та експериментальних задач

№ 48, 0, 4, 1, 1, 120

Оберіть типи уроків які розрізняють за головною дидактичною метою

- засвоєння, узагальнення та систематизації, перевірки та оцінювання знань та умінь

- комбіновані, практичні заняття та лабораторні роботи, використанням пояснювально-ілюстративного методу

- комбіновані, засвоєння, узагальнення та систематизації, перевірки та оцінювання знань та умінь

№ 49, 0, 4, 1, 1, 120

Оберіть типи уроків які відповідають класифікації за методами досягнення головної дидактичної мети

- з використанням пояснювально-ілюстративного методу, з використанням частково-пошукового методу

- комунікативної спрямованості

- перевірки та оцінювання знань та умінь

№ 410, 0, 4, 1, 1, 120

Оберіть типи уроків які відповідають класифікації за місцем у загальній системі навчання хімії та дидактичною метою

- вивчення нового матеріалу, практичні заняття та лабораторні роботи, семінари

- з використанням пояснювально-ілюстративного методу, з використанням частково-пошукового методу

- перевірки, контролю, оцінювання знань

№ 411, 0, 4, 1, 1, 120

Оберіть типи уроків які відповідають класифікації за місцем у загальній системі навчання хімії та дидактичною метою

- вивчення нового матеріалу, практичні заняття та лабораторні роботи, семінари

- з використанням пояснювально-ілюстративного методу, з використанням частково-пошукового методу

- перевірки, контролю, оцінювання знань

№ 412, 0, 4, 1, 1, 120

Оберіть типи уроків які належать до нестандартних

- змістовної спрямованості, панорамні, лабораторні, екскурсії

- змістовної спрямованості, панорамні, комунікативної спрямованості, екскурсії

- змістовної спрямованості, панорамні, комунікативної спрямованості, з різновіковим складом

№ 413, 0, 4, 1, 1, 120

Вкажіть основні методи, що використовуються при проведенні уроку засвоєння нових знань та умінь

- розповідь, пояснення, бесіда, шкільна лекція

- репродуктивне відтворення, повторення, узагальнення

- обґрунтування мети, повторення вивченого матеріалу

№ 414, 0, 4, 1, 1, 120

Вкажіть основні ланки навчального процесу, що використовуються на уроці узагальнення та систематизації знань та умінь

- розповідь

- бесіда, розв'язання вправ

- узагальнення наукових теорій, систематизація понять

- повторення вивченого матеріалу, вдосконалення навичок

№ 415, 0, 4, 1, 1, 120

За дидактичною метою розрізняють наступні види контролю знань

- попередній, поточний, тематичний, заключний

- усний, письмовий, тематичний, заключний

- програмований, попередній, поточний,

- усний, письмовий, програмований, індивідуальний

№ 416, 0, 4, 1, 1, 120

За способом організації розрізняють наступні види контролю знань

- індивідуальний, фронтальний, груповий

- усний, письмовий, експериментальний, програмований

- попередній, поточний, тематичний, заключний

№ 417, 0, 4, 1, 1, 120

За способом надходження інформації розрізняють наступні види контролю знань

- попередній, поточний, тематичний, заключний

- усний, письмовий, експериментальний, програмований

- індивідуальний, фронтальний, груповий

№ 418, 0, 4, 1, 1, 120

Вкажіть яку кількість навчальних конференцій доцільно проводити у старших класах середньої школи на рік

- жодної

- 1-2

- 3-4

- 4

№ 419, 0, 4, 1, 1, 120

За навчальним матеріалом розрізняють екскурсії

- попередні, поточні, заключні

- до музеїв, у лабораторії, на виставки

- тематичні, комплексні

№ 420, 0, 4, 1, 1, 120

За місцем проведення розрізняють екскурсії

- попередні, поточні, заключні

- до музеїв, у лабораторії, на виставки

- тематичні, комплексні

№ 421, 0, 4, 1, 1, 120

Чи передбачає виконання домашнього завдання самостійне вивчення нового матеріалу

- так

- ні

- лише у рідкісних випадках

№ 422, 0, 4, 1, 1, 120

При аналізу уроку основну увагу слід звертати на

- оформлення кабінету

- методичний рівень проведення уроку

- поведінку учнів

- санітарно-гігієнічні умови в класі

№ 423, 0, 4, 1, 1, 120

При аналізі демонстраційного досліду проведеного вчителем на уроці оцінюють:

- готовність приміщення до виконання досліду, дотримання вчителем правил техніки безпеки при проведенні досліду

- розвиток та вдосконалення прийомів розумової діяльності учнів, об'єктивність оцінювання знань учнів вчителем

- нічого з наведеного

№ 424, 0, 4, 1, 1, 120

Тематичне (поурочне) планування укладається

- вчителем особисто

- в обласному управлінні освіти

- колективом авторів і затверджується міністерством освіти та науки

№ 425, 0, 4, 1, 1, 120

Оберіть правильну структуру уроку

- привітання; в повідомлення теми уроку; викладання нового матеріалу; закріплення вивченого; підведення підсумків; встановлення відсутніх

- привітання; в повідомлення теми уроку; закріплення вивченого; викладання нового матеріалу; підведення підсумків; встановлення відсутніх

- привітання; встановлення відсутніх; повідомлення теми уроку; викладання нового матеріалу; закріплення вивченого; підведення підсумків

№ 426, 0, 4, 1, 1, 120

Чинна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія: 7–11 клас була затверджена у …

- 2005 р.

- 2006 р.

- 2007 р.

- 2004 р.

№ 427, 0, 4, 1, 1, 120

Оберіть правильну відповідність між назвою та змістом різних аспектів методичної системи молодого вчителя

- організаторський - реалізація планів учителя, учнів і класного колективу

- дослідницький - налагодження комфортних відносин співпраці з колективами й окремими учнями

- комунікативний - теоретичний аналіз і експериментальна перевірка проблем, які становлять зміст курсу

№ 428, 0, 4, 1, 1, 120

Наукова організація педагогічної праці це:

- система науково обґрунтованих заходів спрямованих на вдосконалення педагогічної праці

- висновки з наукових досліджень в галузі психології, педагогіки, ергономіки, що полегшують роботу вчителя

- наукові дослідження в процесі педагогічної діяльності вчителя

№ 429, 0, 4, 1, 1, 120

Метою екскурсії з хімії є

- ознайомлення учнів з практичною значимість досягнень хімії

- ознайомлення з сучасними тенденціями розвитку науки

- отримання естетичного задоволення

№ 430, 0, 4, 1, 1, 120

В якій формі екскурсія відображається у річному календарному плані

- орієнтовний час проведення, маршрут, техніка безпеки

- використані методи та засоби, попереднє вивчення об'єктів

- відображення не потрібне

№ 431, 0, 4, 1, 1, 120

Підготовка учнів до хімічних олімпіад входить до

- системи додаткових занять

- системи індивідуальних занять

- обов'язкового педагогічного навантаження вчителя

! 5 Контроль якості знань

№ 51, 0, 5, 1, 1, 120

Мета контролю результатів навчання полягає у:

- встановленні у якій мірі досягнуто цілей навчання

- визначення рівня інтелектуального розвитку учня

- відборі кращих учнів для навчанні у ВНЗ

- визначенні якості роботи вчителя-предметника

№ 52, 0, 5, 1, 1, 120

Освітня функція контролю результатів навчання:

- постійному контролі та коригуванні вчителем навчальної діяльності учнів

- сприянні виховання в учнів свідомої дисципліни, наполегливості в роботі

- розвитку в учнів логічного мислення

- виконанні завдань освітньої галузі "природознавство"

№ 53, 0, 5, 1, 1, 120

Виховна функція контролю результатів навчання:

- постійному контролі та коригуванні вчителем навчальної діяльності учнів

- сприянні виховання в учнів свідомої дисципліни, наполегливості в роботі

- розвитку в учнів логічного мислення

- виконанні завдань освітньої галузі "природознавство"

№ 54, 0, 5, 1, 1, 120

Розвивальна функція контролю результатів навчання:

- постійному контролі та коригуванні вчителем навчальної діяльності учнів

- сприяє вихованню в учнів свідомої дисципліни, наполегливості в роботі

- розвитку в учнів логічного мислення

- розвитку основних понять навчального предмету "хімія"

№ 55, 0, 5, 1, 1, 120

Оберіть види контролю якості знань, що розрізняють за способом організації:

- індивідуальна, групова, диференційована, фронтальна

- словесна, письмова, комп'ютерна, експериментальна

- попередній, поточний, періодичний, підсумковий, заключний

№ 56, 0, 5, 1, 1, 120

Оберіть види контролю якості знань, що розрізняють за способом передачі інформації:

- індивідуальна, групова, диференційована, фронтальна

- словесна, письмова, комп'ютерна, експериментальна

- попередній, поточний, періодичний, підсумковий, заключний

№ 57, 0, 5, 1, 1, 120

До методів усного контролю якості знань належать...

- бесіда, розповідь учня, роз'яснення, читання тексту

- написання контрольної чи самостійної роботи

- бесіда, розповідь учня, роз'яснення, конспектування тексту

- обговорення результатів контрольної чи самостійної роботи

№ 58, 0, 5, 1, 1, 120

Контрольну роботу учні виконують

- у спеціально призначених для цього зошитах

- у зошитах із друкованою основою

- у робочих зошитах

- на окремих аркушах паперу

№ 59, 0, 5, 1, 1, 120

Результати контрольної роботи вчитель повідомляє

- тільки на наступному занятті разом з ретельним аналізом типових помилок

- тільки на наступному занятті разом з ретельним аналізом помилок кожного учня

- тільки на підсумковому занятті чверті разом з ретельним аналізом типових помилок

- тільки на першому занятті наступної чверті разом з ретельним аналізом типових помилок

№ 510, 0, 5, 1, 1, 120

Про написання самостійної роботи учнів слід повідомити

- безпосередньо на уроці

- на 1 урок наперед

- на 2 уроки наперед

№ 511, 0, 5, 1, 1, 120

До головних переваг тестової форми контролю належать

- об'єктивність, швидкість перевірки

- наявність великої кількості зразків, добре опрацьовані підходи до складання

- можливість машинної перевірки

№ 512, 0, 5, 1, 1,120

Надійність дидактичного тесту це

- однакові результати отримуємо в різних класах, в схожих умовах

- незалежність перевірки та оцінки знань від учителя

- встановлення рівня засвоєння саме тих знань, які хоче виміряти розробник тесту

№ 513, 0, 5, 1, 1,120

Об'єктивність дидактичного тесту це

- однакові результати отримуємо в різних класах, в схожих умовах.

- незалежність перевірки та оцінки знань від учителя

- встановлення рівня засвоєння саме тих знань, які хоче виміряти розробник тесту.

№ 514, 0, 5, 1, 1,120

Валідність дидактичного тесту це

- однакові результати отримуємо в різних класах, в схожих умовах.

- незалежність перевірки та оцінки знань від учителя

- встановлення рівня засвоєння саме тих знань, які хоче виміряти розробник тесту.

№ 515, 0, 5, 1, 1, 120

За джерелом походження дидактичні тести розрізняють на

- стандартизовані та неформальні

- пізнавальні та психомоторні

- закриті та відкриті

- готовності та результатів навчання

№ 516, 0, 5, 1, 1, 120

За характером дій учня дидактичні тести розрізняють на

- стандартизовані та неформальні

- пізнавальні та психомоторні

- закриті та відкриті

- готовності та результатів навчання

№ 517, 0, 5, 1, 1, 120

За способом виконання дидактичні тести розрізняють на

- стандартизовані та неформальні

- пізнавальні та психомоторні

- закриті та відкриті

- готовності та результатів навчання

№ 518, 0, 5, 1, 1, 120

За різноманітністю цілей дидактичні тести розрізняють на

- стандартизовані та неформальні

- пізнавальні та психомоторні

- закриті та відкриті

- готовності та результатів навчання

№ 519, 0, 5, 1, 1, 120

До переваг рейтингової системи обліку результатів навчання належать

- звітність учнів за кожний етап вивчення матеріалу, наперед відомі критерії оцінювання

- можливість встановити успіх у навчанні окремих учнів класу

- психологічний дискомфорт для останніх у рейтингу учнів

№ 520, 0, 5, 1, 1, 120

До недоліків рейтингової системи обліку результатів навчання належать

- звітність учнів за кожний етап вивчення матеріалу, наперед відомі критерії оцінювання

- можливість встановити успіх у навчанні окремих учнів класу

- психологічний дискомфорт для останніх у рейтингу учнів, відсутність підсумкового повторення матеріалу

! 6 Методика формування початкових хімічних понять в курсі хімії.

№ 61, 0, 6, 1, 1, 120

Оберіть правильне визначення

- фундаментальні поняття - широкі за обсягом узагальнення об'єктів, іноді переростають у вчення, теорії

- предметні поняття - широкі за обсягом узагальнення об'єктів, іноді переростають у вчення, теорії

№ 62, 0, 6, 1, 1, 120

Оберіть правильне визначення

- предметні поняття - конкретні за обсягом та стосуються відносно невеликої кількості знань

- фундаментальні поняття - конкретні за обсягом та стосуються відносно невеликої кількості знань

№ 63, 0, 6, 1, 1, 120

Поняття які ґрунтуються на узагальненні та аналізі чуттєвих даних мають назву

- емпіричні

- загальні

- фундаментальні

№ 64, 0, 6, 1, 1, 120

Поняття які відображають внутрішні відношення у речовинах та явищах називаються

- теоретичні

- емпіричні

- загальні

- фундаментальні

№ 66, 0, 6, 1, 1, 120

Яку кількість етапів розрізняють у процесі формування хімічних понять

- 2 (розвиток, інтеграція)

- 3 (утворення, розвиток, інтеграція)

- 4 (формування, розвиток, утворення, інтеграція)

- 1 (інтеграція)

№ 67, 0, 6, 1, 1, 120

Вкажіть правильну відповідність між групою хімічних елементів та їх груповою назвою

- Li, Na, K, Rb, Cs, Fr - лужні метали

- Ac-Lu - сидероїди

- Fe, Co, Ni - халькогени

- O, S, Se, Te, Po - актиноїди

№ 68, 0, 6, 1, 1, 120

Оберіть системи понять які входять до шкільного курсу хімії

- аналітичної хімії

- загальної та неорганічної хімії, органічної хімії

- фізичної та колоїдної хімії

№ 69, 0, 6, 1, 1, 120

До об’єму поняття входять

- кількість узагальнених у ньому об’єктів або явищ

- сукупність його суттєвих ознак які характеризують об’єкти та явища об’єднані в понятті

№ 610, 0, 6, 1, 1, 120

До змісту поняття входять

- кількість узагальнених у ньому об’єктів або явищ

- сукупність його суттєвих ознак які характеризують об’єкти та явища об’єднані в понятті

№ 611, 0, 6, 1, 1, 120

Оберіть правильні відповідності між принципом формування понять та об’єктами чи прийомами які при цьому використовуються

- безпосереднє сприйняття типових об’єктів та явищ - зразки речовин

- використання хімічної символіки та номенклатури - мнемонічне правило «назви електродів та їх заряди мають однакову кількість літер»

- єдність чуттєвого та раціонального у змісті поняття - послідовність вивчення понять загальної хімії – хімії елементів - органічної хімії

- систематичність та системність - хімічне рівняння

№ 612, 0, 6, 1, 1, 120

В основу побудови шкільного курсу хімії покладено:

- систему знань про хімічні елементи та їхні сполуки

- систему знань про хімічні реакції

- систему знань хімічні властивості речовин

№ 613, 0, 6, 1, 1, 120

Оберіть твердження яке найкраще відповідає освітнім завданням теми «Початкові хімічні поняття»

- на основі емпіричних даних набутих у курсах природознавства, біології, фізики, дати початкові уявлення та поняття про об’єкти та явища хімії

- на основі експериментальних даних дати початкові уявлення та поняття про об’єкти та явища хімії

№ 614, 0, 6, 1, 1, 120

Оберіть основні хімічні поняття які формуються у темі «Початкові хімічні поняття»

- речовина, властивості речовини, кількість речовини, хімічний елемент

- гібридизація, крекінг, молярна концентрація

№ 615, 0, 6, 1, 1, 120

Оберіть твердження яке найкраще відповідає виховним завданням теми «Початкові хімічні поняття»

- на основі міжпредметних зв’язків сприяти формуванню у учнів елементів наукового світогляду

- виховувати у дітей дбайливе ставлення до природи, прищеплювати основні засади екологічної культури

№ 616, 0, 6, 1, 1, 120

Оберіть твердження яке найкраще відповідає розвиваючим завданням теми «Початкові хімічні поняття»

- сприяти розумовій діяльності учнів, удосконалювати логічні прийоми порівняння, аналізу, синтезу

- удосконалювати уміння учнів робити умовиводи про теорію хімічного зв’язку

№ 617, 0, 6, 1, 1, 120

Оберіть правильну послідовність використання понять у темі «Початкові хімічні поняття»

- речовина-елемент-валентність

- елемент-речовина-валентність

- речовина-валентність-елемент

№ 618, 0, 6, 1, 1, 120

Оберіть твердження яке найкраще відповідає шкільному визначенню поняття «кількість речовини»

- фізична величина, що визначається числом структурних одиниць, які містяться в даній порції речовини

- відношення об'єму газу до його молекулярного об'єму

№ 619, 0, 6, 1, 1, 120

Оберіть твердження яке найкраще відповідає шкільному визначенню поняття «молекула»

- найменша частинка речовини, що має її основні хімічні властивості та здатна до самостійного існування

- найменша частинка речовини, що має її основні хімічні та фізичні властивості та здатна до самостійного існування

№ 620, 0, 6, 1, 1, 120

Оберіть твердження яке найкраще відповідає шкільному визначенню поняття «атом»

- найменша частинка речовини, що має її основні хімічні властивості та здатна до самостійного існування

- найменша частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів

№ 621, 0, 6, 1, 1, 120

Оберіть твердження яке найкраще відповідає шкільному визначенню поняття «відносна атомна маса»

- фізична величина, що визначається відношенням маси атома елемента до 1/12 маси атома карбону

- фізична величина, що визначається відношенням маси атома елемента до 1/16 маси атома оксигену

- фізична величина, що визначається відношенням маси атома елемента до маси атома карбону
1   2   3   4Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації