Поиск по базе сайта:
! 1 Предмет І завдання курсу \"Методика викладання хімії\". Історія мвх icon

! 1 Предмет І завдання курсу "Методика викладання хімії". Історія мвх
Назва! 1 Предмет І завдання курсу "Методика викладання хімії". Історія мвх
Сторінка1/4
Дата конвертації30.07.2014
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

! 1 Предмет і завдання курсу “Методика викладання хімії”. Історія МВХ.

№ 11, 0, 1, 1, 1, 120

Методика викладання хімії – це …

- наука про навчання і виховання учнів

- сукупність теоретичних і прикладних наук, які вивчають процеси виховання, навчання і розвитку особистості

- теорія освіти і навчання учнів у сучасній школі

- педагогічна наука про закономірності навчання хімії, освіту, виховання та розвиток учнів у процесі вивчення хімії

№ 12, 0, 1, 1, 1, 120

Термін “методика” перекладається як:

- спосіб вивчення навчальної діяльності учнів

- виховання, навчання

- спосіб навчання

- сукупність прийомів доцільного здійснення будь-якої роботи, завдання

№ 13, 0, 1, 1, 1, 120

Проблеми навчання і виховання вивчає ...

- педагогіка

- психологія

- методика викладання хімії

- навчальний предмет „хімія”

№ 14, 0, 1, 1, 1, 120

Проблеми розвитку вивчає …

- педагогіка

- психологія

- методика викладання хімії

- навчальний предмет „хімія”

№ 15, 0, 1, 1, 1, 120

До методів теоретичних досліджень, що використовуються в методиці викладання хімії належать:

- аналіз та синтез; абстрагування та конкретизація; системно-структурний аналіз

- педагогічне спостереження; самоаналіз уроку; рецензія на заняття

№ 16, 0, 1, 1, 1, 120

До методів емпіричних досліджень, що використовуються в методиці викладання хімії належать:

- аналіз та синтез; системно-структурний аналіз

- абстрагування та конкретизація

- анкетування; інтерв’ювання; проведення педагогічного експерименту

№ 17, 0, 1, 1, 1, 120

Власна діяльність учнів – це …

- учіння

- творчість

- освіта

- викладання

№ 18, 0, 1, 1, 1, 120

Власна діяльність вчителя – це …

- учіння

- навчання

- освіта

- викладання

№ 19, 0, 1, 1, 1, 120

Перша програма з хімії була укладена в …

- 1920 р.

- 1931 р.

- 1937 р.

- 1925 р.

№ 110, 0, 1, 1, 1, 120

Основоположником наукової хімії є

- Роберт Бойль

- Михайло Ломоносов

- Дмитро Менделєєв

№ 111, 0, 1, 1, 1, 120

Автором першій у Російській імперії підручника "Введение в истинную физическую химию" є

- М. Ломоносов

- Д. Менделєєв

- А. Максимович

№ 112, 0, 1, 1, 1, 120

Яку назву мав підручник написаний Д.І. Менделєєвим

- Основы химии

- Руководство к преподаванию химии

- Введение в истинную физическую химию

№ 113, 0, 1, 1, 1, 120

Хто є автором підручника "Введение к полному изучению органической химии" (1864)

- О. Бутлеров

- М. Зінін

- М. Марковніков

№ 114, 0, 1, 1, 1, 120

У Львівському університеті хімію почали викладати як окремий предмет з …

- 1819 р.

- 1784 р.

- 1851 р.

- 1895 р.

№ 115, 0, 1, 1, 1, 120

Хто був перекладачем першого підручника українською - "Хемія" (автор Роско Г.Е.)

- В. Шухевич

- А. Максимович

- Б. Шіверек

№ 116, 0, 1, 1, 1, 120

Які з наведених визначень термінів правильні:

- навчальний предмет хімія - основи сучасної хімії, які учні вивчають у зручній для них формі

- викладання - засвоєння учнем загально-навчальних та специфічних (хімічних) вмінь

- навчання - діяльність учителя, яка полягає в організації уроків та самостійної роботи учнів

№ 117, 0, 1, 1, 1, 120

Методологія хімічної науки це...

- система принципів і способів організації практичного та концептуального освоєння дійсності

- методика викладання окремих тем шкільного курсу хімії

- вивчення залежностей між складом, будовою та властивостями речовин

№ 118, 0, 1, 1, 1, 120

У обсязі інформації навчального предмету "хімія"

- дидактично узагальнено та обмежено подано частину фактів

- логічно посортовано та надано лише найновішу інформацію

- використано лише відносно прості але застарілі підходи

№ 119, 0, 1, 1, 1, 120

Основними компонентами процесу навчання хімії є:

- зміст хімічної освіти; викладання і учіння; засоби навчання

- зміст хімічної освіти; викладання і учіння; форми і методи навчання

- викладання і учіння; засоби навчання; вчитель і учень

№ 120, 0, 1, 1, 1, 120

Яка правильна послідовність проведення педагогічного експерименту?

- формулювання проблеми; збір педагогічних фактів; статистична обробка результатів

- збір педагогічних фактів; формулювання проблеми; статистична обробка результатів

- збір педагогічних фактів; формулювання проблеми; пошук розв'язання проблеми

№ 121, 0, 1, 1, 1, 120

Принципи навчання хімії - це категорії дидактики, які …

- визначають зміст навчання, методи та організацію навчання, спрямовують практичну діяльність вчителя

- полегшують навчання, сприяють повному засвоєнню матеріалу, формують дбайливе ставлення до навколишнього середовища

№ 122, 0, 1, 1, 1, 120

До практичних методів навчання у процесі вивчення хімії відносимо такі методи:

- бесіда; опис

- самостійне спостереження; фронтальне опитування

- лабораторні роботи; практичні роботи

№ 123, 0, 1, 1, 1, 120

Як поділяють методи за джерелами знань і характером одержуваної інформації?

- словесні; наочні; практичні

- дослідницькі; пояснювально-ілюстративні; частково-пошукові

- словесні; наочні; практичні; дослідницькі

- дослідницькі; практичні; пояснювально-ілюстративні

№ 124, 0, 1, 1, 1, 120

Як поділяються методи за характером пізнавальної діяльності вчителя і учнів?

- пояснювально-ілюстративні (репродуктивні); дослідницькі (пошукові з проблемним викладом); частково-пошукові

- словесні; наочні; практичні

№ 125, 0, 1, 1, 1, 120

Матеріально-технічне забезпечення із специфічними дидактичними функціями, що використовується у процесі вивчення хімії, називають ...

- прийомами навчання

- методами навчання

- засобами навчання

- формою організації навчання

№ 126, 0, 1, 1, 1, 120

До засобів подачі навчальної інформації належать …

- підручники та збірники задач і вправ; хімічне приладдя, посуд та реактиви

- дошка, макети, моделі, колекції; проекційні апарати, телевізори, комп'ютери

№ 127, 0, 1, 1, 1, 120

Головним завданням вчителя є

- проведення позакласних заходів

- організація та проведення уроків

- контроль за вихованням учнів батьками

№ 128, 0, 1, 1, 1, 120

Головним завданням курсу "методика викладання хімії, основ екології та БЖД" є

- нагадати основні положення курсів педагогіки, психології

- дати молодому вчителю перевірену на практиці теорію викладання предмету

- навчити молодого вчителя проводити уроки

- перевірити знання студентів з шкільного курсу хімії

№ 129, 0, 1, 1, 1, 120

Мета курсу "методика викладання хімії, основ екології та БЖД"

- ознайомити студентів з основними положеннями шкільної програми

- підготувати випускника університету до практичної діяльності з викладання хімії

- перевірити знання студентів з шкільного курсу хімії

- інше

№ 130, 0, 1, 1, 1, 120

Професіограма вчителя це...

- опис професії вчителя

- параметри кваліфікації, які характеризують професію

- освітньо-кваліфікаційний рівень вчителя

- перелік закладів де навчають відповідній професії

! 2 Побудова курсу хімії середніх навчальних закладів.

№ 21, 0, 2, 1, 1, 120

Головні освітні завдання шкільного курсу хімії

- формування наукового світогляду учнів, вільний розвиток особистості; раціонального природничо-наукового мислення

- реалізація принципів політехнізму, міжпредметних зв'язків, історизму; ознайомлення з найновішими науковими теоріями

№ 22, 0, 2, 1, 1, 120

Яка пізнавальна мета навчання хімії

- пізнання властивостей речовини, вироблення навичок діяльності у різноманітних сферах

- пізнання нової інформації про навколишній світ

№ 23, 0, 2, 1, 1, 120

Яка розвивальна мета навчання хімії

- розвиток логічного мислення та пізнавальних можливостей учнів

- розвиток теоретичних та практичних навичок учнів

- розвиток уявлень про хімічну точку зору на навколишній світ

№ 24, 0, 2, 1, 1, 120

Чим визначається зміст освіти

- програмою; навчальним планом; підручниками та посібниками

- педагогічним досвідом вчителя; історико-логічним підходом; вимогами законодавства

№ 25, 0, 2, 1, 1, 120

Базовий навчальний план це

- опис структури та змісту середньої освіти

- розподіл предметів та годин впродовж навчального року

№ 26, 0, 2, 1, 1, 120

Навчальний план, як головний державний нормативний документ, визначає:

- склад навчальних предметів; розподіл предметів за навчальними класами

- дидактично опрацьований матеріал науки; тижневу і річну кількість годин

№ 27, 0, 2, 1, 1, 120

Структуру змісту загальної середньої освіти визначають такі складові:

- лінійна; змінна

- інваріантна; варіативна

№ 28, 0, 2, 1, 1, 120

Інваріантна складова це

- обов’язкові навчальні предмети для закладів загальної середньої освіти

- вибірково-обов’язкові предмети для закладів загальної середньої освіти

№ 29, 0, 2, 1, 1, 120

Варіативна складова це...

- обов’язкові навчальні предмети для закладів загальної середньої освіти

- вибірково-обов’язкові предмети для закладів загальної середньої освіти

№ 210, 0, 2, 1, 1, 120

Інваріантна складова навчального плану...

- формується на державному рівні

- обирається навчальним закладом

- обирається вчителем особисто

- формується згідно побажань батьків

№ 211, 0, 2, 1, 1, 120

Варіативна складова навчального плану...

- формується на державному рівні

- обирається навчальним закладом

- обирається вчителем особисто

- формується згідно побажань батьків

№ 212, 0, 2, 1, 1, 120

Робочій навчальний план складається

- на основі базового навчального плану

- вимог керівництва навчального закладу

- вказівок методиста-предметника районного відділу освіти

№ 213, 0, 2, 1, 1, 120

В основу побудови шкільного курсу хімії покладено:

- систему знань про хімічні елементи та їхні сполуки

- систему знань про хімічні реакції

- систему знань про механізми хімічних реакцій

№ 214, 0, 2, 1, 1, 120

Державний стандарт освіти це...

- сукупність норм, розподіл по темам та допоміжна інформація які визначають вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня

- сукупність норм які визначають вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня

- набір завдання обов'язковий до розв'язання

№ 215, 0, 2, 1, 1, 120

Державний стандарт 12 річної базової та повної середньої освіти прийнятий у …

- 2001 р.

- 2004 р.

- 2007 р.

- 2000 р.

№ 216, 0, 2, 1, 1, 120

Державний стандарт освіти затверджує:

- президент

- кабінет міністрів

- міністр освіти та науки, молоді та спорту

№ 217, 0, 2, 1, 1, 120

Яка кількість освітніх галузей передбачена у Державному стандарті базової та повної середньої освіти

- 5

- 6

- 7

- 8

№ 218, 0, 2, 1, 1, 120

До якої освітньої галузі належить предмет хімія у Державному стандарті базової та повної середньої освіти

- технології

- природознавство

- суспільствознавство

№ 219, 0, 2, 1, 1, 120

Основний етап навчання хімії охоплює

- 5-6 класи

- 7-9 класи

- 10-11 класи

№ 220, 0, 2, 1, 1, 120

Профільний етап навчання хімії охоплює

- 5-6 класи

- 7-9 класи

- 10-11 класи

№ 221, 0, 2, 1, 1, 120

Пропедевтичний етап навчання хімії охоплює

- 5-6 класи

- 7-9 класи

- 10-11 класи

№ 222, 0, 2, 1, 1, 120

Яка кількість профілів у навчанні хімії в 10-11 класах

- 3 (гуманітарний, фізико-технічний, хіміко-біологічний)

- 2 (фізико-технічний, хіміко-біологічний)

- 1 (хіміко-біологічний)

! 3 Методи навчання хімії.

№ 31, 0, 3, 1, 1, 120

Метод навчання це...

- вид(спосіб) цілеспрямованої діяльності вчителя та керованих ним учнів

- основні педагогічні прийоми та індивідуальні особливості роботи конкретного вчителя

- сукупність теоретичних та практичних підходів до вивчення хімії

№ 32, 0, 3, 1, 1, 120

Яку кількість компонентів навчання ви можете вказати

- 3(викладання, навчання, засоби навчання)

- 2(викладання та засоби навчання)

- 1(учень)

№ 33, 0, 3, 1, 1, 120

Викладання це...

- діяльність вчителя, педагогічне керування навчальним процесом

- процес отримання учнем нових знань та навичок

- діяльність вчителя у вигляді надання інформації для учнів

№ 34, 0, 3, 1, 1, 120

Навчання це...

- інтелектуальні та емоційні зміни особистості учня

- засвоєння учнем нових знань та навичок

- процес отримання нової інформації підчас уроку

№ 35, 0, 3, 1, 1, 120

Засоби навчання це...

- засоби подачі теоретичних та практичних знань та умінь

- засоби технічного забезпечення проведення заняття

- набір предметів необхідний для пояснення нового матеріалу

№ 36, 0, 3, 1, 1, 120

Рушійною силою процесу навчання є

- суперечність між поставленими завданнями та наявними знаннями та вміннями

- спонукальна діяльність вчителя стосовно учнів

- вимоги Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

№ 37, 0, 3, 1, 1, 120

Яку кількість етапів(складових частин) процесу навчання зазвичай виділяють

- 1(вільне володіння)

- 3(сприймання, осмислення, вільне володіння)

- 2(сприймання та вільне володіння)

№ 38, 0, 3, 1, 1, 120

Серед наведеного оберіть принципи навчання

- науковості та доступності; свідомого засвоєння; наочності; систематичності та системності

- спонукання інтелектуальної діяльності; осмислення та закріплення; використання чуттєвого та раціонального

№ 39, 0, 3, 1, 1, 120

Оберіть правильну відповідність між класифікаційною ознакою та методами навчання

- характер пізнавальної діяльності - пояснювально-ілюстративний, дослідницький, евристичний

- джерело знань - лекція, семінар, контрольна робота

- форми спільної діяльності вчителя та учнів - словесні, словесно-наочні, словесно-наочно-практичні

№ 310, 0, 3, 1, 1, 120

До загальних методів навчання належать

- пояснювально-ілюстративний, дослідницький, евристичний

- словесні, словесно-наочні, словесно-наочно-практичні

- лекція, семінар, контрольна робота

№ 311, 0, 3, 1, 1, 120

До практичних методів навчання у процесі вивчення хімії відносимо такі методи:

- бесіда

- самостійне спостереження

- лабораторні роботи, практичні роботи

№ 312, 0, 3, 1, 1, 120

Як поділяють методи за джерелами знань і характером одержуваної інформації?

- словесні, наочні, практичні

- пояснювально-ілюстративні, частково-пошукові, дослідницькі

- пояснювально-ілюстративні, наочно-словесні, дослідницькі

№ 313, 0, 3, 1, 1, 120

Як поділяються методи за характером пізнавальної діяльності вчителя і учнів?

- пояснювально-ілюстративні (репродуктивні); дослідницькі (пошукові з проблемним викладом); частково-пошукові

- словесні; наочні; практичні; лабораторні

№ 314, 0, 3, 1, 1, 120

До наочних методів навчання у процесі вивчення хімії відносимо

- опис; лабораторна робота; фронтальне опитування

- спостереження; ілюстрація; демонстрація ТЗН

№ 315, 0, 3, 1, 1, 120

До словесних методів навчання у процесі вивчення хімії відносимо такі методи:

- лекція; демонстрація ТЗН; бесіда

- пояснення; лекція; бесіда.

№ 316, 0, 3, 1, 1, 120

Матеріально-технічне забезпечення із специфічними дидактичними функціями, що використовується у процесі вивчення хімії, називають ...

- прийомами навчання

- методами навчання

- засобами навчання

- формою організації навчання

№ 317, 0, 3, 1, 1, 120

До засобів подачі навчальної інформації належать …

- підручники та збірники задач і вправ, хімічне приладдя, посуд та реактиви;

- дошка, макети, моделі, колекції;

- макети, моделі, хімічне приладдя, посуд та реактиви;

№ 318, 0, 3, 1, 1, 120

До графічних засобів навчання інформації належать …

- схеми, таблиці, графіки, рисунки, діаграми

- дошка, макети, моделі, колекції

- макети, моделі, хімічне приладдя, посуд та реактиви

- підручники та збірники задач і вправ, хімічне приладдя, посуд та реактиви;

№ 319, 0, 3, 1, 1, 120

До основних функцій підручника належать …

- самоосвіти, закріплення та контролю знань; розвитку та виховання учнів; систематизуюча

- орієнтаційна; навчальна; ілюстративна

- розвитку та виховання учнів; навчальна; ілюстративна

- самоосвіти; навчальна; ілюстративна

№ 320, 0, 3, 1, 1, 120

Методичний апарат підручника включає:

- запитання; узагальнюючі таблиці; задачі і вправи;

- ілюстрації; домашнє завдання; примітки та пояснення.

№ 321, 0, 3, 1, 1, 120

До основного тексту підручника належить:

- пояснення понять, законів, теорій; інструкцій до виконання лабораторних та практичних робіт;

- задачі і вправи; ілюстрації; контрольні запитання та вправи

- пояснення понять; ілюстрації; контрольні запитання та вправи

- інструкцій до виконання лабораторних та практичних робіт; контрольні запитання та вправи

№ 322, 0, 3, 1, 1, 120

Різниця між поясненням та описом полягає

- у кількості деталей, пояснення відрізняється детальністю

- у кількості деталей, опис відрізняється детальністю

- пояснення діалогічний метод, опис - монологічний

№ 323, 0, 3, 1, 1, 120

До технічних засобів навчання належать

- схеми, таблиці, графіки, рисунки

- схеми, таблиці, графіки, дошка

- дошка, макети, моделі, комп’ютер

- дошка, макети, моделі, слайди

№ 324, 0, 3, 1, 1, 120

Яку кількість різновидів має бесіда

- 2(репродуктивна та евристична)

- 3(розповідь, пояснення, опис)

- 4(семінар, лекція, опис, розповідь, пояснення)

№ 325, 0, 3, 1, 1, 120

До методичного апарату підручника належать

- запитання, задачі, відповіді, узагальнюючі таблиці

- основний текст, додатковий текст, пояснювальний текст

- запитання, задачі, малюнки, таблиці

- основний текст, малюнки, запитання

№ 326, 0, 3, 1, 1, 120

До апарату орієнтування підручника належать

- титульний лист, зміст, шрифти та текстові виділення

- основний текст, предметний покажчик, пояснювальний текст

- запитання, задачі, іменний покажчик

- основний текст, малюнки, запитання

№ 327, 0, 3, 1, 1, 120

Проблемне навчання характеризується

- самостійною діяльністю учня під керівництвом вчителя

- керованою діяльністю учня по відтворенню навчального матеріалу

- керованою діяльністю учня по розв’язанню задач та вправ

№ 328, 0, 3, 1, 1, 120

За формою проведення лабораторні роботи класифікують на

- групові та фронтальні

- проміжні та підсумкові

- проблемні та відтворюючі

№ 329, 0, 3, 1, 1, 120

Програмоване навчання це

- вид роботи учнів, яким керує вчитель за допомогою спеціальної програми

- діяльність учнів по створенню та впровадженню навчальних програм

- діяльність вчителя по створенню та впровадженню навчальних програм

№ 330, 0, 3, 1, 1, 120

Навчаюча комп'ютерна програма це

- спеціальна комп'ютерна програма, що керує навчальною діяльністю учня

- спеціальна комп’ютерна програма призначена для створення навчального матеріалу

- спеціальна комп’ютерна програма призначена для створення підручників та посібників
  1   2   3   4Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації