Поиск по базе сайта:
Загальна методика icon

Загальна методика
НазваЗагальна методика
Дата конвертації30.07.2014
Розмір74 Kb.
ТипДокументи

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКАНавчальний предмет "хімія" як дидактичний еквівалент хімічної науки. Навчальний предмет "хімія" та методика навчання хімії.Зв'язок МНХ з дидактикою, теорією виховання, психологією та навчальним предметом "хімія".Методи дослідження в методиці навчання хімії.Актуальні проблеми та прогресивні тенденції навчання хімії в середніх навчальних закладах.Сучасний стан і перспективи хімічної освіти в Україні. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, концепція хімічної освіти в Україні.Місце та завдання хімії як навчального предмета в межах освітньої галузі "природознавство". Освітня, пізнавальна та розви­ва­льна (виховна) мета навчання хімії. Науково-методичні основи побудови курсу хімії.Система найважливіших хімічних понять, теорій і законів, їхній взаємозв'язок і розвиток у курсі хімії.Основні дидактичні принципи побудови шкільного курсу хімії. Зв'язок хімії з іншими навчальними предметами освітніх галузей "природознавство", "математика", "технології". Політехнічний характер навчального предмета "хімія".Програма з хімії як основний методичний документ і принципи її побудови. Відображення програм у підручниках і навчальних посібниках.Різнопрофільні навчальні плани та диференціація навчання. Зміст і структура курсу хімії середніх навчальних закладів II і III ступенів.Загальна характеристика процесу навчання хімії. Принципи навчання хімії.Класифікація та система методів навчання хімії. Словесні, наочні та практичні методи, їхні дидактичні особливості.Пояснювально-ілюстративний, частково-пошуковий і дослідницький (евристичний) методи навчання хімії.Проблемне навчання, система креативної хімічної освіти. Демонстраційний і учнівський хімічний експеримент, лабораторні досліди та практичні заняття.Система засобів навчання хімії. Підручник з хімії ж засіб навчання, його структура, функції, методичний апарат. Електронний підручник.Використання технічних засобів навчання, комп'ютерних навчальних програм і мультимедійних засобів, ресурсів Інтернету для інтенсифікації і оптимізації навчального процесу.Урок як основна форма навчання хімії в школі. Класифікація уроків хімії за навчальним завданням і методами проведення.Типи уроків хімії, їхня структура та мета. Модель сучасного уроку та вимоги до уроків хімії. Система уроків хімії. Самостійна робота учнів на уроках.Хімічний експеримент на уроках хімії: демонстрації, лабораторні досліди, практичні заняття.Контроль якості знань і загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. 12-бальна шкала оцінювання, тематичний контроль знань і рейтингове оцінювання.Інші організаційні форми навчання хімії: навчальні конференції, консультації, додаткові заняття.Використання лекційно-семінарської форми навчання у старших класах основної школи.Позакласна робота: хімічні гуртки, олімпіади, вікторини, екскурсії з хімії. Форми поглибленого вивчення хімії в школі: спецкурси, факультативні заняття.Місце хімії у навчальних планах школи. Програма з хімії. Завдання та види планування навчальної роботи з хімії.Річний календарний план, тематичне планування, складання планів-конспектів уроків, моделювання уроків.Підготовка вчителя до конкретного уроку хімії, використання дидактичних матеріалів, наочних приладів, технічних засобів навчання тощо.Рецензування і аналіз уроків та інших видів занять з хімії.Обмін педагогічним досвідом: відкриті уроки, науково-практичні конференції, педагогічні читання.

^ СПЕЦІАЛЬНА МЕТОДИКАЗагально-методичні принципи формування хімічних понять і теоретичних уявлень в хімії.Хімічна мова як засіб навчання хімії. Сучасна українська хімічна термінологія та номенклатура.Методика формування понять атомно-молекулярного вчення (атом, хімічний елемент, молекула, молекулярна і немолекулярна форма існування речовин, прості та складні речовини).Вивчення найважливіших теорій і законів хімії у курсі хімії середньої школи.Реалізація принципу історизму у шкільному курсі хімії.Методика формування теоретичної концепції періодичного закону та періодичної системи елементів.Методика формування системи понять, що пов'язана з будовою атомів і систематикою хімічних елементів.Методика викладання теми "Хімічний зв'язок. Будова речовин". Освітні та розвивальні завдання теми, використання опорних знань. Розвиток понять молекула, атомні, йонні та молекулярні кристали.

Профільний рівень 8 клас Тема 3 15 год

Академічний рівень 10 клас Тема 1 Повторення 3 год

Поглиблений рівень 10 клас Тема 1 Повторення 20 год

Профільний рівень 10 клас Тема 1 Повторення 20 годФормування початкових понять про хімічні реакції. Основний зміст системи понять про хімічну реакцію, класифікація реакцій і хімічні рівняння.Методи та найважливіші принципи розвитку понять про хімічні реакції. Систематизація знань про хімічні реакції.Розрахункові задачі у шкільному курсі хімії. Класифікація, основні способи розв’язання.Методика підготовки та проведення екскурсій з хімії.Хімічний експеримент як специфічний метод навчання хімії. Класифікація, дидактичні особливості та організація шкільного хімічного експериментуПроблемне навчання як спосіб розвитку учнів. Етапи та методи проблемного навчання. Умови та способи створення проблемних ситуацій, рівні проблемності навчання хімії.Методика вивчення теми "Неметалічні елементи та їхні сполуки" у шкільному курсі хімії.

Стандартний рівень 10 клас Тема 1 14 год

Академічний рівень 10 клас Тема 1 15 год

Профільний рівень 10 клас Розділ ІІ 70 год вивчення окремо по групам

Поглиблений рівень 10 клас Розділ ІІ 80 год вивчення окремо по групамМетодика вивчення основних закономірностей перебігу хімічних реакцій у шкільному курсі хімії.Освітні, пізнавальні та дидактичні завдання вивчення органічних речовин.Зміст і побудова шкільного курсу органічної хімії.Методика вивчення класів органічних сполук. Система понять в органічній хімії, формування понять ізомер, гомолог, функціональна група.Електронна теорія хімічного зв'язку та методика розкриття суті взаємного впливу атомів у молекулах органічних речовин.Поглиблення вчення про механізми хімічних реакцій на прикладі реакцій органічних речовин.Методика організації розвивального та проблемного навчання під час вивчення будови та перетворень органічних речовин.Теорія будови Бутлерова як основа вивчення органічної хімії в школі.Методика вивчення теми "Ароматичні вуглеводні".Методика вивчення теми "Синтетичні високомолекулярні сполуки та полімерні матеріали".Екологія як наука. Використання екологічних знань як міжпредметної ланки в навчальному процесі.Відображення безпечного поводження з хімічними речовинами та вирішення проблем забруднення довкілля в шкільному курсі хімії.Методика вивчення хімічних виробництв у шкільному курсі хімії.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації